Rossiyskaya akademiya nauk Institut Dalnego VostokaResearch institutes