Yanlış məbləğ çıxılıb

Bizə məlumat verin, məsələni aydınlaşdırarıq.