CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE, INFORMARE ȘI MARKETING

Yango (conform definiției de mai jos) și

Partenerul Contractual (conform definiției de mai jos)

au convenit următoarele:

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.1. În prezentul contract, cuvintele și expresiile de mai jos, scrise cu majusculă, vor avea următoarele semnificații:

1.1.1. "Anunțuri Publicitare" înseamnă texte și (sau) orice materiale grafice (inclusiv imagini, fotografii, alte ilustrații) destinate să atragă atenția asupra, să genereze sau să mențină interesul față de brandul Yango și (sau) serviciile Yango. Anunțurile publicitare se califică drept materiale promoționale și informaționale (MPI) în scopul Contractului privind Serviciile Electronice.

1.1.2. "Servicii de Publicitate și Marketing" înseamnă serviciile enumerate în Clauza 4.1 a Contractului.

1.1.3. "Contract" sau "Contractul de SPIM" înseamnă prezentul Contract de Servicii de Publicitate, Informare și Marketing, încheiat între Yango și Partenerul Contractual.

1.1.4. "Taxă pentru SPIM" are semnificația asociată acestui termen în Clauza 6.1 a Contractului.

1.1.5. "Serviciile de PIM" sau "SPIM" au semnificația asociată acestui termen în Clauza 2.1 a Contractului.

1.1.6. "Anexa privind SPIM" este un document care conține în titlu expresia "Anexa privind SPIM", a cărui cea mai recentă versiune este disponibilă on-line în Contul Partenerului Contractual. Anexa privind SPIM este încorporată în Contract prin referință și face parte integrantă din Contract. Anexa privind SPIM poate modifica, completa și (sau) anula orice prevederi ale Contractului și ale Termenilor Generali.

1.1.7. "Vehicul Aprobat" este Vehiculul Partenerului Contractual care:

(a) a fost aprobat de Yango ca Vehicul Aprobat printr-o Notificare Electronică;

(b) se deplasează pe teritoriul Țării în scopul prestării serviciilor de Transfer; și

(c) îndeplinește toate criteriile suplimentare care pot fi definite în Anexa privind SPIM.

1.1.8. "Partener Contractual" înseamnă o companie sau persoană care a acceptat termenii și condițiile Contractului-cadru și i-a furnizat detaliile sale companiei Yango prin intermediul Platformei Electronice.

1.1.9. "Cupon" înseamnă orice mijloc tangibil (care include, fără a se limita la o foaie de hârtie, un poster sau alt mediu destinat distribuirii în public), care conține pe suprafața sa un Cod Promoțional și, dacă este cazul, condițiile de utilizare relevante.

1.1.10. "Reducere" înseamnă o reducere a Taxei de Transfer, care intră în vigoare după Activarea unui Cod Promoțional.

1.1.11. "Termeni Generali" înseamnă un document disponibil online la adresa https://yandex.com/legal/yango_general_terms. Termenii Generali sunt încorporați în Contract prin referință și constituie o parte integrantă a Contractului.

1.1.12. "Informație" are semnificația asociată acestui termen în Clauza 3.2 a Contractului.

1.1.13. "Serviciile de Informare" reprezintă serviciile enumerate în Clauza 3.1 a Contractului.

1.1.14. "Cod Promoțional" înseamnă o secvență de cifre, litere și (sau) alte simboluri care, după activare, îi oferă unui Utilizator o anumită Reducere. Pentru un Cod Promoțional se pot aplica anumiți termeni de utilizare, care sunt furnizați împreună cu acesta sau la care se face referire.

1.1.15. "Activarea Codului Promoțional" înseamnă activarea unui Cod Promoțional în conformitate cu termenii de utilizare relevanți.

1.1.16. "Activități Promoționale" înseamnă diferite activități întreprinse de Yango în conformitate cu Contractul și destinate să sporească accesibilitatea și calitatea Serviciilor, să promoveze și să crească numărul de Utilizatori activi ai Serviciilor pe teritoriul Țării.

1.1.17. "Yango" este compania definită în conformitate cu Termenii Specifici Țării.

1.2. Cuvintele și expresiile scrise cu majusculă, care nu sunt definite în Contract, au semnificațiile care le sunt asociate în Termenii Generali, Contractul privind Serviciile Electronice, Termenii Specifici Țării sau Anexa privind SPIM, iar în absența unor astfel de semnificații se vor aplica prevederile Clauzei 1.3 din Termenii Generali. În cazul în care contextul nu impune altfel, referințele la "Contract" din documentele menționate mai sus se vor interpreta ca referințe la prezentul Contract.

2. SERVICII DE PIM

2.1. Partenerul Contractual se angajează, în schimbul Taxei pentru SPIM, să efectueze sau să asigure efectuarea diverselor activități care vizează sprijinirea sau asistarea companiei Yango în Activitățile Promoționale (numite împreună "Servicii de PIM" sau "SPIM"):

2.1.1. Servicii de Informare; și

2.1.2. Servicii de Publicitate și Marketing.

2.2. Partenerul Contractual poate implica orice persoană în furnizarea Serviciilor de PIM, dar va fi ținut răspunzător pentru acțiunile acelei persoane ca și cum ar fi propriile sale acțiuni.

2.3. Yango va asigura disponibilitatea Datelor Statistice relevante Contractului în Contul Partenerului Contractual.

3. SERVICII DE INFORMARE

3.1. Serviciile de Informare includ, fără a se limita la:

3.1.1. colectarea, sintetizarea și furnizarea de date privind Vehiculele Partenerului Contractual care sunt implicate în efectuarea Solicitărilor:

(a) numere unice de identificare (atribuite de către Servicii),

(b) cerințele specifice menționate într-o Solicitare (dacă acestea există), pe care Vehiculul trebuie să le satisfacă,

(c) durata estimată (în minute) de deplasare și distanța (în kilometri) până la punctul de preluare pe cel mai scurt traseu, luând în considerare condițiile de trafic,

(d) durata estimată (în minute) de deplasare și distanța (în kilometri) de la punctul de preluare până la adresa de destinație pe cel mai scurt traseu, luând în considerare condițiile de trafic,

(e) datele privind statutul (vor fi transferate în mod continuu),

(f) datele privind locația (localizare GPS) (vor fi transferate în mod continuu);

3.1.2. colectarea, sintetizarea și furnizarea de date privind Solicitările primite de către Partenerul Contractual:

(a) categoria tarifară (de exemplu, econom, confort, altele);

(b) punctul de preluare (coordonatele geografice și adresa relevantă);

(c) comentariile unui Utilizator (dacă acestea există);

(d) modalitatea de plată (direct Șoferului sau plată fără numerar);

3.1.3. alte servicii de informare, astfel cum sunt prevăzute în Termenii Specifici Țării și (sau) convenite de către Părți într-o Notificare Electronică sau o Notificare Scrisă.

3.2. Pe toată durata Contractului, Partenerul Contractual trebuie să transmită companiei Yango informații care sunt relevante pentru Secțiunea 3 a Contractului ("Informații") inclusiv, dar fără a se limita la Datele Personale ale Șoferului și copii ale pașapoartelor, licențelor, permiselor sau autorizațiilor.

3.3. Yango poate utiliza Informațiile inclusiv, dar fără a se limita la datele privind locația (localizare GPS) în orice servicii, aplicații software și activități ale Yango și ale Afiliaților săi, în orice mod și fără restricții.

3.4. Partenerul Contractual garantează și asigură compania Yango de faptul că:

3.4.1. Informațiile sunt lipsite de orice drepturi și pretenții din partea oricărei persoane;

3.4.2. transmiterea Informațiilor către Yango, conținutul Informațiilor și utilizarea Informațiilor de către Yango în măsura permisă de Contract:

(a) nu încalcă și nu vor încălca orice drepturi ale oricărei persoane,

(b) nu încalcă și nu vor încălca Legislația Țării și (sau)

(c) nu impune și nu vor impune companiei Yango obligația de a efectua orice plăți către orice persoană; și

3.4.3. Informațiile și orice documente, astfel cum sunt prevăzute în Termenii Specifici Țării, vor fi actualizate și corecte în toate privințele, în orice moment.

3.5. Atunci când Yango va solicita acest lucru printr-o Notificare Electronică, Partenerul Contractual îi va furniza companiei Yango Informațiile și (sau) documentele solicitate în termenul specificat în Notificarea Electronică corespunzătoare.

3.6. Orice acțiune a Părților cu privire la Datele Personale ale oricărei persoane trebuie să respecte prevederile Contractului de Prelucrare a Datelor.

4. SERVICII DE PUBLICITATE ȘI MARKETING

4.1. Serviciile de Publicitate și Marketing includ, fără a se limita la:

(a) producerea și (sau) distribuirea Cupoanelor în rândul Utilizatorilor cu scopul de a genera și menține interesul Utilizatorilor pentru marca Yango și (sau) serviciile Yango;

(b) asigurarea faptului că o Reducere valabilă nu va fi refuzată unui Utilizator care a efectuat Activarea unui Cod Promoțional;

(c) afișarea sau asigurarea și organizarea afișării Anunțurilor Publicitare:

i. pe Vehiculele Aprobate,

ii. în interiorul și (sau) în afara sediului Partenerului Contractual,

iii. pe Internet,

iv. la radio,

v. în locuri publice, și (sau)

vi. în alte locuri.

(d) alte servicii de publicitate și marketing, așa cum poate fi convenit de către Părți într-o Notificare Electronică sau Notificare Scrisă.

4.2. Detaliile privind Serviciile de Publicitate și Marketing, inclusiv calendarul și domeniul de aplicare, sunt convenite de către Părți prin intermediul Notificărilor Electronice.

4.3. Yango va efectua următoarele:

4.3.1. dacă un Utilizator va primi o Reducere cu o valoare specificată, va comunica aceste informații prin intermediul unei Solicitări (care va avea statut de "Cupon" sau un statut echivalent) sau printr-o altă modalitate;

4.3.2. dacă urmează a fi distribuite Cupoane, va furniza Partenerului Contractual Cupoanele corespunzătoare;

4.3.3. dacă urmează a fi distribuite Coduri Promoționale, va furniza Partenerului Contractual Codurile Promoționale corespunzătoare;

4.3.4. dacă urmează a fi plasate Anunțuri Publicitare, va furniza Partenerului Contractual Anunțurile Publicitare corespunzătoare într-un format potrivit pentru Vehiculele Partenerului Contractual și conforme cu Legislația Țării.

4.4. Partenerul Contractual:

4.4.1. va menține Vehiculele sale Aprobate în condiție corespunzătoare (ceea ce presupune că acestea trebuie să fie curate, îngrijite și fără semne de deteriorare) inclusiv, dar fără a se limita la următoarele părți ale Vehiculului:

(a) caroseria (inclusiv vopseaua, acoperișul etc.),

(b) ferestrele și oglinzile,

(c) farurile și

(d) scaunele pasagerilor.

4.4.2. În termen de două (2) zile lucrătoare de la Data Efectivă, îi va furniza companiei Yango pentru revizuire o listă a Vehiculelor care îndeplinesc criteriile unui Vehicul Aprobat;

4.4.3. dacă Părțile nu au convenit altfel prin intermediul Notificărilor Electronice, va aplica Anunțurile Publicitare pe toate Vehiculele Aprobate în termen de zece (10) zile calendaristice de la Data Efectivă și nu va înlătura aceste Anunțuri Publicitare în decurs de două (2) luni începând cu data aplicării Anunțurilor Publicitare relevante pe ultimul Vehicul Aprobat. Pentru evitarea oricăror dubii: Yango nu are datoria de a asista Partenerul Contractual la aplicarea Anunțurilor Publicitare sau la îndepărtarea acestora;

4.4.4. se va asigura că numărul de Vehicule Aprobate care sunt efectiv utilizate pentru a furniza servicii de Transfer în orice moment al oricărei Perioade de Raportare corespunde obiectivului stabilit în conformitate cu Anexa privind SPIM;

4.4.5. își va îndeplini obligațiile privind MPI, așa cum este prevăzut în Contractul privind Serviciile Electronice;

4.4.6. pe parcursul întregii perioade în care Anunțurile Publicitare sunt aplicate pe și (sau) disponibile în Vehiculele Aprobate, se va abține de la afișarea pe și (sau) punerea la dispoziție în Vehiculele Aprobate ale Partenerului Contractual (inclusiv caseta luminoasă, caroserie, cabină) a oricăror materiale promoționale și de informare, altele decât materialele despre Partenerul Contractual și serviciile sale sau materialele cerute de Legislația Țării;

4.4.7. se va asigura că aplicarea și afișarea Anunțurilor Publicitare respectă Legislația Țării (inclusiv, dar fără a se limita la reglementările și standardele tehnice relevante) și nu prezintă niciun pericol pentru siguranța traficului rutier (inclusiv, dar fără a se limita la asigurarea faptului că nu obstrucționează sau limitează într-un alt mod câmpul vizual al Șoferului); și

4.4.8. după recepționarea Notificării Electronice corespunzătoare din partea Yango, va trimite o Notificare Electronică privind numărul de Vehicule Aprobate care conțin Anunțuri Publicitare.

5. TERMENE

5.1. Contractul va intra în vigoare de la Data Efectivă.

5.2. Contractul se încheie pe un termen de un (1) an calendaristic de la Data Efectivă.

5.3. Cu excepția cazului în care o Parte informează cealaltă Parte printr-o Notificare Scrisă cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de expirarea termenului că nu este de acord cu prelungirea termenului Contractului, termenul Contractului se va prelungi automat pentru o perioadă de un (1) an calendaristic. Termenul Contractului va fi prelungit anual în mod repetat și nu necesită semnarea de către Părți a unui supliment la Contract.

6. TAXA PENTRU SPIM

6.1. Cu condiția respectării prevederilor Contractului de către Partenerul Contractual, Yango se obligă să plătească o taxă pentru Serviciile de PIM ("Taxa pentru SPIM") în conformitate cu termenii Contractului.

6.2. Taxa pentru SPIM:

6.2.1. se va calcula după cum se specifică în Anexa privind SPIM;

6.2.2. se va baza exclusiv pe datele conținute în Datele Statistice;

6.2.3. va include toate taxele, impunerile, impozitele și (sau) alte plăți care urmează a fi calculate în conformitate cu legislația fiscală a țării în care este înregistrat Partenerul Contractual (dacă este cazul);

6.2.4. va fi transferată de către Yango Partenerului Contractual, fără a se reține taxele, impunerile, impozitele și (sau) alte plăți în conformitate cu Legislația.

6.3. în cazul în care consideră necesar și rezonabil, Yango poate plăti în avans Taxa pentru SPIM.

6.4. Fiecare Parte este responsabilă pentru calcularea și plata impozitelor sale în conformitate cu legislația fiscală în vigoare aplicabilă.

6.5. Yango va efectua plățile în decursul Perioadei de Raportare corespunzătoare, dacă Anexa privind SPIM nu prevede altfel.

6.6. De la data la care suma corespunzătoare va fi debitată din contul de decontare al companiei Yango se va considera că Yango și-a îndeplinit obligația de plată a Taxei pentru SPIM.

6.7. În cazul în care Yango va solicita acest lucru printr-o Notificare Electronică sau în cazul în care acest lucru este impus prin Legislație și (sau) Legislația Țării sau dacă acest lucru este necesar pentru control valutar, în scopuri ce țin de contabilitate și (sau) orice alte scopuri legitime, Partenerul Contractual va emite o factură pentru Taxa pentru SPIM corespunzătoare.

7. ASISTENȚĂ DIN PARTEA YANGO

7.1. Yango poate:

7.1.1. transmite Partenerului Contractual o Notificare Electronică cu detaliile de contact ale reprezentanților Yango (inclusiv numele complet, numărul de telefon, e-mailul etc.), care sunt autorizați să consilieze Șoferii și să le ofere recomandări cu privire la cele mai bune practici de furnizare a Serviciilor de PIM; și (sau)

7.1.2. transmite Partenerului Contractual o Notificare Electronică cu detalii privind locațiile unde:

(a) este disponibil serviciul Yango,

(b) Șoferii au șanse mai mari de a primi Solicitări și (sau)

(c) este recomandabil ca Șoferii să rămână în caz de lipsă a Solicitărilor.

8. DIVERSE

8.1. Legislația aplicabilă. Contractul și orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu Contractul vor fi reglementate de și interpretate în conformitate cu legislația Țărilor de Jos, fără a ține seama de dispozițiile sale privind conflictul de legi.

8.2. Soluționarea Litigiilor. Curtea de Arbitraj din Țările de Jos (denumită în continuare "CAȚJ") are competența exclusivă de a soluționa definitiv toate Litigiile dintre Părți apărute în legătură cu Contractul, în conformitate cu Regulile de arbitraj ale CAȚJ (denumite în continuare "Reguli"). Detalii suplimentare privind soluționarea litigiilor sunt furnizate în Termenii Generali.

9. PREVEDERI FINALE

9.1. Prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentului Contract și (sau) acționând în conformitate cu acești termeni și condiții, Părțile:

9.1.1. confirmă și recunosc că au primit, au citit și au înțeles în întregime toate prevederile incluse în Contract, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul privind Serviciile Electronice, Termenii Generali, Termenii Specifici Țării, Anexa privind SPIM, Contractul de Prelucrare a Datelor și Codul de Conduită Etică în Afaceri; și

9.1.2. confirmă și sunt de acord să respecte toate prevederile Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul privind Serviciile Electronice, Termenii Generali, Termenii Specifici Țării, Anexa privind SPIM, Contractul de Prelucrare a Datelor și Codul de Conduită Etică în Afaceri.

Data publicării: 10.06.2019.