Yandex.Translate-palvelun käyttöehdot

1. Yleiset säännökset

1.1. OOO YANDEX (jäljempänä "Yandex") tarjoaa Internet-käyttäjälle (jäljempänä "Käyttäjä") käyttää Yandex.Translate-palvelua, saatavana osoitteessa: http://translate.yandex.ru (jäljempänä "Palvelu").

1.2. Nämä Ehdot ovat lisäys Yandex-palveluiden Käyttösopimukseen ja määrittävät Palvelun käyttöjärjestyksen. Kaiken muun osalta, mitä ei ole säädetty näissä Ehdoissa, Yandexin ja Käyttäjän välisiin suhteisiin Palvelun käytön yhteydessä sovelletaan Yandex-palveluiden Käyttösopimusta (https://yandex.com/legal/rules), sekä Lisenssiä Yandex-hakujärjestelmän käyttöön (https://yandex.com/legal/termsofuse), sekä Tietosuojakäytäntöä (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Palvelun / sen osien käytön aloittanutta Käyttäjää pidetään nämä Ehdot sekä Säätelevien asiakirjojen ehdot hyväksyneenä täydessä laajuudessa ilman mitään varaumia tai poikkeuksia. Jollei Käyttäjä hyväksy mainittujen asiakirjojen erästä säännöstä, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua.

1.4. Ehtojen nykyinen painos sijaitsee aina sivulla: https://yandex.com/legal/translate_termsofuse. Yandex voi muuttaa näitä Ehtoja lähettämällä ilmoituksen asiaan liittyvistä muutoksista tässä kappaleessa olevan linkin avulla. Ehtojen uusi painos tulee voimaan siitä hetkestä, kun se on sijoitettu tässä kappaleessa ilmoitettuun osoitteeseen, jollei Ehtojen uudessa painoksessa toisin määrätä.

1.5. Jos Yandex on tehnyt muutoksia näihin Ehtoihin näiden ehtojen kappaleessa 1.4 määrätyllä tavalla, joista Käyttäjä ei ole samaa mieltä, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

1.6. Palvelu tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuus käyttää Käyttäjän pyynnöstä ilmaista pääsyä Käyttäjän tekstien ja verkkosivujen automaattisen kääntämisen palveluun. Kaikki tällä hetkellä olemassa olevat Palvelun toiminnot sekä näiden kaikki kehitykset ja/tai uusien toimintojen lisäykset ovat näiden Ehtojen alaisina.

1.7. Palvelun avulla Käyttäjä sitoutuu vastaanottamaan informaatioviestejä, jotka ovat tarpeen palveluiden tai pakollisten päivitysten tarjoamiseksi. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta mainonta, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, mainosviestejä käyttämällä asiaankuluvaa Palvelun toiminnallisuutta tai seuraamalla näissä viesteissä olevia ohjeita.

2. Palvelun käyttö. Palvelun toiminnot

2.1. Palvelu antaa Käyttäjälle mahdollisuuden kääntää automaattisesti Käyttäjän kirjoittamat tekstit yhdestä kielestä toiseen, sekä verkkosivut, joiden osoitteen (URL) Käyttäjä ilmoittaa.

2.2. Tekstien ja verkkosivujen automaattinen käännös suoritetaan Yandexin omilla tekniikoilla.

2.3. Palvelu tarjotaan Käyttäjälle henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

2.4. Palvelu tarjoaa Käyttäjälle toiminnallisuuden lisätä käännösvaihtoehto itsenäisesti, muokata käännöstä, ilmoittaa virheestä (jäljempänä Käyttäjätiedot). Käyttäjä suostuu siihen, että Käyttäjätiedot voivat olla kaikkien muiden Käyttäjien saatavilla, sekä suoraan Palvelussa että muissa Yandex-resursseissa, samoin kuin Yandexin mainonta- tai markkinointimateriaaleissa määrittelemättä Käyttäjää (hänen nimeään ja (tai) sisäänkirjautumista), joka lisäsi Käyttäjätiedot. Käyttäjä ottaa itsenäisesti ja kokonaan vastuun Käyttäjätietojen lain, sisällön, täydellisyyden, oikeellisuuden ja luotettavuuden noudattamisesta. Yandex pidättää oikeuden olla julkaisematta Käyttäjätietoja ilman varoitusta ja harkintansa mukaan.

2.5. Yandex pidättää oikeuden harkintansa mukaan rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun (tai tiettyihin Palvelun toimintoihin, jos se on teknisesti mahdollista) tilinsä avulla tai estää Käyttäjän tilin kokonaan, jos näitä Ehtoja toistuvasti rikotaan, tai soveltaa muita toimenpiteitä Käyttäjälle lakisääteisten vaatimusten tai kolmansien osapuolten oikeuksien ja laillisten etujen noudattaminen.

 

Julkaisupäivä: 14.04.2020