100 m

Metro station Aeroport

Zamoskvoretskaya Line