Mobiililaitteille suunnitellun Yango -ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Lue tämä sopimus huolellisesti ennen ohjelmiston käyttöä.

Käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt tämän sopimuksen ehdot täydessä laajuudessa.

Ellet hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen.

1. Yleistä

1.1. Tämä käyttöoikeussopimus (jäljempänä Sopimus) asettaa mobiililaitteille kehitetyn Yango -ohjelmiston (jäljempänä Ohjelmisto) käyttöehdot ja on solmittu jokaisen Ohjelmistoa käyttävän henkilön (jäljempänä Käyttäjä), paitsi Venäjällä, Valkovenäjällä tai Ameniassa olevia henkilöitä, ja Ohjelmiston käyttöoikeuksien myöntäjä Yandex.Taxi B.V.:n välillä (jäljempänä Tekijänoikeuksien Haltija).

1.2. Kopioimalla Ohjelmiston, asentamalla sen mobiililaitteeseesi tai jollakin tavalla käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä myöntää olevansa täysin hyväksynyt kaikki tämän Sopimuksen ehdot kokonaan.

1.3. Ohjelmiston käyttäminen on sallittu ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisena. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja kokonaan, hän ei saa käyttää Ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmiston käyttäminen on kielletty jonkin sopimusehdoista ollessa laiminlyöty/jätetty täyttämättä.

1.4. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisena Ohjelmiston käyttö yksityistarkoituksiin tapahtuu korvauksetta. Ohjelmiston käyttö muilla kuin tässä Sopimuksessa mainituilla ehdoin ja tavoin on mahdollista ainoastaan erillisellä Tekijänoikeuksien Haltijan kanssa solmittavalla sopimuksella.

1.5. Käyttämällä Ohjelmistoa hyväksyt sen, että seuraava asiakirja on erottamaton osa tätä Sopimusta:

sekä seuraavat YANDEX OOO:n (Lva Tolstogo ul. 16, 119021 Moskova, Venäjä) asiakirjat, joiden ehdot koskevat Ohjelmiston käyttöä täydessä määrin:

Em. asiakirjoja (mm. mitä tahansa näiden osia) voi Tekijänoikeuksien Haltija muuttaa ilman mitään erillistä ilmoitusta ja päivitetty versio asiakirjoista astuu voimaan, kun ne on julkaistu, ellei muuta ole itse päivityksessä takoitettu.

1.6. Tekijänoikeuksien Haltija voi toimittaa Käyttäjälle tästä Sopimuksesta käännöksen englannin kielestä muihin kieliin, kutenkin englanninkielisten Sopimusehtojen ollessa ristiriidassa käännöksen kanssa pätee ainoastaan englanninkielinen versio.

2. Ohjelmistoon liittyvät omistusoikeudet

2.1. Yksinoikeus Ohjelmistoon kuuluu Tekijänoikeuksien Haltijalle.

3. Käyttöoikeus

3.1. Tekijänoikeuksien Haltija antaa Käyttäjälle korvauksetta siirtämättömän oikeuden käytttää Ohjelmistoa kaikkien maailman maiden alueilla yksinkertaisen (ei-yksinkäyttö-) luvan ehdoilla seuraavilla tavoilla:

3.1.1. - Käyttää Ohjelmistoa suoraan käyttötarkoitukseen, mitä varten kopioida ja asentaa tämä Käyttäjän mobiililaitteeseen/-laitteisiin. Käyttäjä voi asentaa Ohjelmiston useisiin mobiililaitteisiin rajoituksetta. Käyttäjä voi asentaa Ohjelmiston useisiin mobiililaitteisiin rajoituksetta.

3.1.2. - Ajaa ja levittää Ohjelmistoa ei-kaupalliseen tarkoitukseen (korvauksetta).

3.2. Ohjelmistoa on käytettävä ja levitettävä Yango -nimisenä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa ja/tai poistaa Ohjelmiston nimeä, tekijänoikeushuomautusta (copyright notice) tai muita viitteitä Tekijänoikeuksien Haltijaan.

4. Rajoitukset

4.1. Paitsi kun tämä sopimus sen nimenomaisesti sallii, Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa eikä purkaa Ohjelmistoa tai mitään sen osaa, selvittää tai yrittää selvittää sen valmistustapaa, lähdekoodia ja lähdetekstiä, luoda siitä johdannaisia tai tehdä tälle muuta saadakseen tietoa Ohjelmistossa käytettävien ohjelmien toteuttamisesta tai muulla tavoin käyttää/antaa lupaa käyttää Ohjelmistoa, Ohjelmiston osaa, Ohjelmiston mobiililaitteeseen tallentamaa kartta-aineistoa sekä muita kuvia ja tietoja ilman Tekijänoikeuksien Haltijan kirjallista suostumusta.

4.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Tekijänoikeuksien Haltijan kirjallista suostumusta ajaa ja levittää Ohjelmistoa kaupallisessa tarkotuksessa, mm. korvausta vastaan ja mm. ohjelmistotuotteiden kokoomateoksiin sisällytettynä.

4.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Tekijänoikeuksien Haltijan kirjallista suostumusta levittää Ohjelmistoa muussa muodossa, kuin missä hän on vaastaanottanut sen.

5. Erityisehdot

5.1. Tiettyjen Ohjelmiston toimintojen toteutus edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä. Käyttäjä itse hankkii tällaisen yhteyden ja maksaa siitä verkko-operaattorin ehdoilla ja hinnoilla.

5.2. Palvelu antaa Käyttäjälle maksuttoman mahdollisuuden jättää tieto mahdollisesta taksimatkatarpeestaan sekä mahdollisuuden tutustua tietoon ko. alan palveluntarjoajien tarjouksista sekä etsiä ko. tarjouksia Käyttäjän säätämillä hakuehdoilla.

5.3. Tieto, joka on Käyttäjän saatavissa Ohjelmiston puitteissa (jäljempänä Tieto), on Tekijänoikeuksien Haltijan toimittamaa tietoa. Saadakseen tarkempaa tietoa tarjottavista palveluista (mukaan lukien tieto wi-fi -yhteyden saatavuudesta auton matkustamossa ja onko matkustamossa valokuvausta/videovalvontaa Tekijänoikeuksien Haltijan yhteistyökumppanin toimesta) Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Tekijänoikeuksien Haltijan yhteistyökumppaneihin tai ohjelmiston toiminnallisuutta hyödyntäen antaa omat yhteystietonsa, joilla yhteistyökumppanit pystyvät itse ottamaan yhteyttä Käyttäjään ja toimittamaan hänelle tietoa tarjottavista palveluista.

5.4. Tekijänoikeuksien Haltija ei ole vastuussa yhteistyökumppaneiden toimittaman tiedon sisällöstä ja/tai ajantasaisuudesta, mukaan lukien kumppaneiden hintatieto sekä palveluiden kulloinen saatavuus.

5.5. Käyttäjä itse hoitaa vuorovaikutuksen yhteistyökumppaneiden kanssa palveluiden hankkimiseksi, ilman Tekijänoikeuksien Haltijan osallistumista, yhteistyökumppaneiden omien käytäntöjen mukaisesti. Tekijänoikeuksien Haltija ei ole vastuussa varainhoito- ja mistään muista toiminnoista, joita Käyttäjä ja yhteistyökumppanit toteuttavat, eikä mistään seurauksista Käyttäjän tekemästä yhteistyökumppaneiden palvelujen hankkinasta.

5.6. Käyttäjä antaa Tekijänoikeuksien Haltijalle suostumuksen Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, luovutukseen/siirtoon Tekijänoikeuksien Haltijan yhteistyökumppaneille sekä Tekijänoikeuksien Haltijan yhteistyökumppaneiden toimesta tapahtuvaan käsittelyyn Ohjelmiston sisältämien palveluiden tuottamiseksi. Käyttäjän käyttäessään Ohjelmistoa hänen henkilötietonsa siirretään Yandex.Taxi OOO:lle (Lva Tolstogo ul. 16, 119021 Moskova, Venäjä) sekä Yandex OOO:lle käsiteltäväksi Yandex OOO:n Tietoturvapolitiikassa määrättyjen ehtojen ja tarkoitusten mukaisesti, ks. osoitteesta https://yandex.com/legal/confidential_fi/.

5.7. Käyttäjä sanoutuu täten tiedotetuksi, ymmärtäneeksi ja hyväksyneeksi sen, että Ohjelmisto voi kerätä nimettömiä tilastotietoja Ohjelmiston käytöstä sekä automaattisesti lähettää näitä Tekijänoikeuksien Haltijalle.

5.8. Ohjelmiston rekisteröinti ja käyttäminen tehdään Käyttäjän puhelinnumeroa käyttäen. Mikäli Käyttäjä poistaa Ohjelmiston mobiililaitteen muistista, Käyttäjän puhelinnumerolla suoritettavan kirjautumisen ja Ohjelmiston käytön yhteydessä Tekijänoikeuksien Haltijalle tullut Käyttäjän henkilötieto säilyy Tekijänoikeuksien Haltijan -palvelussa yhden (1) vuoden ajan. Mikäli Ohjelmisto asennetaan laitteeseen uudelleen ja rekisteröidään tunnistautumiseen käytettävällä samalla puhelinnumerolla, tällä numerolla aikanaan annettu Käyttäjän henkilötieto palautuu entiselleen täydessä määrin.

5.9. Epäilysten välttämiseksi: Tekijänoikeuksien Haltija ei tuota henkilökuljetuspalveluita, ei tee matkatavaran kuljetuksia eikä toimi taksikeskuksena.

6. Vastuu

6.1. Ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” (as is) eikä Tekijänoikeuksien Haltija takaa, että Ohjelmiston, tämän osien ja/tai toimintojen käyttö on häiriötöntä, että ohjelmisto, tämän osat ja/tai toiminnot toimivat katkoitta ja ovat virheettömiä, soveltuvat johonkin tiettyyn tarkoitukseen, vastaavat Käyttäjän vaatimuksia ja odotuksia. Tekijänoikeuksien Haltija sanoutuu täten irti kaikista Tietoon liittyvistä takuista mm. Tiedon luotettavuuteen, tarkkuuteen, kattavuuteen ja ajantasaisuuteen liittyvät takuut eikä anna muita kuin tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja takuita.

6.2. Tekijänoikeuksien Haltija ei ole missään tapauksessa vastuullinen mistään suorista, epäsuorista tai välillisistä Ohjelmiston (mukaan lukien Tiedot) tai sen osan ja/tai toimintojen käytöstä, käyttämättömyydestä tai käytön estymisestä aiheutuvista seurauksista ja/tai vahingoista Käyttäjälle ja/tai kolmannelle osapuolelle, mm. mahdollisista Ohjelmiston (mukaan lukien Tiedot) toimintahäiriöistä tai virheistä, paisti soveltuvassa laissa nimenomaisesti määrättyjä tilanteita.

6.3. Kaikki Ohjelmiston tai Tiedon käyttämisestä/käytön estymisestä sekä mahdollisesta Ohjelmiston tai Tiedon aiheuttamasta lainsäädännön ja/tai kolmansien tahojen oikeuksien loukkaamisesta aiheutuvat kysymykset ja vaateet on toimitettava osoitteessa support@yango.yandex.com olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

6.4. Tähän Käyttöoikeussopimukseen ja kaikkiin Ohjelmiston käytöstä aiheutuviin suhteisiin sovelletaan Alankomaiden lakia.

7. Ohjelmiston päivitykset ja uudet versiot

7.1. Tämän Sopimuksen ehdot koskevat kaikkia Ohjelmistopäivityksä/uusia versioita. Hyväksymällä Ohjelmistopäivitysten/uusien versioiden asennuksen Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot kattaviksi kyseiset päivtykset ja uudet versioihin, paitsi jos päivityksen mukana tulee erillinen käyttöoikeussopimus.

8. Käyttöoikeussopimuksen ehtojen muuttaminene

8.1. Tekijänoikeuksien Haltijalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä käyttöoikeussopimusta. Ilmoitus Käyttäjälle Käyttöoikeussopimukseen tehdyistä muutoksista julkaistaan sivulla https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement/. Käyttöoikeussopimukseen tehdyt muutokset astuvat voimaan julkaisemispäivänä ellei muuta ole asiaankuuluvassa ilmoituksessa mainittu.

9. Tekijänoikeuksien Haltijan osoitetiedot

Yandex.Taxi B.V., y-tunnus 64591069

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

puh. +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

faksi +31(0)204466372

sähköpostiosoite: support@yango.yandex.com

Julkaisupäivä: 09.11.2018