Яндекс.Такси тейлөөсүн колдонуу шарттары

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул шарттар (мындан ары — Шарттар) Yandex.Taxi B.V. (мындан ары — «Яндекс.Такси») Интернет түйүнүн колдонуучуга (мындан ары- Колдонуучу) Яндекс.Такси (мындан ары — «Тейлөө») тейлөөсүн колдонуу сунушун билдирет.

1.2. Колдонуучунун Сервисти колдонуусу ушул Шарттар, ошондой эле документтери менен жөнгө салынат:

(андан ары бирге — «Жөнгө салуучу документтер» деп аталат).

1.3. Тейлөө/анын өзүнчө функцияларын колдоно баштоо менен, Колдонуучу ушул Шарттарды, ошондой эле Жөнгө салуучу документтердин шарттарын толук көлөмдө, эч кандай эскертүү жана өзгөчөлүктөрсүз кабыл алган болуп саналат. Колдонуучунун Шарттардын жана/же Жөнгө салуучу документтердин жоболорунун кайсы бири менен макул болбогон учурда Колдонуучу Тейлөөнү колдонууга укугу жок.

1.4. Яндекс.Такси Колдонуучуга кабарлабастан ушул Шарттардын жоболорун кайсы гана учурда болбосун өзгөртүүгө укуктуу, «ЯНДЕКС» ЖЧКсы Колдонуучуга кабарлабастан Жөнгө салуучу документтердин жоболорун кайсы гана учурда болбосун өзгөртүүгө укуктуу. Ушул шарттардын учурдагы редакциясы https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ky. дареги боюнча жайгаштырылат. Шарттардын жана Жөнгө салуучу документтердин жаңы редакциясы менен таанышпоо тобокелчилигине Колдонуучу жооптуу, Шарттарды же Жөнгө салуучу документтер өзгөргөндөн кийин Сервисти колдонууну улантуу алардын жаңы редакциясы менен макул болууну билдирет.

1.5. Эгерде Яндекс.Таксиге ушул Шарттарга Колдонуучу макул болбогон кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизилген болсо ушул Шарттардын 1.4. п., каралган тартипте ал Тейлөөнү колдонууну токтотууга милдеттүү.

1.6. Сервис Колдонуучуга Колдонуучунун жүргүнчү жана жүк ташуу боюнча кызматтарга болгон потенциалдуу суроо-талабы тууралуу маалыматты акысыз жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле белгиленген тармакта кызмат көрсөтүүчү уюмдардын сунуштары тууралуу маалыматы менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт жана Колдонуучу тарабынан берилген параметрлер боюнча ушундай сунуштарды издөөнү ишке ашырат. Бардык ушул тапта өкүм сүргөн Сервис функциялары, ошондой эле алардын кайсы гана болбосун өнүгүүсү жана/же жаңыларын кошуу ушул Шарттардын предмети болуп саналат.

1.7. Колдонуучунун аймагына жараша Тейлөөнүн бардык же айрым функциялары жеткиликсиз же чектелген болушу мүмкүн. Белгилүү бир аймактагы Колдонуучу үчүн, эгерде мындай Колдонуучу аны ачык түрдө колдоно албаса функциялар жеткиликсиз (чектелген) деп эсептелет. Бул чектөөлөрдү айланып өтүүчү кайсы гана болбосун техникалык жана программалык ыкмаларга тыюу салынган. Колдонуучу үчүн Сервистин жеткиликсиз (чектелген) функцияларын жөнгө салуучу ушул шарттарынын жоболору Колдонуучуга мындай функциялар ачык түрдө жеткиликтүү болгонго чейин колдонулбайт. Сервис функцияларынын белгилүү бир аймакта жеткиликтүүлүгү тууралуу маалымат Колдонуучуга анын Яндекс.Таксиге. жөнөтүлгөн билдирмеси боюнча берилет.

1.8. Шектенүүнү жаратпас үчүн, Яндекс.Такси жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу, маалыматтык-диспетчердик тейлөөнүн кызматтары боюнча кызматтарды көрсөтпөйт.

1.9. Тейлөөнүн сапатын контролдоо жана аны мыктылоо максатында Колдонуучунун колдоо кызматынын адистери, ошондой эле сервистин өнөктөштөрүнүн айдоочулары менен бардык сүйлөшүүлөрү жазылышы мүмкүн.

1.10. Сервисти колдонуу менен, Колдонуучу жарнамалык мүнөздөгү билдирүүлөрдү алууга өзүнүн макулдугун берет. Колдонуучу жарнамалык мүнөздөгү билдирүүлөрдү алуудан Сервистин тиешелүү функционалын колдонуу аркылуу же жарнамалык мүнөздөгү билдирүүлөрдү алуу нускамаларын ээрчүү менен баш тартууга укуктуу.

2. Тейлөөнү колдонуу. Тейлөөнүн өзүнчө функциялары

2.1. Сервис Колдонуучуга жеке коммерциялык эмес колдонуу үчүн берилет.

2.2. Жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу боюнча кызматтар тууралуу маалымат (мындан ары — Маалымат) Сервистин өнөктөштөрү тарабынан берилген. Өнөктөштөрдүн тизмеси http://taxi.yandex.com/partners дареги боюнча жеткиликтүү. Сунушталып жаткан кызматтар тууралуу толугураак маалымат алуу үчүн (анын ичинде салондо wi-fi жеткиликтүүлүк түйүнү бар экендиги жөнүндө, Укук ээсинин өнөктөшү тарабынан салондо фото/видеокаттоону ишке ашыруу жөнүндө маалымат жана башка маалымат) Колдонуучу же Сервистин өнөктөштөрүнө же Сервистин функционалын колдонуу менен Сервистин өнөктөштөрү Колдонуучу менен өз алдынча байланышып жана ага сунушталып жаткан кызматтар тууралуу маалымат бере ала турган өзүнүн байланыш билдирмелерин бере алат.

2.3. Яндекс.Такси Сервистин өнөктөштөрү тарабынан берилген маалыматтын мазмуну жана/же актуалдуулугуна, анын ичинде өнөктөштөрдүн кызматтарынын баасы тууралуу маалыматка, ошондой эле алардын ошол тапта болушу үчүн жооптуу эмес. Колдонуучунун кызматтарды сатып алуу маселелери боюнча өз ара аракеттенишүүсү өз алдынча (Яндекс.Таксинин катышуусуз) өнөктөштөр тарабынан кабыл алынган кызмат көрсөтүү эрежелерине ылайык ишке ашырылат. Яндекс.Такси Колдонуучу жана өнөктөштөр тарабынан жасалган финансылык жана башка кайсы гана болбосун операциялар үчүн, ошондой эле Колдонуучунун өнөктөштөрдүн кызматтарын сатып алуунун кайсы гана болбосун кесепеттери үчүн жооптуу эмес.

2.4. Колдонуучуга Сервистин өнөктөштөрүнүн кызматтарын баалоо функциялары, ошондой эле Сервис жана /же Сервистин өнөктөштөрүнүн кызматтары жөнүндө комментарийлерди/пикирлерди жайгаштыруу жеткиликтүү болушу мүмкүн. Колдонуучулардын баалары жана пикирлери Сервистин сайтына жайгаштырылат, ошондой эле үчүнчү жактардын сайттарында жеткиликтүү болушу мүмкүн. Белгиленген функцияларды пайдаланууда Колдонуучу колдонуучунун контентине болгон (https://yandex.com/legal/rules) дареги боюнча жайгаштырылган “ЯНДЕКС” ЖЧКсынын Сервистердин колдонуучу макулдашуусунун 4,5-бөлүмдөрүндө каралган талаптарды аткарууга милдеттенет. Яндекс.Такси кайсы гана болбосун баалоо/пикирлерди жайгаштыруудан баш тартуу, ошондой эле Колдонуучу тарабынан жайгаштырылган баалоо/пикирлерди өзүнүн каалоосу боюнча жана себептерин көрсөтпөстөн алып салуу/блокировкалоо укугун өзүнө калтырат.

2.5. Яндекс.Такси Колдонуучунун Сервиске жеткиликтүүлүгүн анын катталуу жазууларын пайдалануу менен өзүнүн каалоосу боюнча чектөө (же Сервистин белгилүү бир функцияларына, эгерде буга технологиялык жактан мүмкүн болсо) же ушул Шарттарды бир канча жолу бузган учурда Колдонуучунун катталуу жазууларын толугу менен блокировкалоо же Колдонуучуга мыйзамдын талаптарын же үчүнчү жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоо максатында башка чараларды көрүү укугун өзүнө калтырат.

2.6. Такси кызматтарына суроо-талап жогору болгон мезгилдерде (анын ичинде майрам күндөрү, массалык иш-чараларды өткөргөн күндөрү жана башка учурларда) Сервистин өнөктөштөрүнүн тарифтери жогорулатылышы мүмкүн. Тарифтердин жогорулагандыгы тууралуу Яндекс.Такси Сервистин http://taxi.yandex.com сайтына тиешелүү билдирмени жайгаштыруу же Яндекс.Таксинин каалоосу боюнча, анын ичинде Колдонуучуга уюлдук телефон номерине маалыматтык билдирме жөнөтүү аркылуу башка ыкмалар менен кабарлайт.

2.7. Жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу боюнча «Эконом», «Комфорт», «Бизнес» тарифиндеги жана Сервисте берилген башка тарифтер боюнча көрсөтүлгөн кызматтар автоунаалардын ар кандай класстары менен ишке ашырылат. Автоунааны тигил же бул класска киргизүү автоматтык түрдө Сервистин өнөктөштөрү тарабынан берилген автоунаанын мүнөздөмөлөрү жөнүндөгү маалыматтардын негизинде автоматтык түрдөк ишке ашырылат.

2.8. Такси кызматы Колдонуучу баруудан баш тарткандыгы үчүн, эгерде мындай баш тартуу Колдонуучу тарабынан белгиленген жерге автоунаа берилгенден кийин болсо төлөм алат. Мындай төлөмдүн өлчөмү автоунааны берүүчү жерге иш жүзүндө берген учурдан тарта же Колдонуучуга такси кызматынан Колдонуучунун ташуу боюнча тапшырык берилген кызматка карата (кечирээк башталгандыгына жараша) берилген маалыматта көрсөтүлгөн автоунаа берилген учурдан тарта Колдонуучунун баруудан баш тарткан учуруна чейинки убакыт аралыгы үчүн тариф боюнча жол жүрүүнүн баасына окшош эсептелет. Колдонуучу Сервис аркылуу такси кызматына тиешелүү билдирүү жөнөтүү жолу менен жол жүрүүдөн баш тартат. Такси кызматы тарабынан берилген автоунаага тиешелүү тарифте көрсөтүлгөн акысыз күтүү убактысын эске алуу менен 10 (он) мүнөттүн ичинде отурбаган Колдонуучу, эгерде тиешелүү такси кызматынын эрежелери же Колдонуучу жана такси кызматынын өкүлүнүн (айдоочусунун) ортосундагы макулдашууларда башка нерсе каралбаган болсо, жол жүрүүдөн баш тарткан болуп эсептелет. Колдонуучунун абамайданынан жол жүрүүдөн баш тарткандыгы үчүн төлөм жогоруда белгиленген ыкма менен, автоунааны шаардын чечтине бергендиги үчүн тариф боюнча кошумча төлөм алуу менен эсептелет.

2.9. Колдонуучу Яндекс.Таксиге Яндекс.Таксинин Колдонуучусунун, же Колдонуучу ал жөнүндө маалыматтарды ушул Шарттардын 4-бөлүгүнө ылайык көрсөткөн жактын жеке маалыматтарын (анын ичинде жеке дайындарды) иштетүүгө, Яндекс.Таксинин Колдонуучусунун, же Колдонуучу ал жөнүндө маалыматтарды ушул Шарттардын 4-бөлүгүнө ылайык көрсөткөн жактын жеке маалыматтарын Яндекс.Таксинин өнөктөштөрүнө (анын ичинде камсыздоо компанияларына) берүүгө, ошондой эле Сервистин алкагында Колдонуучуга кызматтарды көрсөтүү максатында Яндекс.Таксинин өнөктөштөрүнө жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугун берет. Колдонуучу Сервисти колдонгондо, Колдонуучунун жеке маалыматтары «ЯНДЕКС» ЖЧКнын Купуялуулук саясатында аныкталган шарттарда жана максаттар үчүн иштетүү үчүн «ЯНДЕКС» ЖЧКга өткөрүп берилет. Купуялуулук саясаты менен төмөндөгү дарек боюнча тааныша аласыздар: (https://yandex.com/legal/confidential).

Колдонуучу, Колдонуучу ушул Шарттардын 4-бөлүгүнө ылайык, биргелешкен аккаунттун катышуучусу болгон учурда жана мобилдик түзмөктөр үчүн «Яндекс.Такси» программасын колдонуу менен Сервис аркылуу анын потенциалдуу сурамы жөнүндө маалыматты жайгаштыруунун натыйжасында сапар жасаган учурда, мындай сапар жөнүндө маалымат аталган биргелешкен аккаунтту түзгөн жакка да жеткиликтүү болушун түшүнөт жана ага макулдугун билдирет.

2.10. Колдонуучу жеткирүү кызматына буюртма берген учурда, Колдонуучу жеткирүү үчүн төмөнкү предметтерди бербөөгө милдеттенет:

 • согуштук, жарандык жана кызматтык атуучу кол куралдарын, ок-дарыларды, алар үчүн запастык бөлүктөрдү жана себилдегичтерти, спорттук жааларды жана арбалеттерди, жарык, түтүн жана добуш сигналдарын берүү үчүн куралдарды, электр куралдарын, электрдик-күлмайда куралдарын жана учкундуу дүрмөтсүздөндүргүчтөрдү, атылбас мийиздүү куралдарды, чокморлорду, кастеттерди, сурикендерди, бумерангдарды жана спорттук снаряддардан сырткары согууга-талкалоого, ыргытууга, саюуга-кесүүгө ылайыкталган башка предметтерди, атайын техникалык кош колдонуу каражаттарын жана алар үчүн себилдегичтерди;
 • баңгизат каражаттарын, психотроптук каражаттарды, прекурсорлорду жана аларга окшош каражаттарды;
 • ядролук материалдарды, радиоактивдүү, таасири күчтүү, жегич, жарылгыч жана дүрт этип күймө заттарды, жардыруу каражаттарын, пиротехникалык каражаттарды жана аларды пайдалануу менен жасалган буюмдарды, жана башка кооптуу заттарды;
 • ууларды, уулуу жаныбарларды, уулуу заттарды, уулуу өсүмдүктөрдү жана уулуу өсүмдүктөрдүн уруктарын;
 • Кыргыз Республикасынын улуттук валютасын жана чет элдик валютаны;
 • конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө, Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн бузууга, мамлекеттик коопсуздукту бүлдүрүүгө, согушка, социалдык, расалык, улуттук, диндик, сословиелик жана тектик артыкчылыкка, ырайымсыздыкка сыйынууга, зордукка жана порнографияга пропагандалаган же үгүттөгөн басылмаларды, көркөм сүрөт материалдарын, кино-, фото-, аудио-, жана видеоматериалдарды;
 • тез бузулуучу тамак-аш азыктарын;
 • мүнөзү боюнча же таңгагынан улам адамдар үчүн кооптуу болушу мүмкүн болгон, башка жүктөрдү, айланадагы адамдарды же предметтерди булгап же бузушу (зыян келтириши) мүмкүн болгон предметтерди жана заттарды;
 • жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү, биологиялык материалдарды;
 • ташуу үчүн атайын жабдылган транспорттук каражаттарды талап кылган предметтерди, анын ичинде тамак-аш өнүмдөрүн;
 • ачык идиштеги суюктуктарды;
 • узундугу, эни (эки диаметри же түрмөктүн негизиндеги октору) жана бийиктиги боюнча өлчөмүнүн суммасы 150 см көп болгон ири габариттүү предметтерди (атайын келишилген учурлардан сырткары), узундугу 150 см көп болгон узун өлчөмдүү предметтерди; өткөрүп берилип жаткан предметтердин салмагы 20 кг көп эмес болууга тийиш;
 • атайын таңгагы жок оңой сынуучу предметтерди;
 • Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүү тыюу салынган же чектелген кайсы болбосун башка предметтерди.

Сервистин өнөктөштөрү жеткирүү үчүн предметтерге коюлуучу башка чектөөлөрдү белгилеши мүмкүн.

Сервистин өнөктөштөрү почта/курьердик байланыш кызматтарын көрсөтпөйт жана жеткирүүгө почта жөнөтүүлөрүн албайт (тийиштүү таңгактагы даректүү кат корреспонденциясын, почта жөнөтүүлөрүн, контейнерлерди, басылмаларды).

Колдонуучу жеткирүү үчүн берилип жаткан предметтерге карата жогоруда көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаган учурда, ал Сервистин өнөктөштөрү тарабынан жеткирүү боюнча кызматтарды көрсөтүү процессинде келип чыгышы мүмкүн болгон бардык терс кесепеттер үчүн жеке жооптуу болушу жөнүндө маалым жана аны ырастайт. Сервистин өнөктөшү/Сервистин өнөктөшүнүн өкүлдөрү жеткирүү үчүн берүүгө жатпаган предметтерди тапкан учурда, Сервистин өнөктөшү Колдонуучуга жеткирүү боюнча кызматтарды көрсөтүүдөн баш тартууга укугу бар.

3. Жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу боюнча накталай эмес төлөм функциялары

3.1. Колдонуучуга ал Сервисти пайдалануу менен тиешелүү кызматка болгон потенциалдуу суроо-талап тууралуу жайгаштырган маалыматка ылайык көрсөтүлгөн жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу кызматтары боюнча кызматтарды төлөө Колдонуучу тарабынан төмөндөгүдөй жүргүзүлүшү мүмкүн:

3.1.1. Түздөн-түз такси кызматына (анын ичинде белгиленген такси кызматы тарабынан көрсөтүлүүчү накталай же башка ыкмалар, андан ары ушул Шарттардын тексти боюнча) жана Сервистин интерфейсинде — “Накталай акчалар”). Төлөмдүн белгиленген түрү Яндекс.Таксинин катышуусуз ишке ашырылат жана ушул Шарттар менен жөнгө салынбайт. Төлөмдүн көрсөтүлгөн түрү колдонуучу сервистин өнөктөштөрүнөн жеткирүү кызматына заказ кылганда колдонулбайт.

3.1.2. Колдонуучуга Байланган банк картасы менен накталай төлөм функциясы жеткиликтүү болушу мүмкүн (ушул Шарттардын 3.2 п.); мындай учурда Яндекс.Такси тиешелүү такси кызматынын тапшырмасы боюнча же төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктуу операторду, электрондук акча каражаттарынын операторун же эсептешүүнүн башка катышуучусун тартуу менен башкача негизде аракеттенет жана такси кызматынын агенти катары төлөм алуучу же башка катары (мындан ары — “накталай эмес төлөм”) аракеттенет. Яндекс.Такси Сервистин ишинде накталай эмес төлөм мүмкүнчүлүктөрүн берүү боюнча катачылыктардын жана бузулуулардын жоктугуна кепилдик бербейт.

Колдонуучунун аймагына жараша накталай эмес төлөм Яндекс.Таксинин катышуусу жок төлөм алуучу катары же Яндекс.Таксини эсептешүүнүн башка катышуучусу же маалыматтык өз ара аракеттенишүүнүн катышуучусу катары тартуу менен ишке ашырылышы мүмкүн.

Төлөмдүн тиешелүү формасын тандоо Колдонуучу тарабынан Сервистин интерфейсинде жүргүзүлөт. Ошол эле учурда накталай эмес төлөм жүргүзүүгө кайсы гана себептер боюнча болбосун мүмкүн болбогон учурда (анын ичинде ушул функциянын чектелбестен, убактылуу техникалык жеткиликсиздиги, Байланган картаны пайдалануу менен накталай эмес төлөм жүргүзүүнүн мүмкүн эместиги, Байланган картада каражаттардын жетишсиздиги ) Колдонуучу төлөмдү Накталай жүргүзүүгө милдеттенет.

Накталай эмес төлөм жүргүзгөн учурда жүргүнчү жана жүк ташуу боюнча кызматтын толук баасына бир транзакцияны, ошондой эле кызматтын өзүнчө бөлүктөрүнө бир канча транзакцияларды өткөрүүгө мүмкүн болот. Ошол эле учурда накталай эмес төлөм жол жүрүүнүн учурунда же ал аяктагандан кийин белгиленген ыкмалардын кайсынысы менен болбосун жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жүргүнчү жана жүк ташуу боюнча кызматты төлөө менен катар накталай эмес төлөм жүргүзүүдө Колдонуучу такси кызматынын пайдасына өзүнүн каалоосу боюнча жүргүнчү жана жүк ташуу боюнча төлөнгөн кызматтардын баасынан пайыздык катышта кошумча накталай эмес төлөм жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ (мындан ары ушул Шарттардын тексти боюнча жана Сервистин интерфейсинде — “Чайлык”).

3.2. Байланган банк картасы Колдонуучу тарабынан Сервистин интерфейсинде көрсөтүлөт, ошол эле учурда төмөндөгү маалыматтарды көрсөтөт:

 • Банк картасынын номери
 • Чейин жарактууо

 • Коргоо коду

Эгерде банк карталарынын маалыматтары туура, жарактуу болсо жана бул картаны Сервистин алкагында техникалык жактан мүмкүн болсо, белгиленген банк картасы Байланган статусуна ээ болот жана накталай эмес төлөм үчүн колдонулушу мүмкүн (ушул Шарттардын 3.1.2 п.). Бардык Байланган карталар Сервистин интерфейсинде чагылдырылат; Колдонуучунун Байланган картага карата ыңгайлуулугу үчүн Байланган картанын номеринин акыркы 4 саны чагылдырылат.

3.3. Байланган картаны кошкон учурда, ошондой эле Колдонуучу тарабынан конкреттүү сапарды накталай эмес төлөө функциялары Байланган картанын маалыматтарынын тактыгын жана жарактуулугун тастыктоо үчүн россиялык 5 рубль чегиндеги сумманы эсептен чыгаруу аркылуу ишке ашырылат (же Колдонуучунун аймагында валюта менен башка сумма); транзакциядан ийгиликтүү өтүп калса, белгиленген сумма Колдонуучуга кайтарылат. Белгиленген сумманы эсептен чыгаруунун ийгиликсиз аракети ушул Байланган картаны кошуунун мүмкүн эместигин жана/же ага ылайык накталай эмес төлөм функциясынын жеткиликсиздигин билдирет.

3.4. Байланган картаны кошкон учурда, ошондой эле аны кошкондон кийин кайсы гана убакта болбосун Колдонуучу Сервистин интерфейси аркылуу унчукпастан Чайлыктын өлчөмүн белгилөө жана/же өзгөртүү; конкреттүү сапар үчүн Чайлыктын өлчөмү Колдонуучу тарабынан Сервистин интерфейсинде ушул сапарды аяктагандан кийин өзгөртүлүшү мүмкүн.

3.5. Эгерде Колдонуучу сапарды аягына чыккандан кийин 30 мүнөттүн ичинде сапарга оң баа берсе (4-5 жылдызча) жана “Даяр” баскычын басып же сапарга оң дагы, терс дагы баа бербестен (жылдыздардын санын көрсөтпөсө), “Даяр” баскычын басса, чайлыктар Байланган картадан эсептен чыгарылат (Колдонуучу тарабынан конкреттүү сапар үчүн атайы белгиленген өлчөмдө же унчукпоо боюнча өлчөмдө).

3.6. Эгерде Колдонуучу сапар аягына чыккандан кийин 30 мүнөттүн ичинде Сервистин интерфейсинде сапарга терс баа берип (1-3 жылдыз) жана “Даяр” баскычын басса, Чайлык Байланган картадан эсептен чыгарылат.

3.7. Эгерде Колдонуучу сапар аягына чыккандан кийин 30 мүнөттүн ичинде “Даяр” баскычын баспаса, Чайлыктын суммасы (унчукпоо өлчөмүндө же колдонуучу тарабынан конкреттүү сапар үчүн атайы белгиленген өлчөмдө) Байланган картада 24 саатка блокировкаланат, ал убакыттын ичинде Колдонуучу ушул сапар үчүн Чайлыктын суммасын чоң же кичине жагына өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Белгиленген убакыт өткөндөн кийин Чайлыкты Колдонуучу тарабынан белгиленген өлчөмдө эсептен чыгаруу жүрөт (унчукпоо боюнча же ушул конкреттүү сапар үчүн).

3.8. Накталай эсе төлөм Колдонуучу тарабынан төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктуу оператордун же электрондук акча каражаттарынын операторунун катышуусу менен жүрөт жана эл аралык төлөм системалары, банктар (анын ичинде Байланган картанын банк-эмитенти) жана эсептешүүнүн башка катышуучуларынын эрежелери менен жөнгө салынат.

3.9. Өзүнүн маалыматтарын ушул Шарттардын 3.2 п боюнча көрсөтүп жана Байланган картаны андан ары колдонгон учурда Колдонуучу анын атына берилген чыныгы банк картасы тууралуу анык жана толук маалымат бергендигин тастыктайт жана алардын эл аралык төлөм системаларынын эрежелерине жана Байланган картаны чыгарган банк-эмитенттин анын ичинде накталай эмес эсептерди жүргүзүү тартибине карата талаптарынын сакталышына кепилдик берет.

3.10. Колдонуучу Сервистин алкагында ал тастыктаган уюлдук телефонду пайдалануу менен, анын ичинде Байланган банк картасын пайдалануу менен накталай эмес төлөм боюнча жасалган бардык аракеттер Колдонуучу тарабынан жасалган деп эсептеле тургандыгын түшүнөт жана макул болот.

3.11. Колдонуучу накталай эмес төлөм фактысы жана/же суммасына жана Сервистин алкагында Байланган картаны пайдалануу менен байланышкан башка маселелерге макул болбогон учурда Колдонуучу Сервисте көрсөтүлгөн телефондор боюнча жана/же колдоо кызматынын интерфейси аркылуу (кайтарым байланыш) накталай эмес төлөм жүргүзүлгөндөн баштап 14 күндүн ичинде же кайрылууга себеп болгон башка аракеттер же окуяларда Яндекс.Таксиге кайрылууга укуктуу.

Эгерде мындай кайрылуу боюнча текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча Яндекс.Такси накталай эмес төлөмдүн суммасын толук же жарым-жартылай кайтаруу тууралуу чечим кабыл алса, белгиленген кайтаруу накталай эмес төлөм жүргүзүлгөн банк картасынын банк эсебинен ишке ашырылат. Акча каражаттарын кайтаруу тартиби төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктуу оператордун же электрондук акча каражаттарынын операторунун, банктардын (анын ичинде Байланган картанын банк-эмитенти) катышуусунда ишке ашырылат жана эсептешүүнүн башка катышуучуларынын эрежелери менен жөнгө салынат. Яндекс.Такси Байланган карта боюнча эсептердин катышуучусу болуп саналбаган учурларда Яндекс.Такси Колдонуучулардын жогоруда белгиленген маселелер боюнча кайрылууларын такси кызматтарына, диспетчердик же жогоруда белгиленген операциялар боюнча Байланган картадан төлөмдөрдү алуучу болуп саналган башка адамга берүүчү катары катыша алат.

3.12. Яндекс.Такси Колдонуучудан Сервистин алкагында ал көрсөткөн маалыматтарды, анын ичинде Байланган картанын маалыматтарын тастыктоону кайсы гана учурда болбосун талап кылуу жана буга байланыштуу тастыктоочу документтерди (анын ичинде өздүгүн тастыктаган документтер) суроо укугун өзүнө калтырат, документтерди алып келбөө кайрылууларын Яндекс.Таксинин көз карашында туура эмес маалымат берүүгө барабар болушу жана ушул Шарттардын 2.5 п., каралган кесепеттерге алып келиши мүмкүн.

3.13. Ушул бөлүмдө көрсөтүлгөн жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу боюнча төлөмдүн шарттары жана тартиби тууралуу жоболор, мындай кызматты төлөө Колдонуучу үчүн үчүнчү жак тарабынан Яндекс.Такси жана үчүнчү жактын ортосунда түзүлгөн өзүнчө келишимдин шарттарында жүргүзүлгөн учурда колдонулбайт.

4. «Биргелешкен аккаунт» функциясы

4.1. Колдонуучуга мобилдик түзмөктөр үчүн «Яндекс.Такси» программасында биргелешкен аккаунтту түзүү функциясы, б.а. Сервисти бир аккаунттун алкагында бир нече Колдонуучу тарабынан колдонуу, ошондой эле биргелешкен аккаунтун катышууулары тарабынан жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу кызматтары үчүн төлөмдү биргелешкен аккаунтту түзгөн Колдонуучунун биргелешкен аккаунтка кошулган банк картасынан төлөө мүмкүнчүлүгү жеткиликтүү болушу мүмкүн.

4.2. Биргелешкен аккаунтту түзүү үчүн Колдонуучу төмөндөгү маалыматтарды көрсөтүүгө тийиш:

 • Колдонуучунун телефон номерин;
 • Электрондук почта дарегин;
 • Биргелешкен аккаунттун катышуучулары болгон үчүнчү жактардын телефон номерлерин;
 • Ушул Шарттардын 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн тизмекке ылайык, Кошулган банк картасы жөнүндө маалыматтарды.

Колдонуучу зарылчылыкка жараша башка маалыматтарды көрсөтүшү мүмкүн.

4.3. «Биргелешкен аккаунт» функциясынын алкагында Колдонуучуга биргелешкен аккаунттардын төмөнкү түрлөрүн түзүү мүмкүнчүлүгү берилет:

4.3.1. үй-бүлөлүк аккаунт;

4.3.2. бизнес аккаунт.

4.4. Үй-бүлөлүк аккаунттун алкагында катышуучулардын саны 4 (төрт) Колдонуучудан ашпашы зарыл.

4.5. Бизнес аккаунттун алкагында катышуучулардын саны 20 (жыйырма) Колдонуучудан ашпашы зарыл. Колдонуучуга өзүнчө төлөнүүчү кошумча функциялар жана кызматтар сунушталышы мүмкүн.

4.6. «Биргелешкен аккаунт» функциясынан пайдалануу үчүн, ушул Шарттардын 4.2-пунктуна ылайык Колдонуучу алардын мобилдик телефон номерлерин көрсөткөн аккаунттун катышуучулары өздөрүнүн мобилдик түзмөктөрүнө «Яндекс.Такси» программасын орнотуулары зарыл.

4.7. Биргелешкен аккаунттун катышуучусу жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу боюнча кызматтарга потенциалдуу сурам жөнүндө маалыматты жайгаштырууда, Сервистин интерфейсинде Сервисти пайдалануу «Биргелешкен аккаунт» функциясын колдонуу менен ишке ашырылып жатканын көрсөтүшү зарыл.

4.8. Колдонуучу биргелешкен аккаунттун катышуучуларын «Биргелешкен аккаунт» функциясынан пайдалануунун шарттары менен тааныштырууга, «Биргелешкен аккаунт» функциясынан пайдалануу үчүн зарыл болгон техникалык жана башка мүнөздөгү билдирүүлөрдү алууга алардын макулдугун алууга милдеттенет.

5. Яндекс.Таксинин реквизиттери

Yandex.Taxi B.V., (катталуу номери 64591069)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

 

30.03.2020

Мурунку нускасы: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ky/18072019

Мурунку нускасы: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ky/06062019

Мурунку нускасы: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ky/21032018