Яндекс.Такси сервисинин колдонуучулары үчүн рефералдык программаны ишке ашыруу эрежелери

Досторуңузду Яндекс.Такси сервисине чакырыңыз жана өзүңүздүн жеке промокодуңузду алар менен бөлүшүңүз. Сиз чакырган досторуңуз Сервистин жардамында буюртмалаган алгачкы сапарын жасоодо сиздин промокодуӊузду пайдаланып, арзандатуу алышат, ал эми сиз Сервистин жардамында буюртмалаган кийинки сапарыӊызга ар бир чакырган досуӊуз үчүн дал ошол өлчөмдө арзандатуу аласыз.

Арзандатуунун өлчөмү, программанын аракеттенүү аймагы ушул эрежелерге № 1 таблицада аныкталат.

I. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Ушул Яндекс.Такси сервисинин колдонуучулары үчүн рефералдык программаны ишке ашыруу эрежелеринде (мындан ары – «Программанын эрежелери») төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат:

1.1.1. Программа – Яндекс.Такси Сервисин жайылтуу максатында Яндекс.Такси Сервиси иштеген шаарларда өткөрүлүүчү маркетингдик акция.

1.1.2. Программанын уюштуруучусу, Уюштуруучу – Yandex.Taxi B.V (мындан ары – Яндекс.Такси).

1.1.3. Яндекс.Такси Сервиси, Сервис – Колдонуучуларга жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу жана/же башка транспорт кызматтары боюнча Сурамдарды жайгаштырууга мүмкүндүк берген, жана Колдонуучулардын Сурамдарын автоматтык түрдө иштетип,Такси Кызматына өткөрүп берүүнү ишке ашырган программдык-аппараттык комплекс.

1.1.4. Колдонуучу – Сервисти Интернет тармагында https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ky дареги боюнча жайгашкан «Яндекс.Такси сервисин колдонуу шарттары» документинде келтирилген шарттарда колдонгон жеке жак.

1.1.5. Программанын Катышуучусу – Яндекс.Такси сервисинин жардамында буюртмаланган биринчи сапарын жасаган жана Жеке чакыруу промокодун алган Яндекс.Такси Сервисинин Колдонуучусу.

1.1.6. Жеке чакыруу промокоду – символдордун белгилүү бир ырааттуулугу, алар активдештирилген жана промокодду пайдалануунун башка шарттары (https://taxi.yandex.kg/promocode) жана Программанын Эрежелери аткарылган шартта, Доско Сервисти колдонуу менен буюртмаланган биринчи сапарга Арзандатуу берилет.

1.1.7. Дос – Программанын Катышуучусунан Жеке чакыруу промокодун алган Колдонуучу.

1.1.8. Программанын Катышуучусунун Дос үчүн промокоду – символдордун белгилүү бир ырааттуулугу, алар активдештирилген жана Промокоддорду пайдалануу эрежелери менен каралган башка шарттар жана Программанын Эрежелери аткарылган шартта, Программанын Катышуучусуна Яндекс.Такси Сервисин колдонуу менен буюртмаланган кийинки сапарга Арзандатуу берилет.

1.1.9. Программаны өткөрүү мөөнөтү –мөөнөтсүз.

1.1.10. Промокоддорду пайдалануу эрежелери – интернет тармагында https://taxi.yandex.kg/promocode дареги боюнча жайгаштырылган документ.

1.1.11. Колдонуучунун макулдашуусу – Колдонуучуга Яндекс.Такси Сервисин колдонууну сунуштаган, Интернет тармагында https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ky дареги боюнча жайгаштырылган документ.

1.1.12. Яндекс.Такси тиркемеси – AppStore жана Google Play тиркемелер дүкөндөрүндө жеткиликтүү болгон Яндекс.Такси мобилдик тиркемеси.

1.1.13. Программаны өткөрүү аймагы – тизмеги № 1 таблицада көрсөтүлгөн, Кыргыз Республикасынын аймагындагы Яндекс.Такси Сервиси иштеген шаарлар.

1.2. Программанын Эрежелеринде колдонулган башка терминдер Колдонуучунун макулдашуусуна жана Промкоддорду пайдалануу эрежелерине ылайык чечмеленет.

1.3. Программанын Катышуучулары Программанын Эрежелери менен таанышууга милдеттүү. Яндекс.Такси Сервисинде катталуу менен, Программанын Катышуучусу ушул Программанын Эрежелери менен таанышкандыгын жана аларга макулдугун ырастайт.

1.4. Дос Программанын Эрежелери менен таанышууга милдеттүү. Жеке чакыруу промокодун пайдалануу менен, Дос ушул Программанын Эрежелери менен таанышкандыгын жана аларга макулдугун ырастайт.

1.5. Жеке чакыруу промокодун жана/же Программанын Катышуучусунун Дос үчүн промокодун пайдалануудагы арзандатуу Промокоддорду пайдалануу эрежелери, ошондой эле ушул Эрежелер менен каралган учурларда жана шарттарда берилет.

1.6. Программа лотерея же тобокелдикке негизделген башка оюн болуп саналбайт.

1.7. Программага Кыргыз Республикасынын аракетке жөндөмдүү жарандары катыша салат.

II. ПРОГРАММАНЫН СЫПАТТАМАСЫ

2.1. Яндекс.Такси Сервисин колдонуу менен буюртмаланган биринчи сапарды жасагандан кийин, Программанын Катышуучусунда мобилдик түзмөктөр үчүн Яндекс.Такси тиркемесинде «Арзандатуулар» бөлүмүндө Жеке чакыруу промокоду пайда болот.

2.2. Программанын Катышуучусу Жеке чакыруу промокодун Доско (Досторго) жиберүүгө укуктуу. Жеке чакыруу промокодун чектелбеген сандагы Досторго жиберүүгө болот.

2.3. Жеке чакыруу промокодун Доско (Досторго) берүүдө Программанын Катышуучусу Досту (Досторду) Жеке чакыруу промокоду боюнча Арзандатууну алуунун шарттары тууралуу бардык маалыматтар менен тааныштырууга милдеттенет.

2.4. Программанын Катышуучусу жана Дос Арзандатуу алышы үчүн, Дос мобилдик тиркемелер үчүн Яндекс.Такси Тиркемесин орнотуп, Жеке чакыруу промокодун активдештирип, Яндекс.Такси Сервисин колдонуу менен буюртмаланган сапарды жасашы зарыл.

Дос жүргүнчү же жүк ташуу боюнча кызматтарга Сурамды жайгаштырууда Яндекс.Такси Тиркемесинде Жеке чакыруу кодун активдештирбеген учурда, Программанын Катышуучусуна жана Доско Арзандатуу берилбейт.

2.5. Дос Яндекс.Такси Сервисин колдонуу менен буюртмаланган биринчи сапарды жасагандан кийин, Программанын Катышуучусуна Программанын Катышуучусунун Дос үчүн промокоду жиберилет.

Программанын Катышуучусу Программанын Катышуучусунун Дос үчүн промокодун аны алгандан тарта 30 календардык күндүн ичинде Яндекс.Такси Сервисин колдонуу менен буюртмаланган кийинки сапарды жасоодо пайдаланууга укуктуу. Яндекс.Такси Сервисин колдонуу менен буюртмаланган сапар ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин жасалган учурда, Программанын Катышуучусунун Дос үчүн промокоду боюнча арзандатуу берилбейт.

2.6. Программанын Катышуучусу Жеке чакыруу промокодун Доско (Досторго) түздөн-түз жиберүү үчүн гана жана коммерциялык эмес/жеке максаттар үчүн гана пайдаланууга укуктуу. Жеке чакыруу промокодун Интернет тармагында, анын ичинде, бирок аны менен чектелбестен, коммерциялык сайттарда, мессенджерлерде жана блогдордо, ошондой эле массалык таратуулар аркылуу, анын ичинде, бирок аны менен чектелбестен, электрондук почта, SMS аркылуу же автоматтык тутумдар жана боттордун жардамында адамдардын чектелбеген санына таратууга, жайгаштырууга, жарыялоого жана/же башка ыкма менен жеткиликтүү кылууга тыюу салынат. Программанын Уюштуруучусунда Жеке чакыруу промокоду Эрежелердин 2.6-пунктун бузуу менен таратылгандыгы, жайгаштырылгандыгы, жарыялангандыгы жана/же башка ыкма менен жеткиликтүү кылынгандыгы жөнүндө маалымат болгон учурда, Программанын Уюштуруучусу мындай Жеке чакыруу промокодун Программанын Катышуучусуна билдирүү жөнөтүүсүз токтоосуз жокко чыгарууга укуктуу. Мындай учурда Программанын Катышуучусунун Дос үчүн промокоду менен каралган арзандатуу берилбейт.

Ушул Эрежелерде каралган промокоддорду ак ниетсиз пайдаланууга жана/же промокоддорду пайдаланууда кыянаттык кылууларга каршы аракет жасоо максатында, Яндекс.Такси ушул Эрежелерде тике көрсөтүлбөгөн башка текшерүү ыкмаларын, анын ичинде төмөнкүлөрдү, бирок алар менен чектелбестен, колдонуу укугун өзүнө калтырат: Дос чынында эле Яндекс.Такси Сервисин колдонуу менен буюртмаланган биринчи сапарды жасап жатканын, ошондой эле, тийиштүү кыянаттыктар жана/же промокоддорду ак ниетсиз пайдалануу айгинеленген учурда, промокоддор боюнча арзандатуу берүүдөн баш тартуу.

III. ПРОГРАММАНЫН БАШКА ШАРТТАРЫ

3.1. Уюштуруучу каалаган убакта, анын ичинде Программаны өткөрүүнүн жүрүшүндө Программанын Катышуучусу Программанын Эрежелерин бузгандыгы айгинеленген учурда, Программанын Катышуучусун Программада катышуудан бир тараптуу тартипте четтетүүгө укуктуу.

3.2. Уюштуруучу телекоммуникация жана энергетика тармактарындагы бузулуулардын, зыяндуу программалардын аракеттеринин, үчүнчү жактардын уруксатсыз жетүүгө жана/же программалык жана аппараттык каражаттарды иштен чыгарууга багытталган ак ниетсиз аракеттеринин, ошондой эле башка күтүлбөгөн жеңе алгыс күч жагдайларынын натыйжасында милдеттерди аткарбоо, же тийиштүү түрдө аткарбоо, ошондой эле Программанын Катышуучуларына Программада катышуу менен байланыштуу келтирилген кандайдыр бир тике, кыйыр, өзгөчө жоготуулар жана зыяндар үчүн жоопкерчиликтүү эмес. Мындай учурларда Уюштуруучу Программанын катышуучуларынын жоготууларынын ордун толтурууга милдеттүү эмес.

3.3. Уюштуруучу Программаны өткөрүүнүн каалаган мезгилинде Программаны өткөрүү мөөнөттөрүн жана шарттарын кайра кароого, анын ичинде Программаны токтоосуз токтотууга укуктуу.

Программанын Эрежелеринин жаӊы редакциясы менен таанышпоо тобокелдигин Программанын Катышуучусу тартат.

Программанын Уюштуруучусу ушул Эрежелерге кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизсе, жана Программанын Катышуучусу аларга макул болбосо, ал Программада катышууну токтотууга милдеттүү.

3.4. Эгер Программанын Катышуучулары өздөрү жөнүндө туура эмес маалыматты берсе же кандайдыр бир башка ыкма менен Программанын Эрежелерин бузган болсо, Уюштуруучу аларга Жеке чакыруу промокодун жана/же Программанын Катышуучусунун Дос үчүн промокодун берүүдөн баш тартууга укуктуу.

3.5. Программада катышуу менен, Программанын Катышуучусу Программанын Эрежелери менен таанышкандыгын ырастайт жана ушул Программанын Эрежелерине макулдугун билдирет, ошондой эле жогоруда келтирилген бардык Эрежелерди Программаны өткөрүүнүн бүткүл Мезгилинин ичинде сактоого милдеттенет.

№ 1 таблица

Яндекс.Такси сервисинин колдонуучулары үчүн рефералдык программа боюнча арзандатууну пайдалануу шарттары

Шаар Чакыруу промокоду боюнча арзандатуунун өлчөмү
1 Бишкек 70 KGS

 

18.07.2019