הסכם רשיון על שימוש תוכנה "יאנדקס" למכשירים ניידים

לפני התחלת שימוש בתוכנה אנא לעיין בתנאים של הסכם הרשיון גדלקמן.

כל שימוש על ידיך בתוכנה מאשר קבלתך במלוא ובלי תנאי של התנאים של הסכם הרשיון הזה.

אם את/ה לא מקבל/ת את התנאים של הסכם הרשיון במלוא אין את/ה לא רשאי/ת להשתמש בתוכנה בכל מטרות שהן.

1. כללי

1.1. הסכם הרשיון הזה ("הרשיון") קובע תנאים לשימוש בתוכנה "יאנדקס" למכשירים ניידים ("התוכנה") וגם מגדמי מכשירים של יאנדקס.תחנה, יאנדקס.תחנה מיני ונערך בין כל משתמש בתוכנה ("המשתמש") ויאנדקס בע''מ, רח' לב טולסטוי 16, מוסקבה, 119021, רוסיה שהוא בעל זכות ייחודית לתוכנה ("בעל הזכות").

1.2. בהעתקת התוכנה למכשיר שלו או בשימוש בתוכנה בכל אופן שהוא המשתמש מבטה הסכמתו מלאה ובלתי מותנת לכל התנאים של הרישיון.

1.3. מותר להשתמש בתוכנה רק בהתאם לתנאים של הרשיון הזה. מבידה והמשתמש לא מקבל את התנאים של הרשיון הזה במלוא הוא לא יהיה רשאי להשתמש בתוכנה בכל מטרות שהן. אסור להשתמש בתוכנה עם הפרה (אי ביצוע) של כל התנאים של הרישיון.

1.4. שימוש בתוכנה על ידי המשתמש בהתאם לתנאים של הרשיון הזה במטרות אישיות ולא לשם מסחר יבוצע ללא תמורה. שימוש בתוכנה בהתאם לתנאים של הרשיון הזה מותר רק בגין הסכם נוסף עם בעל הזכויות.

1.5. בשימוש בתוכנה המשתמש מסכים כי מסמכים מטה אשר התנאים שבהם חלים במלוא על שימוש בתוכנה, מהווים פרק בלתי נפרד מן הרשיון:

"הסכם שימוש בשירותי יאנדקס" אשר נמצא באינטרנט באתר https://yandex.ru/legal/rules.

· "רישיון לשימוש במערכת חיפוש יאנדקס" אשר נמצא באתר אינטרנט https://yandex.ru/legal/termsofuse.

· "מדיניות הפרטיות" אשר נמצאת באתר אינטרנט: https://yandex.ru/legal/confidential.

· תנאי שימוש בשירות "יאנדקס דזן", אשר נמצאים באתר אינטרנט: https://yandex.ru/legal/zen_termsofuse.

· תנאי שימוש בעוזרת קולית אליסה אשר נמצאים באתר אינטרנט: https://yandex.ru/legal/alice_termsofuse.

· תנאי שימוש בשירות "יאנדקס משחקים", אשר נמצאים באתר אינטרנט: https://yandex.ru/legal/games_termsofuse.

· תנאי שימוש בשירות "יאנדקס דזן", אשר נמצאים באתר אינטרנט: https://yandex.ru/legal/messenger_termsofuse.

בעל הזכות רשאי לשנות את המסמכים הנ''ל (כולל כל פרק מהם) באופן חד-צדדי ללא כל הודעה נפרדת, והשינוים נכנסים לתוקף חל מיום פרסומם אם אחרת לא ייקבע בגרסאות חדשות של המסמכים.

1.6. על הרישיון הזה וכל יחסים קשורים לשימוש בתוכנה חל חוק של הפדרציה הרוסית, ויש להגיש את כל התענות או התביעות שנובעות מן הרישיון הזה או שימוש בתוכנה לבית משפט במקום שהייתו של בעל הזכויות.

1.7. בעל הזכויות רשאי להמציא למשתמש את התרגום של הרישיון הזה מרוסית לשפות אחרות, אומנם במקרה של סתירות בין התנאים של הרישיון ברוסית ותרגומו, הגירסה הרוסית של הרישיון גוברת.

2. זכויות לתוכנה

2.1. הזכות הייחודית לתוכנה שייכת לבעל הזכויות.

3. הרישיון

3.1. בעל הזכויות, ללא תמורה, על תנאים של רישיון פשוט (לא ייחודי) מוסר למשתמש את הזכות לשימוש בתוכנה אשר לא ניתנת למסירה בכל ארצות העולם כדלקמן:

3.1.1. להשתמש בתוכנה לפי מטרתה ישרה ולשם כך להעתיק ולהתקין (לשחזר) את התוכנה על המכשירים של המשתמש. המשתמש רשאי להתקין את התוכנה למספר לא מוגבל של מכשירים. בהתקנה על מכשיר לכל העתק של התוכנה הוענק מספר אישי אשר הודע לבעל הזכויות באופן אוטומטי.

3.1.2. לשחזר ולפצות את התוכנה במטרות לא מסחריות (ללא תמורה).

4. הגבלות

4.1. פרט לשימוש בנפחים ובשיטות שבישירות נקבעות ברישיון הזה או החוק של הפדרציה הרוסית, בעל הזכויות אינו רשאי לבצע שינוים או דה-קומפילציה או פירוק, פענוח או לבצע פעולות אחרות עם קוד אובייקט של התוכנה במטרה לקבל מידע על מימוש אלגוריתמים שמשמשים בתוכנה, לייצר מוצרים נגזרים עם שימוש בתוכנה וגם לבצע (להרשות לבצע) כל שימוש בתוכנה אחר, בלי הסכמה בכתב של בעל הזכויות.

4.2. בעל הזכויות לא רשאי לשחזר או לפתות את התוכנה במטרות מסחריות (כולל עבור תשלום) לרבות בהרכב קבצים של מוצרי תוכנה בלי הסכמה בכתב של בעל הזכויות.

4.3. בעל הזכויות לא רשאי לפצות את התוכנה בצורה שונה מזאת שהיתה לתוכנה בזמן קבלתה, בלי הסכמה בכתב של בעל הזכויות.

4.4. יש להשתמש בתוכנה (כולל הפצתה) תחת שם: "יאנדקס ניידי". המשתמש לא רשאי לשנות את השם של התוכנה, לשנות ו/או למחוק את סימן ההגנה של זכויות יוצרים (copyright notice) או כל זיהוי אחר של בעל הזכויות.

5. תנאים לשימוש בפעולות מסוימות של התוכנה.

5.1. ביצוע פעולות התוכנה אפשרי רק בגישה לרשת אינרנט. המשתמש בעצמו מקבל ומשלם עבור הגישה הנ''ל על תנאים ובגין תעריפים של מפעיל התקשורת או מספק גישה לאינטרנט שלו.

5.2. בזאת המשתמש מודע ומסכים כי בשימוש פעולה "איתור" בתוכנה לפני שליחת שאילתת חיפוש התוכנה מקבלת נתונים על התא הקרוב ביותר של המפעיל אשר SIM כרטיס שלו הותקן במכשיר של המשתמש ומוסר אותו בהרכב שאילטת חיפוש למשתמש באובייקטים שמתאימים לשאילתה שלו עד ניתוק הפעולה הנ''ל.

5.3. המשתמש רשאי בכל עת לוותר על מסירת נתונים שמצוינים בסעיף 5.2 דרך ניתוק של הפעולה הרלוונטית.

5.4. בזאת המשתמש מודע ומסכים כי בחיבור בתוכנה לפעולה של שליחת סטטיסטיקה אוטומטית לבעל הזכויות במטרת הספקת פעולת התוכנה הרלוונטית, שיפור איכות של מוצרים ושירותים שמסופקים למשתמש, באופן אוטומטי נמסר מידע אנונימי (בלי קשר למשתמש) על אתר מבוקר, דף שנסקר וקבצים להורדה, רשומות קול ללא זיהוי אישי במקרה של הפעלה קולית, וגם פרטים על המכשיר של המשתמש, על מערכת הפעלה ותוכניות שהותקנו על המכשיר של המשתמש, תוכניות שפועלות (מופעלות) במכשיר, על מקורות איום אפשריים או תוכניות חשודות במערכת הפעלה, רשימת תיקים פופולריים במערכת קבצים של המשתמש ותוצאות חיפוש מקומי (בשימוש בפעולה הזאת). המשתמש רשאי לנתק איסוף של נתונים הנ''ל בניתוק פעולה של משלוח סטטיסטיקה אוטומטי בכיוונונים של התוכנה. כל נתונים על שימוש בתוכנה שנמסרים בהתאם לרישיון הזה, נשמרים ומעובדים בהתאם למדיניות הפרטיות.

5.5. במהלך השימוש בתכנית, המשתמש מסוגל לגשת לפונקציית השיחה המזוהה. הפונקציה נותנת למשתמש הזדמנות לקבל מידע על המנוי שממנו מגיעה השיחה למספרו של המשתמש. Yandex מקבלת את פרטי הקשר של המנויים המזוהים ממקורות פתוחים, בכלל זה שירות Yandex.Directory‏ (https://yandex.ru/sprav/main). Yandex אינה אחראית לרמת האמינות והרלוונטיות של המידע המסופק. המשתמש מקבל ומאשר בזאת שבעל הזכויות, על מנת לספק את הפונקציות המתאימות של התכנית, ייתן גישה אל הנתונים של ספר הטלפונים ויומן השיחות של המכשיר, וכן יאסוף וישמור את הנתונים הבאים של מכשיר המשתמש: נתונים על שיחות נכנסות של המשתמש, נתונים המציינים קבלה, דחייה, היעדר פעולה מצד המשתמש במקרה של שיחה נכנסת, נתונים המציינים שהשיחה התחילה והסתיימה. המשתמש יכול להשבית את איסוף הנתונים שצוינו, על-ידי ביטול הפונקציה בהגדרות התכנית.

5.6. כל הנתונים לגבי השימוש בתכנית, המועברים במסגרת רישיון זה, יישמרו ויעובדו לפי מדיניות הפרטיות (https://yandex.ru/legal/confidential).

6. תנאים לשימוש בפעולות של עמודות חכמות של "יאנדקס"

6.1. המשתמש רשאי להשתמש בתוכנה להרשאה וכיוונון מגדמי מכשירים יאנדקס.תחנה, יאנדקס.תחנה מיני, מכשירים אחרים שתומכים בפעולה של עוזרת קולית אליסה (https://yandex.ru/legal/alice_termsofuse), (להלן — המכשיר).

בהתחלת שימוש בפעולת המכשיר המשתמש מבטה את הסכמתו מלאה ולא מותנת עם כל התנאים של הרישיון וגם מסמכים הנזכרים בסעיף 1.5 של הרישיון הזה.

6.2. לפני התחלת שימוש במכשירי המשתמש מבצע הרשאה עם שימוש בתוכנה וגם ממכניס פרטים של כרטיסים לתשלום שמשמשים לתשלום עבור גישה לשרותים, מוצרים ותוצאות של פעילות רוחנית של צדדים שלישיים.

במסירת פרטים של כרטיס לתשלום על המשתמש יש למסור את הפרטים כדלקמן:

· מספר כרטיס בנק;

· תוקף של כרטיס בנקאי;

· סמל הגנה (CVV/CVC).

אם הפרטים של הכרטיס לתשלום הנם נכונים וישנה אפשרות טכנית לשימוש בכרטיס זה במסגרת התוכנה, הכרטיס הנ''ל יוענק מעמד של כרטיס קשור ועומד לשימוש לתשלום דרך העברה בנקאית בלי צורך במסירה נוספת של פרטי הכרטיס לתשלום כנ''ל.

6.3. המשתמש בזאת מודע ומסכים כי בשימוש בפעולות של המכשיר המשתמש רשאי לקבל גישה לכל שירותים, מוצרים ותוצאות של פעולות רוחנית של צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב לעיין בתנאים לשימוש של השירותים, המוצרים והתוצאות של פעילות רוחנית הנ''ל ולקבל אותם.

6.4. בעל הזכויות אינו צד ביחסים בין המשתמש והנהלה או בעלות זכויות לשירותים, מוצרים ותוצאות פעילות רוחנית שמוגדרים בסעיף 6.3 של הרישיון הזה. בעל הזכויות לא נותן שום הערבות למשתמש לגבי נגישות של שירותים, מוצרים ותוצאות של פעילות רוחנית, העדר שגיאות בהם, עבודה רצופה, עמידה בצפיות של המשתמש ומטרות שימוש. בעל הזכויות לא נושא אחריות לפני המשתמש ביחס לשירות, מוצרים ותוצאות של פעילות רוחנית, בין יתר אינו נושא אחריות עבור כל נזקים (כולל רווח אבוד) שנגרמו למשתמש כתוצאה של גישה לשירותים, מוצרים ותוצאות פעילות רוחנית דרך המכשיר.

6.5. בעל הזכויות רשאי לגבות את התמורה עבור מתן גישה לשירותים, מוצרים ותוצאות של פעילות רוחנית שנקבעו בסעיף 6.3 של הרישיון הזה למשתמש על התנאים של הסעיף הזה של הרישיון.

6.6. בשימוש במכשיר ופעולת גומלין עם עוזרת קולית "אליסה" (https://yandex.ru/legal/alice_termsofuse) המשתמש רשאי להעפיל את הפעולת זיהוי קול דרך פקודה ספציפית לעוזרת קולית. להפעלת הפעולה למשתמש מספיק לבצע קליטה של כמה משפטים למבחן. באישור הפעלת פעולה, המכשיר יזהה הפקודות הנתונות על ידי המשתמש מן הפקודות הנתונות על ידי הצדדים השלישיים, במטרות המלצות יותר מדויקות בשירותים של יאנדקס (למשל, בהערכה של עדיפויות מוזיקליות בשירות יאנדקס. מוזיקה) ומתן תשובה רלוונטי לפקודה של המשתמש.

בעל הזכויות לא מבטיח דיוק ורציפות עבודה של הפעולה, וגם לא מבטיח זיהוי מדויק של המשתמש או אי אפשרות לערבב את המשתמש וצדדים שלישיים.

הפעולה הנה כלי לזיהוי המשתמש, וגם כלי הגנה של המכשיר נגד גישה של צדדים שלישיים לשימוש בפעולותיו ומשמשת רק למטרות הנ''ל.

הפעלת הפעולה המשתמש מבטה את הסכמתו לשימוש ברשומה קולית, בין יתר לייצור אוטומטי בגינה של מדגם מתמטי של רשומה קולית של המשתמש, למתן אפשרות לזיהוי המשתמש על ידי המכשיר בביצוע פקודות קוליות.

עיבוד של הנתונים שנתקבלו מבוצע על תנאים של מדיניות הפרטיות שפורסם באתר: https://yandex.ru/legal/confidential.

במידה ורוצה המשתמש לנתק את הפעולה הוא רשאי לתת את הפקודה המתאימה לעוזרת קולית שאחרי אישורה נתוני הרשומה הקולית יימחקו.

אפשר להגביל את הגישה לפעולה בהתאם לאיזור שהייתו של המשתמש.

6.7. במסגרת פעולות של המכשיר בעל הזכויות רשאי להשתמש בשירותי YouTube API (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service-ru).

בביצוע גישה לשירות YouTube (https://www.youtube.com) שמסופק על ידי חברה YouTube LLC (901 צ'רי אבנו, סן ברונו, קליפורניה 94066) (להלן — שירות YouTube) דרך המכשיר המשתמש מתחייב לעיין ולקבל את התנאים לשימוש בשירות YouTube שפורסמו באתר: https://www.youtube.com/t/terms, וגם התנאים של מדיניות הפרטיות שפורסמו באתר: http://www.google.com/policies/privacy. במיקרה אי-הסכמה עם התנאים של המסמכים הנ''ל מתחייב המשתמש להפסיק שימוש בשירות YouTube.

נתונים על שימוש בשירות YouTube דרך המכשיר נשמרים ומעובדים בהתאם למדיניות הפרטיות (https://yandex.ru/legal/confidential) ומדיניות הפרטיות של שירות YouTube שפורסם בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy.

בשימוש במכשיר על ידי המשתמש וגם בגישה דרכו לשירות YouTube המשתמשמקבל ושומר על הנתונים כדלקמן:

· פרטים אישיים שנמסרו על ידי המשתמש בעצמו דרך שימוש במכשיר, בפרט, בשימוש בשירות YouTube דרך המכשיר;

· נתונים שנמסרים באופן אוטומטי למכשיר בתהליך שימושו, כולל IP-כתובת, מאפיינים טכניים של החומרה והתוכנה שמשמשים על ידי המשתמש, פרטים על שגיאות בעבודתו, תאריך וזמן גישה למכשיר ושירות YouTube, כתובות של הדפים המבוקשים ופרטים דומים אחרים;

· קבצים cookie שנמסרים ומתקבלים על ידי המכשיר.

בעל הסכויות רשאי להשתמש בפרטים הנ''ל לקבלת גישה למכשיר וגם לקבלת גישה לשירות YouTube, למתן פעולות המכשיר בהתאם לצרכיו, לכיוון פרסומת של צדדים שלישיים במטרות סטטיסטיות ומחקר, וגם לשיפור עבודה.

בעל הזכויות מבצע את העיבוד ושמירה של נתונים שנמסרו בגין עיקרון הפרטיות. מסירת נתונים לצדדים שלישיים אפשרית רק במיקרים שנקבעים בפרק 7 של מדיניות הפרטיות (https://yandex.ru/legal/confidential).

המשתמש מקבל את האפשרות לבטל על הסכמתו לעיבוד נתונים שנמסרו למכשיר בזמן גישה של המשתמש לשירות YouTube. לשם כך המשתמש רשאי לפנות עם שאילתה רלוונטית בטופס משוב של בעל הזכויות (http://mobile-feedback.yandex.ru/?from=m-yandex), או בטופס של שירות YouTube (https://security.google.com/settings/security/permissions).

7. אחריות בגין הרישיון

7.1. התוכנה מסופקת במצב קיים (as is). בעל הזכויות לא נותן שום הערבויות לגבי עבודה תקינה ורצופה של התוכנה או מרכיבים מסוימים שלה ו/או פעולות שלה, התאמת התוכנה למטרות מסוימות וצפיות של המשתמש וגם לא נותן שום הערבויות אחרות אשר לא מצוינות בישירין ברישיון הזה.

7.2. בעל הזכויות לא נושא אחריות עבור על השלכות הנובעות בישירין או לא בישירין מככל שימוש או אי אפשרות להשתמש בתוכנה ו/או נזקים שנגרמו למשתמש ו/או צדדים שלישיים כתוצאה של כל שימוש או אי שימוש או אי אפשרות להשתמש בתוכנה או במרכיביה ו/או פעולותיה כולל שגיאות אפשריות או תקלות של התוכנה, פרט למקרים שנקבעים בחוק.

7.3. המשתמש מודע ומסכים בזאת כי לשם שימוש בתוכנה הוא מתחייב למסור לבעל הזכויות באופן אוטומטי ואנונימי (בלי קשר למשתמש) את הפרטים כדלקמן: סוג של מערכת הפעלה במכשירים של המשתמש, סטטיסטיקה של שימוש בפעולות התוכנה וכל פרטים טכניים אחרים.

7.4. יש לשלוח כל השאילות והתענות שקשורות לשימוש/אי אפשרות להשתמש בתוכנה וגם להפרה אפשרית של חוק או זכויות של צדדים שלישיים בגין שימוש בתוכנה דרך טופס משוב באתר:

http://mobile-feedback.yandex.ru/?from=m-yandex.

7.5. על יחסים לגבי מסירת התוכנה ופעולותיה למשתמש חל חוק של הפדרציה הרוסית. במידה ולא משיגים יאנדקס והמשתמש את ההסכמה ניתן לפתור את סכסוך במקופם שהיתו של בעל הזכויות.

8. חידושים/גרסאות חדשות של התוכנה

8.1. ההוראות של הרישיון הזה חלות על כל חידושים/גרסאות תוכנה חדשות. בהסכמה להתקנת חידוש/גרסה חדשה של התוכנה המשתמש מקבל כל התנאים של הרישיון הזה לחידושים/גרסאות חדשות רלוונטיות, אם על חידוש/גרסה חדשה של התוכנה לא חל הסכם רישיון אחר.

8.2. התוכנה מכילה תוכנה זרה בתור מרכיבים מסוימים שלה. המידע הרלוונטי כל התוכנה הזרה הנ''ל נגיש באתר: https://yandex.ru/legal/search_mobile_agreement/components.

9. שינוים של התנאים של הרישיון הזה

9.1. בעל הזכויות רשאי לשנות את הסכם הרישיון הזה באופן חד-צדדי. הודעה של המשתמש על השינוים שבוצעו בתנאים של הרישיון הזה תפורסם בתאר: https://yandex.ru/legal/search_mobile_agreement/?lang=he. השינוים הנ''ל בהתאם לתנאים של הרישיון נכנסים לתוקף חל מיום פרסומם אם אחרת לא מוסכם בפרסום רלוונטי.