Yandex.Translate servisa lietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. OOO “YANDEKS” (turpmāk Jandekss) piedāvā interneta tīkla lietotājam (turpmāk Lietotājs) lietot Yandex.Translate servisu, kas ir pieļaujams adresē: http://translate.yandex.ru(turpmāk — Serviss).

1.2. Šie noteikumi papildina Jandeksa servisu Lietotāju līgumu par Servisa lietošanas kārtību. Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos, attiecības starp Jandeksu un Lietotāju saskaņā ar Servisa lietošanu regulē Jandeksa servisu Lietotāju līgums (https://yandex.com/legal/rules), kā arī Jandeksa meklēšanas sistēmas lietošanas licence (https://yandex.com/legal/termsofuse), Konfidencialitātes politika (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Uzsākot lietot Servisu/tā atsevišķās funkcijas, uzskatāms, ka Lietotājs pieņēmis šos Noteikumus, kā arī iepriekš minēto dokumentu noteikumus pilnībā, bez norunām un izņēmumiem. Nepiekrītot Lietotājam norādīto dokumentu nosacījumiem, Lietotājs nav tiesīgs lietot Servisu.

1.4. Spēkā esošā Noteikumu redakcija ir vienmēr lappusē: https://yandex.com/legal/translate_termsofuse. Jandekss var grozīt šos Noteikumus, izvietodams paziņojumu par atbilstošajiem grozījumiem pa saiti, kas norādīta šajā rindkopā. Noteikumu jauna redakcija iestājas spēkā ar brīdi, kad tā tika izvietota šajā rindkopā norādītajā adresē, ja Noteikumu jauna redakcija neparedz citādi.

1.5. Ja Jandekss groza kaut kādus nosacījumus šajos Noteikumos kārtībā, kāda paredzēta šo Noteikumu punktā 1.4., un Lietotājs nav ar mieru ar tādiem grozījumiem, viņa pienākums ir pārtraukt Servisa lietošanu.

1.6. Serviss piedāvā Lietotājam bezmaksas iespējamību lietot Lietotāja tekstu un Lietotāja pieprasītu tīmekļa vietņu automatizētas tulkošanas servisu. Visas šai brīdī pastāvošās Servisa funkcijas, kā arī to attīstība un/vai jaunu papildināšana, ir šo Noteikumu priekšmets.

1.7. Lietojot servisu, Lietotājs piekrīt saņemt informatīvus paziņojumus, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai vai obligātai atjaunināšanai. Lietotājs var atteikties saņemt paziņojumus, arī, bet neaprobežojoties ar to, reklāmas paziņojumus, lietojot Servisa attiecīgo funkcionālu vai sekojot instrukcijām, kas ietilpst saņemtā paziņojumā.

2. Servisa lietošana. Servisa atsevišķas funkcijas.

2.1. Serviss ļauj Lietotājam automātiski tulkot no vienas valodas uz citām Lietotāja ievadītos tekstus, kā arī tīmekļa vietnes, kuru adresi (URL) norādīs Lietotājs.

2.2. Tekstu un tīmekļa vietņu automatizēta tulkošana notiek ar Jandeksa paša tehnoloģijas palīdzību.

2.3. Lietotājs var lietot personīgajiem nekomercmērķiem.

2.4. Lietojot servisu, Lietotājs var patstāvīgi pievienot tulkojuma variantus, rediģēt tulkojumu, paziņot par kļūdu (turpmāk Lietotāja Dati). Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja Dati var būt pieejami visiem citiem Lietotājiem, gan tieši Servisā, gan Jandeksa citos resursos, kā arī Jandeksa reklāmas un tirgzinības materiālos, nenorādot Lietotāju (viņa vārdu un/vai pieteikšanas vārdu), kurš pievienojis Lietotāja Datus. Lietotājs pats un tikai viņš uzņemas risku par atbilstību likumiem, Lietotāja Datu saturu, pareizību un ticamību.

2.5. Jandekss patur tiesību pēc saviem ieskatiem ierobežot Lietotāja piekļuvi Servisam (vai Servisa kaut kādām funkcijām, ja tas ir tehnoloģiski iespējams), lietojot viņa Lietotāja kontu vai pilnībā bloķēt tādu kontu, ja šie Noteikumi tika pārkāpti daudzkārt, vai piemērot Lietotājam citus pasākumus, lai viņš ievērotu likumu prasības un trešo personu likumiskās intereses.

Publikācijas datums: 14.04.2020