A Yandex szolgáltatások felhasználási szerződése

Ez a dokumentum a Yandex szolgáltatások felhasználási szerződése magyar nyelvű fordítása. Ha bármiféle ellentmondás áll fenn a Yandex szolgáltatások felhasználási szerződése orosz nyelvű változata és jelen fordítás között, akkor jogi szempontból a Yandex szolgáltatások felhasználási szerződése orosz nyelvű változata az irányadó. A Yandex szolgáltatások felhasználási szerződése orosz nyelvű változatát itt találja: https://yandex.ru/legal/rules/?lang=ru.

1. Általános rendelkezések

1.1. A Yandex Kft. (a továbbiakban: Yandex) szolgáltatásainak használatát az internethasználók számára (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Felhasználói szerződésben (a továbbiakban: Szerződés, FH) lefektetett feltételek alapján kínálja. A Szerződés attól az időponttól kezdve hatályos, amikor a Felhasználó a Szerződés 1.4 pontjában leírt módon kifejezi azt, hogy elfogadja a Szerződés feltételeit.

1.2. A Yandex szolgáltatások széles skálájához való hozzáférést kínál a Felhasználóknak, ezek között találhatók navigációs-, kommunikációs-, keresőeszközök, különböző fajtájú információk és anyagok (tartalmak) elhelyezésére és tárolására, illetve a tartalmak személyre szabására, vagy internetes vásárlások lebonyolítására szolgáló eszközök, stb. Minden, jelenleg létező szolgáltatás, valamint ezek későbbi fejlesztései és/vagy a megjelenő új szolgáltatások jelen Szerződés tárgyát képezik.

1.3. A Yandex szolgáltatások használatát jelen Szerződés, a Yandex keresőrendszer felhasználási licence (https://yandex.com/legal/termsofuse), az Adatvédelmi irányelvek (https://yandex.com/legal/confidential), valamint az egyes szolgáltatások felhasználási feltételei szabályozzák. A Szerződést a Yandex minden külön értesítés nélkül módosíthatja, a Szerződés módosított változata annak az interneten, az ebben a bekezdésben megadott címen való megjelenésének időpontjától kezdve hatályos, amennyiben a Szerződés adott módosított változata másképpen nem rendelkezik. A FH hatályos változata mindig megtalálható a következő címen: https://yandex.com/legal/rules.

1.4. Ha a Felhasználó elkezdi használni valamelyik szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit, vagy végrehajtja a regisztráció folyamatát, akkor ezzel kifejezi, hogy elfogadja a Szerződés feltételeit teljes terjedelmükben, mindenféle kifogás és kivétel nélkül. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szerződés valamelyik pontjával, akkor nincs joga a Yandex szolgáltatások használatára. Ha a Yandex a Szerződés 1.3 pontjában lefektetett módon olyan módosításokat hajt végre, amelyeket a Felhasználó nem fogad el, akkor a Felhasználó köteles abbahagyni a Yandex szolgáltatások használatát.

2. A Felhasználó regisztrációja. A Felhasználó felhasználói fiókja

2.1. Ahhoz, hogy a Felhasználó használni tudja a Yandex szolgáltatásait, vagy azok bizonyos funkcióit, végre kell hajtania a regisztráció folyamatát, amelynek eredményeképpen létrejön a Felhasználó egyedi felhasználói fiókja.

2.2. A regisztrációhoz a Felhasználó köteles valós és teljes információt megadni magáról a regisztrációs űrlapon megadott kérdések alapján, és ezeket az információkat folyamatosan aktualizálni. Amennyiben a Felhasználó hamis információt közöl magáról, vagy a Yandex megalapozottan feltételezi azt, hogy a Felhasználó által megadott információ nem teljes vagy nem valós, akkor a Yandexnek jogában áll saját belátása szerint blokkolni vagy törölni a Felhasználó felhasználói fiókját és megtagadni számára a szolgáltatások (vagy azok bizonyos funkcióinak) használatát.

2.3. A Yandex fenntartja magának azt a jogot, hogy a Felhasználót bármikor felszólíthassa a regisztráció során megadott adatainak igazolására, és ebből a célból iratainak (például személyi igazolványának) bemutatását kérje, és ha a Felhasználó ezt megtagadja, az egyenértékű a valótlan adatok közlésével, és a Szerződés 2.2 pontjában részletezett következményeket vonhatja maga után. Amennyiben a Felhasználó bemutatott hivatalos irataiban szereplő adatai eltérnek a regisztráció során megadott adatoktól, illetve ha a regisztráció során megadott adatok nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, a Yandexnek jogában áll megtagadni a Felhasználótól a felhasználói fiókhoz való hozzáférést és a Yandex szolgáltatások használatát.

2.4. A Felhasználónak a felhasználói fiókban tárolt személyes adatait a Yandex az Adatvédelmi irányelvekben (https://yandex.com/legal/confidential) részletezett feltételeknek megfelelően tárolja és kezeli.

2.5. A Felhasználó felhasználói fiókjának elérésére szolgáló eszközök.

2.5.1. A regisztrációkor a Felhasználó saját maga választja ki a felhasználónevét (a Felhasználó felhasználói fiókjának egyedi szimbolikus neve) és a felhasználói fiók elérési jelszavát. A Yandexnek joga van bizonyos felhasználónevek megtiltására, valamint követelmények állítására a felhasználónevekkel és jelszavakkal szemben (hosszúság, megengedett karakterek stb.).

2.5.2. A felhasználói fiók regisztrálása után a Felhasználónak lehetősége van alternatív hitelesítési eszközöket használni a felhasználói fiókjának elérésére, kicserélve a beállított jelszót. Ez az eszköz a Felhasználó felhasználói fiókjának kezelőfelületén a kéttényezős hitelesítés beállításával érhető el.

2.6. A Felhasználó saját maga felelős azért, hogy felhasználói fiókjának általa választott elérési eszközei biztonságosak legyenek (ne lehessen kitalálni), és saját maga gondoskodik azok adatvédelméről. A Felhasználó saját maga felelős a Yandex szolgáltatások használatával kapcsolatos minden olyan tevékenységért (és azok következményeiért), amely az ő felhasználói fiókjába belépve történt, beleértve azt is, ha önként adta meg belépési jelszavát harmadik személy számára bármilyen körülmények között (akár szerződés alapján). Emellett minden olyan tevékenységet a Yandex szolgáltatásokkal kapcsolatban, amely a Felhasználó felhasználói fiókjába belépve történt, úgy tekintünk, hogy azt maga a Felhasználó folytatta, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó a 2.7 pontban részletezett módon értesítette a Yandexet arról, hogy valaki az ő felhasználói fiókjának használatával illetéktelenül fér hozzá a Yandex szolgáltatásaihoz, és/vagy arról, hogy bármilyen okból megsérült (vagy feltételezhetően megsérült) a felhasználói fiókja hozzáférési eszközeinek (jelszó, vagy kéttényezős hitelesítés) a titkossága.

2.7. A Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Yandexet minden olyan esetről, amikor a Yandex szolgáltatásainak illetéktelen (a Felhasználó által nem engedélyezett) használata történik a Felhasználó felhasználói fiókjának felhasználásával és/vagy arról, hogy bármilyen okból megsérült (vagy feltételezhetően megsérült) a felhasználói fiókja hozzáférési eszközeinek (jelszó, vagy kéttényezős hitelesítés) a titkossága. A biztonság érdekében a Felhasználó köteles minden alkalommal biztonságos módon befejezni a Yandex szolgáltatásaival a saját felhasználói fiókjában való tevékenységeket (a Kilépés gomb használatával). A Yandex nem vállal felelősséget a Szerződés ezen részében részletezett előírások megsértése miatt bekövetkező adatvesztésért vagy adatsérülésért, valamint bármilyen más következményekért.

2.8. A felhasználói fiók Felhasználó általi használata.

2.8.1. A Felhasználónak nincs joga reprodukálni, másolni, eladni vagy továbbadni, valamint bármilyen kereskedelmi célra használni a Yandex szolgáltatások bármilyen részeit (beleértve a Felhasználó számára a szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmakat is), vagy a hozzájuk való hozzáférést, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó erre engedélyt kapott a Yandextől, vagy erre konkrétan utal valamely szolgáltatás felhasználói szerződése.

2.8.2. A Felhasználók felhasználói fiókjainak bizonyos kategóriái korlátozhatják vagy megtilthatják a Yandex bizonyos szolgáltatásainak vagy azok bizonyos funkcióinak használatát, amennyiben ez előre meg van határozva a regisztrációkor, vagy bizonyos szolgáltatások felhasználási szerződéseiben.

2.9. A regisztráció megszüntetése. A Yandexnek joga van blokkolni vagy törölni a Felhasználó felhasználói fiókját, valamint letiltani bármely felhasználói fiók hozzáférését a Yandex meghatározott szolgáltatásaihoz, és indoklás nélkül eltávolítani bármilyen tartalmat, abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a Szerződés feltételeit, vagy a Szerződés 1.3 pontjában felsorolt egyéb szerződések feltételeit, valamint abban az esetben, ha a Felhasználó nem használja az adott szolgáltatást, például:

2.9.1. a Yandex.Posta szolgáltatásban található postafiókot törlik, ha a Felhasználó több mint 24 hónapig nem használta.

2.10. A Felhasználó felhasználói fiókjának törlése.

2.10.1. A Felhasználónak joga van bármikor törölni a saját felhasználói fiókját a Yandex összes szolgáltatásában, vagy ha van ilyen funkció, akkor megszüntetni a tevékenységét bizonyos funkciókban.

2.10.2. A felhasználói fiókok Yandex általi törlése a következő módon történik:

2.10.2.1. a felhasználói fiókot egy hónap időtartamra blokkolják, ez alatt a Felhasználó nem tud hozzáférni a felhasználói fiókjához, ekkor az ilyen felhasználói fiók által elhelyezett tartalmak törlődhetnek;

2.10.2.2. amennyiben a fent megadott határidő alatt a Felhasználó felhasználói fiókját visszaállítják, helyreáll a Felhasználó hozzáférése a felhasználói fiókjához, de lehetséges, hogy a felhasználói fiók által elhelyezett tartalmak már nem állíthatók vissza;

2.10.2.3. amennyiben a fent megadott határidőig a Felhasználó felhasználói fiókját nem állítják vissza, a felhasználói fiók által elhelyezett összes tartalom törlődik, a felhasználónév pedig elérhető lesz más felhasználók számára. Ettől az időponttól kezdve a felhasználói fiók, vagy bármilyen ahhoz tatozó információ visszaállítása, illetve a Yandex szolgáltatásainak használata ezzel a felhasználói fiókkal már nem lesz lehetséges.

2.10.3. A Szerződés 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. pontjaiban felsorolt eljárások (kivéve a felhasználónév elérhetővé válását más felhasználók számára) alkalmazandók akkor is, ha bármely felhasználói fiókot letiltanak bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférésről.

3. Általános rendelkezések a használatról és a tárolásról

3.1. A Yandexnek joga van korlátozásokat beállítani a szolgáltatások használatához valamennyi Felhasználó számára vagy a Felhasználók bizonyos kategóriái számára (a Felhasználó tartózkodási helyétől, vagy a nyelvtől függően, amelyen a szolgáltatás működik, stb.), például a szolgáltatás bizonyos funkcióinak megléte/hiánya, postai üzenetek tárolási ideje a Yandex.Posta szolgáltatásban, vagy bármilyen más tartalom tárolási ideje, az egy regisztrált felhasználó által elküldhető vagy fogadható üzenetek maximális mennyisége, a postai üzenet vagy lemeztárhely maximális mérete, egy szolgáltatás igénybevételi mennyisége egy adott időszakra, tartalom tárolásának maximális időtartama, a feltöltött tartalmak speciális paraméterei, stb. A Yandex letilthatja szolgáltatásainak automatikus igénybevételét, valamint bármely automatikusan generált információ fogadását (például a postai spam-ekét).

3.2. A Yandexnek joga van arra, hogy felhasználóinak tájékoztató üzeneteket küldjön. A Yandex szolgáltatásainak használatával a Felhasználó az Oroszországi Föderációnak A reklámról szóló törvénye 1. r. 18. c. alapján beleegyezik abba, hogy reklámjellegű üzeneteket kapjon. A Felhasználónak joga van megtagadni a reklámjellegű üzenetek fogadását annak a szolgáltatásnak a megfelelő funkciója használatával, amelynek használatakor, vagy amelynek keretén belül a reklámjellegű üzeneteket kapta.

3.3. A Yandex a szolgáltatások minőségének javítására jogosult a Felhasználók véleményét és recenzióját gyűjteni különböző kérdésekre vonatkozóan a szerviz Felhasználó által következő használatánál küldött információs üzenet útján. A gyűjtött vélemények és recenziók a statisztikai adatok alakítására szolgálhatnak, amely a Yandex szervizeiben használhatók tovább. A Felhasználó által írt véleményt – személyes profil használatánál – szinte teheti közzé a Yandex a saját szervizében vagy a Yandexxel kapcsolt személyek szervizében, a Felhasználó nevére (login) utalásával és a neve nélkül. A Felhasználó vállalja, hogy a vélemény fogalmazásánál a jelen Megállapodás szerint jár el, beleértve a jelen Megállapodás 5. pontjában meghatározott rendelkezései szerint.

4. A Felhasználó tartalmai

4.1. A Felhasználó saját maga felelős azért, hogy a Felhasználó által elhelyezett tartalmak megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak, beleértve a harmadik felekkel szemben való felelősségvállalást is azokban az esetekben, amikor a Felhasználó által elhelyezett egyik vagy másik tartalom harmadik fél jogait vagy törvényes érdekeit sérti, többek között a szerzők személyes, nem vagyoni jogait, harmadik felek más, szellemi tulajdoni jogait és/vagy harmadik felek nem anyagi javait akarja megszerezni.

4.2. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Yandex nem köteles megvizsgálni a Felhasználó által a Yandex szolgáltatásainak használatával elhelyezett és/vagy terjesztett minden tartalmat, valamint azt is, hogy a Yandexnek joga van (de nem kötelessége) saját megítélése alapján megtiltani a Felhasználónak tartalmak elhelyezését és/vagy terjesztését, vagy törölni bármely tartalmat, amely a Yandex szolgáltatásainak segítségével elérhető. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy saját magának kell felmérnie minden, az adott tartalom használatával összefüggő kockázatot, beleértve a tartalom megbízhatóságát, teljességét vagy hasznosságát.

4.3. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a Yandex szolgáltatások működésének technológiája megkövetelheti a Felhasználó tartalmainak a Yandex általi másolását (reprodukálását), valamint a Yandex általi átdolgozásukat, hogy megfeleljenek egyik vagy másik szolgáltatás technikai követelményeinek.

5. A Yandex szolgáltatásainak használati feltételei

5.1. A Felhasználó saját maga viseli a felelősséget harmadik felekkel szemben a szolgáltatások használatával összefüggő tevékenységéért, beleértve azt, ha ez a tevékenység megsérti harmadik fél jogait vagy törvényes érdekeit, valamint hogy a szolgáltatások használata során folytatott tevékenysége ne ütközzön a hatályos jogszabályokba.

5.2. A Yandex szolgáltatásainak használata során a Felhasználónak nincs joga:

5.2.1. feltölteni, elküldeni, átadni vagy bármilyen más módon elhelyezni és/vagy terjeszteni olyan tartalmat, amely törvényekbe ütközik, kártékony, rágalmazó, jó erkölcsbe ütközik, erőszakot és kegyetlenséget mutat be (vagy propagál), megsérti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, az emberek faji, etnikai, nemi, vallási vagy szociális csoportjai elleni gyűlöletet és/vagy diszkriminációt propagál, valamely személy vagy szervezet számára sértő, pornográf, pedofil elemeket tartalmaz (vagy a pornográfiát, pedofíliát propagálja), szexuális szolgáltatásokat reklámoz (más szolgáltatásnak álcázva is), kábító- és ahhoz hasonló szerek, robbanóanyagok és egyéb fegyverek elkészítési módját, alkalmazását, használatát magyarázza el;

5.2.2. harmadik felek jogait megsérteni, ideértve a kiskorú személyeket is, és/vagy kárt okozni nekik bármilyen formában;

5.2.3. más személynek vagy valamely szervezet és/vagy közösség képviselőjének kiadni magát megfelelő felhatalmazás nélkül, például a Yandex munkatársainak, a fórumok moderátorainak, oldalak tulajdonosainak, valamint bármilyen más formában és módon illetéktelenül képviselni más személyeket az interneten, illetve a felhasználókat vagy a Yandexet megtéveszteni bármely szubjektum vagy objektum tulajdonságait és jellemzőit illetően;

5.2.4. feltölteni, elküldeni, átadni, vagy bármilyen más módon elhelyezni és/vagy terjeszteni tartalmat úgy, hogy a Felhasználó nem rendelkezik a jogszabályoknak megfelelő felhatalmazással és jogokkal vagy szerződéses viszonnyal ilyen tevékenységre;

5.2.5. feltölteni, elküldeni, átadni, vagy bármilyen más módon elhelyezni és/vagy terjeszteni rekláminformációkat speciális engedély nélkül, spam-et (kereső spam-et sem), elektronikus posta-címlistákat, piramisjátékokat, többszintű hálózati marketinganyagokat (MLM), internetes kiegészítőmunka- és e-mail-üzletrendszereket, szerencseleveleket, valamint a Yandex szolgáltatásainak használatával ilyenekben résztvenni, vagy kizárólag arra használni a Yandex szolgáltatásait, hogy átirányítsa a felhasználókat más domain-ek oldalaira;

5.2.6. feltölteni, elküldeni, átadni vagy bármilyen más módon elhelyezni és/vagy terjeszteni bármilyen olyan anyagot, amely vírust tartalmaz, vagy más olyan számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat, amelyek más számítógépek, telekommunikációs eszközök vagy programok károsítására, megsemmisítésére vagy funkcióinak korlátozására készültek, vagy illetéktelen hozzáférések megvalósítására szolgálnak, ugyanígy kereskedelmi programtermékek sorozatszámait, illetve a generálásukra szolgáló programokat, felhasználóneveket, jelszavakat és más hozzáférési eszközöket az interneten található fizetős oldalakhoz, valamint a fent említett információkra mutató linkeket;

5.2.7. illetéktelenül más személyek személyes adatait gyűjteni és tárolni;

5.2.8. megsérteni a Yandex szolgáltatásainak és weboldalainak normális működését;

5.2.9. a Szerződés által meghatározott korlátozások és tiltások megsértésére irányuló tevékenységet folytatni;

5.2.10. más módon megsérteni a jogszabályokat, beleértve a nemzetközi jog szabályait is.

6. A szolgáltatások és a tartalom fenntartásának kizárólagos jogai

6.1. Minden, a Yandex szolgáltatásainak segítségével elérhető objektum, beleértve a design-elemeket, szövegeket, grafikus ábrázolásokat, illusztrációkat, videókat, számítógépes programokat, adatbázisokat, zenét, hangot és más, a Yandex szolgáltatásaiban elhelyezett objektumokat, a Yandex, a Felhasználók és más jogtulajdonosok kizárólagos jogainak objektumai.

6.2. A tartalmak vagy a szolgáltatások bármely más elemének használata csak az egyes szolgáltatások által kínált funkciók keretein belül használhatók. A Yandex szolgáltatások semmilyen tartalmi eleme, vagy a Yandex szolgáltatásokban elhelyezett semmilyen tartalom nem használható fel más módon a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül. Felhasználás alatt értendő többek között a reprodukálás, másolás, átdolgozás, terjesztés bármilyen alapon, stb. Kivételt képeznek azok az esetek, amelyeket konkrétan megemlítenek az OF jogszabályai, illetve a Yandex egyes szolgáltatásának felhasználási szerződései.

A szolgáltatások tartalmi elemeinek, valamint bármely tartalomnak a Felhasználó általi nem kereskedelmi célú, személyes felhasználása úgy engedélyezett, hogy megmaradjon a szerzői jogvédelem és az ahhoz hasonló jogok védelmének minden jele, az áruvédjegyek, egyéb információk a szerzőségről, a szerző neve (vagy álneve)/a jogtulajdonos megnevezése változatlan formában, megmaradjanak a megfelelő objektumok változatlan formában. Kivételt képeznek azok az esetek, amelyeket konkrétan megemlítenek az OF jogszabályai, illetve a Yandex egyes szolgáltatásának felhasználási szerződései.

7. Harmadik felek oldalai és tartalmai

7.1. A Yandex szolgáltatásai tartalmazhatnak az internet más oldalaira vezető linkeket (harmadik felek oldalai). A Yandex nem ellenőrzi azt, hogy az adott harmadik felek és tartalmaik megfelelnek-e egyes követelményeknek (megbízhatóság, teljesség, törvényesség stb.). A Yandex nem vállal felelősséget az olyan harmadik felek oldalain elhelyezett bármilyen információért, anyagokért, amelyekhez a Felhasználó a Yandex szolgáltatásain keresztül fér hozzá, beleértve a harmadik felek által kifejtett bármilyen véleményt, vagy meggyőződést, reklámokat, stb., valamint az ilyen oldalak elérhetőségéért vagy tartalmáért, vagy azoknak a Felhasználó általi használatából eredő következményeiért.

7.2. Az Oldalon elhelyezett bármilyen oldalra, termékre, szolgáltatásra, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jellegű információra mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Yandex elismerné vagy ajánlaná az adott terméket (szolgáltatást, tevékenységet), azoknak az eseteknek a kivételével, amikor erre konkrétan utalnak a Yandex forrásai.

8. Reklám a Yandex szolgáltatásaiban

8.1. A Yandex az OF jogszabályai által meghatározott mértékben visel felelősséget a Yandex szolgáltatásokban általa elhelyezett reklámokért.

9. Garanciák hiánya, felelősségi korlátozások

9.1. A Felhasználó saját felelősségére használja a Yandex szolgáltatásait. A szolgáltatások „as is” alapúak. A Yandex nem vállal felelősséget azért, hogy a szolgáltatások megfeleljenek a Felhasználó céljainak;

9.2. A Yandex nem garantálja azt, hogy a szolgáltatások megfelelnek/a jövőben meg fognak felelni a Felhasználó elvárásainak, a szolgáltatások megszakítás nélkül, gyorsan, megbízhatóan és hibamentesen működnek; a szolgáltatások használatával kapott eredmények pontosak és megbízhatóak lesznek, és alkalmasak bármilyen célra való felhasználásra, vagy bármilyen minőségben (például bármilyen tény megállapítására és/vagy megerősítésére); bármilyen, a szolgáltatások segítségével kapott termék, szolgáltatás, információ stb. minősége meg fog felelni a Felhasználó elvárásainak;

9.3. A Felhasználó saját felelősségére és kockázatára használhat bármilyen olyan információt és/vagy anyagot (beleértve a letölthető szoftvereket, leveleket, használati utasításokat, útmutatásokat, stb.), amelyeket a Felhasználó a Yandex szolgáltatásain keresztül ér el, és a Felhasználó saját maga viseli a felelősséget az adott információk és/vagy anyagok használatából eredő esetleges következményekért, beleértve a Felhasználó számítógépében okozott károkat, vagy harmadik feleknek okozott károkat, adatvesztést, vagy bármilyen más kárt;

9.4. A Yandex nem vállal felelősséget semmilyen olyan veszteségért, amelyek a Yandex szolgáltatások vagy azok bizonyos részei/funkciói Felhasználó általi használatának következményeként léptek fel;

9.5. A Yandex felelőssége bármilyen körülmények között 10 000 (tízezer) rubelre korlátozódik Oroszország Polgári Törvénykönyvének 15. cikkének értelmében, és csak abban az esetben köteles ezt megfizetni, ha ő követett el törvénysértést.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A jelen Szerződés a szolgáltatások használatát szabályozó szerződésnek minősül a Felhasználó és a Yandex között, és valamennyi korábbi szerződés helyébe lép.

10.2. Jelen Szerződést az Oroszországi Föderáció jogszabályai határozzák meg, és azoknak megfelelően kell értelmezni. A jelen Szerződés által nem szabályozott kérdéseket az Oroszországi Föderáció jogszabályainak megfelelően kell rendezni. A jelen Szerződés által szabályozott viszonyokból fakadó minden vitás kérdést az Oroszországi Föderáció jogszabályainak megfelelően kell megoldani, az oroszországi jog normáinak megfelelően. Jelen Szerződés szövegében mindenütt, ahol más nincs egyértelműen feltüntetve, a jogszabályok terminus az Oroszországi Föderáció jogszabályaira és a Felhasználó tartózkodási helyének jogszabályaira utal.

10.3. Tekintettel a jelen Szerződés keretei között nyújtott szolgáltatások térítésmentességére az Oroszországi Föderáció jogszabályaiban előírt fogyasztóvédelmi jogi normák nem alkalmazhatók a Felhasználó és a Yandex viszonyára.

10.4. A Szerződésben semmi nem értelmezhető úgy, hogy a Felhasználó és a Yandex között ügynöki, partneri-, vagy együttműködési viszony keletkezne, vagy személyzet felvétele folyna, vagy bármilyen olyan más viszony jönne létre, amelyet jelen Szerződés nem említ egyértelműen.

10.5. Amennyiben jelen Szerződés egyes rendelkezései valamilyen okból érvényüket vesztik, az nem befolyásolja a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét vagy alkalmazandóságát.

10.6. Amennyiben a Yandex nem lép fel a Szerződés rendelkezéseinek a Felhasználó vagy más felhasználók általi megszegése esetén, az nem fosztja meg a Yandexet attól a jogától, hogy később megtegye a szükséges intézkedéseket saját érdekei védelmében, valamint nem jelenti azt, hogy a Yandex lemondott volna a jogairól a későbbiekben elkövetett azonos vagy hasonló szabályszegések esetén.

10.7. Jelen Szerződés orosz nyelven készült és bizonyos esetekben a Felhasználó tanulmányozás céljából megkaphatja más nyelven is. Ellentmondás esetén a Szerződés orosz nyelvű változata és annak más nyelvű fordítása között jelen Szerződés orosz nyelvű változatának rendelkezései alkalmazandók.

 

Publikálás dátuma: 2017. 05. 04.

A dokumentum előző verziója: https://yandex.com/legal/rules_hu/29082016