Licencszerződés a Yandex.Transport mobileszközökre program használatához

Ez a dokumentum a Licencszerződés a Yandex.Transport mobileszközökre program használatához magyar nyelvű fordítása. Ha bármiféle ellentmondás áll fenn a Licencszerződés a Yandex.Transport mobileszközökre program használatához orosz nyelvű változata és jelen fordítás között, akkor jogi szempontból a Licencszerződés a Yandex.Transport mobileszközökre program használatához orosz nyelvű változata az irányadó. A Licencszerződés a Yandex.Transport mobileszközökre program használatához orosz nyelvű változatát itt találja: https://yandex.ru/legal/transport_mobile_agreement/?lang=ru.

Kérjük, a program használata előtt ismerkedjen meg az alábbi licencszerződés feltételeivel. A program Ön által való bármilyen használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen licencszerződés feltételeit.

Ha Ön nem fogadja el a licencszerződés feltételeit kivétel nélkül, akkor Önnek semmilyen célból nincs joga a program használatára.

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Licencszerződés (a továbbiakban: Licenc) rögzíti a Yandex.Transport mobileszközökre program (a továbbiakban: Program) használatának feltételeit, létrejött bármely, a Programot használó személy (a továbbiakban: Felhasználó), és a Yandex Kft., Oroszország, 119021 Moszkva, Lev Tolsztoj u. 16. között, amely cég a Program kizárólagos jogainak tulajdonosa (a továbbiakban: Jogtulajdonos).

1.2. A Program másolásával, saját mobileszközökre való telepítésével, illetve bármilyen más módon való felhasználásával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Licenc minden feltételét.

1.3. A Program használata csak jelen Licenc alapján engedélyezett. Ha a Felhasználó nem fogadja el a Licenc feltételeit kivétel nélkül, akkor semmilyen célból nincs joga a Program használatára. A Programnak a Licenc bármelyik feltételének megsértésével (nem teljesítésével) való használata tilos.

1.4. A Program személyes, nem kereskedelmi célból való használata jelen Licenc feltételeinek alapján a Felhasználó számára térítésmentes. A Programnak a jelen Licenc által nem szabályozott módon és feltételekkel való használata csak a Jogtulajdonossal való külön megállapodás alapján lehetséges.

1.5. A Program használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Licenc elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok, amelyeknek feltételei teljes mértékben kiterjednek a Program használatára:

A fenti dokumentumokat (vagy azoknak bármelyik részét) a Jogtulajdonos egyoldalúan módosíthatja bármely külön értesítés nélkül, a dokumentumok új változata a publikálás pillanatától kezdve hatályos, amennyiben a dokumentum új változata máshogyan nem rendelkezik.

1.6. A jelen Licenccel és a Program használatával kapcsolatos jogviták esetén az Oroszországi Föderáció hatályos jogszabályai alkalmazandók, és bármilyen, a Licenccel vagy a Program használatával kapcsolatos panaszt, illetve keresetet a Jogtulajdonos székhelye szerint illetékes bíróság fogad be, és vizsgál ki.

1.7. A Jogtulajdonos a Felhasználó rendelkezésére bocsájthatja jelen Licenc oroszról más nyelvekre való fordítását, azonban bármiféle ellentmondás esetén a Licenc orosz nyelvű változata és annak fordítása között kizárólag a Licenc orosz nyelvű változata az irányadó. A Licenc orosz nyelvű változata megtalálható az interneten a következő címen: https://yandex.ru/legal/transport_mobile_agreement/?lang=ru.

2. A Program jogai

2.1. A Program kizárólagos jogai a Jogtulajdonos tulajdonát képezik.

3. Licenc

3.1. A Jogtulajdonos térítésmentesen, egyszerű (nem kizárólagos) licenc alapján biztosítja a Felhasználó számára a Program használatának más számára átruházhatatlan jogát a világ minden országában a következő módon:

3.1.1. A Felhasználónak joga van rendeltetésének megfelelően alkalmazni a Programot, ebből a célból másolatot készíteni róla és telepíteni a Felhasználó mobileszközére vagy mobileszközeire. A Felhasználónak jogában áll korlátlan számú mobileszközre telepíteni a Programot. A Program minden egyes másolatának mobileszközre való telepítésekor létrejön egy egyedi sorszám, amely automatikusan rögzítődik a Jogtulajdonosnál.

3.1.2. A Felhasználónak joga van nem kereskedelmi célból (térítésmentesen) sokszorosítani és terjeszteni a Programot.

4. Korlátozások

4.1. A jelen Licencben vagy az Oroszországi Föderáció jogszabályai által szabályozott felhasználási módok kivételével a Felhasználónak nem áll jogában módosítani, dekompilálni, szétszerelni, visszafejteni a Programot, illetve olyan műveletet végrehajtani annak forráskódjával, amely a Programban használt algoritmusokról való információszerzésre irányul, a Program felhasználásával más terméket létrehozni, valamint más módon használni (vagy használni engedni) a Programot a Jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

4.2. A Felhasználónak nincs joga kereskedelmi célból (díjat szedve) sokszorosítani és terjeszteni a Programot, beleértve ebbe a programcsomag részeként való értékesítést is, a Jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

4.3. A Felhasználónak nincs joga arra, hogy a Programot más állapotban terjessze, mint amilyenben ő maga kapta a Jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

4.4. A Programot Yandex.Transport néven kell használni (és terjeszteni is). A Felhasználónak nincs joga megváltoztatni a Program megnevezését, módosítani vagy eltávolítani a szerzői jogi védelem jelét, vagy az egyéb, a Jogtulajdonosra való utalásokat.

5. A Program egyes funkcióinak használati feltételei

5.1. A Program bizonyos funkciói csak internet-hozzáféréssel működnek. A Felhasználó maga biztosítja az internet-hozzáférést és fizeti meg annak költségeit a saját internetszolgáltatójának feltételei és tarifája alapján.

5.2. Azok a tömegközlekedési információk, amelyekhez a Program hozzáférést biztosít (a továbbiakban: Adatok) kizárólag a Felhasználó általi személyes, nem kereskedelmi felhasználásra szolgálnak a Program funkcionális lehetőségeinek keretein belül. Az Adatok bármilyen kivonatolása, másolása, reprodukálása, terjesztése, az interneten szabadon hozzáférhetővé tétele (publikálása), az Adatoknak a médiában vagy kereskedelmi célokból való felhasználása, vagy bármilyen, a jelen Licenc vagy az Oroszországi Föderáció jogszabályai által világosan szabályozottaktól eltérő felhasználása tilos a Jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bizonyos Adatokat azok tulajdonosai nyílt (vagy másféle licenccel) biztosítanak. Ezeknek az adatoknak és tulajdonosaiknak listája megtalálható az interneten a következő címen: https://yandex.ru/legal/transport_mobile_agreement/components.

6. Felelősség a Licenc alapján

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Program (beleértve az Adatokat is) „as is” alapú. A Jogtulajdonos nem ad semmiféle garanciát arra, hogy a Program, vagy annak egyes részei megszakítás nélkül, hibamentesen működnek a Felhasználó konkrét céljainak és elvárásainak megfelelően, nem garantálja az Adatok megbízhatóságát, pontosságát, teljességét és aktualitását, és nem biztosít semmiféle egyéb olyan garanciát, amelyre jelen Licenc nem tér ki.

6.2. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a Program (beleértve az Adatokat is) használatából, vagy használatának lehetetlenségéből fakadó bármilyen közvetlen vagy közvetett következményért és/vagy kárért, amelyet a Felhasználó és/vagy harmadik fél elszenvedett a Program (beleértve az Adatokat is), vagy annak egyes részei és/vagy funkciói használatának vagy használatának lehetetlensége következményeként, beleértve a Program működésének lehetséges hibáit és megszakadását is, azon esetek kivételével, amelyekre a jogszabályok konkrétan kitérnek.

6.3. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Program használatával a Jogtulajdonos automatikusan és anonim módon (a Felhasználóhoz nem köthetően) megkapja a következő információkat: a Felhasználó mobileszközének operációs rendszer-típusa, a Program verziója és azonosítója, a Program funkcióinak használati statisztikája, egyéb technikai információk.

A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget harmadik feleknek a Licenc 7.2 pontjában említett hasonló jellegű tevékenységéért.

6.4. A Program harmadik felek oldalaira, illetve alkalmazásaira mutató linkeket tartalmazhat. A Jogtulajdonos nem ellenőrzi ezen oldalak és alkalmazások tartalmát és használati rendjét, és ezekért nem vállal felelősséget. Ezen oldalak és alkalmazások használati feltételeit saját szerződéseik és adatvédelmi irányelveik szabályozzák.

6.5. Minden olyan kérdést, vagy reklamációt, amely a Program használatával/használatának lehetetlenségével, vagy esetleges jogszabálysértésekkel, és/vagy harmadik fél jogainak megsértésével kapcsolatos, a feedback-űrlap használatával a következő címre kell küldeni: gpbusfeedback@yandex-team.ru.

7. A Program frissítése, új verziói és harmadik féltől származó szoftverek

7.1. Jelen Licenc érvényessége kiterjed a Program minden jövőbeli frissítésére/új verzióira. A Program frissítéseinek/új verzióinak telepítéséhez való hozzájárulásával a Felhasználó elfogadja jelen Licenc feltételeit a Program megfelelő frissítéseire/új verzióira is, amennyiben a frissítéssel/új verzió telepítésével nem jelenik meg másik Licencszerződés.

7.2. A Program komponensként tartalmaz harmadik féltől származó szoftvereket is. Az ezekről a harmadik felektől származó szoftverekről szóló aktuális információk a következő címen találhatók: https://yandex.ru/legal/transport_mobile_agreement/components.

Az ilyen harmadik féltől származó szoftverek adatokat gyűjthetnek és adhatnak át a harmadik féltől származó szoftverek jogtulajdonosainak a Felhasználó programhasználatával kapcsolatban, valamint egyéb olyan adatokat is, amelyekre ezen harmadik féltől származó szoftverek dokumentációja kitér, mely dokumentációkkal a Felhasználónak meg kell ismerkednie a Program használata előtt.

8. Jelen Licenc feltételeinek módosítása

8.1. A jelen licencszerződést a Jogtulajdonos egyoldalúan módosíthatja. Jelen Licenc feltételeinek módosításairól a Felhasználó a következő oldalon tájékozódhat: https://yandex.com/legal/transport_mobile_agreement. A licencszerződés feltételeinek feltüntetett módosításai a publikálásuk időpontjától kezdve hatályosak, amennyiben az adott hirdetmény erről másképpen nem rendelkezik.

Yandex Kft., Állami Nyilvántartási Szám: 1027700229193

Cím: 119021, Moszkva, Lev Tolsztoj u. 16

telefon: +7 (495) 739-7000, fax: +7(495) 739-7070

e-mail: gpbusfeedback@yandex-team.ru

 

Publikálás dátuma: 2017.03.01.

A dokumentum előző verziója: https://yandex.com/legal/transport_mobile_agreement_hu/29082016