Termeni de utilizare Yango

1. Dispoziții generale

1.1. Acești Termeni (denumiți în continuare Termeni) constituie o ofertă a Yandex.Taxi B.V. (denumită în continuare Yandex.Taxi) unui Utilizator de Internet (denumit în continuare Utilizator) pentru a utiliza serviciul Yango (denumit în continuare Serviciul).

1.2. Utilizarea Serviciului de către Utilizator este reglementată de acești Termeni și documente ale companiei YANDEX LLC (str. Lev Tolstoi 16, Moscova, 119021, Rusia):

1.3. Odată cu începerea utilizării Serviciului / anumitor funcții ale acestuia, se consideră că Utilizatorul a acceptat în totalitate acești Termeni și prevederile Documentelor de reglementare, fără rezerve și excepții. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu oricare dintre prevederile Termenilor și/sau Documentelor de reglementare, Utilizatorul nu are dreptul de a folosi Serviciul.

1.4. Yandex.Taxi poate modifica în orice moment, fără să notifice Utilizatorul, prevederile prezentului document, iar YANDEX LLC poate modifica în orice moment, fără să notifice Utilizatorul, prevederile Documentelor de reglementare. Versiunea actuală a acestui document este disponibilă la adresa: https://yandex.com/legal/yango_termsofuse. Există riscul ca Utilizatorul să nu ia cunoștință de o nouă versiune a Termenilor și a Documentelor de reglementare. Orice continuare a utilizării Serviciului după modificarea Termenilor sau Documentelor de reglementare se va califica drept acceptarea noii versiuni.

1.5. Utilizatorul va înceta să utilizeze Serviciul, dacă nu este de acord cu oricare dintre modificările acestor Termeni Yandex.Taxi aduse în conformitate cu clauza 1.4 din prezentul document.

1.6. Serviciul îi permite Utilizatorului să plaseze în mod gratuit informații privind cererea potențială a Utilizatorului pentru servicii de transport de pasageri și bagaje, să caute oferte ale organizațiilor care furnizează servicii în domeniul menționat și să caute astfel de oferte utilizând parametrii stabiliți de Utilizator. Toate funcțiile Serviciului disponibile actualmente, împreună cu orice elaborări și/sau funcții nou adăugate fac obiectul acestor Termeni.

1.7. În funcție de regiunea Utilizatorului, oricare sau toate funcțiile Serviciului pot fi inaccesibile sau limitate. Funcțiile sunt considerate inaccesibile (limitate) Utilizatorului dintr-o anumită regiune în cazul în care un astfel de Utilizator nu le poate utiliza în mod explicit. Este interzisă aplicarea oricăror metode tehnice și bazate pe software pentru a eluda aceste limitări. Prevederile prezentului document care reglementează funcțiile Serviciului inaccesibile (limitate) Utilizatorului se vor aplica până când aceste funcții vor deveni accesibile Utilizatorului în mod explicit. Informațiile privind accesibilitatea funcțiilor Serviciului într-o anumită regiune vor fi furnizate Utilizatorului la cererea acestuia, transmisă către Yandex.Taxi.

1.8. Pentru a evita orice îndoială, Yandex.Taxi nu furnizează servicii de transport de pasageri și de bagaje sau servicii de asistență.

1.9. Prin utilizarea Serviciului Utilizatorul consimte să primească mesaje promoționale. Utilizatorul se poate dezabona de la mesajele promoționale utilizând funcțiile relevante ale Serviciului sau urmând instrucțiunile specificate într-un mesaj promoțional primit.

2. Utilizarea Serviciului. Anumite Funcții ale Serviciului

2.1. Serviciul este furnizat Utilizatorului pentru uz personal necomercial.

2.2. Informațiile privind serviciile de transport de pasageri și bagaje (denumite în continuare "Informații") sunt furnizate de partenerii Serviciului. Lista partenerilor este disponibilă la adresa https://yango.yandex.com/partners. Pentru mai multe informații despre serviciile oferite (inclusiv disponibilitatea unui punct de acces Wi-Fi în cabină, supravegherea foto / video în cabină de către partenerul Titularului de drepturi și alte informații), Utilizatorul poate contacta partenerii Serviciului sau poate furniza detaliile sale de contact folosind funcțiile Serviciului pentru ca partenerii Serviciului să-l poată contacta pe Utilizator din propria inițiativă pentru a-i furniza informații despre serviciile oferite.

2.3. Compania Yandex.Taxi nu va fi considerată responsabilă pentru conținutul și/sau relevanța informațiilor furnizate de partenerii Serviciului, inclusiv informații despre costul și disponibilitatea actuală a beneficiilor oferite de parteneri. Utilizatorul va discuta în mod independent (fără participarea Yandex.Taxi) achiziționarea serviciilor cu partenerii în conformitate cu normele partenerilor privind prestarea serviciilor. Compania Yandex.Taxi nu va fi considerată responsabilă pentru tranzacțiile financiare și pentru orice alte tranzacții efectuate de Utilizator și parteneri sau pentru orice consecințe ale achiziției de către Utilizator a serviciilor partenerilor.

2.4. Utilizatorul poate accesa funcțiile de evaluare a serviciilor furnizate de partenerii Serviciului și de comentare / lăsare a feedback-ului cu privire la Serviciu și/sau la serviciile partenerilor Serviciului. Evaluările Utilizatorilor și feedback-ul sunt publicate pe site-ul Serviciului și pot fi disponibile pe site-uri ale părților terțe. Yandex.Taxi își rezervă dreptul de a refuza publicarea oricăror evaluări / mesaje de feedback și de a șterge / bloca în orice moment orice evaluare / mesaj de feedback postat de Utilizator la discreția sa și fără a indica un motiv.

2.5. Yandex.Taxi își rezervă dreptul de a limita, la propria discreție, accesul Utilizatorului la Serviciu (sau la anumite funcții ale Serviciului, dacă este fezabil din punct de vedere tehnologic), de a limita utilizarea contului Utilizatorului sau de a bloca întregul cont al Utilizatorului în cazul mai multor încălcări ale prevederilor acestui document, precum și de a lua oricare alte măsuri împotriva Utilizatorului pentru a respecta cerințele legislative sau drepturile și interesele legitime ale părților terțe.

2.6. Atunci când cererea pentru servicii de taxi este mai mare (inclusiv în zilele înainte de sărbători, în zilele evenimentelor în masă și în alte cazuri), tarifele partenerilor Serviciului pot crește. Yandex.Taxi informează despre creșterea tarifelor publicând un mesaj corespunzător pe site-ul Serviciului https://yango.yandex.com sau în alt mod considerat potrivit de către Yandex.Taxi, inclusiv prin trimiterea unui mesaj de informare la numărul de telefon mobil al Utilizatorului.

2.7. Serviciile de transport de pasageri și bagaje conform claselor tarifare "Econom", "Confort", "Business" și alte clase tarifare disponibile în cadrul Serviciului sunt oferite cu diferite tipuri de vehicule. Vehiculele sunt clasate în mod automat pe baza datelor privind performanța acestora, furnizate de partenerii Serviciului.

2.8. Un furnizor de servicii de taxi percepe taxe pentru o călătorie anulată de Utilizator, în cazul în care o astfel de anulare a avut loc după sosirea vehiculului la locul desemnat de Utilizator. Mărimea unor astfel de taxe se calculează în același mod ca și costul cursei conform clasei tarifare pentru perioada de timp din momentul în care vehiculul a sosit efectiv la locul de preluare sau de la ora sosirii specificată în informațiile transmise Utilizatorului de către furnizorul serviciilor de taxi privind transportul comandat de Utilizator (în funcție de evenimentul care are loc mai târziu) până în momentul anulării cursei de către Utilizator. Pentru a anula o cursă, Utilizatorul va trimitere o notificare corespunzătoare furnizorului de servicii de taxi prin intermediul Serviciului. În cazul în care un Utilizator nu a urcat în vehiculul oferit de către furnizorul serviciilor de taxi în decurs de zece (10) minute, cu luarea în calcul a timpului de așteptare gratuit, specificat pentru clasa tarifară respectivă, se consideră că Utilizatorul a anulat cursa, cu excepția cazurilor în care în normele furnizorului serviciilor de taxi sau acorduri între Utilizator și un reprezentant (șofer) al furnizorului serviciilor de taxi este prevăzut alfel. Taxa de anulare în cazul transferurilor de la aeroport în oraș se calculează conform descrierii de mai sus plus o taxă suplimentară percepută pentru deplasarea mașinii în afara orașului conform clasei tarifare.

2.9. Utilizatorul autorizează Yandex.Taxi să proceseze informațiile personale (inclusiv datele personale) ale Utilizatorului Yandex.Taxi, să transmită informațiile personale ale Utilizatorului partenerilor Yandex.Taxi și să prelucreze informațiile personale pentru ca partenerii Yandex.Taxi să poată oferi servicii Utilizatorul în cadrul Serviciului. Atunci când Utilizatorul folosește Serviciul, informațiile sale personale sunt transmise către YANDEX LLC pentru a fi procesate în condițiile și în scopurile stabilite în Politica de confidențialitate a YANDEX LLC, disponibilă la adresa: (https://yandex.com/legal/confidential).

3. Funcția de plată fără numerar pentru servicii de transport de pasageri și bagaje

3.1. Utilizatorul poate plăti pentru serviciile de transport de pasageri și bagaje, furnizate Utilizatorului, în conformitate cu informațiile privind cererea potențială pentru serviciul respectiv, plasată de Utilizator prin intermediul Serviciului:

3.1.1. Direct furnizorului serviciilor de taxi (inclusiv în numerar sau prin orice altă metodă prevăzută de respectivul furnizor de servicii de taxi, dacă este cazul, modalitate denumită în continuare în acești Termeni și interfața Serviciului "În numerar"). Plata menționată va fi efectuată fără implicarea Yandex.Taxi și nu va fi reglementată de acești Termeni.

3.1.2. Utilizatorul poate accesa funcția de plată fără numerar prin intermediul unui Card bancar asociat (clauza 3.2 de mai jos); în acest caz, Yandex.Taxi acționează în numele furnizorului serviciilor de taxi corespunzător sau în alt mod (inclusiv direct) folosind un procesor de plată autorizat, un procesor de bani electronici sau colaborând cu orice altă parte pentru efectuarea operațiunilor implicate și primește plăți în calitate de agent al furnizorului serviciilor de taxi sau în alt mod (inclusiv direct) (funcție denumită în continuare "Plăți fără numerar"). Yandex.Taxi nu garantează faptul că Serviciul va funcționa fără erori și fără defecțiuni în ceea ce privește efectuarea plăților fără numerar.

În funcție de regiunea Utilizatorului, plățile fără numerar pot fi efectuate fără ca Yandex.Taxi să acționeze în calitate de destinatar al plății sau fără implicarea Yandex.Taxi implicată ca o participant al operațiunilor sau al schimbului de informații.

Utilizatorul va alege forma de plată corespunzătoare în interfața Serviciului. În acest sens, în cazul în care efectuarea plăților fără numerar este imposibilă din orice motiv (inclusiv, dar fără a se limita la inaccesibilitatea tehnică temporară a acestei funcții, imposibilitatea temporară sau constantă de a efectua plăți fără numerar utilizând Cardul asociat, fonduri insuficiente pe Cardul asociat), Utilizatorul se obligă să plătească În numerar.

În cazul plăților fără numerar, este posibilă efectuarea atât a unei singure tranzacții pentru întregul cost al transportului de pasageri și bagaje, cât și a mai multor tranzacții pentru anumite părți din costul serviciului. Plățile fără numerar pot fi efectuate prin oricare dintre mijloacele de mai sus în timpul sau după finalizarea cursei.

În cazul plăților fără numerar Utilizatorul, dacă găsește de cuviință, poate efectua, împreună cu plata pentru transportul de pasageri și bagaje, o plată suplimentară fără numerar furnizorului serviciilor de taxi ca procent din costul achitat al transportului respectiv de pasageri și bagaje (denumită în continuare în acești Termeni și interfața Serviciului "Bacșiș").

3.2. Utilizatorul va specifica Cardul bancar asociat în interfața Serviciului indicând următoarele date:

  • Numărul cardului bancar
  • Data expirării
  • Codul de verificare

Dacă datele cardului bancar sunt corecte, valabile și este posibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze acest card în cadrul Serviciului, cardul bancar respectiv va deveni cel Asociat și va putea fi utilizat pentru plăți fără numerar (clauza 3.1.2 a prezentului document). Toate Cardurile asociate vor fi afișate în interfața Serviciului; pentru comoditatea Utilizatorului, în interfață se afișează ultimele 4 cifre ale numărului Cardului asociat.

3.3. În momentul adăugării unu Card asociat și selectării de către Utilizator a opțiunii de plată fără numerar pentru o anumită cursă, va fi debitată o sumă de până la 5 RUB (sau orice altă sumă în valuta regiunii Utilizatorului) pentru a confirma că datele Cardului asociat sunt corecte și valabile; dacă tranzacția este efectuată cu succes, suma respectivă va fi rambursată Utilizatorului. În cazul în care debitarea sumei menționate eșuează, adăugarea cardului respectiv în calitate de Card asociat este imposibilă și/sau opțiunea de plată fără numerar, respectiv, nu este disponibilă.

3.4. În momentul adăugării Cardului asociat și în orice moment ulterior, Utilizatorul poate seta și/sau modifica suma implicită a Bacșișului din interfața Serviciului; Utilizatorul poate schimba suma Bacșișului pentru o anumită cursă în interfața Serviciului, după finalizarea cursei.

3.5. Bacșișul (suma implicită sau suma indicată în mod specific de către Utilizator pentru o anumită cursă) va fi debitat de pe Cardul asociat atunci când Utilizatorul, în decurs de 30 de minute de la finalizarea cursei, îi va da un rating înalt cursei (4–5 stele) în interfața Serviciului și va face clic pe butonul "Gata" sau nu va da cursei nici un rating înalt, și nici unul scăzut (nu va indica un număr anumit de stele) și va apăsa pe butonul "Gata".

3.6. În cazul în care, în decurs de 30 de minute de la finalizarea cursei, Utilizatorul va da cursei un rating scăzut (1–3 stele) în interfața Serviciului și va apăsa pe butonul "Gata", de pe Cardul asociat nu va debitat niciun Bacșiș.

3.7. În cazul în care, în decurs de 30 de minute de la finalizarea cursei, Utilizatorul nu va apăsa pe butonul "Gata", suma Bacșișului (în mărime implicită sau cea specificată de Utilizator pentru cursa respectivă) va fi blocată pe Cardul asociat pentru 24 ore, perioadă în care Utilizatorul poate majora sau reduce suma Bacșișului pentru această cursă. După expirarea termenului menționat, Bacșișul va fi debitat în mărimea specificată de Utilizator (implicit sau specific pentru această cursă).

3.8. Plățile fără numerar ale Utilizatorului se vor efectua prin intermediul unui procesor de plată autorizat sau procesor de bani electronici implicat și vor fi reglementate de normele sistemelor internaționale de plată, ale băncilor (inclusiv ale băncii care a emis Cardul asociat) și ale altor părți participante la tranzacții.

3.9. Indicând datele sale în conformitate cu clauza 3.2 și utilizând în continuare Cardul asociat, Utilizatorul confirmă și garantează că a indicat informații corecte și complete cu privire la cardul bancar valabil, emis în numele său; și că respectă regulile sistemelor internaționale de plată și cerințele băncii care a emis Cardul asociat, inclusiv în ceea ce privește procedura de plată fără numerar.

3.10. Utilizatorul înțelege și este de acord că toate acțiunile efectuate în cadrul Serviciului cu utilizarea numărului de telefon mobil confirmat de Utilizator, inclusiv și plățile fără numerar cu utilizarea Cardului bancar asociat, sunt considerate a fi efectuate de către Utilizator.

3.11. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu faptul și/sau suma plăților fără numerar sau are orice alte întrebări cu privire la modul de utilizare a Cardului asociat în cadrul Serviciului, acesta poate contacta Yandex.Taxi la numerele de telefon specificate de către Serviciu și/sau prin intermediul interfeței serviciului de asistență (forma de contact) în termen de 14 zile de la data efectuării plății respective fără numerar sau a oricăror alte acțiuni sau evenimente care au determinat solicitarea.

În cazul în care, în rezultatul inspecției cauzate de o astfel de solicitare, Yandex.Taxi decide să restituie integral sau parțial suma plății fără numerar, suma respectivă va fi rambursată în contul bancar al cardului bancar cu care a fost efectuată plata fără numerar. Rambursarea se va face prin intermediul unui procesor de plată autorizat sau procesor de bani electronici implicat și va fi reglementată de normele sistemelor de plăți internaționale, ale băncilor (inclusiv ale băncii care a emis Cardul asociat) și ale altor părți participante la tranzacții. În cazul în care Yandex.Taxi nu participă la tranzacțiile efectuate prin intermediul Cardului asociat, Yandex.Taxi poate acționa în calitate de organism care transmite solicitările Utilizatorilor descrise sus către furnizorii serviciilor de taxi, dispecerate sau orice altă persoană care recepționează plățile în cadrul tranzacțiilor de mai sus efectuate cu Cardul asociat.

3.12. Yandex.Taxi își rezervă dreptul de a solicita în orice moment ca Utilizatorul să confirme datele indicate în cadrul Serviciului, inclusiv datele Cardului asociat și de a solicita documente justificative în acest sens (în special, documente de identitate); dacă Yandex.Taxi găsește acest lucru de cuviință, nefurnizarea acestor documente se poate califica drept furnizarea de informații nefiabile și poate avea implicațiile stipulate în clauza 2.5.

3.13. Dispozițiile privind condițiile și procedura de plată pentru serviciile de transport de pasageri și bagaje, specificate în această Secțiune, nu se aplică atunci când o parte terță plătește pentru astfel de servicii de transport în locul Utilizatorului, în baza unui contract separat semnat de Yandex.Taxi cu o astfel de parte terță.

4. Condiții și restricții privind beneficiile și campaniile de marketing

Condițiile și restricțiile prezentate în legătură cu reclamele și campaniile Yango sunt întotdeauna aplicabile unor astfel de reclame și campanii. Se aplică condiții și restricții suplimentare privind fiecare reclamă sau campanie, după cum pot fi disponibile pe pagina web: yango.yandex.com/legal/ro.

5. Datele companiei Yandex.Taxi

Yandex.Taxi B.V. (numărul de înregistrare 64591069)

Societate privată cu răspundere limitată

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Țările de Jos

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax: +31(0)204466372

e-mail: support@yango.yandex.com