Điều Khoản Sử Dụng Yandex Zen

1. Yandex Services AG ("Yandex"), một công ty được thành lập theo pháp luật của Thụy Sĩ và có trụ sở tại Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Thụy Sĩ, qua đó cung cấp cho người dùng Internet ("Người Dùng") sử dụng dịch vụ Yandex Zen ("Dịch Vụ" ) để xem các đề xuất cá nhân (nguồn cấp dữ liệu) cho các liên kết Internet được thu thập bằng cách sử dụng lập chỉ số tự động đối với thông tin công khai có sẵn ("Các Liên Kết") và để xem thông tin do Người Dùng tải lên Dịch Vụ, dựa trên sở thích và lịch sử duyệt web của Người Dùng, và việc sử dụng các chức năng khác của Dịch Vụ. Người Dùng có thể truy cập Dịch Vụ thông qua các phương thức sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở: trang web của Dịch Vụ, ứng dụng di động và máy tính để bàn của Yandex hoặc các bên liên kết của Yandex, mà cho phép truy cập vào Dịch Vụ và các chức năng của nó, hoặc dịch vụ, phần mềm do các đối tác bên thứ ba của Yandex cung cấp cho phép truy cập Dịch Vụ và các chức năng của nó. Dịch Vụ được cung cấp theo các Điều Khoản Sử Dụng này ("Các Điều Khoản").

2. Các quy định chung

2.1. Việc sử dụng Dịch Vụ bởi Người Dùng chịu sự điều chỉnh bởi các Điều Khoản này, đây là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Yandex và Người Dùng.

2.2. Khi sử dụng Dịch Vụ, hoặc bất kì các chức năng riêng biệt nào của nó, Người Dùng được xem là chấp nhận hoàn toàn các Điều Khoản này cũng như các điều khoản trong các tài liệu được nêu tại các điều 2.3 và 2.4 của những điều kiện này một cách đầy đủ và không giới hạn. Nếu Người Dùng không đồng ý với bất kỳ quy định nào của Điều Khoản này thì Người Dùng không thể sử dụng Dịch Vụ.

2.3. Bất kì vấn đề nào liên quan đến việc đăng ký và ủy quyền hoặc hoạt động của Người Dùng đối với tài khoản của Người Dùng sẽ được điều chỉnh bởi công cụ có sẵn tại: https://yandex.com/legal/rules.

2.4. Các quan hệ xuất phát từ việc xử lý các thông tin cần thiết để cung cấp Dịch Vụ và thông tin mà Người Dùng cung cấp một cách độc lập khi họ đăng ký sau đó hoặc sử dụng Dịch Vụ thì được điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật có sẵn tại: https://yandex.com/legal/confidential.

Mọi thắc mắc liên quan tới việc xử lý Thông Tin Người Dùng của Yandex, xin liên hệ: zen@support.yandex.com.

3. Sử dụng Dịch Vụ và các Chức Năng Riêng Biệt của nó

3.1. Dịch Vụ được cung cấp cho Người Dùng, những người có năng lực pháp lý để chấp thuận các Điều Khoản này và đạt đủ số tuổi mà có thể được yêu cầu theo quy định của pháp luật tại quốc gia nơi họ có quốc tịch hoặc nơi cư trú của họ, để sử dụng Dịch Vụ.

3.2. Theo quyết định riêng của mình, Yandex có thể chặn hoặc xóa tài khoản của Người Dùng hoặc hạn chế quyền truy cập của Người Dùng đối với Dịch Vụ (hoặc các chức năng nhất định của Dịch Vụ) trong trường hợp vi phạm nhiều lần các Điều Khoản này, hoặc có thể thực hiện các hành động thích hợp khác liên quan đến Người Dùng nhằm tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba.

3.3. Các Liên Kết dẫn đến các trang webpage hoặc các trang website trên Internet do các bên thứ ba tạo lập. Yandex từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm đối với chất lượng hoặc nội dung được đăng trên các trang webpage hoặc các trang website đó. Việc lập chỉ số Các Liên Kết được thực hiện một cách tự động bằng việc sử dụng các thuật toán nhất định mà không ngụ ý bất kỳ đánh giá trước hoặc sau nào về nội dung trang website (kiểm duyệt) liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đạo đức hoặc luân lý, cũng như mọi công tác kiểm duyệt. Yandex không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang website, việc thiếu khuyết các nội dung hoặc chất lượng của các đề xuất về dịch vụ, các sản phẩm, v.v. có sẵn cho Người Dùng thông qua các trang website của bên thứ ba được Yandex lập chỉ số hoặc cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Người Dùng khi sử dụng các đề xuất đó.

3.4. Dịch Vụ cung cấp chức năng cho Người Dùng được trao quyền, phụ thuộc vào việc đăng ký bổ sung, để đăng tải thông tin trên Dịch Vụ và xuất thông tin tới chỉ số và sau đó đăng lên Dịch Vụ theo định dạng được quy định tại: http://yandex.ru/support/zen/publishers/publication.html#requirements, sau đây gọi là Thông Tin Người Dùng), và phân phối Thông Tin Người Dùng cũng như chỉnh sửa và xóa Thông Tin Người Dùng mà họ đã đăng. Người Dùng chỉ chịu trách nhiệm trước các bên thứ ba đối với các hành động đăng tải và cung cấp Thông Tin Người Dùng trên Dịch Vụ, bao gồm nhiều thứ khác, trong đó có nội dung của Thông Tin Người Dùng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành và tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba. Người Dùng hiểu và đồng ý rằng Thông Tin Người Dùng không được vi phạm bản quyền, các quyền đối với các nhãn hiệu, các phương tiện cá nhân hóa, và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ được trao cho các bên thứ ba. Người Dùng cam kết sẽ giải quyết tất cả các khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ việc đăng (chỉnh sửa) Thông Tin Người Dùng một cách độc lập và bằng chi phí của riêng mình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, việc chứng minh rằng Thông Tin Người Dùng mà Người Dùng đã đăng không can thiệp vào các quyền của bất kỳ người nào liên quan đến Người Dùng đó.

Dịch Vụ cho phép Người Dùng được trao quyền để nhận xét về thông tin có sẵn trên Dịch Vụ. Các bình luận của Người Dùng (trừ các yêu cầu dưới dạng công khai) sẽ phải tuân theo các yêu cầu Thông Tin Người Dùng của Điều 3.4-3.7 của các Điều Khoản này và các yêu cầu được đăng tại http://yandex.ru/support/zen/publishers/publication.html#requirements.

Thông Tin Người Dùng được đăng tải trên Dịch Vụ và các nhận xét của người dùng được công khai có thể được kèm theo hình ảnh tài khoản (ảnh hồ sơ) và tên người dùng mà Người Dùng đã chỉ định khi đăng ký tài khoản Yandex của mình.

3.5. Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng Yandex không có nghĩa vụ phải xem lại Thông Tin Người Dùng do Người Dùng đăng tải trên Dịch Vụ và Yandex có thể (nhưng không bắt buộc), theo quyết định riêng của mình, từ chối đăng và/hoặc cung cấp Thông Tin Người Dùng hoặc xóa bất kỳ Thông Tin Người Dùng nào do Người Dùng đăng tải trên Dịch Vụ, trong số các nội dung khác, nếu Yandex được bất kỳ cơ quan công quyền nào thông báo rằng Thông Tin Người Dùng có thể vi phạm luật pháp hiện hành.

3.6. Khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng không được đăng và cung cấp, trong số những thứ nội dung khác, các Thông Tin Người Dùng sau đây:

3.6.1. bất hợp pháp, có hại, bôi nhọ, cố ý gây hiểu lầm hoặc phi đạo đức; thể hiện hoặc kích động bạo lực, thù hận và/hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc, giới tính, tôn giáo hoặc xã hội; đang xúc phạm đến bất kỳ người và/hoặc tổ chức nào; chứa các yếu tố của (hoặc quảng bá) nội dung khiêu dâm và các tài liệu khiêu dâm trẻ em; quảng cáo hoặc quảng bá các dịch vụ tình dục (bao gồm các hoạt động dưới vỏ bọc của các dịch vụ khác); hoặc mô tả quá trình sản xuất, áp dụng hoặc sử dụng ma túy và các chất tương tự, chất nổ hoặc vũ khí khác;

3.6.2. vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, nhận dạng và/hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác do bất kỳ bên thứ ba nào nắm giữ;

3.6.3. bất kỳ thông tin nào khiến Những Người Dùng lầm tưởng rằng Thông Tin Người Dùng đã được đăng tải và/hoặc tài khoản của Người Dùng thuộc về Yandex và/hoặc quản trị Dịch Vụ, cùng với những thứ khác, bằng cách sử dụng các nhãn hiệu và các logo thuộc về Yandex và sử dụng các ký hiệu “Дзен”, “Zen”, “Dzen”, “Yandex.Zen”, v…v…;

3.6.4. chứa thư rác (bao gồm cả thư rác tìm kiếm), danh sách địa chỉ email của người khác, các đề án kim tự tháp, tiếp thị đa cấp (MLM), các hệ thống kiếm tiền Internet và kinh doanh email hoặc các thư chuỗi;

3.6.5. chứa thông tin thu được bất hợp pháp về các bên thứ ba;

3.6.6. vi phạm luật quảng cáo và/hoặc luật cạnh tranh;

3.6.7. chứa các loại virus hoặc các mã máy tính khác, các tệp hoặc các chương trình được thiết kế để vi phạm, thay đổi, chặn, phá hủy hoặc hạn chế hoạt động của bất kỳ máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào; hoặc phần mềm để truy cập trái phép; hoặc các số sê-ri cho phần mềm thương mại và các chương trình tạo, đăng nhập, mật khẩu và các phương tiện khác để có quyền truy cập trái phép vào Trang web và các tài nguyên trực tuyến có tính phí;

3.6.8. đáp ứng tiêu chí được mô tả tại: http://yandex.ru/support/zen/publishers/publication.html#requirements.

3.7. Bằng cách đăng Thông Tin Người Dùng lên Dịch Vụ, Người Dùng sẽ tự động, vô điều kiện và không hủy ngang để cấp miễn phí cho Yandex quyền không độc quyền theo quyết định của Yandex sử dụng Thông Tin Người Dùng tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trong khoảng thời gian thông tin vẫn được đăng trên Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tái bản, sao chép, lựa chọn, hệ thống hóa, biến đổi, thay đổi, chỉnh sửa, dịch, xuất bản, phổ biến Thông Tin Người Dùng (toàn bộ hoặc một phần) bằng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào hoặc để cung cấp công khai. Thêm vào đó, bằng cách đăng Thông Tin Người Dùng trên Dịch Vụ, Người Dùng xác nhận rằng họ có tất cả các quyền và quyền hạn cần thiết để cấp cho Yandex các quyền được đề cập ở trên trong việc sử dụng bất kỳ Thông Tin Người Dùng nào đã được đăng. Người Dùng đồng ý rằng Yandex có thể sử dụng bất kỳ Thông Tin Người Dùng nào đã được đăng trên Dịch Vụ trong các dịch vụ và ứng dụng phần mềm khác và trong mọi tài liệu quảng cáo được xuất bản trên các nguồn của Yandex trên Internet để thu hút những người dùng mới vào Dịch Vụ hoặc các dịch vụ hoặc nguồn khác của Yandex, với điều kiện Yandex sẽ có quyền sử dụng Thông Tin Người Dùng tương ứng dù có hoặc không có tham chiếu đến tên tác giả của nó (trong trường hợp sau, Yandex sẽ cho biết tên của Người Dùng đã đăng Thông Tin Người Dùng đó mà người này đã nhập khi đăng ký hoặc đăng ký bổ sung). Yandex có thể chuyển giao các quyền được đề cập trong điều khoản này cho các bên thứ ba. Nếu Người Dùng không có quyền cấp cho Yandex quyền sử dụng bất kỳ tài liệu nào trong Thông Tin Người Dùng theo các phương thức nêu trên thì họ không được đăng các tài liệu đó trên Dịch Vụ.

3.8. Dịch Vụ cho phép Người Dùng được trao quyền xem và điều chỉnh trang cá nhân có thông tin về Người Dùng và các hoạt động của người đó trong Dịch Vụ (sau đây gọi là Hồ Sơ Công Khai Của Người Dùng). Hồ Sơ Công Khai Của Người Dùng có thể chứa ảnh đại diện và tên người dùng cũng như (tùy theo cài đặt mà Người Dùng đã chọn) thông tin về sở thích của Người Dùng, các đăng ký hiện tại và các bạn bè, các hoạt động (các bình luận đã đăng, Thông Tin Người Dùng, các xếp hạng, v.v.) trong Dịch Vụ.

3.9. Khi đăng các tài liệu quảng cáo như một phần của Thông Tin Người Dùng, Người Dùng sẽ:

3.9.1. tiết lộ bản chất quảng cáo của thông tin đó theo phương thức do Yandex xác định hoặc xác định thông tin đó là quảng cáo bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn cho Người Dùng;

3.9.2. chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ luật quảng cáo và luật cạnh tranh;

3.9.3. tiết lộ công khai tất cả các chi tiết của mục tin được quảng cáo theo quy định của luật quảng cáo, bao gồm, nhưng không giới hạn, giới hạn độ tuổi, cảnh báo và tham chiếu đến người (những người) cung cấp các dịch vụ tương ứng.

3.10. Nếu bất kỳ Thông Tin Người Dùng được đăng nào đáp ứng các yêu cầu về người xem của Yandex, Yandex có thể (nhưng không bắt buộc) đề nghị Người Dùng đó ký một thỏa thuận riêng về việc đặt các tài liệu quảng cáo của Yandex hoặc bên thứ ba trong hoặc gần với Thông Tin Người Dùng đó. Yandex, theo quyết định riêng của mình, sẽ định rõ các điều khoản trên mà Người Dùng phải tuân thủ để tham gia vào thỏa thuận đó.

3.11. Yandex không bảo đảm và từ chối mọi trách nhiệm đối với tính khả dụng liên tục, không bị gián đoạn của Dịch Vụ. Người Dùng hiểu rằng tính khả dụng của Dịch Vụ chủ yếu phụ thuộc vào kết nối internet, máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị phần cứng khác cũng như đăng ký nhà cung cấp đã chọn.

3.12. Người Dùng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích được nêu ở đây.

3.13. Người Dùng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể can thiệp vào chức năng thông thường của Dịch Vụ hoặc bất kỳ hành động nào để ghi đè các hạn chế do Dịch Vụ thiết lập, đặc biệt, bất kỳ hành động nào nhằm mở rộng số lượt xem Thông Tin Người Dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng bất kỳ màn hình hoặc nhấp chuột tự động nào (nhiều lần nhấp, phần mềm đại lý, v.v.). Để tránh nghi ngờ, nếu Người Dùng can thiệp vào chức năng bình thường của Dịch Vụ, Yandex sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc nào của Dịch Vụ do sự can thiệp đó gây ra.

3.14. Người Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật pháp hiện hành khi sử dụng Dịch Vụ, bao gồm luật pháp của Thụy Sĩ, luật của nơi Người Dùng cư trú và nơi Người Dùng thực hiện bất kỳ hành động nào có liên quan về mặt pháp lý theo các Điều Khoản này. Nếu việc sử dụng bất kỳ tính năng nào của Dịch Vụ dẫn đến việc Người Dùng vi phạm bất kỳ pháp luật hiện hành nào, Người Dùng sẽ ngừng sử dụng Dịch Vụ.

3.15. Yandex có thể cung cấp Dịch Vụ dưới tên của Yandex Zen hoặc bất kỳ tên nào khác được chọn theo thời gian. Bất kể Dịch Vụ được cung cấp dưới tên nào, Người Dùng sẽ không sửa đổi hoặc xóa tên của Dịch Vụ (nếu có thể), bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thông báo khác về các quyền sở hữu trí tuệ, hoặc bất kỳ chỉ định nào khác của Yandex và/hoặc của các đối tác của Yandex.

3.16. Nếu Người Dùng truy cập Dịch Vụ qua phần mềm hoặc các dịch vụ của đối tác bên thứ ba của Yandex mà cho phép truy cập Dịch Vụ hoặc các chức năng của Dịch vụ, các đối tác bên thứ ba đó có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng bổ sung cho Người Dùng. Người Dùng hiểu và đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện sử dụng tất cả dịch vụ và/hoặc tính năng của bên thứ ba được xác định bởi các đối tác bên thứ ba của Yandex và Người Dùng sẽ xem xét và chấp nhận các điều khoản và điều kiện đó trước khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ và/hoặc tính năng của bên thứ ba đó. Trong mọi trường hợp như vậy, Người Dùng sẽ ký hợp đồng trực tiếp với các đối tác bên thứ ba tương ứng chứ không phải với Yandex. Do đó, Yandex từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm và trách nhiệm pháp lý đối với và trước Người Dùng liên quan đến các dịch vụ và/hoặc tính năng bổ sung đó, bao gồm mọi thông tin có sẵn thông qua các dịch vụ và/hoặc tính năng của bên thứ ba đó.

3.17. Người Dùng theo đây hiểu và đồng ý rằng tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí quyết và bất kỳ các quyền sở hữu trí tuệ nào khác liên quan đến Dịch Vụ đều thuộc sở hữu của Yandex và/hoặc các chủ sở hữu quyền khác. Để tránh nghi ngờ, bằng cách truy cập Dịch Vụ, Người Dùng sẽ không nhận được bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các quyền sở hữu trí tuệ của Yandex, mà chỉ có quyền sử dụng chúng, điều tối thiểu cần thiết để Người Dùng sử dụng Dịch Vụ theo các Điều Khoản này.

3.18. Nếu bạn muốn gửi thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ, vui lòng làm theo các hướng dẫn có sẵn tại https://yandex.com/legal/zen_copyright_complaint. Đối với tất cả các câu hỏi và khiếu nại khác liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ và Dịch Vụ có thể vi phạm luật pháp và/hoặc quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi tất cả các câu hỏi hoặc khiếu nại đó đến zen@support.yandex.com.

4. Sửa đổi và chấm dứt các Điều Khoản này

4.1. Yandex có thể sửa đổi những Điều Khoản này bất kỳ lúc nào. Mọi phiên bản mới của Điều Khoản sẽ được đăng tải online trên trang webpage được quy định ở đây. Phiên bản của Điều Khoản có hiệu lực hiện nay luôn được đăng tải tại https://yandex.com/legal/zen_termsofuse. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng sẽ được coi là đã đồng ý với Điều Khoản mới. Nếu Người Dùng không đồng ý, Người Dùng phải dừng việc sử dụng Dịch Vụ.

4.2. Yandex có thể chấm dứt những Điều Khoản này nếu Người Dùng vi phạm các Điều Khoản hoặc nếu Yandex chấm dứt quyền truy cập của Người Dùng vào Dịch vụ theo Điều 3.2 của các Điều Khoản này.

4.3. Người Dùng có thể dừng sử dụng Dịch Vụ bất cứ lúc nào. Nếu Người Dùng dừng sử dụng Dịch Vụ, Yandex có thể tiếp tục xử lý Thông Tin Người Dùng theo các điều khoản được quy định bởi Chính Sách Bảo Mật (https://yandex.com/legal/confidential).

5. Từ chối Bảo Hành

5.1. NGƯỜI DÙNG TẠI ĐÂY HIỂU VÀ ĐỒNG Ý TỰ CHỊU RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC LIÊN KẾT, VÀ DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ NHƯ HIỆN CÓ, KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI BẢO HÀNH NÀO TỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

5.2. NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ CÁC LIÊN KẾT THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG MÌNH VÀ TỰ CHỊU RỦI RO, VÀ SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KÌ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI MÁY TÍNH, THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI HOẶC BẤT KÌ THIẾT BỊ NÀO KHÁC CỦA NGƯỜI DÙNG, HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ GÂY RA.

5.3. THEO ĐÂY, YANDEX TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP,THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC LIÊN KẾT, HOẶC NỘI DUNG BÊN THỨ BA ĐĂNG TRÊN CÁC TRANG WEBSITE ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRONG CÁC LIÊN KẾT ĐÓ.

6. Bồi thường

6.1. Người Dùng sẽ bằng nỗ lực và chi phí của mình, bảo vệ, bồi thường và giữ cho Yandex; các bên liên kết, nhân viên, nhà thầu tương ứng của Yandex không bị thiệt hại đối với bất kỳ hay tất cả khiếu nại, kiện tụng và/hoặc khiếu kiện từ các bên thứ ba phát sinh đối với Yandex do các hành động của Người Dùng trong suốt thời gian sử dụng Dịch Vụ, và bồi thường cho bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí hợp lý cho luật sư) gây ra bởi những khiếu nại, kiện tụng và/hoặc khiếu kiện này.

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1. NGƯỜI DÙNG TẠI ĐÂY HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, YANDEX, CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA YANDEX, VÀ CÁC NHÂN VIÊN VÀ NHÀ THẦU TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI DÙNG (DÙ LÀ CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC) CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, LÀ HỆ QUẢ HOẶC NHẰM TRỪNG PHẠT MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CHỊU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC CÁC LIÊN KẾT VÀ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA, BAO GỒM SỰ MẤT MÁT DỮ LIỆU, KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO VIỆC YANDEX, CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA YANDEX, CÁC NHÂN VIÊN VÀ NHÀ THẦU TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC CÓ THỂ THẤY TRƯỚC NHỮNG THIỆT HẠI NÀY.

7.2. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA YANDEX, CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA YANDEX, VÀ CÁC NHÂN VIÊN VÀ NHÀ THẦU TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ VỚI NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ HOẶC NHỮNG LIÊN KẾT, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 10 CHF.

8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

8.1. Những Điều Khoản này (bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hiệu lực, thực hiện hoặc chấm dứt) sẽ được điều chỉnh bởi, và được giải thích theo pháp luật hiện hành của Thụy Sĩ, không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những Điều Khoản này sẽ dẫn đến hoặc cuối cùng được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyển theo pháp luật hiện hành. Bất kể những điều trên, không có bất kỳ quy định nào trong những Điều Khoản này được hiểu là ngăn cản Yandex khỏi việc tìm kiếm bất kì biện pháp khẩn cấp tạm thời (hoặc các biện pháp tương đương khác) từ các tòa án có thẩm quyền tại bất kỳ khu vực tài phán nào, gồm có bang Lucerne, Thụy Sĩ.

9. Điều khoản khác

9.1. Những Điều Khoản này, một mặt là thỏa thuận ràng buộc pháp lý đầy đủ giữa Người Dùng và Yandex, mặt khác, liên quan tới những vấn đề của họ, và sẽ thay thế bất kỳ thỏa thuận hay cách hiểu nào trước đó, dù bằng miệng hay bằng văn bản, liên quan đến vấn đề đó.

9.2. Nếu bất kỳ tòa án nào có thẩm quyển quyết định vấn đề này, quy định rằng bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản này là vô hiệu, thì quy định đó sẽ được coi là bị xóa khỏi những Điều Khoản này mà không ảnh hưởng tới hiệu lực của phần còn lại, những phần mà tiếp tục có hiệu lực và được thi hành đầy đủ.

9.3. Những Điều Khoản này được soạn thảo và sẽ được giải thích bằng Tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản Tiếng Anh và bản dịch của Điều Khoản này thì bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

9.4. Yandex có thể chuyển nhượng và chuyển giao bất kỳ các quyền và nghĩa vụ nào của mình theo những Điều Khoản này, cũng như là chuyển giao cho các bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của Người Dùng. Người Dùng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ các quyền và nghĩa vụ nào của mình theo những Điều Khoản này, cũng như không cấp quyền truy cập vào tài khoản người dùng hoặc ủy quyền cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Yandex.

 

[1] Các bên liên kết của Yandex là các pháp nhân được liệt kê trong Phụ lục 8.1 Báo cáo thường niên của Yandex N.V dành cho Nhà Phát Hành Tư Nhân Nước Ngoài, được chuẩn bị theo các yêu cầu của hệ thống truyền thông NASDAQ, cũng như tất cả các pháp nhân: 1) trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ hơn 50% cổ phần của Yandex; 2) trong đó hơn 50% cổ phần trong vốn ủy quyền được nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi Yandex; 3) trong đó hơn 50% cổ phần trong vốn ủy quyền hoặc cổ phiếu được nắm giữ, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ hơn 50% cổ phần của Yandex; hoặc 4) có quyền đưa ra các quyết định quản lý đối với Yandex hoặc liên quan đến việc Yandex có quyền đưa ra các quyết định quản lý. Báo cáo có sẵn tại http://ir.yandex.com/sec.cfm.

 

Ngày công bố: 01.04.2019