Reguli de comportare pentru programul de recomandări pentru utilizatorii serviciului Yandex.Taxi

Invitați-vă prietenii la serviciul Yandex.Taxi și împărțiți cu ei codul dvs. promoțional. Utilizând codul dvs. promoțional, prietenii invitați vor primi o reducere la prima călătorie comandată prin intermediul Serviciului, iar dvs. de asemenea veți primi aceeași reducere la următoarea călătorie comandată prin intermediul Serviciului pentru fiecare prieten invitat.

Valoarea reducerii, raza teritorială vizată, este stabilită în tabelul nr. 1 al acestor reguli.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. În prezentele Reguli pentru efectuarea unui program de recomandări pentru utilizatorii serviciului Yandex.Taxi (denumite în continuare "Reguli de program"), se folosesc următorii termeni și definiții:

1.1.1. Programul -- este o campanie de marketing desfășurată în orașele în care este prezent serviciul Yandex.Taxi pentru a populariza serviciul Yandex.Taxi.

1.1.2. Organizatorul Programului, Organizator — Yandex.Taxi B.V (denumit în continuare Yandex.Taxi).

1.1.3. Serviciul Yandex.Taxi Service — este un complex software și hardware care permite utilizatorilor să solicite servicii de transport de pasageri și bagaje și / sau alte servicii de transport și să proceseze și să transmită în mod automat solicitările de la utilizatori la Serviciul de taxi.

1.1.4. Utilizator — persoană fizică, care utilizează Serviciul în condițiile stabilite în documentul "Termeni de utilizare al serviciului Yandex.Taxi", care se află pe Internet la adresa: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_md.

1.1.5. Participant la program — este un utilizator al serviciului Yandex.Taxi care a efectuat prima călătorie comandată utilizând serviciul Yandex.Taxi și care a primit un cod promoțional de invitație personală.

1.1.6. Cod promoțional de invitație personală — este o anumită consecutivitate de caractere, care cu condiția activării și respectării altor condiții pentru utilizarea codului promoțional (https://taxi.yandex.md/promocode) și a regulilor programului, oferă unui prieten o reducere pentru prima călătorie comandată prin intermediul Serviciului.

1.1.7. Prieten — Un utilizator care primește nemijlocit de la un participant la program un cod promoțional de invitație personală.

1.1.8. Codul promoțional al unui membru al programului pentru prieten — este o anumită consecutivitate de caractere, care cu condiția activării și respectării altor condiții pentru utilizarea codului promoțional prevăzut de Regulile de utilizare a codurilor Promoționale și a regulilor programului ,,Membrul programului,, oferă o reducere pentru următoarea călătorie comandată prin serviciul Yandex.Taxi.

1.1.9. Durata programului — nedeterminată.

1.1.10. Condiții de utilizare a codurilor promoționale — un document postat la adresa de internet: https://taxi.yandex.md/promocode.

1.1.11. Acord de utilizare — un document publicat pe Internet la adresa: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_md, reprezentând o ofertă către Utilizator de a utiliza serviciul Yandex.Taxi.

1.1.12. Aplicația Yandex.Taxi — este o aplicație mobilă Yandex.Taxi disponibilă în magazinele de aplicații AppStore și Google Play.

1.1.13. Raza teritorială de extindere a programului — sunt orașele în care există serviciul Yandex.Taxi în Republica Moldova, enumerate în tabelul nr. 1.

1.2. Alți termeni utilizați în Regulile programului sunt interpretați în conformitate cu Acordul de utilizare și Regulile de utilizare a codurilor promoționale.

1.3. Participanții la program trebuie să se familiarizeze cu regulile Programului. Prin înregistrarea la serviciul Yandex.Taxi, membrul programului confirmă faptul că a citit și a fost de acord cu aceste Reguli de program.

1.4. Prietenul este obligat să citească regulile programului. Utilizând Codul promoțional de invitație personală, prietenul confirmă că a citit și că a fost de acord cu aceste Reguli de program.

1.5. Reducerile la utilizarea Codului promoțional de invitație personală și / sau a codului promoțional al participantului pentru un prieten sunt acordate în cazurile și în condițiile stipulate de Regulile de utilizare a codurilor promoționale, precum și de aceste reguli.

1.6. Programul nu este o loterie sau alt joc bazat pe risc.

1.7. Pot participa la Program persoanele cu capacitatea de exercițiu din Republica Moldova.

II. DESCRIEREA PROGRAMULUI

2.1. După efectuarea primei călătorii comandate prin serviciul Yandex.Taxi, Promocodul personal de invitație va fi afișat în secțiunea Reduceri a participantului la program în aplicația mobilă Yandex.Taxi.

2.2. Participantul la Program poate transmite Codul promoțional de invitație unui prieten (prieteni). Codul promoțional de invitație personală poate fi trimis unui număr nelimitat de prieteni.

2.3. Atunci când trimiteți un Promocode de invitație personală unui prieten (prieten), participantul la program se angajează să-l familiarizeze pe prieten (prietenii) cu toate informațiile privind condițiile de acordare a reducerii din Codul promoțional de invitație personală.

2.4. Pentru a primi reduceri, participantul la program și prietenul, trebuie să instaleze aplicația Yandex.Taxi pentru dispozitivele mobile, să activeze Codul promoțional de invitație personală, să comande o călătorie utilizând serviciul Yandex.Taxi.

Reducerea pentru participantul la program și pentru prieten nu este furnizată dacă prietenul nu activează Codul promoțional de invitație personală în aplicația Yandex.Taxi la plasarea cererii pentru servicii de transport de călători și de bagaje.

2.5. După ce un prieten a făcut prima comandă a călătoriei utilizând serviciul Yandex.Taxi, codul promoțional al membrilor programului pentru prieten este trimis participantului la program.

Participantul la Program este în drept să folosească Codul Promoțional al Participantului la Program pentru un Prieten atunci când efectuează următoarea călătorie, comandată prin serviciul Yandex.Taxi, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii. În cazul unei călătorii comandate prin serviciul Yandex.Taxi, mai târziu de data specificată în această clauză, discountul pentru Codul promoțional al Programului pentru prieten, nu este disponibil.

2.6. Participantul la Program are dreptul să utilizeze Codul Invitației Personale numai pentru trimiterea directă la un Prieten (Prieteni) și numai în scopuri necomerciale / personale. Codul invitației personale este interzis să-l distribuiți, să-l postați, să-l publicați și / sau să-l puneți la dispoziție altfel, inclusiv la un număr nedeterminat de persoane pe Internet, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, pe site-uri comerciale, messenger și bloguri, nu se limitează la e-mail, sms sau sisteme automate și bots. În cazul în care Organizatorul de Program are informații că Codul Invitației Personale a fost distribuit, postat, publicat și / sau pus la dispoziție în alt mod, încălcând clauza 2.6 a Regulilor, Organizatorul de Program are dreptul de a anula imediat acest Cod Promoțional de Invitație personală fără a trimite o notificare Participantului la Program. În acest caz, reducerea oferită de Codul promoțional al participantului pentru prieten nu este disponibilă.

Pentru a contracara utilizarea incorectă a codurilor promoționale specificate în aceste Reguli și / sau abuzul de coduri promoționale, Yandex.Taxi își rezervă dreptul de a utiliza alte metode de verificare care nu sunt menționate în mod expres în aceste Reguli, incluzând, dar fără a se limita la: verificarea, dacă prietenul face într-adevăr prima călătorie comandată prin serviciul Yandex.Taxi și, de asemenea, refuzarea de a oferi o reducere a codurilor promoționale în cazul abuzului relevant și / sau utilizării incorecte a codurilor promoționale.

III. ALTE CONDIȚII ALE PROGRAMULUI

3.1. Organizatorul are dreptul să elimine în mod unilateral, în orice moment, participantul la program din participarea la program, inclusiv dacă în timpul programului se dovedește că participantul la program încălcă Regulile programului.

3.2. Organizatorul nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor, precum și pentru orice pierderi directe, indirecte, speciale și pagube ale participanților la program legate de participarea la Program, rezultate din eșecuri în rețelele de telecomunicații și energetice, acțiuni de programe rău intenționate, acțiuni neloiale ale terților care vizează accesul neautorizat și / sau dezactivarea software-ului și a hardware-ului, precum și alte circumstanțe neprevăzute de forță majoră. Organizatorul nu este obligat să despăgubească pierderile participanților la program în astfel de cazuri.

3.3. Organizatorul are dreptul, în orice moment al programului, de a revizui termenii și condițiile programului, inclusiv încheierea imediată a programului.

Riscul de a nu fi familiarizat cu noua ediție a regulilor programului este suportat de către membrul programului.

În cazul în care Organizatorul programului a modificat aceste reguli, cu care participantul la program nu este de acord, acesta este obligat să înceteze participarea la Program.

3.4. Organizatorul are dreptul de a refuza participanților la program furnizarea unui Cod de promovare a invitației personale și / sau a unui cod promoțional pentru un prieten dacă au furnizat informații false despre ei sau au încălcat în alt mod regulile programului.

3.5. Prin participarea la Program, Participantul Programului confirmă faptul că sa familiarizat cu Regulile Programului și își exprimă acordul cu aceste Reguli de Program și se obligă, de asemenea, să respecte toate Regulile de mai sus pe întreaga Perioadă a Programului.

Numărul tabelului 1

Condiții de utilizare a Reducerilor la programul de recomandări pentru utilizatorii serviciului Yandex.Taxi

Orașul Mărimea reducerii la codul promoțional de invitație
1 Chișinău 25 MDL

Data publicării: 16.07.2019