Yandex Go

Acord de licență de utilizare a Software-ului “Yandex Go” pentru dispozitive mobile

 

Înainte de a utiliza Software-ul, vă rugăm, să luați cunoștință de condițiile următorului acord de licență.

Orice utilizarea de către Dvs. a Software-ului înseamnă acceptarea completă și necondiționată a prezentului contract de licență.

Dacă Dvs. nu acceptați condițiile acordului de licență în întregime, Dvs. nu aveți dreptul, de a utiliza Software-ul în orice scop.

 

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul acord de Licență (în continuare — Licență) stabilește condițiile de utilizare a Software-ului “YandexGo” (anterior “Yandex.Taxi”) pentru dispozitive mobile (în continuare — Software) și este încheiat între orice persoană, care utilizează Software-ul (în continuare — Utilizator), și Yandex.Taxi B.V., care este o persoană împuternicită de a oferi dreptul de utilizare a Software-ului (în continuare — Titularul de drept).

1.2. Copiind Software-ul, instalându-l pe dispozitivul mobil sau folosind Software-ul în orice mod, Utilizatorul exprimă acordul său complet și necondiționat cu toate condițiile Licenței.

1.3. Utilizarea Software-ului este permisă numai în condițiile prezentei Licențe. Daca Utilizatorul nu acceptă condițiile Licenței în întregime, Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza Software-ul în orice scop. Utilizarea Software-ului cu încălcarea (neîndeplinirea) oricăror din condițiile Licenței este interzisă.

1.4. Utilizarea Software-ului de către Utilizator, în condițiile prezentei Licențe în scopuri personale necomerciale se efectuează cu titlu gratuit. Utilizarea Software-ului în condițiile și modurile, ce nu sunt prevăzute în prezenta Licență, este posibilă numai în temeiul unui acord separat cu Titularul de drept.

1.5. Folosind Software-ul, Dvs. sunteți de acord cu faptul, că sunt părți indispensabile legate a prezentei Licențe a Software-ului următoarele documente:

precum și documentele SRL “YANDEX” (str. Lev Tolstoi 16, Moscova, 119021, Rusia), condițiile cărora pe deplin se răspândesc la utilizarea Software-ului:

Aceste documente (inclusiv oricare dintre părțile acestora) pot fi modificate de către Titularul de drept, fără nici o notificare prealabilă, o nouă ediție de documente intră în vigoare din momentul publicării lor, dacă nu se prevede altfel de ediție.

1.6. Titularul de drept poate oferi Utilizatorului traducerea acestei Licențe din limba engleză în alte limbi, cu toate acestea, în caz de contradicție între termenii de Licență în limba engleză și traducerea sa, puterea juridică are exclusiv versiunea Licenței în limba engleză.

 

2. Dreptul la Program

2.1. Dreptul exclusiv asupra Software-ului aparține Titularului de drept.

 

3. Licența

3.1. Titularul de drept cu titlu gratuit, în condițiile licenței simple (neexclusive), oferă Utilizatorului dreptul non-transferabil de utilizare a Software-ului pe teritoriul tuturor țărilor lumii în următoarele moduri:

3.1.1. A aplica Software-ul în destinația direct funcțională, în acest scop de a efectua copierea lui și instalarea (redarea) pe dispozitivul (-ele) mobil (-e) a Utilizatorului. Utilizatorul are dreptul de a efectua instalarea Software-ului pe un număr nelimitat de dispositive mobile.

3.1.2. De a reda și de a distribui Software-ul în scopuri necomerciale (cu titlu gratuit).

3.2. Software-ul trebuie să fie utilizat (inclusiv răspândit) sub denumirea: “YandexGo”. Utilizatorul nu are dreptul de a modifica și/sau șterge denumirea Software-ului, simbolul protecției dreptului de autor (copyright notice) sau alte indicații ale Titularului de drept.

 

4. Restricții

4.1. Cu excepția utilizării în volume și moduri prevăzute în prezenta Licență, Utilizatorul nu are dreptul de a modifica, a decompila, a dezasambla, a decripta și să producă alte acțiuni cu codul obiect și textul inițial al Software-ului, având ca scop obținerea informației cu privire la punerea în aplicare a algoritmilor, utilizate în Software, de a crea lucrări derivate cu ajutorul Software-ului, precum și să efectueze (se permite să o facă) o altă utilizare a Programului, oricăror componente a Software-ului, stocate de Software pe dispozitivul mobil al Utilizatorului a materialelor cartografice, alte imagini și alte date, fără acordul scris al Titularului de drept.

4.2. Utilizatorul nu are dreptul de a reproduce și distribui Software-ul în scopuri comerciale (inclusiv cele contra plată), inclusiv în cadrul colecțiilor de produse, fără acordul scris al Titularului de drept.

4.3 Utilizatorul nu are dreptul de a distribui Software-ul în forma, diferită de cea, în care el l-a primit, fără acordul scris al Titularului de drept.

 

5. Condiții speciale

5.1. Îndeplinirea unor funcții ale Software-ului este posibilă, numai în cazul accesului la rețeaua Internet. Utilizatorul independent primește și achită un astfel de acces, în condițiile și la tarifele operatorului său furnizorului de acces la Internet.

5.2. Software-ul oferă Utilizatorului posibilitatea de a plasa informația, despre cererii potențiale ale Utilizatorului de servicii de transport de pasageri și bagaje, și, de asemenea, să ia cunoștință de informația cu privire la propunerile organizațiilor, care prestează servicii în acest domeniu, și de a căuta astfel de oferte, în funcție de parametrii setați de Utilizator.

5.3. Informația, accesibilă Utilizatorului în cadrul Software-ului (în continuare – Date), sunt furnizate de partenerii Titularului de drept. Pentru mai multe informații cu privire la serviciile oferite (inclusiv informații cu privire la disponibilitatea în salon a punctului de acces wi-fi, efectuarea de către partenerul Titularului de drept foto/video fixării în cabină și alte informații) Utilizatorul se poate adresa la partenerii Titularului de drept sau, folosind funcționalitatea programului, de a furniza datele sale de contact, prin care partenerii Titularului de drept vor putea independent să contacteze Utilizatorul și să îi furnizeze informații cu privire la serviciile oferite.

5.4. Titularul de drept nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și/sau actualitatea informațiilor, furnizate de parteneri, inclusiv informații cu privire la costul serviciilor partenerilor, precum și despre prezența lor în acest moment.

5.5. Interacțiunea Utilizatorului cu partenerii, privind achiziționarea serviciilor se efectuează de către Utilizator independent (fără participarea Titularului de drept) în conformitate cu regulile de prestare a serviciilor, primite de la parteneri. Titularul de drept nu este responsabil de operațiunile financiare și orice alte operațiuni efectuate de către Utilizator și parteneri, precum și pentru orice consecințe ale achiziționării de către Utilizator a serviciilor partenerilor.

5.6. Utilizatorul dă Titularului de drept acordul la prelucrarea informației personale (inclusiv datele cu caracter personal) a Utilizatorului de către Titular de drept, la transmiterea de către Titularul de drept datelor cu caracter personal ale Utilizatorului partenerilor Titularului de drept, precum și la prelucrarea informațiilor personale de către partenerii Titularului de drept, în scopul de a furniza Utilizatorului servicii în cadrul Software-ului. La utilizarea de către Utilizator a Software-ului, informația personală a Utilizatorului este transmisă la SRL “YANDEX”, pentru prelucrarea în condițiile și pentru scopurile, prevăzute în Politica de confidențialitate a SRL “YANDEX”, disponibilă pentru revizuire, la adresa: https://yandex.ru/legal/confidential.

5.7. Utilizatorul prin prezenta este notificat, înțelege și este de accord, ca Software-ul poate colecta date anonime (fără referire la datele cu caracter personal ale Utilizatorului) statistice despre utilizarea Software-ului și în mod automat să le transmită Titularului de drept.

5.8. Înregistrarea și utilizarea Software-ului se face, folosind numărul de telefon mobil al Utilizatorului. În cazul ștergerii de către Utilizator a Software-ului din memoria dispozitivului mobil al Utilizatorului, informația personale a Utilizatorului, obținută de Titularul de drept în procesul de autorizare, utilizând numărul de telefon mobil al Utilizatorului în Software și de utilizare a Software-ului, se păstrează în cadrul serviciului Yandex.Taxi. În cazul, în care Software-ul este re-instalat pe dispozitiv și se efectuează înregistrarea, folosind în calitate de identificator același număr de telefon mobil, informația personală a Utilizatorului, care a fost furnizată, folosind numărul de telefon mobil se recuperează totalmente.

5.9. Pentru a evita orice îndoială, Titularul de drept nu prestează servicii, privind transportul de pasageri și bagaje, precum și servicii ale serviciului de informare și dispecerat.

 

6. Responsabilitatea de Licență

6.1. Software-ul este furnizat în condițiile “ca atare” (as is). Titularul de drept nu furnizează nici o garanție cu privire la funcționare fără erori și fără întreruperi a Software-ului sau ale unor componente ale acestuia și/sau caracteristici, corespunderea Software-ului cu obiectivele specifice ale Utilizatorului, nu garantează veridicitatea, exactitatea, plenitudinea și oportunitatea de Date, și, de asemenea, nu oferă nici o altă garanție, care nu este menționată în mod expres în prezenta Licență.

6.2. Titularul de drept nu este responsabil pentru orice consecințe directe sau indirect a oricărei utilizări sau incapacitatea de utilizare a Software-ului (inclusiv Datele) și/sau pierderile, cauzate Utilizatorului și/sau terților, ca urmare a vre-unei utilizări, ne-utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a Software-ului (inclusiv Datele) sau a unor componente ale acestuia și/sau funcțiile, inclusiv din cauza unor posibile erori sau eșecuri în activitatea lor, cu excepția cazurilor, prevăzute de legislație.

6.3. Toate întrebările și pretențiile legate de utilizarea/imposibilitatea de a utiliza Software-ul sau Datelor, precum și o posibilă încălcare a Software-ului sau Datelor legislației și/sau a drepturilor terților, trebuie trimise prin intermediul formularului de feedback la adresa support@taxi.yandex.com

6.4. Această Licență și toate relațiile, ce țin de folosirea Software-ului, sunt reglementate de legislația Țărilor de Jos.

 

7. Actualizări / noi versiuni ale Software-ului

7.1. Activitatea acestei Licențe se aplică la toate viitoarele actualizări/noi versiuni ale Software-ului. Fiind de acord cu instalarea actualizărilor/noilor versiuni ale Software-ului, Utilizatorul acceptă condițiile acestei Licențe pentru actualizările relevante/noi versiuni ale Software-ului, în cazul în care actualizarea/instalarea unei noi versiuni a Software-ului nu este însoțit de alt acord de Licență.

 

8. Modificarea condițiilor acestei Licențe

8.1. Prezentul Acord de Licență poate fi modificat de către Titularul de drept, în mod unilateral. Notificarea Utilizatorului cu privire la modificările parvenite în condițiile de Licență se publică pe pagina: https://yandex.com/legal/taxi_mobile_agreement_md. Modificările menționate în condițiile de licență intră în vigoare la data publicării, dacă altfel nu este stipulat în publicația respectivă.

 

9. Rechizitele Titularului drept

Yandex.Taxi B.V., (număr de înregistrare 64591069)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 291, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

e-mail: support@taxi.yandex.com