Condițiile de utilizare a serviciului Yandex.Taxi

1. Dispoziții generale

1.1. Aceste Condiții (în continuare Condiții) reprezintă o ofertă de la Yandex.Taxi B.V. (în continuare — “Yandex.Taxi”) utilizatorului rețelei Internet (în continuare — Utilizator) de a folosi serviciul Yandex.Taxi (denumit în continuare “Serviciul”).

1.2. Utilizarea de către Utilizator a Serviciului se supune acestor Condiții, precum și documentelor SRL “YANDEX” (str. Lev Tolstoi 16, Moscova, 119021, Rusia):

(în continuare denumite în mod colectiv — “Documente de Reglementare”).

1.3. Începand a utiliza Serviciul/funcțiile lui separate, Utilizatorul este considerat a fi acceptat aceste Condiții, precum și condițiile Documentelor de Reglementare, în întregime, în totală măsură, necondiționat și fără excepții. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu careva din prevederile Condițiilor și/sau Documentelor de Reglementare, Utilizatorul nu are dreptul de a folosi Serviciul.

1.4. Yandex.Taxi este în drept în orice moment, fără notificarea Utilizatorului, de a modifica prevederile acestor Condiții, iar SRL “YANDEX” este în drept în orice moment, fără notificarea Utilizatorului, de a modifica condițiile Documentelor de Reglementare. Redacția actuală a acestor Condiții este plasată la adresa: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_md/ . Riscul de a nu lua cunoștință cu noua redacție a Condițiilor și Documentelor de Reglementare îl poartă Utilizatorul, continuarea utilizării Serviciului după modificarea Condițiilor sau Documentelor de Reglementare, se consideră ca acord cu noua redacție.

1.5. În cazul în care de către Yandex.Taxi au fost operate modificări în aceste Condiții, în modul prevăzut de p. 1.4. al acestor Condiții, cu care Utilizatorul nu este de acord, acesta este obligat să întrerupă utilizarea Serviciului.

1.6. Serviciul oferă Utilizatorului gratuit posibilitatea de a posta informații despre solicitările potențiale ale Utilizatorului a serviciilor de transport de pasageri și bagaje, precum și posibilitatea de a se familiariza cu informații despre ofertele instituțiilor, care prestează servicii în acest domeniu și de a căuta astfel de oferte, în funcție de parametrii dați de Utilizator. Toate funcțiile existente în acest moment ale Serviciului, precum și orice dezvoltare a lor și/sau adăugarea noilor este subiectul acestor Condiții.

1.7. În funcție de regiunea Utilizatorului toate sau unele funcțiile ale Serviciului pot să fie inaccesibile sau sunt limitate. Funcțiile sunt considerate a fi inaccesibile (limitate) pentru Utilizatorul dintr-o anumită regiune, dacă un astfel de Utilizator nu poate beneficia de ele în mod explicit. Aplicarea oricăror metode tehnice și Software de a ocoli restricțiile date sunt interzise. Prevederile acestor Condiții, ce reglementează funcțiile inaccesibile (limitate) pentru Utilizator a Serviciului, nu se aplică până atunci, când Utilizatorului astfel de caracteristici nu-i vor fi disponibile în mod explicit. Informația despre disponibilitatea funcțiilor Serviciului într-o anumită regiune este disponibilă Utilizatorului, la cererea acestuia, către Yandex.Taxi.

1.8. Pentru a evita orice îndoială, Yandex.Taxi nu prestează servicii privind transportul de pasageri și bagaje, precum și servicii ale serviciului de informare și dispecerat.

1.9. Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul își dă acordul pentru primirea mesajelor cu efect publicitar. Utilizatorul are dreptul să refuze primirea mesajelor cu caracter publicitar prin utilizarea funcțiunii corespunzătoare a Serviciului sau urmând instrucțiunile, indicate în mesajul primit cu caracter publicitar.

2. Utilizarea Serviciului. Funcțiile individuale ale Serviciului

2.1. Serviciul este disponibil Utilizatorului pentru uz personal, necomercial.

2.2. Informații despre serviciile de transport de pasageri și bagaje (în continuare — Informația), este furnizată de parteneri Serviciului. Lista partenerilor este disponibilă la adresa http://taxi.yandex.com/partners. Pentru mai multe informații cu privire la serviciile oferite (inclusiv informații cu privire la disponibilitatea în salon a punctului de acces wi-fi, efectuarea de către partenerul Titularului de Drept foto/video fixării în cabină și alte informații) Utilizatorul se poate adresa la partenerii Serviciului sau, folosind funcționalitatea Serviciului, de a furniza datele sale de contact, prin care partenerii Serviciului vor putea independent să contacteze Utilizatorul și să îi furnizeze informații cu privire la serviciile oferite.

2.3. Yandex.Taxi nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și/sau actualitatea informațiilor, furnizate de partenerii Serviciului, inclusiv informații cu privire la costul serviciilor partenerilor, precum și despre prezența lor în acest moment. Interacțiunea Utilizatorului cu partenerii, privind achiziționarea serviciilor se efectuează de către Utilizator independent (fără participarea Yandex.Taxi) în conformitate cu regulile de prestare a serviciilor, primite de la parteneri. Yandex.Taxi nu este responsabil de operațiunile financiare și orice alte operațiuni săvârșite de către Utilizator și parteneri, precum și pentru orice consecințe ale achiziționării de către Utilizator a serviciilor partenerilor.

2.4. Utilizator poate avea acces la funcțiile de evaluare a serviciului partenerilor Serviciului, precum și postarea comentariilor/recenzii despre Serviciu și/sau serviciile partenerilor Serviciului. Evaluările și recenziile utilizatorilor sunt plasate pe site-ul Serviciului, dar, de asemenea, pot fi accesate pe site-urile unei terțe persoane. Atunci când utilizează aceste funcții, Utilizatorul se obligă să respecte cerințele privind conținutul utilizatorului, prevăzute în secțiunile 4, 5 din Acordul de utilizare a serviciilor SRL “YANDEX”, plasate la adresa: (https://yandex.ru/legal/rules). Yandex.Taxi Își rezerva dreptul de a refuza plasarea oricăror evaluări/recenzii, precum și în orice moment pentru a șterge/bloca evaluările/recenziile postate de Utilizator la discreția sa și fără a invoca motive.

2.5. Yandex.Taxi își rezervă dreptul, la propria discreție, de a limita accesul Utilizatorului la Serviciu (sau la anumite funcții ale Serviciului, dacă este posibil tehnologic), folosind contul său complet sau de a bloca contul Utilizatorului, la încălcarea repetată a acestor Condiții, sau să aplice Utilizatorului alte măsuri în vederea respectării prevederilor legale sau a drepturilor și intereselor legitime ale terțelor persoane;

2.6. În perioadele de creștere a cererii de servicii de taxi (inclusiv, în zilele înainte de sărbători, în zilele de desfășurare a acțiunilor în masă și în alte cazuri) tarifele partenerilor Serviciului pot fi majorate. Cu privire la majorarea tarifelor Yandex.Taxi comunică prin plasarea unui anunț pe site-ul Serviciului http://taxi.yandex.com sau prin alte moduri la discreția Yandex.Taxi, inclusiv trimiterea Utilizatorului unui mesaj informațional la numărul de telefon mobil.

2.7. Servicii de transport de pasageri și bagaje, la tariful “Econom”, “Confort”, “Business” și altor tarife, prezentate la Serviciu se efectuează de automobile de clase diferite. Atribuirea automobilului la o anumită clasă se efectuează în mod automat în baza de date, cu privire la caracteristicile automobilului, oferite de partenerii Serviciului.

2.8. Serviciul de taxi percepe taxa de refuzul Utilizatorului de a pleca în călătorie, dacă un astfel de refuz s-a produs după depunerea automobilului spre locația desemnată de Utilizator. Mărimea unei astfel de plate se calculează similar cu valoarea de călătorie la tariful pentru o perioadă de timp de la momentul de fapt de depunere a automobilului în locul desemnat sau de la momentul de depunere, specificat în informația furnizată de Utilizator de la un serviciu de taxi în ceea ce privește serviciul de transport comandat de Utilizator (în funcție de ceea, ce a venit mai târziu) până în momentul în care Utilizatorul renunță la călătorie. Utilizatorul comite refuzul de a călători prin trimiterea unui anunț la serviciul de taxi prin intermediul Serviciului. Utilizatorul, care nu a făcut o escală în automobilul, înaintat de către serviciul de taxi, în termen de 10 (zece) minute, inclusiv timpul perioadei de așteptare, specificat în tariful corespunzător, se socoate refuzat de călătorie, dacă altceva nu este prevăzut în regulamentul serviciului de taxi sau acordul între Utilizator și reprezentantul (șoferul) serviciul de taxi. Taxa de refuzul de călătorie de la aeroport se calculează în modul, specificat mai sus, cu perceperea unei taxe suplimentare pentru depunerea automobilului în afara orașului conform tarifului.

2.9. Utilizatorul acordă Yandex.Taxi consimțământul pentru prelucrarea informației cu caracter personale (inclusiv a datelor cu caracter personal) ale Utilizatorului Yandex.Taxi sau a persoanei despre care Utilizatorul a indicat informația în conformitate cu secțiunea 4 a prezentelor Condiții, de transfer a informației personale a Utilizatorului către Yandex.Taxi sau a informației pe care Utilizatorul a indicat-o în conformitate cu secțiunea 4 a prezentelor Condiții, partenerilor Yandex.Taxi (inclusiv companiile de asigurări), precum și pentru procesarea informației cu caracte personal partenerilor Yandex.Taxi în scopul furnizării serviciului către Utilizator în cadrul Serviciului. Atunci când Utilizatorul utilizează Serviciul, informația cu caracter personal a Utilizatorului este transmisă către SRL “YANDEX”, pentru procesare în condițiile și în scopurile specificate în Politica de confidențialitate a SRL “YANDEX”, disponibilă la: https://yandex.ru/legal/confidential.

Utilizatorul înțelege și acceptă, că în cazul în care Utilizatorul este membru al unui cont comun în conformitate cu secțiunea 4 a prezentelor Condiții și călătorește în baza plasării de către el a informației despre cererea sa potențială prin intermediul Serviciului cu utilizarea programului ”Yandex.Taxi” pentru dispozitivele mobile, că informația despre această călătorie e disponibilă persoanei care a creat un astfel de cont comun.

3. Funcția de plată fără numerar a serviciului de transport de pasageri și bagaje

3.1. Plata pentru serviciile de transportare a pasagerilor și bagajelor, acordate Utilizatorului, în conformitate cu postarea de către el cu ajutorul Serviciului a informației, privind cererea potențială de serviciu corespunzător, poate fi efectuată de Utilizator:

3.1.1. Direct Serviciului de taxi (inclusiv în numerar sau prin alte modalități, oferite de serviciul de taxi specificat în cazul existenței acestora, în continuarea prezentelor Condiții și în interfața Serviciului – “Numerar”). Tipul de plată indicat se efectuează fără participarea Yandex.Taxi și nu este reglementat de aceste Condiții.

3.1.2. Utilizatorul poate avea disponibil plata fără numerar, cu cardul bancar Legat (p. 3.2 al prezentelor Condiții); în acest caz, Yandex.Taxi acționează din însărcinarea serviciului corespunzător de taxi sau în alt temei, cu implicarea împuternicitului operator pentru a primi plăți sau operatorul de numerar electronic și este beneficiar al plății, în calitate de agent de servicii de taxi, sau în altă calitate (în continuare – “plata fără numerar”). Yandex.Taxi nu garantează lipsa de erori și eșecuri în activitatea Serviciului în ceea ce privește furnizarea de posibilitate de plata fără numerar.

În funcție de regiunea Utilizatorului achitarea fără numerar poate fi efectuată fără participarea Yandex.Taxi în calitate de beneficiar sau cu atragerea de Yandex.Taxi ca un alt participant la decontare sau de participant la interacțiune informațională.

Alegerea formei corespunzătoare de plată se face de către Utilizator în interfața Serviciului. Cu toate acestea în caz de imposibilitate, din orice motive de a produce plata fără numerar (inclusiv, dar nu limitat, imposibilitatea tehnică temporară a accesului acestei funcții, incapacitatea temporară sau imposibilitatea de plata fără numerar cu ajutorul cardului Legat, insuficiența mijloacelor pe cardul Legat), Utilizatorul se obligă să efectueze plata în numerar.

În achitarea fără numerar este posibilă desfășurarea atât a unei tranzacție pe întregul cost de servicii de transport de pasageri și bagaje, cât și a mai multor tranzacții pe părți individuale din costul de servicii. În acest caz achitarea fără numerar poate fi efectuată prin oricare dintre următoarele metode, în timpul unei călătorii, sau la finalizarea acesteia.

În achitarea fără numerar, împreună cu plată serviciilor de transport de pasageri și bagaje Utilizatorul are posibilitatea pe cont propriu de a comite, de asemenea, plata fără numerar suplimentară în favoarea serviciului de taxi, în formă de contribuție procentuală din valoarea plătită a serviciului de transport de pasageri și bagaje (în continuarea prezentelor Condiții și în interfața Serviciului – “Bacșiș”).

3.2. Cardul bancar Legat este indicată de către Utilizator în interfața Serviciului, în acest caz Utilizatorul indică următoarele date:

  • Numărul de card bancar

  • Valabil până la

  • Codul de siguranță

În cazul în care datele cardului sunt corecte, valabile și utilizarea acestui card în cadrul Serviciului tehnic e posibilă, cardul bancar indicat obține statutul Legat și poate fi folosit pentru plata fără numerar (p. 3.1.2 ale prezentelor Condiții). Toate cardurile Legate sunt afișate în interfața Serviciului; pentru confortul Utilizatorului în ceea ce privește cardul Legat sunt afișate ultimele 4 cifre ale numărului cardului Legat.

3.3. La adăugarea cardului Legat, precum și în cazul în care Utilizatorul alege funcția de plata fără numerar a anumitei călătorii, se efectuează transferarea sumei în limită de 5 ruble rusești (sau altă sumă în valută din regiunea Utilizatorului), necesară pentru a confirma exactitatea și realitatea datelor cardului Legat; în cazul finalizării cu succes a tranzacției suma specificată este returnată Utilizatorului. Încercarea nereușită a decontării sumei înseamnă incapacitatea de a adăuga acest card Legat și/sau imposibilitatea de a accesa funcția de plată prin transfer corespunzător.

3.4 La adăugarea cardului Legat, dar, de asemenea, în orice moment după ce acesta este adăugat, Utilizatorul are posibilitatea, prin interfața Serviciului de a stabili și/sau a modifica mărimea Bacșișului în mod implicit; mărimea Bacșișului pentru o călătorie concretă poate fi modificată de către Utilizator în interfața Serviciului după finalizarea acestei călătorii.

3.5. Bacșișul (în mărime implicit sau în mărimea, în mod special indicată de Utilizator pentru o anumită călătorie) va fi transferat de pe cardul Legat, în cazul în care Utilizatorul, în timp de 30 de minute după finalizarea călătoriei a indicat în interfața Serviciului o evaluare pozitivă a călătoriei (4-5 stele) și a făcut clic pe butonul “Finish” sau nu a indicat evaluarea nici pozitivă, nici negativă a călătoriei (nu a indicat numărul de stele) și a făcut clic pe butonul “Finish”.

3.6. În cazul în care Utilizatorul, în timp de 30 de minute după finalizarea călătoriei a indicat în interfața Serviciului evaluarea negativă a călătorie (1-3 stele) și a făcut clic pe butonul “Finish”, Bacșișul nu va fi transferat de pe cardul Legat.

3.7. În cazul în care Utilizatorul, în timp de 30 de minute după finalizarea călătoriei nu a făcut clic pe butonul “Finish”, suma Bacșișului (în mărimea în mod implicit sau în mărimea, în mod special indicată de Utilizator pentru o anumită călătorie) va fi blocată pe cardul Legat, pe un termen de 24 de ore, timp în care Utilizatorul are posibilitatea de a modifica mărimea Bacșișului pentru această călătorie, în mai mare sau mai mică măsură. După expirarea acestui timp are loc transferul Bacșișului în mărimea specificată de Utilizator (implicit sau pentru o anumită călătorie).

3.8. Plata fără numerar se efectuează de către Utilizator, cu participarea împuternicitului operator pentru a primi plăți sau operator de numerar electronic și este reglementată de regulile sistemelor internaționale de plăți, bănci (inclusiv a băncii emitente a cardului Legat) și a altor participanți la calculi.

3.9. La indicarea datelor sale, conform p. 3.2 ale prezentelor Condiții și utilizarea ulterioară a cardului Legat, Utilizatorul confirmă și garantează indicarea veridică și completă a informației despre valabilitatea cardului bancar, eliberat pe numele său; respectarea de către el a regulilor sistemelor internaționale de plată și cerințele băncii emitente, care a eliberat cardul Legat, inclusiv în ceea ce privește modul de desfășurare a plăților fără numerar.

3.10. Utilizatorul înțelege și este de acord, ca toate acțiunile săvârșite în cadrul Serviciului, folosind numărul de telefon mobil confirmat de el, inclusiv plata fără numerar cu utilizarea cardului bancar Legat, sunt considerate a fi comise de către Utilizator.

3.11. În cazul dezacordului Utilizatorului de faptul și/sau suma de plată fără numerar și alte problem, legate de utilizarea cardului Legat, în cadrul Serviciului, Utilizatorul poate apela la Yandex.Taxi pe indicatele de către Serviciu numere de telefon și/sau prin intermediul interfeței serviciului de sprijin (feedback-ul), în termen de 14 zile de la plata fără numerar, sau a altor acțiuni sau evenimente, care au servit cauza adresării.

Dacă în urma verificării acestei adresări, Yandex.Taxi adoptă decizia, privind restituirea sumei de plată fără numerar, integral sau parțial, restituirea indicată se efectuează la contul bancar al cardului bancar, de pe care a fost efectuată plata fără numerar. Modul de restituire a mijloacelor bănești se efectuează cu participarea operatorului împuternicit pentru a primi plăți sau operatorului de numerar electronic și este reglementată de regulile sistemelor internaționale de plăți, băncile (inclusiv a băncii emitente a cardului Legat) și a altor participanți la calcule. În cazurile, în care Yandex.Taxi nu este un participant la calculele cardului Legat, Yandex.Taxi poate acționa în calitate de persoana, care transmite sesizările Utilizatorilor ale serviciilor de taxi, de mai sus indicate, operator sau o altă persoană, care este beneficiarul plății indicate de mai sus cu operațiunile cardului Legat.

3.12. Yandex.Taxi își rezervă dreptul, în orice moment să ceară de la Utilizator, confirmarea datelor, indicate de el în cadrul Serviciului, inclusiv datele cardului Legat și de a solicita în acest sens documentele justificative (în special, actele de identitate), ne prezentarea cărora, la discreția Yandex.Taxi, poate fi asimilată cu furnizarea de informații incorecte și poate atrage consecințele prevăzute de p. 2.5 ale prezentelor Condiții.

3.13. Regulamentul, menționat în prezenta secțiune, privind condițiile și modul de plată a serviciului de transport de pasageri și bagaje nu se aplică în cazul, în care plata pentru astfel de serviciu este efectuat pentru Utilizator de către o persoană terță, în condițiile unui contract separate, încheiat de Yandex.Taxi cu o astfel de terță parte.

4. Funcția "Cont comun"

4.1. Utilizatorul poate avea acces la funcția de creare a unui cont comun în programul Yandex.Taxi pentru dispozitive mobile, adică posibilitatea utilizării Serviciului de către mai mulți utilizatori într-un singur cont creat, precum și achitarea serviciilor de transport de pasageri și de bagaje de către participanții contului comun prin achitarea fără numerar cu un card bancar al Utilizatorului Asociat la contul comun creat de acesta.

4.2. Pentru a crea un cont comun, utilizatorul trebuie să specifice următoarele informații:

  • Numărul de telefon al utilizatorului;
  • Adresa de e-mail;
  • Numerele de telefon ale terților care vor fi participanți ai unui cont comun;
  • Datele cardului bancar Asociat în conformitate cu lista specificată în clauza 3.2 a prezentelor Condiții.

Utilizatorul poate specifica alte date, dacă este necesar.

4.3. În cadrul funcției "Cont comun", Utilizatorului i se oferă posibilitatea de a crea următoarele tipuri de conturi comune:

4.3.1. cont de familie;

4.3.2. cont business.

4.4. În cadrul unui cont de familie, numărul de participanți nu poate depăși 4 (patru) Utilizatori.

4.5. În cadrul unui cont business, numărul de participanți nu poate depăși 20 (douăzeci) de Utilizatori. Utilizatorului i se pot oferi facilități suplimentare și servicii contra plată.

4.6. Pentru a utiliza funcția "Cont comun", participanții contului ale căror numere de telefon mobil le-a specificat Utilizatorul în conformitate punctul 4.2 ale prezentelor Condiții, trebuie să instaleze programul Yandex.Taxi pe dispozitivul mobil.

4.7. Atunci participantul contului comun plasează informația privind cererea potențială pentru serviciile de transport de călători și de bagaje, este necesar să indice în interfața Serviciului că Serviciul este utilizat prin funcția "Cont comun".

4.8. Utilizatorul se obligă să-i familiarizeze pe participanții contului comun cu condițiile de utilizare a funcției "Cont comun", pentru a obține acordul participanților de a primi mesaje tehnice și de altă natură, necesare în utilizarea funcției "Cont comun".

5. Rechizitele Yandex.Taxi

Yandex.Taxi B.V., (număr de înregistrare 64591069)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

Date of publication: 06.06.2019

Previous version of the document: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_md/01062017.