Terms of Use of Yango

Please select a relevant country.

Yango -palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. Nämä Ehdot (jäljempänä Ehdot) ovat Yandex.Taxi B.V.:n (jäljempänä Yandex.Taxi) tarjous Internetin Käyttäjälle (jäljempänä Käyttäjä) Yango -palvelun käyttämisestä.

1.2. Palvelun käyttämistä säädellään näissä Ehdoissa ja seuraavissa YANDEX OOO:n (Lva Tolstogo ul. 16, 119021 Moskova, Venäjä) asiakirkjoissa:

1.3. Palvelun / sen osien käytön aloittanutta Käyttäjää pidetään nämä Ehdot sekä Säätelevien asiakirjojen ehdot hyväksyneenä täydessä laajuudessa ilman mitään varaumia ja poikkeuksia. Jos Käyttäjä ei hyväksy joitakin Ehtojen ja/tai Säätelevien asiakirjojen lausekkeita, hän ei saa käyttää Palvelua.

1.4. Yandex.Taxi voi milloin tahansa muuttaa näitä Ehtoja Käyttäjää tiedottamatta, ja YANDEX OOO voi milloin tahansa muuttaa Säätelevien asiakirjojen ehtoja Käyttäjää tiedottamatta. Voimassaoleva versio Ehdoista on osoitteessa https://yandex.com/legal/yango_termsofuse. Riski jäädä tutustumatta uuteen versioon Ehdoista ja Säätelevista asiakirjoista jää Käyttäjälle, ja Palvelun käytön jatkamista Ehtojen tai Säätelevien asiakirjojen muuttumisen jälkeen katsotaan näiden uuden version hyväksymiseksi.

1.5. Jos Yandex.Taxi on tehnyt joitakin muutoksia näihin Ehtoihin kohdan 1.4 tarkoittaman menettelyn mukaisesti, ja Käyttäjä ei hyväksy ko. muutoksia, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

1.6. Palvelu antaa Käyttäjälle maksuttoman mahdollisuuden jättää tieto mahdollisesta taksimatkatarpeestaan sekä mahdollisuuden tutustua tietoon ko. alan palveluntarjoajien tarjouksista sekä etsiä ko. tarjouksia Käyttäjän säätämillä hakuehdoilla. Kaikki tällä hetkellä olemassa olevat Palvelun toiminnot sekä näiden kaikki kehitykset ja/tai uusien toimintojen lisäykset ovat näiden Ehtojen alaisina.

1.7. Käyttäjän oleskelualueesta riippuen kaikki Palvelun toiminnot tai jotkin näistä saattavat olla pois käytöstä tai rajoitettu. Toimintoja katsotaan tietyltä alueelta oleviksi pois käytöstä/rajoitetuiksi Käyttäjälle, mikäli ko. Käyttäjä ei voi hyödyntää näitä suoranaisina. Mitään teknillisiä ja ohjelmallisia konsteja ko. rajoitusten ohittamiseksi ei saa käyttää. Näiden Ehtojen lausekkeita, jotka säätelevät Käyttäjän käytöstä pois olevia/rajoitettuja Ohjelmiston toimintoja, ei sovelleta niin kauan, kunnes ko. toiminnot ovat Käyttäjän käytettävissä suoranaisina. Käyttäjän toimintojen saatavuuteen kullakin alueella liittyvä tietoa Käyttäjä saa lähettämällä Yandex.Taxille ko. yhteydenottopyynnön.

1.8. Epäilysten välttämiseksi: Yandex.Taxi ei tuota henkilökuljetuspalveluita, ei tee matkatavaran kuljetuksia eikä toimi taksikeskuksena.

1.9. Mahdollisesti tallennamme kaikki Käyttäjän ja asiakastukipalvelun väliset sekä myös Käyttäjän ja Paluvelun yhteistyökumppanin kuljettajan väliset puhelut laadunvalvontatarkoituksiin ja palvelun laadun kehittämiseksi.

1.10. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä suostuu siihen, että hänelle lähetetään mainosviestejä. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta mainosviestejä käyttämällä asiaankuluvaa Palvelun toiminnallisuutta tai seuraamalla näissä viesteissä olevia ohjeita.

2. Palvelun käyttö. Palvelun toiminnot

2.1. Palvelua tuotetaan Käyttäjälle ei-kaupallisia ajoja varten, yksityistarkoituksiin.

2.2. Tieto matkustajien ja matkatavaran kuljetuspalveluista, jäljempänä Tieto, on Palvelun yhteistyökumppaneiden antama. Luettelo yhteistyökumppaneista on osoitteessa https://yango.yandex.com/partners. Saadakseen tarkempaa tietoa tarjottavista palveluista (mukaan lukien tieto wi-fi -yhteyden saatavuudesta auton matkustamossa ja onko matkustamossa valokuvausta/videovalvontaa Palvelun yhteistyökumppanin toimesta) Käyttäjä voi joko ottaa yhteyttä Palvelun yhteistyökumppaneihin tai Palvelun toiminnallisuutta hyödyntäen antaa omat yhteystietonsa, joilla yhteistyökumppanit pystyvät itse ottamaan yhteyttä Käyttäjään ja toimittamaan hänelle tietoa tarjottavista palveluista.

2.3. Yandex.Taxi ei ole vastuussa Palvelun yhteistyökumppaneiden toimittaman tiedon sisällöstä ja/tai ajantasaisuudesta, mukaan lukien kumppaneiden hintatiedon sekä palveluiden kulloisen saatavuuden. Käyttäjä itse hoitaa vuorovaikutuksen yhteistyökumppaneiden kanssa palveluiden hankkimiseksi, ilman Yandex.Taxin osallistumista, yhteistyökumppaneiden omien käytäntöjen mukaisesti. Yandex.Taxi ei ole vastuussa varainhoito- eikä mistään muista toiminnoista, joita Käyttäjä ja yhteistyökumppanit toteuttavat, eikä mistään seurauksista Käyttäjän tekemästä yhteistyökumppaneiden palvelujen hankkinasta.

2.4. Käyttäjän saatavilla voi olla Palvelun yhteistyökumppaneiden arvostelutoimintoja sekä Palveluun ja/tai Palvelun yhteistyökumppaneiden palveluihin liityvien kommenttien/palautteiden jättäminen -toiminto. Käyttäjäjien arvostelut ja palautteet julkaistaan Palvelun sivustolla, ja ne voivat myös näkyä kolmansien tahojen sivuilla. Yandex.Taxi pidättää itselleen oikeuden hylätä mitä tahansa arvostelua/palautetta ja milloin tahansa poistaa/estää näkymästä Käyttäjän jättämää arvostelua/palautetta Yandex.Taxin oman harkintansa mukaan ja kertomatta syitä.

2.5. Yandex.Taxi pidättää itselleen oikeuden rajoittaa oman harkintansa mukaan käyttäjätilin kautta toteutettavaa Käyttäjän pääsyä Palveluun tai sen tiettyihin osiin, sikäli se on teknisesti toteutettavissa, taikka kokonaan lukita käyttäjätili, jos näitä Ehtoja on rikottu useampaan kertaan, tai tehdä Käyttäjän suhteen muita toimenpiteitä lainvaatimusten tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

2.6. Huippukysynnän aikaan, mukaan lukien juhla-aattoina, joukkotilaisuuksien päivinä sekä muissa tilanteissa, Palvelun yhteistyökumppaneiden taksat saattavat olla korotettu. Hintojen korotuksesta Yandex.Taxi tiedottaa julkaisemalla ilmoituksen sivustossa https://yango.yandex.com tai muilla Yandex.Taxin oman harkintansa mukaisin keinoin, kuten lähettämällä tekstiviestin.

2.7. Matkustajien ja matkatavaran kuljetuspalvelut Economy-, Comfort-, Business- ja muissa Palvelun esittämissä luokissa toteutetaan eri luokkien autoilla. Auto luokitellaan automaattisesti sen tiedon perusteella, mitä Palvelun yhteistyökumppanit antoivat auton ominaisuuksista.

2.8. Taksiliike perii Käyttäjältä peruutusmaksun, mikäli peruutus on tapahtunut sen jälkeen kun auto on tullut Käyttäjän määräämään paikkaan. Ko. maksun suuruus määräytyy samalla tavalla kuin matkan hinta taksan mukaisesti siltä ajalta, mikä alkaa auton tullessa tilatulle paikalle, tai siitä kellonajasta, mikä oli taksiliikkeen toimesta ilmoitettu Käyttäjälle hänen tilaamansa taksikuljetuspalvelun suhteen (riippuen siitä, kumpi näistä tulee myöhemmin), ja päättyy, kun Käyttäjä on peruuttanut matkan. Käyttäjä peruuttaa matkan lähettämällä taksiliikkeelle ilmoituksen Palvelun kautta. Käyttäjää, joka ei ole noussut taksiliikkeen lähettämän auton kyytiin kymmenen (10) minuutin kuluessa, tilatun taksan mukaista maksutonta odotusaikaa sisältäen, katsotaan peruuttaneeksi matkan, ellei muuta ole määrätty ko. taksiliikkeen käyttöehdoissa tai Käyttäjän ja taksiliikkeen edustajan/kuljettajan välisellä sopimisella. Käyttäjän peruuttaessa matkan lentokentältä, peruutusmaksun suuruus lasketaan edellämainitulla menettelyllä sekä peritään lisä kaupungin ulkopuolelle lähdöstä.

2.9. Käyttäjä antaa Yandex.Taxille suostumuksen Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, siirtoon/luovutukseen Yandex.Taxin yhteistyökumppaneiden käsiteltäviksi sekä Yandex.Taxin yhteistyökumppaneiden toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn Palvelun sisältämien palveluiden tuottamiseksi. Palvelua käyttäessä Käyttäjän henkilötietonsa siirretään YANDEX OOO:lle käsiteltäväksi tämän Tietoturvapolitiikassa määrättyjen ehtojen ja tarkoitusten mukaisesti, joihon voi tutustua osoitteessa (https://yandex.com/legal/confidential_fi).

3. Kuljetuksen etämaksaminen

3.1. Käyttää voi maksaa Palvelun kautta tehdyn tietopyyntönsä mukaisesti toteutetun taksikuljetuksen seuraavasti:

3.1.1. Suoraan taksiliikkeelle (mm. käteisellä tai muilla mahdollisilla taksiliikkeen hyväksymillä maksuvälineillä, jäljempänä Käteinen näissä Ehdoissa sekä Palvelun käyttöliittymässä). Ko. maksutapaa käytetään ilman, että Yandex.Taxi on mukana, eikä sitä säädellä näissä Ehdoissa.

3.1.2. Käyttäjän käytettävissä olevana maksuvälineenä voi olla etämaksaminen tallennetulla kortilla, jäljempänä kortimaksu, ks. k. 3.2 näistä Ehdoista, jolloin Yandex.Taxi toimii ko. taksiliikkeen toimeksiannosta tai muilla perustein, käyttäen maksuoperaattoria tai muuta sähköisen rahaliikenteen operaattoria, ja Yandex.Taxi on tällöin maksunsaaja taksilpalvelun välittäjänä tai muuna maksuliikenteen toimijana. Yandex.Taxi ei takaa sitä, että etämaksaminen -ominaisuuden toteuttamisessa Palvelun toiminta on häiriötöntä ja virheetöntä.

Käyttäjän oleskelualueesta riippuen etämaksaminen voi tapahtua ilman Yandex.Taxin osallistumista maksunsaajana tai käyttäen Yandex.Taxia muuna maksuliikenteen toimijana tai tiedonvaihtoon ja tietokantojen yhteiskäyttöön osallistujana.

Käyttäjä valitsee maksuvälineen Palvelun käyttöliittymässä. Kuitenkin jos mistä tahansa syystä etämaksaminen ei ole toteutettavissa, myös jos ko. toiminnon käyttö on tilapäisesti estynyt, tallennetulla kortilla maksaminen on tilapäisesti tai vakinaisesti pois käytöstä tai tallennetulla kortilla ei ole riiittävästi katetta, niin Käyttäjä on velvollinen maksamaan Käteisellä.

Etämaksun yhteydessä voidaan kuljetuksen hinta veloittaa joko kerrallaan tai useammassa palvelun osakohtaisessa erässä. Tällöin etämaksua voidaan hoitaa millä tahansa mainituista maksutavoista matkan aikana tai matkan päättyessä.

Etämaksua suorittaessa Käyttäjä voi kuljetusmaksun päälle tehdä kortilla oman harkintansa mukaan myös lisämaksun taksiliikkeelle prosenttisuhteessa maksettavan kuljetuspalvelun hintaan, jäljempänä näissä Ehdoissa ja Palvelun käyttöliittymässä Juomaraha.

3.2. Käyttäjä syöttää Tallennetun maksukortin tiedot Palvelun käyttöliittymässä seuraavasti:

  • maksukortin numero
  • kortin voimassaoloaika
  • tarkistusnumero

Jos maksukortin tiedot ovat oikein, voimassa ja sen käyttö on Palvelun puitteissa teknisesti mahdollista, niin ko. kortista tulee Tallennettu kortti ja sitä voi käyttää etämaksamisessa, ks. kohta 3.1.2. Kaikki Takkennetut Kortit näkyvät Palvelun käyttöliittymässä, ja käytön helpottamiseksi näkyvissä on Tallennetun kortin numeron 4 viimeistä numeroa.

3.3. Lisätessä Tallennettua korttia ja myös valitessa etämaksamista tietyn matkan maksuvälineeksi, Käyttäjän kortilta vähennetään enintään 5 Venäjän ruplaa tai muu summa Käyttäjän oleskelualueen valuutassa, mikä tehdään Tallennetun kortin tietojen oikeiksi ja voimassaoleviksi todentamiseksi. Ko. tilitapahtuman onnistuttua ko. summa palautetaan Käyttäjälle. Ko. maksun hylkääntyminen tarkoittaa sitä, että ko. Tallennettua korttia ei voi lisätä ja/tai kortilla maksaminen -toiminto ei ole käytettävissä vastaavasti.

3.4. Tallennettua korttia lisättäessä ja myös millon tahansa kortin lisättyä Käyttäjällä on mahdollisuus Palvelun kautta määrätä ja/tai muuttaa Juomarahan oletussuuruus. Käyttäjä voi myös muuttaa Juomarahan määrän Palvelun käyttöliittymän kautta kullekin matkalle ko. matkan päätyttyä.

3.5. Juomaraha oletuksen mukaisessa määrässä tai Käyttäjän erikseen ko. matkalle määräämässä määrässä veloitetaan Tallennetulta kortilta, jos 30 minuutin kuluessa matkan päätyttyä Käyttäjä antoi sille myönteisen arvostelun eli 4 tai 5 tähteä, ja painoi Valmis -painikkeen Palvelun käyttöliittymässä, tai ei antanut myönteistä eikä kielteistä arvostelua eli ei syöttänyt tähtien lukumäärää ja painoi Valmis -painikkeen.

3.6. Jos 30 minuutin kuluessa matkan päätyttyä Käyttäjä antoi sille kielteisen arvostelun eli 1 tai 3 tähteä, ja painoi Valmis -painikkeen Palvelun käyttöliittymässä, ei Juomarahaa veloiteta Tallennetulta kortilta.

3.7. Jos 30 minuutin kuluessa matkan päätyttyä Käyttäjä ei ole painanut Valmis -painiketta, Juomarahan oletuksen mukaisessa määrässa tai Käyttäjän määräämänä erikseen ko. matkalle varataan Tallennetulta kortilta 24 tunnin ajaksi, jonka kuluessa Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa Juomarahan määrää tälle matkalle isommaksi tai pienemäksi. Em. ajan kuluttua Juomaraha vähennetään kortilta Käyttäjän määräämän suuruisena eli oletuksen mukaisessa määrässä tai ko. matkalle määrättynä.

3.8. Käyttäjän suoritettava etämaksu toteutetaan käyttäen maksuoperaattoria tai sähköisen rahaliikenteen operaattoria, ja maksamiseen sovelletaan kansainvälisten maksujärjestelmien, pankkien, mm. Tallennetun kortin myöntäneen pankin, ja muiden maksuliikenteen toimijoiden sääntöjä.

3.9. Omia tietojaan syöttäessä kohdan 3.2 mukaisesti ja Tallennettua korttia jatkossa käytettäessä Käyttäjä vakuuttaa ja vahvistaa sen, että maksukortista annetut tiedot ovat oikeat ja kattavat, kortti on voimassa ja myönnetty hänen nimellään, sekä sen, että hän noudattaa kansainvälisten maksujärjestelmien sääntöjä ja Tallennetun kortin myöntäneen pankin vaatimuksia, mukaan lukien kortilla maksamista koskevat vaatimukset.

3.10. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että kaikkia Palvelun puitteissa Käyttäjän tunnistettua puhelinnumeroa käyttäen tehtyjä toimenpiteitä, mm. etämaksamista Tallennetulla kortilla, katsotaan Käyttäjän tekemiksi toimenpiteiksi.

3.11. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy tapahtunutta etämaksua ja/tai sen suuruutta sekä myös Palvelussa tapahtuvasta Tallennetun kortin käytöstä aiheutuvissa muissa asioissa Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Yandex.Taxiin Palvelussa maintulla puhelinnumerolla ja/tai tukipalvelun/yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta 14 päivän kuluessa siitä, kun korttimaksu on suoritettu, tai siitä, kun muut yhteydenottopyynnön syynä olevat toimenpiteet tai tapahtumat ovat toteutuneet.

Jos ko. yhteydenoton syyt tarkastettua Yandex.Taxi tekee päätöksen etämaksun summan kokonaisesta tai osittaisesta palauttamisesta, ko. palautus tehdään sille pankkitilille, johon maksukortti on sidottu. Rahanpalautus tehdään käyttäen maksuoperaattoria tai sähköisen rahaliikenteen operaattoria, ja maksamiseen sovelletaan kansainvälisten maksujärjestelmien, pankkien, mm. Tallennetun kortin myöntäneen pankin, ja muiden maksuliikenteen toimijoiden sääntöjä. Tilanteissa, kun Yandex.Taxi ei ole Tallennettun korttiin liittyvän maksuliikenteen toimija, voi Yandex.Taxi toimia välittäjätahona, joka siirtää em. aiheiset Käyttäjien yhteydenottopyynnöt taksiliikkeille, taksikeskuksille tai muulle taholle, joka on maksunsaajana edellämainituissa Tallennetun kortin maksutapahtumissa.

3.12. Yandex.Taxi pidättää itselleen oikeuden vaatia Käyttäjää milloin tahansa osoittamaan oikeiksi Palvelun kautta esitettyjä tietoja, mm. Tallennetun kortin tietoja, ja pyytää tästä johtuen myös todentavia asiakirjoja, mm. henkilöllisyystodistuksia, joita esittämättä jättämistä voidaan Yandex.Taxin harkintansa mukaan rinnastaa epäluotettavan tiedon antamiseen, mikä saattaa johtaa näiden Ehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettuihin seurauksiin.

3.13. Tässä osassa taksikuljetuspalvelun maksamisen ehdoista ja menettelyistä annettuja lausekkeita ei sovelleta, kun ko. maksun suorittaa Käyttäjän puolesta kolmas henkilö Yandex.Taxin ja tämän kolmannen henkilön välisen erillisen sopimuksen mukaisesti.

4. Markkinointietujen ja kampanjoiden ehdot ja rajoitukset

Yangon mainoksiin ja kampanjoihin sovelletaan aina niiden yhteydessä esitettyjä ehtoja ja rajoituksia. Lisäksi kuhunkin mainokseen tai kampanjaan sovelletaan sitä koskevia ehtoja ja rajoituksia, jotka on esitetty osoitteessa https://yango.yandex.com/legal/fi.

5. Yandex.Taxin osoite- ja yhteystiedot

Yandex.Taxi B.V., y-tunnus 64591069

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

puh. +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

faksi +31(0)204466372

sähköpostiosoite: support@yango.yandex.com

Julkaisupäivä: 25.04.2019

_____________________________

Tämän asiakirjan aikaisemmat versiot:

https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/30112018