100 m

Metro station Kuzminki

Tagansko-Krasnopresnenskaya Line