תנאי השימוש ב- Yango

1.הוראות כלליות

1.1. תנאים אלו (להלן "התנאים") מהווים הצעה של Yandex.Taxi B.V. (להלן: "Yandex.Taxi") למשתמש אינטרנט (להלן: "המשתמש") שמשתמש ב- Yango (להלן:"השירות").

1.2. עבודת המשתמש עם השירות כפופה לתנאים ולמסמכים שלLLC YANDEX )רח' Leo Tolstoy 16, מוסקבה, , 1.9. 21 רוסיה (

• רישיון לשימוש במנוע החיפוש של Yandex (https://yandex.com/legal/termsofuse)

• מדיניות פרטיות (https://yandex.com/legal/confidential)

(להלן יקראו ביחד: "מסמכים רגולטוריים").

1.3. בעת התחלת השימוש בשירות / בפונקציות המסוימות שלו, המשתמש ייחשב כאילו קיבל את התנאים וההוראות של המסמכים הרגולטוריים במלואם, ללא כל הגבלה או חריגה. אם המשתמש חולק על הוראות כלשהן בתנאים ו / או במסמכים הרגולטוריים, המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירות.

1.4. Yandex.Taxi רשאית, בכל עת וללא הודעה למשתמש, לשנות את ההוראות בתנאים אלו, ו-LLC YANDEX רשאית, בכל עת ללא הודעה למשתמש, לשנות את הוראות המסמכים הרגולטוריים. הגרסה הנוכחית של תנאים אלו זמינה בכתובת: https://yandex.com/legal/yango_termsofuse. המשתמש ישא את הסיכון מאי קריאה של הגרסה המתוקנת של התנאים ושל המסמכים הרגולטוריים; המשך השימוש בשירות לאחר שהתנאים או המסמכים הרגולטוריים תוקנו יהוו את הסכמתו לגרסה המתוקנת שלה.

1.5. המשתמש יפסיק להשתמש בשירות, אם הוא חולק על כל תיקונים לתנאים שנעשו על ידי Yandex באופן שנקבע עפ"י סעיף 1.4. לעיל.

1.6. השירות מאפשר למשתמש למסור מידע, ללא תשלום, על הדרישה הפוטנציאלית של המשתמש לשירותים של הסעת נוסעים ומזוודות, לעיין בהצעות של הארגונים שמספקים שירותים בתחום האמור ולחפש הצעות כאלה תוך שימוש בפרמטרים שנקבעו על ידי משתמש. כל הפונקציות של השירות שזמינות כיום יחד עם כל ההתפתחויות ו / או הפונקציות שייתווספו בעתיד כפופות לתנאים אלו.

1.7. בהתאם לאזור מיקומו של המשתמש, כל אחת מהפונקציות או כל הפונקציות של השירות ביחד יכולות להיות לא נגישות או מוגבלות. הפונקציות נחשבות לבלתי נגישות (מוגבלות) עבור המשתמש מאזור מסוים, אם המשתמש אינו יכול להשתמש בהן במפורש. אין להשתמש בשיטות טכניות ושיטות מבוססות תוכנה כדי לעקוף את המגבלות. הוראות של התנאים השולטים בפונקציות של השירות שאינו נגיש (מוגבל) עבור המשתמש לא יחולו עד שהפונקציות האלה יהיו נגישות למשתמש באופן מפורש. מידע על הנגישות של פונקציות השירות באזור מסוים יימסר למשתמש על פי בקשתו שתשלח ל- Yandex.Taxi.

1.8. למען הסר ספק, Yandex.Taxi אינה מספקת שירותים הכרוכים בהסעת נוסעים ומטען ושירותי מרכז תמיכה.

1.9. בשימוש בשירות, המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת הודעות פרסום. המשתמש רשאי לסרב לקבל הודעות פרסום באמצעות הפונקציות הרלוונטית של השירות או ההוראות המפורטות בהודעת הפרסום שהתקבלה.

2.שימוש בשירות. פונקציות מסוימות של השירות

2.1.השירות מסופק למשתמש לשימוש אישי שאינו מסחרי.

2.2.מידע על שירותי הסעת נוסעים ומזוודות (להלן: "המידע") מסופק על ידי שותפי השירות. רשימת השותפים זמינה בכתובת http://yango.yandex.com/partners כדי לקבל פרטים נוספים על השירותים המוצעים (כולל מידע על הזמינות של נקודה חמה Wi-Fi בתוך המונית, ביצוע צילום / הקלטת וידאו בתוך המונית על ידי השותפים של בעל הזכות או מידע אחר), המשתמש יכול לפנות לשותפי השירות או להשאיר את פרטי הקשר שלו באמצעות הפונקציות של השירות, אשר ניתן לשימוש על ידי שותפי השירות ליצירת קשר עם המשתמש בכוחות עצמם ולספק לו את המידע על השירותים המוצעים.

2.3.Yandex.Taxi לא תישא אחריות לתוכן ו / או לרלוונטיות של המידע המסופק על ידי שותפי השירות, כולל מידע על עלות שירותי השותפים ועל זמינותם הנוכחית. המשתמש ינהל שיחה באופן עצמאי (ללא השתתפות Yandex.Taxi) בנוגע לרכישת שירותי השותפים בהתאם לכללי השותפים למתן שירותים. Yandex.Taxi לא תהיה אחראית לעסקאות פיננסיות וכל עסקה אחרת שבוצעה על ידי המשתמש והשותפים ועל כל ההשלכות של רכישת שירותי השותפים על ידי המשתמש.

2.4.פונקציות הגישה למשתמש שמאפשרות לדרג את השירות של שותפי השירות ולהשאיר תגובה / משוב על השירות ו / או השירות של שותפי השירות. דירוגי ומשובי המשתמשים מפורסמים באתר השירות וניתן למצוא אותם באתרי צד שלישי. Yandex.Taxi שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסם דירוגים / משובים ולהסיר / לחסום כל דירוג / משוב שפורסם על ידי המשתמש, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן סיבה לכך.

2.5.Yandex.Taxi שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את גישת המשתמש לשירות (או לפונקציות מסוימות של השירות, אם הדבר אפשרי מבחינה טכנולוגית) שנעשה באמצעות החשבון שלו או לחסום את כל החשבון של המשתמש בגין הפרות מרובות של תנאים אלו, או לנקוט באמצעים אחרים כנגד המשתמש על מנת לכבד דרישות חקיקה או זכויות ואינטרסים לגיטימיים של צד שלישי.

2.6.כאשר הביקוש לשירות מוניות הינו גבוה יותר (כולל ימים לפני חגים, ימי אירועים המוניים ומקרים אחרים), ניתן להעלות את התעריפים של השירות. Yandex.Taxi מודיע על העלאת התעריפים על ידי פרסום הודעה רלוונטית באתר השירות http://yango.yandex.com או בדרך אחרת, אם Yandex.Taxi מחליטה על כך, בין היתר, על ידי שליחת הודעת מידע למספר הטלפון הנייד של המשתמש.

2.7.שירותי הובלת נוסעים ומזוודות בתעריף Economy, Comfort, Business ובתעריפים אחרים המיוצגים בשירות ניתנים על ידי סוגי כלי רכב שונים. כלי הרכב מדורגים באופן אוטומטי על סמך נתוני ביצועי הרכב המסופקים על ידי שותפי השירות.

2.8.שירות המונית גובה דמי ביטול, במקרה של סירובו של המשתמש להשתמש בשירותי התחבורה, לאחר הגעת הרכב למקום האיסוף שצוין על ידי המשתמש. סכום דמי הביטול מחושב בדומה לדמי שירותי ההסעה מרגע הגעת המונית בפועל למקום האיסוף או מהמועד שצוין בהודעת המידע שנשלחה למשתמש על ידי שירות המוניות כמועד הגעת המונית למקום האיסוף (בהתאם למה שיתרחש לאחר מכן) עד למועד סירובו של המשתמש להשתמש בשירותי ההסעה. המשתמש מודיע על סירובו להשתמש בשירותי ההסעה על ידי שליחת הודעת מידע לשירות המוניות באמצעות השירות. אלא אם כן צוין אחרת על פי הכללים של שירות המוניות המתאים או על פי ההסכם בין המשתמש ונציג שירות ומוניות (הנהג), המשתמש נחשב כזה שסירב להשתמש בשירותי ההסעה אם הוא לא נכנס למונית שהגיעה למקום האיסוף אשר צוין על ידי המשתמש תוך 10 (עשר) דקות, כולל מגבלות זמן ההמתנה המפורטות בתעריף שירותי ההסעה המתאים. דמי הביטול עבור שירותי ההסעה משדה התעופה מחושבים בתוספת תשלום עבור הגעת הרכב למקום האיסוף מחוץ לעיר בהתאם לשיעור שירותי ההובלה המתאים.

2.9.על ידי השימוש בשירות המשתמש מסכים ש-Yandex.Taxi תעבד את המידע האישי (כולל פרטים אישיים) של המשתמש, תעביר את המידע האישי של המשתמש לשותפי Yandex.Taxi ושהמידע האישי של המשתמש יועבד על-ידי השותפים של Yandex.Taxi בכדי לספק שירותים למשתמש בתוך השירות. באמצעות השימוש בשירות, המידע האישי של המשתמש מועבר ל-LLC YANDEX ומעובד בהתאם לתנאים ולמטרות שנקבעו במדיניות הפרטיות שלLLC YANDEX הזמינים בכתובת: (https://yandex.com/legal/confidential).

3.תפקוד תשלום ללא מזומן עבור שירותים הקשורים בהסעת נוסעים ומזוודות

3.1.המשתמש יכול לשלם עבור השירותים הכרוכים בהסעת נוסעים ומזוודות הניתנים למשתמש בהתאם למידע על הדרישות הצפויות לשירות הרלוונטי שמפרסם המשתמש באמצעות השירות:

3.1.1. ישירות לשירות המוניות (בין היתר, במזומן או בכל דרך אחרת שנקבעה על ידי שירות המוניות האמור, אם בכלל, להלן בתנאים אלה וכן בממשק השירות: "מזומן"). התשלום האמור יתבצע מבלי ש- Yandex.Taxi תהיה מעורבת בכך ומבלי שהוא יהיה כפוף לתנאים אלו;

3.1.2. המשתמש יכול לקבל גישה לפונקצית התשלום במזומן באמצעות כרטיס בנק מקושר (סעיף 3.2 להלן); במקרה זה, Yandex.Taxi פועלת בסמכות שירות המוניות הרלוונטית או בכל דרך אחרת המערבת מעבד תשלומים מורשה, מעבד כספים אלקטרוני או צד אחר להסדר או לתקשורת, ומקבלת תשלומים כסוכן שירות המוניות או אחרת (להלן: "תשלומים לא מזומנים"). Yandex.Taxi אינה מבטיחה כי פעולת השירות תתבצע ללא שגיאות או כשל באשר לאפשרות תשלום ללא מזומן.

בהתאם לאזורו של המשתמש, תשלום ללא מזומן יכול להתבצע ללא השתתפותה של Yandex.Taxi כמקבל התשלום או בהשתתפות Yandex.Taxi כצד אחר להסדר או כצד לתקשורת.

המשתמש בוחר את אמצעי התשלום הרלוונטי בממשק השירות. במובן זה, במידה לא ניתן לבצע תשלומים ללא מזומן מכל סיבה שהיא (לרבות, ולא מוגבל לאי יכולת נגישות טכנית זמנית לפונקציה זו, אי אפשרות זמנית או קבועה של ביצוע תשלומים ללא מזומן באמצעות הכרטיס המקושר, העדר כמות כסף מספקת על הכרטיס הקשור) המשתמש מתחייב לשלם במזומן.

במקרה של תשלומים ללא מזומן, ניתן לבצע הן עסקה אחת עבור סך עלות השירות של הסעת הנוסעים והמזוודות והן מספר עסקאות עבור חלקי העלות, במהלך הנסיעה ולאחריה.

במקרה של תשלומים ללא מזומן, הלקוח רשאי, בנוסף לתשלום בגין שירותי הובלת נוסעים ומזוודות, לפי שיקול דעתו האישי, לבצע תשלום נוסף ללא מזומן לשירות המוניות כאחוז מעלות השירות ששולם בהסעת נוסעים ומזוודות (להלןבתנאים אלו ובממשק השירות:"טיפ").

3.2.המשתמש יציין את כרטיס הבנק המקושר בממשק השירות עםציון הפרטים הבאים:

• מספר כרטיס הבנק

•בתוקף עד

•קוד אבטחה

אם פרטי כרטיס הבנק נכונים, תקפים וניתן להתמש מבחינה טכנית בכרטיס זה במסגרת השירות, כרטיס הבנק האמור הופך להיות הכרטיס המקושר וניתן להשתמש בו לביצוע תשלומים ללא מזומן (סעיף 3.1.2. להלן). כל הכרטיסים המקושרים מוצגים בממשק השירות; עבור נוחות המשתמש, הממשק מציג את 4 הספרות האחרונות של מספר הכרטיס המקושר.

3.2.1.המשתמש יכול גם לציין את הכרטיס המקושר בממשקי שירותי צד שלישי התומכים בהשתלבות עם השירות ועם צדדים לביצוע ההסדר המאשרים את תשלום המשתמש ללא מידע על הכרטיס המקושר המועבר ל- Yandex.Taxi. במקרה זה לא יחולו ההוראות המוצגות בסעיף 3.2 ו-3.3 .

השימוש בשירותי צד שלישי המפורטים כאן כפוף לכללים של צדדים שלישיים אלו. Yandex.Taxi לא תהיה אחראית לשימוש המשתמש בשירותי צד שלישי ואינה מבטיחה פעילות תקינה ובטוחה של שירותי צד שלישי אלו.

3.3.כאשר הכרטיס המקושר מתווסף וכאשר המשתמש בוחר את הפונקציית התשלום ללא מזומן עבור נסיעה מסוימת, יחויב הסכום המוגבל ל –5 רובל (או כל סכום אחר במטבע בו נעשה שימוש באזור של המשתמש) על מנת לוודא שפרטי הכרטיס המקושר נכונים ותקפים; אם העסקה תושלם בהצלחה, הסכום האמור יוחזר למשתמש. אי אפשרות חיוב הסכום האמור פירושו שאי אפשר להוסיף כרטיס מקושר זה ו / או שפונקציית התשלום ללא מזומן אינה זמינה, בהתאמה.

3.4.בעת הוספת הכרטיס המקושר ובכל עת לאחר הוספתו, המשתמש יכול להגדיר ו / או לשנות דרך ממשק השירות את כמות ברירת המחדל של טיפים;המשתמש יכול לשנות את כמות הטיפ לנסיעה מסוימת בממשק השירותעם סיום הנסיעה.

3.5.טיפים (בסכום ברירת המחדל או בסכום שצוין במפורש על ידי המשתמש עבור נסיעה מסוימת) יחויבו מהכרטיס המקושר, אם המשתמש, נותן דירוג גבוה לנסיעה (4 - 5 כוכבים) בממשק השירות וילחץ על "בוצע" או לא ידרג את הנסיעה בכלל (אינו מציין את מספר הכוכבים) ולוחץ על "בוצע" תוך 30 דקות לאחר סיום המסע.

3.6.אם תוך 30 דקות לאחר סיום הנסיעה המשתמש נותן דירוג נמוך לנסיעה (1.3. כוכבים) בממשק השירות ולוחץ על "בוצע", טיפים לא יחוייבו מהכרטיס המקושר.

3.7.אם תוך 30 דקות לאחר סיום הנסיעה המשתמש לא לחץ על "בוצע", כמות הטיפים (בסכום ברירת המחדל או בכמות שצוינה במפורש על ידי המשתמש לנסיעה מסוימת) תהיה חסומה בכרטיס המקושר במשך 24 שעות, שבמהלך זמן זה המשתמש יכול להגדיל או להקטין את כמות הטיפ עבור נסיעה זו. כאשר הזמן האמור יפוג, הטיפים יחויבו בסכום שצוין על ידי המשתמש (כברירת מחדל או עבור נסיעה זו).

3.8.תשלומים ללא מזומן יתבצעו על ידי המשתמש במעבד תשלומים מורשה או במעבד כספים אלקטרוני ויהיו כפופים לכללים של מערכות תשלומים בין לאומיות, בנקים (לרבות הבנק שהנפיק את הכרטיס המקושר) וגורמים אחרים להסדר.

3.9.כאשר מציינים את הפרטים לפי סעיף. 3.2 לעיל, תוך שימוש בכרטיס מקושר, המשתמש מאשר ומתחייב כי הוא ציין מידע אמין ומלא על כרטיס בנק תקף שהונפק על שמו; הוא עומד בכללי מערכות תשלום בינלאומיות ודרישות של הבנק שהנפיק את הכרטיס המקושר, בין היתר, ביחס לנוהל התשלומים ללא מזומן.

3.10.המשתמש מבין ומסכים כי כל הפעולות שבוצעו במסגרת השירות באמצעות מספר הטלפון הנייד שאושרו על ידי המשתמש, בין היתר, תשלומים ללא מזומן באמצעות כרטיס בנק מקושר, ייחשבו כמבוצעים על ידי המשתמש.

3.11.אם המשתמש לא מסכים עם העובדה ו / או סכום התשלום ללא מזומן ויש לו שאלות נוספות הקשורות לשימוש בכרטיס המקושר בתוך השירות, הוא רשאי ליצור קשר עם Yandex.Taxi באמצעות מספרי הטלפון שצוינו על ידי השירות ו / או באמצעות ממשק מרכז התמיכה (משוב) תוך 14 יום מתאריך התשלום ללא מזומן או פעולות או אירועים אחרים שהיוו מניע לבקשה.

אם, בעקבות בדיקה שמתבצעת בעקבות הבקשה כאמור, Yandex.Taxi תחליט להחזיר את סכום ששולם באמצעות תשלום ללא מזומן, בין אם את מלואו או חלקו, יוחזר הסכום האמור לחשבון הבנק של כרטיס הבנק, שבאמצעותו בוצע התשלום ללא מזומן . ההחזר יבוצע במעבד תשלומים מורשה או במעבד כספים אלקטרוני, והוא יהיה כפוף לכללים של מערכות תשלום בינלאומיות, בנקים (לרבות הבנק שהנפיק את הכרטיס המקושר) וצדדים אחרים להסדר. אם Yandex.Taxi אינה צד להסדר שבוצע באמצעות הכרטיס המקושר, Yandex.Taxi יכולה לפעול כגוף שמעביר את בקשותיהם של המשתמשים לשירות המוניות, למשרד התפעול או לכל אדם אחר שמקבל את התשלומים בעסקאות הנ"ל עם הכרטיס המקושר.

3.12.Yandex.Taxi שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, בכל עת, מהמשתמש לאשר את הפרטים המפורטים בשירות, לרבות פרטי הכרטיס המקושר, ולבקש מסמכים תומכים בעניין זה (בפרט מסמכי זהות); אי מתן מסמכים אלו יכול, לפי שיקול דעתה של Yandex.Taxi, להיחשב כמידע לא מהימן מספיק ויהיו לזה השלכות שנקבעו בסעיף 2.5.

3.13.ההוראות בדבר תנאי ונוהל התשלום עבור שירותים הכרוכים בהסעת נוסעים ומזוודות המפורטים בסעיף זה לא יחולו כאשר צד שלישי משלם עבור שירותים אלו במקום המשתמש על פי החוזה שחתום על ידי Yandex.Taxi עם צד שליש כזה.

4.פרטי Yandex.Taxi

Yandex.Taxi B.V., (מספר רישום 64591.6. )

חברה פרטית בערבון מוגבל

טלפון: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

פקס: +31(0)204466372

e-mail: support@yango.yandex.com

תאריך פרסום: 02 במרץ 2018