רישיון שימוש במנוע החיפוש של

מסמך זה הוא תרגום של רישיון לשימוש במנוע החיפוש של Yandex בעברית. במקרה של סתירה בין הגרסה הרוסית של הרישיון לשימוש במנוע החיפוש של Yandex לבין תרגום זה - רק הגרסה הרוסית של הרישיון לשימוש במנוע החיפוש של Yandex מחייבת מבחינה משפטית. ניתן למצוא את הגרסה הרוסית של הרישיון לשימוש במנוע החיפוש של Yandex בקישור: https://yandex.ru/legal/termsofuse/?lang=ru .

1.הוראות כלליות

1.1. YANDEX LLC (להלן: "Yandex") מציעה למשתמשי אינטרנט (להלן - "המשתמש") את האפשרות להשתמש במנוע החיפוש של Yandex לחיפוש מידע מקוון. השירות זמין בכתובת http://www.yandex.com (להלן: "השירות").

1.2. תנאים אלו הם נוספים להסכם המשתמש עבור שירותי Yandex בהקשר לנוהל השימוש בשירות. כל סוגיה שלא נקבעה בזאת, היחסים בין Yandex לבין המשתמש בנוגע לשירות יוסדרו על ידי הסכם המשתמש עבור שירותי (https://yandex.com/legal/rules) Yandex ומדיניות הפרטיות (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. על ידי התחלת השימוש בשירות / בפונקציות הנפרדות שלו, ייחשב הדבר כהסכמת המשתמש עם תנאים אלו ועם תנאי כל המסמכים לעיל במלואם וללא כל הגבלות וללא כל החרגה. אם המשתמש אינו מסכים להוראות כלשהן שבמסמכים לעיל, המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירות.

1.4. תנאים אלו עשויים להיות מתוקנים על ידי Yandex ללא כל הודעה מוקדמת, והנוסח החדש של תנאים אלו ייכנס לתוקף לאחר פרוסומו באינטרנט בכתובת האינטרנט הנזכרת בסעיף זה, אלא אם צוין אחרת בנוסח החדש של תנאים אלו. הגרסה הנוכחית של תנאים אלו זמינה תמיד בכתובת https://yandex.com/legal/termsofuse.

1.5. אם Yandex מבצעת שינויים כלשהם בתנאים אלו כפי שנקבע בסעיף 1.4 שאיתם המשתמש אינו מסכים, על המשתמש להפסיק להשתמש בשירות.

1.6. כל הפונקציות של השירות שזמינות כיום וכן כל פיתוח ו / או הוספת פונקציות חדשות יהיו כפופים לתנאים אלו.

2. שימוש בשירות. פונקציות השירות

2.1. השירות ניתן למשתמש ללא תשלום והוא מיועד אך ורק לשימוש אישי שאינו מסחרי למעט במקרים המפורטים ברישיון זה, במסמכים המפורטים בסעיף 1.2 להלן או בתנאי השימוש בשירותי Yandex ספציפיים. כדי להשתמש בשירות בכל דרך אחרת ולכל מטרה אחרת, על המשתמש לקבל אישור מוקדם על כך בכתב מ- Yandex. המשתמש רשאי לבקש מידע נוסף בכתובת support@xml.yandex.ru.

2.2. אם השירות משמש למטרות מסחריות כדי לספק שירותי חיפוש ו / או ניווט מקוונים, המשתמש יודיע על כך ללקוח שלו ויספק קישור לשירות Yandex (www.yandex.com). המשתמש רשאי לפרסם את טופס החיפוש של Yandex באתר האינטרנט האישי או באתר האינטרנט העסקי שלו עם הקפדת חובה על תנאי שירות החיפוש של אתר Yandex (https://yandex.ru/legal/site_termsofuse).

2.3. המשתמש רשאי לשלוח בקשות אוטומטיות לשירות אך ורק על פי הדרישות בהתאם לתנאי שירות XML. Yandex . (https://yandex.ru/legal/xml)

2.4. ל- Yandex תהיה הזכות שלא לעבד בקשות מכל משתמש, אתר אינטרנט ותוכנה המפרים את תנאי רישיון זה.

2.5.1. Yandex מספקת את הפונקציונליות של אזהרת המשתמש מפני אתרי אינטרנט עם דפים שעלולים להיות מסוכנים (להלן "אתרים פוטנציאליים מסוכנים"), לדוגמה, דפים עם קוד זדוני (להלן - "הפונקציה") "כמו שהוא". כמו כן אתרים פוטנציאליים מסוכנים יכול להיותבעלי דירוג נמוך יותר או יוסרו מתוך מאגר נתוני השירות. מידע על הסיכונים הפוטנציאליים של אתרים מסוימים, על היקף ואופי סיכונים אלו (להלן "המידע") יינתן על ידי השותפים של Yandex או ייקבע על ידי Yandex באמצעות שיטות עבודה משלה. Yandex אינה נותנת שום הסברים בנוגע לסיבות הכללת אתר אינטרנט מסויים לרשימת האתרים הפוטנציאליים המסוכנים. Yandex אינה מבטיחה את הענות הפונקציה למטרות המשתמש וציפיותיו, ללא הפרעה של תפקוד של הפונקציה ואינה מבטיחה את נכונות המידע (בפרט, אינה מבטיחה שאתרי אינטרנט שאינם מדווחים כמסוכנים אינם מכילים קודים זדוניים ולהיפך). המשתמש יעריך את הסיכונים באופן עצמאי ויהיה אחראי לפעולותיו בנוגע לשימוש במידע. Yandex לא תהיה אחראית ולא תפצה על הפסדים ישירים או עקיפים שייגרמו לבעלי האתר, למשתמש או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש או חוסר יכולת להשתמש בפונקציה, כמו גם שימוש או אי יכולת להשתמש במידע, לרבות, אך לא מוגבל לכל הפסדים שייגרמו עקב אי נכונות המידע.

2.5.2. את כל הנערות ו / או התלונות בנוגע לפעולת הפונקציה יש לשלוח בכתובת: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html.

2.5.3. Yandex רשאית ללא כל סיבה, וללא הודעה מוקדמת על כך ולפי שיקול דעתה האישי להפסיק או להשעות את מתן המידע.

2.6. קישורים מסוימים לאתרים המוצגים בתוצאות החיפוש עשויים לכלול תגים מיוחדים המספקים מידע נוסף על האתר ו / או על התכונותיו. ניתן להקצות תגים מיוחדים לאתר באופן אוטומטי על סמך נתוני פעילות המשתמשים המעובדים באופן אוטומטי או לספק הסברים על מקור המידע. תגים מיוחדים מועברים ומסופקים למשתמשים 'כמו שהם'. Yandex אינה אחראית למיקומו המדויק של התג המיוחד ולאמינות המידע הנוסף אודות האתר, וכן לגבי החלטות המשתמשים שנעשות על סמך תגים אלו. מידע מפורט על משמעות התגים המיוחדים זמין בכתובת: https://yandex.ru/support/webmaster/search_results/tags.html.

2.7. חלק מהקישורים לאתרי אינטרנט ולאלמנטים של חיפוש אינטראקטיבי שמוצגים כתוצאות חיפוש עשויים לכלול כפתור לטופס יצירת קשר עם המשתמש כדי לתקשר עם שותפי Yandex ולדון בנוגע לשירותים שהם מעבדים, בנוגע לאופן הפצת המידע ופעולות שהם מבצעים בהתאם להנחיות המשתמש, הקשורות למוצרים / שירותים המוצעים באתר דרך הקישור. מכיוון ש- Yandex לא מהווה צד ליחסים בין המשתמש לבין שותפה של Yandex, היא אינה אחראית לפעילויות שהשותף של Yandex מבצע לעיבוד המידע שהמשתמש העביר, וכמו כן אינה מבטיחה שפעולותיו של השותף של Yandex הן תקינות, מדויקות, נכונות ולגיטימיות. כפתור לטופס יצירתה קשר שליד אתר אינטרנט אינו משפיע על דירוגו בין תוצאות החיפוש.

על מנת להבטיח את בקרת איכות ובהתאם לדרישות החקיקה, יאנדקס (Yandex) מאחסן את ההיסטוריה של התכתבות בין משתמשים ושותפים באמצעות הפונקציות המתאימות של השירותו. גישתו של יאנדקס (Yandex) להיסטוריה של התכתבות אפשרי למטרות מוגדרות לפי קבלת בקשה מצדדים המשתתפים ובמקרים שנקבעו בחוק.

2.8. Yandex עשויה להגביל את הגישה של המשתמש לשירות (או לפונקציות המסוימות של השירות אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית) באמצעות חשבון או אמצעות חסימת חשבון המשתמש במקרה של הפרה חוזרת של תנאים אלו (אם המשתמש ניגש לשירות באמצעות חשבון המשתמש) או לנקוט בפעולה אחרת כלפי המשתמש על מנת לעמוד בדרישות החוק, זכויות צד שלישי ואינטרסים לגיטימיים.

3. אינדקס אתרים

3.1. Yandex מבצעת אינדקס של דפי אתרים שנוצרו על ידי צדדים שלישיים. Yandex לא תהיה אחראית לאיכות ולתוכן של דפים אלו. האינדקס מתבצע באופן אוטומטי על ידי רובוט של מנוע החיפוש של Yandex המבוסס על אלגוריתמים מסוימים שאינם מהווים הערכה מוקדמת או מאוחרת יותר של תוכן האתר (מתינות) בנוגע לעמידתו בדרישות החוקיות, האתיות או המוסריות וכן בכל צנזורה שהיא. Yandex אינה אחראית על זמינות / היעדרות, על התוכן והאיכות של הצעות השירותים, המוצרים וכו' שזמינים למשתמש דרך אתרי אינטרנט של צד שלישי באינדקס שמתבצע על ידי Yandex, או על הפסדים כלשהם שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בהצעות כאלה.

3.2. כל שינוי בדפי האתר מושגח על ידי רובוט Yandex(יצירת אינדקס מחדש) כדי לעדכן את תוצאות החיפוש באופן אוטומטי. עם זאת, כל מידע ותוכן שפורסם באתרים של צד שלישי עשויים להשתנות על ידי בעלי האתרים בכל עת, Yandex אינה מפקחת ואינה אחראית לכל שינוי שנעשה באתרים אלו.

3.3. Yandex אינה אחראית על כך שתוצאות החיפוש של המשתמש יהיו ממצות, וכל כך שהמשתמש יקבל את כל המידע הזמין באינטרנט בנוגע לבקשת החיפוש שלו. Yandex לא תהיה אחראית לדיוק / רלוונטיות המוחלטת של קישורים לאתרי אינטרנט בתוצאות החיפוש של השירות שהתקבלו בהתאם לבקשת המשתמש.

3.4. Yandex כוללת בבסיס השירות את כל דפי האתרים שקיימים בשפה הרוסית או מיועדים לרוסיה. Yandex רשאית, לפי שיקול דעתה האישי, להחליט אילו אתרים ייכללו בבסיס השירות.

3.5. רצף התוצאות שמתקבל כחלק מתהליך האינדקס והחיפוש הינו אוטומטי לחלוטין, בהתאם לדרישות הרלוונטיות שניתן לשנות בכדי לשפר את איכות השירות לפי שיקול דעתה של Yandex. Yandex מחשיבה רלוונטיות כתאמה הטובה ביותר של תוצאות החיפוש בהתאם לבקשת המשתמשים המחפשים מידע שעשוי, באופן כללי,לא לענות לאינטרסים של בעלי האתרים או משתמשים מסוימים.

3.6. Yandex אינה משפיעה על מיקומים האתרים בתוצאות החיפוש של השירות על סמך בקשות כלשהן של המשתמש (מילות מפתח), אינה מוכרת מיקומים כלשהם בכל עת ואינה מבטיחה את מיקומו המסויים של אתר כלשהו בתוצאות החיפוש על סמך בקשות משתמש כלשהו.

3.7. ביצוע אינדקס ספאם הוא ניסיון לתפעל את מנוע החיפוש ותוצאות החיפוש של השירות בכדי לשנות את המיקומו של אתר כלשהו. אתרי אינטרנט המשתמשים בשיטת ביצוע אינדקס ספאם עשויים להיות מוצגים במיקום נמוך יותר או שלא להכלל בבסיס השירות כלל, בשל אי היכולת לדרג אתרים כאלה.

3.8. Yandex לא תיתן שום הערות בנוגע לאי הכללת אתרים בבסיס השירות ו / או שינויים במיקומם; לא תמסור הודעות על פעולותיה או על כל אחריות או תקופות הפקעת תוקף שבהן יכללו אותם אתרי האינטרנט בבסיס השירות מחדש / המיקום שלהם ישתנה.

3.9. ל- Yandex תהיה הזכות שלא לחשוף את הרשימה המלאה של שיטות ביצוע אינדקס הספאם העלולות לגרום לאי הכללת אתרים בבסיס השירות ו / או משינויים במיקומו. לקבלת מידע נוסף, עיין ב- "כיצד Yandex מבדילה בין אתרים איכותיים ואתרים לא איכותיים?" בכתובת: https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.html..

4. סודיות ופרטיות

4.1. היחסים בין המשתמש לבין Yandex בנוגע לכל מידע ש-Yandex עשויה לקבל על המשתמש במהלך שימוש המשתמש בשירות, יוסדרו על ידי מדיניות הפרטיות (https://yandex.com/legal/confidential).

4.2. Yandex מבצעת אינדקס של דפי אתרים שבדרך כלל זמינים באינטרנט, כלומר דפים שניתן לגשת אליהם באמצעות קישור ללא הצורך בשם משתמש ובסיסמה, שביצוע האינדקס שלהם אינו אסור בקובץ robots.txt של האתר המתאים (לקבלת מידע נוסף, ראה https://yandex.com/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.html).לא תתקבל כל תלונה בנוגע לזמינות של דפי אתרים בבסיס השירות.

תאריך פרסום: 14.02.2019

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/termsofuse/05102018

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/termsofuse/04092018

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/termsofuse/04072017

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/termsofuse/22032017

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/termsofuse/20012016