Yandex-palvelujen käyttäjäsopimus

Tämä asiakirja on Yadex-palvelujen käyttäjäsopimuksen suomennos. Yandex-palvelujen venäjänkielisen version ja sen suomennoksen välillä syntyessä ristiriitoja vain venäjänkielinen versio on laillisesti sitova. Yandex-palvelujen venäjänkielinen versio voi löytää täältä: https://yandex.ru/legal/rules/?lang=ru

1. Yleiset säännökset

1.1. Yandex-rahavastuuyhtiö (jäljempänä — Yandex) tarjoaa Internetin verkoston käyttäjälle (jäljempänä – Käyttäjä) käyttämään omia Käyttäjäsopimuksessa esitettyjä palveluja (jäljempänä — Sopimus). Sopimus astuu voimaan Käyttäjän Sopimuksen suostuttua Sopimuksen kohdan 1.4.tarkoitetussa järjestetykssä.

1.2. Yandex tarjoaa Käyttäjille pääsyn palvelujen laajaan valikoimaan, mukaan lukien navigointi-, viestintä-, haku-, kaikenlaisten tietojen ja materiaalien sijoitus- ja tallennus-, sisällön personoinnin, ostoksien jne. välineet. Kaikki nykyiset palvelut sekä palvelujen jokia kehitys ja/tai uusien palvelujen lisäys on tämän Sopimuksen kohteena.

1.3. Tämä Sopimus, Yandex-hakujärjärjestelmän Käyttölisenssi (https://yandex.com/legal/termsofuse), Luottamuksellisuuspolitiika (https://yandex.com/legal/confidential) säätävät Yandex-palvelujen käyttöä sekä eri palvelujen käyttöehtoja. Yandex voi muuttaa Sopimusta ilman erikoista tiedotetta, Sopimuksen uusi versio astuu voimaan sen kulkaisemisen hetkeltä Internertin verkostoon tässä otsikossa osoitetuun osoitteeseen, jos muuta ei säädetä Sopimuksen uudella versiolla. Käyttösopimuksen voimassa oleva versio on sivulla: https://yandex.com/legal/rules.

1.4. Alöottaan jonkin palvelun/ sen eri toimintojen käyttöä tai käymallä rekisteröinnin menetellyn läpi Käyttäjää pidetään Sopimuksen tunnustamiseksi täydessä määrin ilman jonkilaisia huomautuksia ja poikkeuksia. Käyttäjän epäsuostumuksella Sopimuksen jonkinlaisiin säännöksiin hänellä ei ole oikeutta käyttää Yandexin palveluja. Jos Yandexiin on tehty jonkinalaisia muutoksia Sopimuksen kohda 1.3. tarkoittaman järjestyksen mukaamn, joihon Käyttäjä ei suostu, hän on velvollinen päättämään Yandexin palvelujen käyttö.

2. Käyttäjän rekisteröinti. Käyttäjäsivu

2.1. Eri Yandex-palvelujen tai palvelujen eri toimintojen käyttäkseksi Käyttäjän on mentävä rekisteröintimenettelyä läpi, jonka tulokseksi luodaa ainutlaatuinen käyttäjäsivu.

2.2. Rekisteröintiä varten Käyttäjä sitoutuu esittämään tarkkoja ja täydellisiä tietoja rekisteröinnion muodossa esitettyihin vastauksiin ja pitämään näitä tietoja ajantasaisessa tilassa. Jos Käyttäjä antaa vääriä tietoja tai Yandexilla on syytä pitämään Käyttäjän esittämiä tietoja puuttellisina ta epäluotettavina, niin Yandexilla on oikeus oman harkintansa mukaan joko poistaa käyttäjäsivu, joko kieltää Käyttäjää käyttämästä omia palveluja (tai eri toimintoja).

Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjä voi ladata kuvan käyttäjätilille (profiilikuva) Käyttäjätilin kuva voi seurata Käyttäjän julkaisemia tiedostoja Yandexin palveluiden käyttämisen aikana. Käyttäjätilin profiilikuvan täytyy vastata tämän Sopimuksen kohdan 4 vaatimuksia.

Tapauksissa, kun Käyttäjä ottaa oman kuvan Käyttäjätilin profiilikuvaksi, Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, että Yandexilla on oikeus julkaista ja käyttää Käyttäjän kuvaa myöhemmin Yandexin palveluissa, myynnin edistämistuotteissa, yritysten blogeissa ja Yandexin tileissä ulkopuolisilla resursseilla.

2.3. Yandexilla on oikeus milloin tahansa vaatia Käyttäjältä rekisteröinnin aikana esitettyjen tietojen vahvistamista ja pyytää sen yhteydessä sitä todistavia tositteita (mukaan lukien – henkilöstöä todistavat asiakirjat), joiden esittämättä jättämistä Yandexin harkintansa mukaan voidaan rinnastamaan väärien tietojen esittämiseen ja se voi maiheuttaa Sopimuksen kohdan 2.2. tarkoittamia seurauksia. Jos heidän antamissa asikirjoissa esitetyt tiedot eivät vasta rekisteröinin aikana esitettyjä tietoja sekä jos rekisteröinnin aikana esitetyt tiedot eivät salli tunnistamasta Käyttäjää, Yandexilla on oikeus kieltää Käyttäjää pääsemästä käyttäjäsivuun ja käyttämästä Yndeexin palveluja.

2.4. Käyttäjäsivussa olevia Käyttäjän henkilökohatisia tietoja Yandex tallentaa ja käsitelee Luottamuksellisuuspolitiikan ehtojen mukaan (https://yandex.com/legal/confidential).

2.5. Käyttäjäsivuun pääsyvälineet.

2.5.1. Rekisteröinnin aikana Käyttäjä itse valitsee käyttäjätunnus (Käyttäjän rekisterin ainutlaatuinen symbolinimi) ja salasana pääsemiseksi käyttäjäsivuun. Yandexilla on oikeus kieltää määrittyjen käyttäjätunnuksien käyttämistä sekä asettaa vaatimuksia käyttäjätukselle ja salasanalle (pituus, sallitut symbolit jne).

2.5.2. Käyttäjäsivun rekisteröinnin jälkeen Käyttäjällä on mahdollisuus käyttämään käyttäjäsivuun pääsemiseksi oikeaksi todistamisen vaihtoehtoinen väline vaihtaen sillä tehty salasana. Pääsy sellaiseen välineeseen kahden tekijän oikeaksi todistamisen asennus Account Management User Interfacese:ssa käyttäjäsivulla.

2.5.3 Kun Käyttäjä kirjautuu tiliin, Käyttäjän laitteeseen tallentamat tilitiedot voidaan tallentaa automaattisesti laitteen selaimeen, kunnes Käyttäjä lopettaa kirjautuneena työskentelynsä, joten kirjautumistietojen syöttämistä ei vaadita joka kerta, kun Yandex-palveluja käytetään.

Käyttäjätilin tietoja, jotka tallennetaan automaattisesti laitteen selaimeen, voidaan käyttää Yandex-palveluhin pääsyä varten, mukaan lukien Yandexin kumppaneiden (mukaan lukien OOO YANDEX:in kanssa samaan ryhmään kuuluvat yhtiöt) palvelut, verkkosivustot, sovellukset ja muut ohjelmistotuotteet ja Beru-palvelu (https://beru.ru), paitsi tämän Sopimuksen 2.8.2 kohdassa mainitut tapaukset.

2.6. Käyttäjä itse kantaa vastuutta käuyttäjäsivuun valittujen pääsyvälineiden turvallisuudesta (vastastuskyky arvailuun) sekä itse turvaa niiden luottamuksellisuus. Käyttäjä itse vastaa kaikista toimeista (sekä toimien seurauksista) Yandexin palvelujen käyttämisen puitteissa tai käyttämällä Yandexin palveluja Käyttäjän sivulla, lukuun ottaen Käyttäjän vapaehtoisella siirtämisellä käyttäjäsivulla olevia pääsytietoja kolmansille henkilöille millä ehdoilla (mukaan lukien sopimusten perusteella). Samalla kaikkia toimeita Yandexin palvelujen käytön puitteissa tai Käyttäjän suvun avulla pidetään Käyttäjän tekemisiksi lukuun ottamatta näitä tapauksia, jolloin Käyttäjä kohdan 2.7.tarkoitetussa järjestyksessä on tiedottanut Yandexia Yandexin palveluihin luvattomasta pääsystä käyttämällä käyttäjäsivua ja/tai käyttäjäsivuun (salasanaan tai kahden tekijän oikeaksi todistamisen välineisiin) pääsyvälineitä.

2.7. Käyttäjä on velvollinen viipymättä ilmoittaa Yandexille joka luvattomasta (käyttäjän luvattomasta) pääsystä Yandexin palveluihin käyttämällä Käyttäjän sivua ja/tai käyttäjäsivuun pääsyvälineiden luottamuksellisuuden joka rikkomisesta (rikkomisen epäillyksestä). Turvallisuuden syistä Käyttäjä itse suorittaa toiminnan turvallista lakkauttamista omassa käyttäjäsivussa (painike ”Lopeta”) Yandexin palvelujen joka käyttämisen jälikeen. Yandex ei ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta tiedon, samoin kuin muista seurauksista, jotka voisivat tapahtua Käyttäjäsopimuksen tämän osan säännösten rikkomisen takia.

2.8. Käyttäjäsivun käyttö.

2.8.1. Käyttäjällä ei ole oikeutta jäljentää, toista, ja kopioida, myydä tai jälleenmyydä sekä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin Yandexin joitakin palveluja (mukaan lukien kontentti, joka on käyttäjien saatavilla palvelujen kautta) tai pääsy niihin lukuun ottamatta tapauksia, jolloin Käyttäjä sai sellainen lupa Yandexilta tai kun se on nimenomaisesti säädetty jonkin palvelun käyttösopimuksella.

2.8.2. Käyttäjien tiettyjä sivuja voidaan rajoittaa tai kieltää Yandexin tiettyjen palvelujen tai eri toimintojen käyttämästä, jos se on tarkoitettu rekisteröitymishetkellä tai tietyn palvelun käyttöolosuhteissa.

2.9. Rekisteröinnin päättyminen. Yandexilla on oikeus estää tai poistaa käyttäjän sivu sekä kieltää pääsyä käyttämällä Yandexin tiettyihin palveluihin pääsy joka kättäjäsivulla ja poistaa joka kontentti syytä ilmoittamatta, mukaan lukien Sopimuksen ehtojen tai Sopimuksen kohdan 1.3. tarkoittamien muiden asiakirjojen rikkomisella samoin kuin palvelu on jätetty käyttämättä, erityisesti:

2.9.1. Yandexin palvelun postilaatikko. Postia poistetaan, jos Käyttäjä ei käyttänyt sitä yli 24 kuukautta.

2.10. Käyttäjäsivun poistaminen.

2.10.1. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa poistaa Yandexin kaikissa palveluissa olevia käyttäjäsivuja tai jos on olemassa vastaava toiminto päättää sen toiminytaa joiden suhteen.

2.10.2. Yandex poustaa käyttäjäsivu seuraavasti:

2.10.2.1. käyttäjäsivu lukitetaan yhden kuukauden ajaksi, jona aikana Käyttäjän pääsy käyttäjäsivulle tulee mahdottomaksi, samalla tämän käyttäjäsivun avulla sijoitettu kontentti voidaan poistaa;

2.10.2.2. jos edellä mainittuna aikana käyttäjäsivu uudistetaan, käyttäjäsivuun pääsy Käyttäjälle palautuu, mutta käyttäjäsivun avulla sijoitettu kontentti ei kuulu palauttamiseen;

2.10.2.3. jos edellä mainittuna aikana käyttäjäsivu ei palauteta, sen käyttöön sidottua kontenttia poistetaan ja käyttäjätunnus on käytettävissä muille käyttäjille. Tältä hetkeltä käyttäjäsivun, siihen kuuluivan tiedon ja samoin Yandexin palveluihin pääsy käyttämällä tätä käyttäjäsivua tulee mahdottomaksi.

2.10.3. Sopimuksen kohdissa 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. (lukuun ottamatta käyttäjätunnukseen pääseminen kaikille käyttäjille) esitetty järjestys on sovellettavissa myös pääsyn kieltoa suhteen käyttämällä tiettyjen palvelujen jokin käyttäjäsivu.

3. Yleiset säännöksen käytöstä ja tallentamisesta

3.1. Yandexilla on oikeus asettaa palvelujen käytön rajoitukset kaikille Käyttäjille tai Käyttäjioen eri kategorioille (riippuen Käyttäjän sijainnistya, tarjoitetun palvelun kielestä jne.) mukaan lukien: palvelun eri toimintojen olemassaolo/ puuttuminen, posti-ilmoitusten tallentamisen aika Yandex.Posti-palvelussa, joka muu kontentti, ilmoitusten enimmäslukumäärä, joita voi lähettää tai vastaanottaa yksi rekisteröity käyttäjä, posti-ilmoituksen tai levyntilan enimmäiskoko, palveluun kääntämisten lukumäärä määrätyllä ajalla, kontentin tallentamisen enimmäisaika, ladattavan kontentin erikoiset parametrit jne. Yandex voi kieltää automaattista pääsyä omiin palveluihin sekä lopettamaan automaattiseti luotujen minkä tahansa tietojen (esim. roskaposti) vastaanottoa.

Käyttäjän laitteistojen ja omien laitteistojen suojelemiseksi Yandexilla on oikeus rajoittaa minkä tahansa viestien vastaanottamisen ja toimittamisen Käyttäjälle, kun ko. viestit sisältävät haittaohjelmia tai -koodin, tai jos Yandexin automaattiset suodatus- ja virustorjuntavälineet ovat määrittäneet, että ko. viesteissä on tällaisia haittaohjelmia tai -koodeja. Käyttäjää on tiedotettu ja hän hyväksyy sen, että Yandex em. tarkoituksessa saa tehdä/teettää ko. viestien sisältämien haittaohjelmien tai -koodien tutkimuksen Yandexin automaattisten suodatus- ja virustorjuntavälineiden toiminnan laadun parantamiseksi.

3.2. Käyttämällä Yandexin palveluja Käyttäjä Venäjän Federaation lain ”Mainnoksista” osan 1 artklan 18 mukaan antaa suostumuksensa mainosilmoitusten vastaanottoon. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta mainosviestejä käyttäen sopivaa toimintoa, joka kuuluu sellaiseen palveluun tai jonka yhteydessä saatiin mainonnat.

Käyttäjä antaa Yandex:lle suostumuksensa tiedottamaan muille Palvelun Kayttäjille hänen uusien ilmoituksiensa julkaisemisesta, hänen toimintojensa muiden Käyttäjien Sisällön kohti suorittamisesta, sekä muiden hänen toimintojensa Palvelun mukaisesti suorittamisesta.

3.3. Palvelun laadun parantamiseksi Yandexilla ja/tai tämän toimeksiannosta kyselyn tekevillä tahoilla on oikeus kerätä Käyttäjien mielipiteitä ja palautteita eri asioista lähetttämällä tiedotteita Käyttäjän käydessään palvelusivuilla tai ottamalla yhteyttä Käyttäjän käyttäjätilin kautta annettuihin yhteystietoihin (käyttämällä puhelinsoittoja ja sähköposteja). Kerättyjä mielipiteitä ja palautteita voidaan hyödyntää muodostettassa tilastotietoja, joita voidaan käyttää Yandexin palveluissa. Käyttäjän kyselyn yhteydessä jättämiä palautteita voidaan Yandexin toimesta myös julkaista Yandex-palveluissa tai riippuvaisten tahojen palveluissa, sekä mainiten Käyttäjän nimen/käyttäjänimen että sitä mainitsematta. Jättäessään palautteita Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän Sopimuksen vaatimuksia ja mm. sopimuskohta 5:ssa mainittuja vaatimuksia.

4. Käyttäjän kontentti

4.1. Käyttäjä on itse vastuussa Käyttäjän tallentaman kontentin sisällön vastaisuudesta voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia, mukaan lukien vastuu kolmansien henkilöiden suhteen siinä tapauksissa, jos Käyttäjän sijoittaman tietyn kontentin tai kontentin sisältö rikkoo kolmansien henkilöiden oikeuksia, mukiaan lukien tekijöiden ei-vatallisuusoikeuksia, kolmansien henkilöiden henkisiä oikeuksia ja/tai yerittää riistää heille kuulumattomia hyödykkeitä.

4.2. Käyttäjä tunnustaa ja suostuu siihen, että Yandex ei ole velvollinen tarkastella Käyttäjän tallentamaan ja/tai levittämän Yandexin palvelujen läpi minkä tahansa lajin kontentti samoin kuin Yandexilla on oikeus (mutta ei velvollisuutta) oman harkintansa mukaan kieltää Käyttäjää tallentamasta ja / tai levittämästä Yandexin palvelujen läpi minkä tahansa lajin kontentti. Käyttäjä tunnustaa ja suostuu siihen, että hänen pitäisi itsen arvioida kaikki kontentin käyttämiaseen liittyvät riskit mukaan lukien tämän kontentin luotettavuuden, täydellisyyden tai hyödyllisyyden arviointi.

4.3. Käyttäjä tunnustaa ja suostuu siihen, että lavelujen toiminnan tekniikka voi vaatia Käyttäjän kontentin jäljentämistä (toistoa) sekä sen käsittelyä Yandexilloa tietyn palvelun teknillisten vaatimusten mukaan.

5. Yandexin Palvelujen käytön ehdot

5.1. Käyttäjä on itse vastuussa kolmansien henkilöiden suhteen omista toimeista, jotka liittyvät Palvelun käyttöön mukaan lukien, jos tällaiset toimenpiteet johtaavat kolmansien henkilöiden oikeuksien ja laillisten etujen rikkomiseen sekä lain noudattamisesta Palvelun käytön yhteydessä.

5.2. Yandexin Palvelujen kåäyttäessä Käyttäjällä ei ole oikeutta:

5.2.1. ladata, lähettää, välittää tai muulla tavoin tallentaa ja / tai levittää kontenttia, joka on laitonta, vahingollista, herjaavaa, moraalia loukkovaa, väkivaltaa ja julmuutta näytettävää (tai propangandan olevaa), immateriaalioikeuksien rikkovaa, ihmisiä rotuun, etniseen, seksuaaliseen, uskonnollisista, sosiaalisista syistä vihaa ja / tai syrjintää edistävää, sisältävää loukkauksia henkilöiden tai organisaatioiden vastaan, sisältävää (edistävää) pornografian, lapsierotiikan elementtejä, seksipalvelujen mainosta mukaan lukien muiden palvelujen nimessä (tai propangandaa) sisältävää, huumeiden tai niiden vastineiden tai räjähteiden ja muiden aseiden valmistusta, käyttöä tai muuta käyttöä selventävää;

5.2.2. loukkaa kolmansien henkilöiden mukaan alaikäisten oikeuksia ja / tai vahingoittaa heitä millään tavalla;

5.2.3. esiintyä toisena henkilönä tai yrityksen ja / tai yhteisön edustajana ilman riittäviä oikeuksia mukaan lukien Yandex työntekijänä, foorumin johtajana, sivuston omistajana sekä käyttää verkoston muiden henklöiden edustusta sekä saattaa käyttäjiä ja Yandex harhaluuloon joidenkin subjektien tai kohteiden ominaisuuksilla;

5.2.4. ladata, lähettää, välittää tai muulla tavoin sijoittaa ja / tai levittää kontentti ilman oikeuksia tehdä sellaisia toimeita lainsäädännön tai muiden sopimussuhteiden mukaan;

5.2.5. ladata, lähettää, välittää tai muulla tavoin tallentaa ja / tai levittää erikoisella tavalla kiellettyjä mainistietoja, roskapostia (mukaan lukien hakuroskapostia), muiden henkilöiden sähköpostiosoitteiden nluetteloja, "pyramidien", monitasoinen (verkko-) markkinoinnin (MLM) järjestelmiä, "ketjukirjeitä" sekä käyttää Yandexin palveluja näihin toimintoihin tai käyttää Yandex palveluija vain käyttäjien ohjaamiseksi muihin domainien sivuille;

5.2.6. ladata, lähettää, välittää tai muulla tavoin tallentaa ja / tai levittää materiaalia, joka sisältää viruksia tai muuta ohjelmakoodia, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on keskeyttää, tuhota tai rajoittaa minkä tahansa tietokoneen tai tietoliikennelaitteiden tai ohjelmien toimintaa laittoman pääsyn suorittamiseksi sekä kaupallisiin ohjelmistotuotteiden ja ohjelmien sekä kaupallisten ohjelmien sarjanumeroja ja niiden kehittämiseksi, käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita keinoja päästä luvatta Internetin maksullisiin sivustoihin sekä sijoittaa linkkejä edellä mainituihin tietoihin;

5.2.7. laittomasti kerätä ja tallentaa muiden henkilöiden henkilökohtaisia tietoja;

5.2.8. häiritä Yandexin verkostosivujen ja palvelujen normaalia toimintaa;

5.2.9. edistää kieltojen ja rajoitusten Sopimuksen asettamien toimeiden rikkomista

5.2.10. muulla tavalla rikkoa lainsädännön mukaan lukien kansainvälisten oikeuksien sääntöja.

6. Palvelujen ja kontentien pitämiseen yksinoikeudet

6.1. Yandexin palvelujen avulla käytössä olevat kohteet mukaan lukien sisustuselementit, tekstit, graafiset kuvat, piirusrtukset, videot, tietokoneiden ohjelmat, tietokannat, musiikki, äänet ja muut kohteet, joita on tallennettu Yandexib palveluille, ovat Yandexin, Käyttäjien ja muiden oikeuksien haltijoiden yksinoikeuksien kohteet.

6.2. Kontentin sekä palvelujen muiden elementtien käyttö on mahdollinen vain tietyn palvelun tarjoiman toiminnon puitteissa. Mitään Yandexin palveluihin tallenetuista elementeistä sekä joka kontenttia ei saa käyttää muulla tavalla ilman oikeudenhaltijan ennakkosuostumusta. Käyttönä tarkoitetaan mukaan lukien: jälentämistä, kopiointia, käsittelyä, levittämistä millä tahansa perusteella, esittämistä kehykseen, jne.

Poikkeuksena ovat tapaukset, joita suoraan säätää Venäjän lainsäädäntö tai Yandexin tietyn palvelun käyttöehdot.

Palvelujen sisältävien elementtien sekä henkilökohtaioselle käytölle tarkoitutun kontentin käyttö Käyttäjällä on sallittu kaikkien tekijänoikeuden merkkien, lähioikeuksien, tavaramerkkejä ja muiden ilmoitutusten tekijästä, tekijän nimen (salanimen)/ oikeudenhaltijan nimen säilyttämisen muuttumattomina muodossa. Poikkeuksena ovat tapaukset, joita suoraan säätää Venäjän lainsäädäntö tai Yandexin tietyn palvelun käyttöehdot.

7. Kolmansien henkilöiden sivut ja kontentit

7.1. Palvelut Yandex voivat sisältää linkkejä Internetin muihin sivuihin (kolmansien osapuolten sivustoihin). Näitä kolmansia osapuolia ja heidän kontentteja ei tarkistaa Yandex tiettyjä vaatimuksia (tarkkuus, täydellisyys, laillisuus, jne.) vastasuudeksi. Yandex ei vastaa mistään tiedista, materiaaleista, joita on tallennettu kolmansien henkilöiden verkkosivuille, joihin käyttäjä pääsee käyttämällä palveluita mukaan lukien kolmansien henkilöiden sivuilla esitettyjen mahdollisten lausuntojen tai väittelyjen, maivosten jne. takia sekä tällaisten sivustojen tai kontenttien saatavuudesta ja Käyttäjän käytön seurauksista.

7.2. Linkki (missä tahansa muodossa) Sivustolla tallennettuun joka sivustoon, tuotteeseen, palveluen, kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tietoihin tiedot sisältämiä sivusto ei ole näiden tuotteiden (palvelujen) hyväksynnällä tai suosittuksella Yandexin puolelta paitsi sellaisia tapauksia, jolloin siitä osoitetaan Yandex resursseissa.

8. Yandexin palveuissa oleva mainostelu

8.1. Yandex vastaa Yandexin palveluihin tallennetuista mainonoksista Venäjän Federaation lainsäädännön puitteissa.

9. Takuun puute, vastuun rajoitus

9.1. Käyttäjä käyttää Yandex palvelut omalla vastuulla. Palveluja tarjotaan "sellaisenaan". Yandex ei ole vastuussa mukaan lukien palvelujen vastyaisuudesta Käyttäjän tavoitteita;

9.2. Yandex ei takaa, että: palvelut täyttävät / tulevan täyttämään Käyttäjän vaatimuksia; palveluja annetaan keskeytymättömästi, ne tulevat tarkkoiksi ja luotettaviksi ja niitä voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen tai jossakin laadussa (esim jonkinlaisten tosiasioiden täsmentämiseksi ja / tai vahvistamiseksi); palvelujen käytöllä saadun tietyn tuotteen, palvelun, tiedon jne. tuolee vastamaan Käyttäjän odotuksia;

9.3. Kaikki tiedot ja / tai aineet (mukaan lukien ladattavat ohjelmistot, kirjeet, ohjeet jne.), joihin pääsy Käyttäjä saa Yandexin palveluja käyttäen, Käyttäjä voi käyttää omalla vastuulla ja riskillä ja hän yksin on vastuussa mainittujen tietojen ja/tai aineiden käytön mahdollisista seurauksista mukaan lukien vahingosta, joka voi aiheuttaa Käyttäjän tai kolmansien henkilöiden tietokoneelle, tietojen menetyksestä tai muista vaurioista;

9.4. Yandex ei vasta minkäänlaisista tappioista, jotka tapahtuivat Yandexin palvelujen tai eri osien / palvelutoimintojen käytöstä Käyttäjällä;

9.5. Kaikissa tapauksissa Yandexin vastuu Venäjän Siviililain artiklan 15 mukaisesti on Venäjän Federaation rajoitettu 10 000 (kymmenentuhannella) ruplalla ja vastuu langetaan Yandexille vain syyllisyyden olemassa olossa.

10. Muut määräykset

10.1. Tämä sopimus on sopimus käyttäjän ja Yandexin välillä palvelujen käyttämisen järjestyksestä ja korvaa kaikki aikaisemmat väliset sopimukset Käyttäjän ja Yandexin välillä.

10.2. Tätä sopimusta sovelletaan ja tulkitaan Venäjän lainsäädännön mukaisesti. Tällä Sopimuksella säädättömät kysymykset ratkaistaan Venäjän lainsäädännön mukaisesti. Tämän Sopimuksen suhteista kaikki johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Venäjän Federaation lainsäädännön ja normien mukaan. Kaikkialla tämän Sopimuksen tekstissä, ellei muuta ilmoiteta, termi "laki" tarkoittaa Venäjän Federaation lainsäädäntöä sekä Käyttäjän oleskelupaikan säädäntöä.

10.3. Tämän Sopimuksen puitteissa tarjotettujen Palvelujen maksuttomuuden takia Venäjän Federaation lainsäädännön tarkoittamia kuluttajansuojelun sääntöjä ei voi käyttää Käyttäjän ja Yandexin välisissä suhteissa.

10.4. Tätä sopimusta ei voi ymmärtää Käyttäjän ja Yandex välisten edustukseni, yheisen toiminnan kumppanuuden, henkilökotaisen palkkauksen tai jonkinlaisiksi muiksi suhteiksi, joita ei säädetty Sopimuksessa.

10.5. Jos syystä tai toisesta tämän Sopimuksen yksi tai useaa sääntöä katsotaan pätemättömäksi tai juridisesti kelvottomisiksi, se ei vaikuta Sopimuksen muiden sääntöjen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

10.6. Toimettomuus Yandexin puolelta Käyttäjän tai muiden kayttäjien rikkoen Sopimuksen sääntöjä ei riistä Yandexilta oikeutta ryhtyä omien intressien suojelun toimenpiteisiin myöhemmin sekä ei tarkoita Yandex luopumista oikeuksistaan samanlaisten tai vastaavien rikkomuksien saattamisessa myöhemmin.

10.7. Tämä sopimus on laadittu venäjäksi ja joissakin tapauksissa sitä voidaan tarjota Käyttäjän tutustumiseksi tuttarkastettavaksi toisella kielellä. Jos Sopimuksen venäjakieleisen version ja Sopimuksen versioiden muilla kielillä syntyy eroavaisuuksia, niin sovelletaan tämän Sopimuksen venäjankielisen version määräyksiä.

Julkaistu 18.07.2019

Asiakirjan edellinen versio: https://yandex.com/legal/rules/25062019

Asiakirjan edellinen versio: https://yandex.com/legal/rules/20022019

Asiakirjan edellinen versio: https://yandex.com/legal/rules/28012019

Asiakirjan edellinen versio: https://yandex.com/legal/rules/04062018

Asiakirjan edellinen versio: https://yandex.com/legal/rules/04052017

Asiakirjan edellinen versio: https://yandex.com/legal/rules/07072016