არასწორი თანხა ჩამოიჭრა

გვაცნობეთ რა მოხდა, ჩვენ ყველაფერს გავარკვევთ.