License Agreement of Yango for Mobile Devices

Please select a relevant country.

Acord de licență pentru aplicația pentru dispozitive mobile Yango

(predomină varianta engleză)

Înainte de a utiliza programul, vă rugăm să citiți termenii și condițiile acordului de licență de mai jos.

Orice utilizare a programului înseamnă că acceptați integral și necondiționat termenii și condițiile acestui acord de licență.

Dacă nu acceptați în întregime acordul de licență, nu aveți dreptul de a utiliza programul în niciun scop.

1. Dispoziții generale

1.1. Acest Acord de licență (denumit în continuare ”Licența”) stabilește termenii de utilizare a aplicației pentru dispozitive mobile Yango (denumită în continuare ”Programul”) și este semnat cu orice persoană care utilizează Programul, cu excepția persoanelor aflate pe teritoriul Federației Ruse sau al Republicii Belarus (denumită în continuare ”Utilizatorul”) și compania MLU Europe B.V., care este un organism autorizat să acorde drepturi de utilizare a Programului (denumită în continuare ”Titularul de drepturi”).

1.2. Prin copierea Programului, instalarea acestuia pe dispozitivul său mobil sau utilizarea Programului în orice mod, Utilizatorul își exprimă consimțământul complet și necondiționat privind toți termenii și condițiile Licenței.

1.3. Utilizarea Programului este permisă numai conform termenilor și condițiilor prezentei Licențe. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă în întregime termenii și condițiile Licenței, Utilizatorul nu are dreptul de a folosi Programul în niciun scop. Utilizarea Programului cu încălcarea (neîndeplinirea) oricăror termeni și condiţii ale Licenței este interzisă.

1.4. Programul poate fi utilizat de Utilizator conform termenilor și condițiilor acestei Licențe în scopuri personale necomerciale, în mod gratuit. Programul poate fi utilizat doar în conformitate cu termenii specificați sau în moduri care nu sunt prevăzute de această Licență în baza unui acord separat cu Titularul de drepturi.

1.5. Prin utilizarea Programul, sunteți de acord că următorul document face parte integrantă din această Licență pentru Program:

la fel ca și documentele companiei YANDEX LLC (str. Lev Tolstoi 16, Moscova, 119021, Rusia), care includ toți termenii și condițiile de utilizare a Programului:

Documentele menționate (inclusiv orice părți ale acestora) pot fi modificate de Titularul de drepturi fără nicio notificare specială. Noile versiuni ale documentelor intră în vigoare la data publicației acestora, cu excepția cazului în care în versiunea propriu-zisă se prevede altfel.

1.6. Titularul de drepturi îi poate oferi Utilizatorului o traducere a acestei Licențe din limba engleză în alte limbi. Cu toate acestea, în cazul unui conflict între versiunea în limba engleză a Licenței și traducerea acesteia, numai versiunea în limba engleză a Licenței va avea caracter juridic obligatoriu.

2. Drepturile asupra Programului

2.1. Dreptul exclusiv asupra Programului este deținut de Titularul de drepturi.

3. Licența

3.1. Titularul de drepturi îi va acorda Utilizatorului, în mod gratuit și în baza unei licențe obișnuite (neexclusive), dreptul netransmisibil de utilizare a Programului în toate țările lumii în următoarele moduri:

3.1.1. Utilizatorul poate utiliza Programul în modul prevăzut, și, respectiv, îl poate copia și instala (reproduce) pe dispozitivul/dispozitivele sale mobile. Utilizatorul poate instala Programul pe un număr nelimitat de dispozitive mobile;

3.1.2. Utilizatorul poate reproduce și distribui Programul în scopuri necomerciale (gratuit).

3.2. Programul va fi utilizat (inclusiv, va fi distribuit) sub denumirea: Yango. Utilizatorul nu are dreptul de a modifica și/sau șterge denumirea Programului, notificarea privind drepturile de autor sau orice alte referințe la Titularul de drepturi.

4. Limitări

4.1. Cu excepția cazului de utilizare în limitele domeniului de aplicare și în modurile prevăzute în mod explicit de prezenta Licență, Utilizatorul are dreptul de a modifica, decompila, dezasambla, decripta și efectua orice alte acțiuni cu codul-obiect și codul-sursă al Programului în scopul obținerii de informații privind implementarea algoritmilor utilizați în Program, creării lucrări derivate utilizând Programul și utilizării în alt mod (sau care permite asemenea utilizare) a Programului și a oricăror componente ale acestuia, a hărților și altor imagini și a datelor stocate de Program pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, fără consimțământul scris al Titularului de drepturi.

4.2. Utilizatorul nu poate reproduce și distribui Programul în scopuri comerciale (inclusiv, contra cost), inter alia, ca parte a colecțiilor de produse software, fără consimțământul scris al Titularului de drepturi.

4.3 Utilizatorul nu are dreptul să distribuie Programul în orice altă formă decât cea primită, fără acordul scris al Titularului de drepturi.

5. Dispozițiile speciale

5.1. Unele funcții ale Programului pot fi realizate numai cu acces la Internet. Utilizatorul va obține și va plăti în mod independent pentru un astfel de acces conform condițiilor și tarifelor furnizorului său de servicii de comunicații sau de internet.

5.2. Programul îi permite Utilizatorului să plaseze informații privind cererea potențială a Utilizatorului pentru servicii care implică transportul pasagerilor și al bagajelor, să caute oferte ale organizațiilor care furnizează servicii în domeniul menționat și să caute astfel de oferte utilizând parametrii stabiliți de Utilizator.

5.3. Informațiile puse la dispoziția Utilizatorului în cadrul Programului (denumite în continuare ”Date”) sunt furnizate de partenerii Titularului de drepturi. Pentru a obține mai multe detalii despre serviciile oferite (inclusiv informații privind disponibilitatea unui punct de acces Wi-Fi în interiorul vehicul, înregistrarea foto/video în interiorul vehicul de către partenerii Titularului de drepturi sau alte informații), Utilizatorul poate contacta partenerii Titularului de drepturi sau poate furniza informațiile sale de contact prin intermediul funcțiilor Programului, care pot fi utilizate de către partenerii Titularului de drepturi pentru a-l contacta pe Utilizator din proprie inițiativă pentru a-i furniza informații despre serviciile oferite.

5.4. Titularul de drepturi nu va fi considerat responsabil pentru conținutul și/sau relevanța informațiilor furnizate de parteneri, inclusiv a informațiilor despre costul serviciilor partenerilor și despre disponibilitatea acestora în momentul de față.

5.5. Utilizatorul va discuta cu partenerii în mod independent (fără participarea Titularului de drepturi) achiziționarea serviciilor în conformitate cu regulile partenerilor privind prestarea serviciilor. Titularul de drepturi nu va fi considerat responsabil pentru tranzacțiile financiare și pentru orice alte tranzacții efectuate de către Utilizator și parteneri și pentru orice consecințe ale achiziției de către Utilizator a serviciilor partenerilor.

5.6. Utilizatorul este de acord că Titularul de drepturi poate prelucra informațiile personale ale Utilizatorului (inclusiv datele personale) și poate transmite datele personale ale Utilizatorului partenerilor Titularului de drepturi și că partenerii Titularului de drepturi pot prelucra informații personale pentru a-i furniza Utilizatorului servicii în cadrul Programului. Atunci când Utilizatorul folosește Programul, informațiile sale personale sunt transmise către Yandex.Taxi LLC (str. Lev Tolstoi 16, Moscova, 119021, Rusia) și YANDEX LLC pentru a fi prelucrate conform condițiilor și în scopurile stabilite în Politica de confidențialitate a YANDEX LLC, disponibilă la adresa: https://yandex.com/legal/confidential.

5.7. Prin prezentul document Utilizatorul este notificat, înțelege și este de acord că Programul poate colecta date statistice anonimizate privind utilizarea Programului și poate transmite automat aceste date Titularului de drepturi.

5.8. Programul va fi înregistrat și utilizat prin aplicarea numărului de telefon mobil al Utilizatorului. În cazul în care Utilizatorul va șterge Programul din memoria dispozitivului său mobil, informațiile personale ale Utilizatorului, obținute de MLU Europe în momentul autentificării lui în Program utilizând numărul de telefon mobil al Utilizatorului și în timpul folosirii Programului, vor fi salvate în Serviciul timp de 1 (un) an. În cazul în care Programul este reinstalat pe dispozitiv și înregistrat folosind același număr de telefon mobil în calitate de identificator, informațiile personale ale Utilizatorului, furnizate în timpul utilizării numărului de telefon mobil menționat, vor fi în întregime restabilite.

5.9. Pentru a evita orice îndoială, MLU Europe nu furnizează servicii care implică transportul de pasageri și bagaje sau servicii de asistență.

6. Răspunderea prevăzută de Licență

6.1. Programul este furnizat "ca atare". Titularul de drepturi nu oferă nicio garanție de funcționare fără erori și fără probleme a Programului sau a anumitor componente și/sau funcții ale acestuia, nu garantează că Programul va corespunde scopurilor specifice ale Utilizatorului, nu garantează fiabilitatea, exactitatea, completitudinea și actualitatea Datelor și nu oferă alte garanții, care nu sunt menționate în mod explicit în această Licență.

6.2. Titularul de drepturi nu va fi considerat responsabil pentru orice consecințele directe sau indirecte ale utilizării sau incapacității de utilizare a Programului (inclusiv a Datelor) și/sau pentru orice pierderi suferite de Utilizator și/sau de părți terțe ca urmare a oricărei utilizări, neutilizări sau a incapacității de utilizare a Programului (inclusiv a Datelor) sau a anumitor componente și/sau funcții ale acestuia, inclusiv din cauza eventualelor erori sau defecțiuni în funcționarea lor, cu excepția cazurilor prevăzute în mod explicit de legislație.

6.3. Toate întrebările și revendicările legate de utilizarea / imposibilitatea de a utiliza Programul sau Datele și eventualele încălcări ale legislației și/sau ale drepturilor părților terțe de către Program sau Date vor fi transmise prin intermediul formularului de contact la adresa support@yango.yandex.com.

6.4. Această Licență și toate relațiile asociate cu utilizarea Programului vor fi reglementate de legislația Țărilor de Jos.

7. Actualizări / noi versiuni ale Programului

7.1. Această Licență se aplică tuturor actualizărilor viitoare / noilor versiuni ale Programului. Prin acceptarea instalării unei versiuni actualizate / noi a Programului, Utilizatorul acceptă termenii și condițiile acestei Licențe pentru respectivele actualizări / versiuni noi ale Programului, dacă nu există un alt acord de licență pentru versiunea actualizată / nouă a Programului.

8. Modificările acestei Licențe

8.1. Acest Acord de licență poate fi modificat în mod unilateral de către Titularul de drepturi. Mesajele de notificare a Utilizatorului privind modificările aduse termenilor și condițiilor prezentei Licențe sunt publicate la adresa: https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement Asemenea modificări ale termenilor și condițiilor Acordului de licență vor intra în vigoare de la data publicației acestora, cu excepția cazului în care în publicația respectivă se prevede altfel.

9. Datele companiei MLU Europe

MLU Europe B.V., (numărul de înregistrare 859916029)

Societate privată cu răspundere limitată

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Țările de Jos

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax: +31(0)204466372

e-mail: support@yango.yandex.com

Data publicației: 1 august 2019