Mobiililaitteille suunnitellun Taximittari -ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Lue tämä sopimus huolellisesti ennen ohjelmiston käyttöä.

Käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt tämän sopimuksen ehdot täydessä laajuudessa.

Ellet hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen.

1 Yleistä

1.1 Tämä käyttöoikeussopimus (jäljempänä Sopimus) asettaa mobiililaitteille kehitetyn Taximittari -ohjelmiston (jäljempänä Ohjelmisto) käyttöehdot ja on solmittu jokaisen Ohjelmistoa käyttävän henkilön (jäljempänä Käyttäjä) ja Ohjelmiston käyttöoikeuksien myöntämiseen valtuutetun Yandex.Taxi B.V.:n välillä, Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands, (jäljempänä Tekijänoikeuksien Haltija).

1.2 Kopioimalla Ohjelmiston, asentamalla sen mobiililaitteeseesi tai jollakin tavalla käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä myöntää olevansa täysin hyväksynyt kaikki tämän Sopimuksen ehdot kokonaan.

1.3 Ohjelmiston käyttäminen on sallittu ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisena. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja kokonaan, hän ei saa käyttää Ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmiston käyttäminen on kielletty jonkin sopimusehdoista ollessa laiminlyöty/jätetty täyttämättä.

1.4 Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisena Ohjelmiston käyttö yksityistarkoituksiin tapahtuu korvauksetta. Ohjelmiston käyttö muilla kuin tässä Sopimuksessa mainituilla ehdoin ja tavoin on mahdollista ainoastaan erillisellä Tekijänoikeuksien Haltijan kanssa solmittavalla sopimuksella.

1.5 Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä hyväksyy sen, että erottamatona osana tätä Sopimusta ovat seuraavat asiakirjat, joiden tarkoittamat ehdot koskevat täydessä määrin Ohjelmiston käyttämistä:

sekä YANDEX OOO:n asiakirjat (OGRN 1027700229193), joiden tarkoittamat ehdot koskevat täydessä määrin Ohjelmiston käyttämistä:

Em. asiakirjoja (mm. mitä tahansa näiden osia) voi Tekijänoikeuksien Haltija muuttaa yksipuolisesti ilman mitään erillistä ilmoitusta ja päivitetty versio asiakirjoista astuu voimaan, kun ne on julkaistu, ellei muuta ole näissä päivitettyissä verioissa mainittu.

1.6 Täten Tekijänoikeuksien Haltija ja Käyttäjä ovat keskenään sopineet, että Ohjelmiston puitteissa he molemminpuolisesti hyväksyvät sähköisesti allekirjoittuja sähköisiä asiakirjoja sitoviksi ja yhtä päteviksi kuin paperille tehtyjä ja omakätisesti allekirjoitettuja asiakirjoja.

1.6.1 Ohjelmisto on mm. tietojärjestelmä, jota operoi Tekijänoikeuksien Haltija.

1.6.2 Allekirjoittaakseen sähköisen asiakirjan sähköisellä allekirjoituksella Ohjelmiston tietyjen toimintojen tarkoittamissa puitteissa ja tapauksissa Käyttäjä käyttää Tekijänoikeuksien Haltijan luomia numero-, kirjain-, merkki- tai yhdistelmätunnuksia, joita Käyttäjä saa tekstiviestinä Ohjelmistoon ilmoittamaansa puhelinnumeroon. Tällaiset tunnukset ovat sähköisen allekirjoituksen avaimia.

1.6.3 Käyttäjä sitoutuu pitämään tulleet tunnukset / sähköisen allekirjoituksen avaimet salassa.

1.6.4 Käyttäjä syöttää asiaankuuluvan tunnuksen Ohjelmistossa varta vasten olevaan lomakkeseen. Sopijapuolet hyväksyvät sen, että kaikki sähköiset asiakirjat, jotka Käyttäjä on Ohjelmiston toimintojen avulla luonut, käyttänyt ja lähettänyt Tekijänoikeuksien Haltijalle saman istunnon puitteissa eli asiaankuuluvan tunnuksen voimassaoloaikana, ovat allekirjoitettu edellä mainitulla tavalla Käyttäjän sähköisellä allekirjoituksella.

1.6.5 Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa Ohjelmistoon tiedot itsestään oikein ja ajantasasina. Ko. tiedon perusteella Käyttäjä päättelee, että sähköisesti edellämainitulla menettelyllä allekirjoitettu sähköinen asiakirja on nimenomaan Käyttäjän allekirjoittama.

1.7 Siinä tapauksessa kun Käyttäjänä on Tekijänoikeuksien Haltijan yhteistyökumppanin edustaja, tämän Sopimuksen lausekkeita 1.6.1...1.6.5 sovelletaan siltä osin, kuin se ei ole Tekijänoikeuksien Haltijan ja tämän yhteistyökumppanin välisten sopimusten vastaista.

1.8 Käyttäjä hyväksyy Tekijänoikeuksien Haltijan oikeuden käyttää Käyttäjän Ohjelmiston merkeissä antamaa tietoa, sisällyttämällä tämän Tekijänoikeuksien Haltijan tietokantaan ja käyttämällä jatkossa tällaista tietokantaa millä hyvänsä tavalla.

1.9 Tähän Sopimukseen ja kaikkiin Ohjelmiston käyttämisestä aiheutuviin suhteisiin on sovellettava Alankomaiden lainsäädäntöä ja kaikki tästä Sopimuksesta tai Ohjelmiston käyttämisestä aiheutuvat vaateet tai kanteet on esitettävä ja käsiteltävä Tekijänoikeuksien Haltijan kotipaikan oikeudessa.

1.10 Tekijänoikeuksien Haltija voi toimittaa Käyttäjälle tästä Sopimuksesta käännöksen venäjän kielestä muihin kieliin, kutenkin venäjänkielisten Sopimusehtojen ollessa ristiriidassa käännöksen kanssa pätee ainoastaan venäjänkielinen versio.

1.11 Tekijänoikeuksien Haltijalla on oikeus toimittaa Käyttäjille tiedotusviestejä. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä myös suostuu siihen, että hänelle lähetetään mainos- ja tiedotusviestejä. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta mainosviestejä ilmoittamalla siitä tukipalveluun tai seuraamalla näissä viesteissä olevia ohjeita.

1.12 Käyttäjän oleskelualueesta riippuen kaikki Ohjelmiston toiminnot tai jotkin näistä saattavat olla pois käytöstä tai rajoitettu. Toimintoja katsotaan tietyltä alueelta oleviksi pois käytöstä/rajoitetuiksi Käyttäjälle, mikäli ko. Käyttäjä ei voi hyödyntää näitä suoranaisina. Mitään teknillisiä ja ohjelmallisia konsteja ko. rajoitusten ohittamiseksi ei saa käyttää. Tämän Sopimuksen lausekkeita eikä kohdassa 1.5 mainittuja asiakirjoja, jotka säätelevät Käyttäjän käytöstä pois olevia/rajoitettuja Ohjelmiston toimintoja, ei sovelleta niin kauan, kunnes ko. toiminnot ovat Käyttäjän käytettävissä suoranaisina. Käyttäjän toimintojen saatavuuteen kullakin alueella liittyvä tietoa Käyttäjä saa lähettämällä yhteydenottopyynnön Tekijänoikeuksien Haltijalle.

2 Ohjelmistoon liittyvät omistusoikeudet

2.1 Yksinoikeus Ohjelmistoon kuuluu Tekijänoikeuksien Haltijalle.

3 Käyttöoikeus

3.1 Tekijänoikeuksien Haltija antaa Käyttäjälle korvauksetta siirtämättömän oikeuden käyttää Ohjelmistoa kaikkien maailman maiden alueilla yksinkertaisen (ei-yksinkäyttö-) luvan ehdoilla seuraavilla tavoilla:

3.1.1 - Käyttää Ohjelmistoa suoraan käyttötarkoitukseen, mitä varten kopioida ja asentaa tämä Käyttäjän mobiililaitteeseen/-laitteisiin. Käyttäjä voi asentaa Ohjelmiston useisiin mobiililaitteisiin rajoituksetta. Ohjelmistoa asennettaessa mobiililaitteeseen kullekin kopiolle muodostuu oma numeronsa, joka automaattisesti ilmoitetaan Tekijänoikeuksien Haltijalle.

3.1.2 - Ajaa ja levittää Ohjelmistoa ei-kaupalliseen tarkoitukseen (korvauksetta).

4 Rajoitukset

4.1 Paitsi kun tämä sopimus sen nimenomaisesti sallii tai jos soveltuva laki sen erityisesti sallii, Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa eikä purkaa Ohjelmistoa tai mitään sen osaa, selvittää tai yrittää selvittää sen valmistustapaa tai lähdekoodia, luoda siitä johdannaisia tai tehdä tälle muuta saadakseen tietoa Ohjelmistossa käytettävien ohjelmien toteuttamisesta, tai käyttää/antaa lupaa käyttää Ohjelmistoa muulla tavoin ilman Tekijänoikeuksien Haltijan kirjallista suostumusta.

4.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Tekijänoikeuksien Haltijan kirjallista suostumusta ajaa ja levittää Ohjelmistoa kaupallisessa tarkotuksessa, mm. korvausta vastaan ja mm. ohjelmistotuotteiden kokoomateoksiin sisällytettynä.

4.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Tekijänoikeuksien Haltijan kirjallista suostumusta levittää Ohjelmistoa muussa muodossa, kuin missä hän on vaastaanottanut sen.

4.4 Ohjelmistoa on käytettävä ja levitettävä Taximittari -nimisenä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa Ohjelmiston nimeä, muuttaa ja/tai poistaa tekijänoikeushuomautusta (copyright notice) tai muuta viitettä Tekijänoikeuksien Haltijaan.

5 Ohjelmiston toimintojen käyttöehdot

5.1 Tiettyjen Ohjelmiston toimintojen toteutus edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä. Käyttäjä itse hankkii tällaisen yhteyden ja maksaa siitä verkko-operaattorin ehdoilla ja hinnoilla.

5.2 Tietyt Ohjelmiston toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan sellaisella Käyttäjällä, joka on solminut erillisen sopimuksen Tekijänoikeuksien Haltijan kanssa tai kyseisiä toimintoja tuottavan tahon kanssa.

5.3 Käyttämällä Ohjelmistoa, mm. sen eri toimintoja, joista kuvauksen sisältävät ja säätelevät Kuljettajakortti -palvelun käyttöehdot, https://yandex.com/legal/drivers_termsofuse_bv, Käyttäjä hyväksyy sen, että Ohjelmiston toiminnallisuuden tuottamiseksi Tekijänoikeuksien Haltija käsittelee Käyttäjän henkilötietoja sen mukaisesti, mitä on määritelty Tietoturvapolitiikassa, https://yandex.com/legal/confidential_fi, luovuttaa/siirtää henkilötietoja mm. maan rajan yli Tekijänoikeuksien Haltijan yhteistyökumppaneille jatkokäsittelyä varten Ohjelmiston toiminnallisuuden tuottamiseksi sekä Kuljettajakortti -palvelun käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen ja vastaanottaa Käyttäjän henkilötiedon kolmansilta tahoilta samaan tarkoitukseen.

Tekijänoikeuksien Haltija antaa ja/tai vastaanottaa Käyttäjän henkilötiedon vain siltä osin, mikä tarvitaan em. tarkoitukseen. Käyttäjän henkilötietoa sekä muita Ohjelmiston kautta Käyttäjän lataamia ja antamia tietoja Tekijänoikeuksien Haltija käsittelee Tietoturvapolitiikan mukaisesti, ks. https://yandex.com/legal/confidential_fi.

Tämän pykälän sisältämät lausekkeet Käyttäjän henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä koskevat Palvelun ja tämän toimintojen käyttämisen yhteydessä vastaanotettua ja lähetettyä Käyttäjän aineistoa ja tietoa.

Tässä kohdassa mainittu suostumus koskee tietoa, jonka Käyttäjä on antanut Ohjelmistossa, sekä Käyttäjän vastaanottamaa tietoa kolmansilta tahoilta, mm. sukunimeä, nimeä, isännimeä, osoitetta, varsinaisen henkilöllisyystodistuksen numeroa, ajokorttin numeroa, ajoneuvon rekisteriotetta, em. asiakirjojen myöntöpäiviä, voimassaoloaikaa ja myöntäjäviranomaisen nimeä sisältäviä tietoja, petoksen ja Ohjelmiston väärinkäytöksen estämiseen tarvittavaa tietoa, mm. valokuvaa, tietoa henkilöautoilla toteutettaviin taksikuljetuksiin liittyvästä ajo-oikeudesta henkilökuljetusten ja matkatavaran kuljetusten suhteen sekä tietoa liikennesääntöjen rikkomisesta ja muista lain rikkomuksista (mm. onko rästejä/oikeuden päätöksen täytäntöönpanoa menossa, joista on tietoa julkisissa rekistereissä). Tekijänoikeuksien Haltija voi käsitellä tätä henkilötietoa sekä automatisointivälineitä käyttäen että näitä käyttämättä ja myöskin kaikilla muilla konsteilla, kuten keruu, tallennus, järjestelmään saattaminen, kokoaminen, säilytys, tarkistaminen (päivittäminen, muuttaminen, irroittaminen, käyttäminen, siirto (toimittaminen ja pääsyn antaminen), persoonattomaksi tekeminen, lukitseminen, poisto ja hävittäminen.

Sovelletavan lainsäädännön tarkoittamissa tilanteissa tässä pykälässä mainittua Käyttäjän suostumusta katsotaan kirjalliseksi, sähköisesti allekirjoitetuksi tämän Sopimuksen pykälien 1.6...1.6.5 mukaisesti ja varustetuksi tällaiseen suostumukseen tarvittavin Käyttäjän antamin osoite- ja tms. tiedoin. Suostumus on voimassa niin kauan, kuin tarvitaan toimittamaan Käyttäjälle Ohjelmiston toiminnallisuutta sekä kolmen (3) vuoden kuluessa sen jälkeen, ellei muuta (lyhennettyä tai pitempää) voimassaoloaikaa ole säädetty laissa.

5.4 Käyttäjä sanoutuu täten tiedotetuksi, ymmärtäneeksi ja hyväksyneeksi sen, että Ohjelmistoa käytettäessä, Käyttäjälle parhaan mahdollisen toiminnallisuuden tarjoamiseksi kerätään automaattisesti Tekijänoikeuksien Haltijalle siirrettäväksi seuraavaa teknistä tietoa: käyttäjän päätelaitteen käyttöjärjestelmä, selaimen versio ja tunniste, Ohjelmiston toimintojen käyttämiseen liittyvät tilastot, päätelaitteen sijaintitiedot sekä muuta teknistä tietoa.

5.5 Jotkin Ohjelmiston toiminnot ovat kolmansien tahojen tuottamia ja ko. toimintojen käyttäminen tapahtuu näiden kolmansien tahojen ehdoilla. Tekijänoikeuksien Haltija ei tarkasta ko. kolmansien tahojen ohjelmisto- ja laitteistovälineitä, joiden avulla kyseisiä palveluita tuotetaan, eikä takaa, että nämä kolmansien tahojen palvelut toimivat virheettömästi ja katkoitta.

6 Vastuu

6.1 Ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” (as is) eikä Tekijänoikeuksien Haltija takaa, että Ohjelmiston, tämän osien ja/tai toimintojen käyttö on häiriötöntä, että ohjelmisto, tämän osat ja/tai toiminnot toimivat katkoitta ja ovat virheettömiä, soveltuvat johonkin tiettyyn tarkoitukseen, vastaavat Käyttäjän vaatimuksia ja odotuksia, eikä Tekijänoikeuksien Haltija myöskään anna muita kuin tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja takuita.

6.2 Tekijänoikeuksien Haltija ei ole missään tapauksessa vastuullinen mistään suorista, epäsuorista tai välillisistä Ohjelmiston tai sen osan ja/tai toimintojen käytöstä, käyttämättömyydestä tai käytön estymisestä aiheutuvista seurauksista ja/tai vahingoista Käyttäjälle ja/tai kolmannelle osapuolelle, mm. mahdollisista Ohjelmiston toimintahäiriöistä tai virheistä, paisti soveltuvassa laissa nimenomaisesti määrättyjä tilanteita.

6.3 Kaikki Ohjelmiston käyttämisestä/käytön estymisestä sekä mahdollisesta Ohjelmiston aiheuttamasta lainsäädännön ja/tai kolmansien tahojen oikeuksien loukkaamisesta aiheutuvat kysymykset ja vaateet on toimitettava yhteydenottolomakkeen kautta.

7 Ohjelmiston päivitykset ja uudet versiot

7.1 Tämän Sopimuksen ehdot koskevat kaikkia Ohjelmistopäivityksä/uusia versioita. Hyväksymällä Ohjelmistopäivitysten/uusien versioiden asennuksen Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot kattaviksi kyseiset päivtykset ja uudet versioihin, paitsi jos päivityksen mukana tulee erillinen käyttöoikeussopimus.

8 Käyttöoikeussopimuksen ehtojen muuttaminen

8.1 Tekijänoikeuksien Haltijalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä käyttöoikeussopimusta. Ilmoitus Käyttäjälle Käyttöoikeussopimukseen tehdyistä muutoksista julkaistaan sivulla https://yandex.com/legal/taximeter_mobile_agreement_bv. Ko. muutokset astuvat voimaan heti julkaisemisen jälkeen ellei muuta ole asiaankuuluvassa tiedotteessa mainittu.

9 Tekijänoikeuksien Haltijan osoitetiedot

Yandex.Taxi B.V., y-tunnus 64591069

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands