«ՅԱՆԴԵՔՍ.ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՆՈՒՄ Է» ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԱԿՑԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ:

«Յանդեքս.Երաժշտություն՝ երաժշտությունը տանում է» գովազդային ակցիան (այսուհետ՝ «Ակցիա») անցկացվում է «ՅԱՆԴԵՔՍ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից, իրավաբանական հասցե՝ ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փ., 16 շ., ՀՎՀՀ 7736207543, (այսուհետ՝ «Կազմակերպիչ»)

1. Տերմիններ՝

Մասնակից - Տասնութ տարին լրացած գործունակ ֆիզիկական անձ, ով հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, ով գործում է իր անունից և կատարել է Ակցիայի մասնակցության Պայմանները՝ համաձայն սույն Կանոնների պահանջների:

Ակցիային չեն կարող մասնակցել Կազմակերպչի և/կամ դրա հետ փոխկապակցված կազմակերպությունների աշխատակիցները, այլ անձինք, որոնք մասնակցում են Ակցիայի կազմակերպմանը, ինչպես նաև իրենց ընտանիքների անդամները:

Մրցութային հանձնաժողով՝ - Կազմակերպչի հրամանով հաստատված՝ Կազմակերպչի աշխատակիցներից կազմված անձանց շրջանակ, Մրցույթի Մասնակիցների Արդյունքները գնահատելու համար:

Հաղթողներ՝ - համաձայն մրցութային Հանձնաժողովի ոոշման, և որոնց Արդյունքները համարվել են լավագույնը:

2. Ակցիայի անցկացման ժամանակահատված՝ 2018 թվականի հունիսի 25-ից մինչև 2018 թվականի հուլիսի 18, որը իր մեջ ներառում է հետևյալ փուլերը՝

1) 2018 թվականի հունիսի 25՝ հայտարարություն Ակցիայի անցկացման մեկնարկի վերաբերյալ,

2) 2018 թվականի հունիսի 25-ից մինչև 2018 թվականի հուլիսի 15-ը ժամը 23:59 (Մոսկվայի ժամանակով)՝ Մասնակիցների դիմումների ընդունում,

3) 2018 թվականի հուլիսի 16-ից մինչև 2018 թվականի հուլիսի 17-ը ժամը 23:59 (Մոսկվայի ժամանակով)՝ ժյուրիի անդամների կողմից Մասնակիցների դիմումների քննում, Ակցիայի Հաղթողների որոշում,

4) 2018 թվականի հուլիսի 18-ը ժամը 12:00 (Մոսկվայի ժամանակով)՝ Հաղթողների հայտարարում և Նվերների ուղղում:

3. Ակցիայի նպատակը՝ գրավել օգտատերերի ուշադրությունը «Յանդեքս.Երաժշտություն» (https://music.yandex.ru) ծառայության նկատմամբ:

4. Ակցիայի պայմանները՝

4.1. Ակցիային մասնակցելու համար անհրաժեշտ է՝

ծանոթանալ Ակցիայի սույն պայմաններին, որոնք տեղադրված են համացանցում հետևյալ հասցեով՝ https://yandex.ru/promo/music/flow (այսուհետ՝ «Ակցիայի Էջ»),

1) Հրապարակել լուսանկար՝ «Ու՞մ հետ եք պատրաստվում մեկնել Flow փառատոնին և ինչու՞» թեմայով (այսուհետ՝ «Արդյունք») հետևյալ սոցիալական ցանցերում՝ Вконтакте (http://vk.com), Facebook (https://www.facebook.com) և/կամ Ինստագրամ (http://instagram.com) և/կամ Twitter (https://twitter.com) #yamusicflow պարտադիր հեշթեգով,

2) Ունենալ վճարովի բաժանորդագրություն «Յանդեքս.Երաժշտություն» ծառայությանը՝ Արդյունքը ուղարկելու պահից մինչ Ակցիայի ավարտի ամսաթիվը, որը նշված է սույն կանոնների կետ 2-ում:

4.2. Արդյունքի հրապարակման (սոցիալական ցանցերում տեղադրման) պահից սկսած Մասնակիցը տրամադրում է Կազմակերպչին այդ Արդյունքի ոչ բացառիկ, հետ չկանչվող, աշխարհի բոլոր երկրներում վավեր և բացառիկ իրավունքի գործողության ամբողջ ընթացքում գործող, Արդյունքի ցանկացած իրավաչափ օգտագործման իրավունք, ներառյալ սուբլիցենզիայի իրավունք: Կազմակերպիչն իրավունք ունի, բայց չսահմանափակվելով վերոնշյալով, տեղադրել, հանրամատչելի դարձնել, օգտագործել Արդյունքը Կազմակերպչի գովազդային նյութերի կազմում:

4.3. Մասնակիցը սոցիալական ցանցերում Արդյունքի տեղադրման և Կազմակերպչին լիցենզիա տրամադրման միջոցով հաստատում է Կազմակերպչին, որ 1) Արդյունքը ծանրաբեռնված չէ երրորդ անձանց որևէ իրավունքներով կամ իրավական շահերով, 2) Մասնակիցը հանդիսանում է Արդյունքի բացառիկ իրավունքի միակ և օրինական սեփականատերը, 3) Կազմակերպիչը իրավունք ունի օգտագործել Արդյունքը լիցենզիայի սահմաններում, որը նրան տրամադրում է Մասնակիցը: Արդյունքի օգտագործման ժամանակ Կազմակերպիչը հիմնվում է Մասնակցի այսպիսի հաստատումների վրա:

5. Ակցիայի Մրցանակը՝

1) 2 (երկու) հրավիրատոմս Flow փառատոնին, որը անցկացվում է քաղաք Հելսինկիում՝ Ֆինլանդիա, 2018 թվականի օգոստոսի 10-ից 12-ը (այսուհետ՝ «Համերգ»),

2) 2 (երկու) էկոնոմ կարգի ավիատոմս Հաղթողի բնակության քաղաքից Հելսինկի և Հելսինկիից Հաղթողի բնակության քաղաք երթուղիով (ավիափոխադրողի ընտրությունը, չվերթի ժամը, համակցված չվերթների քանակը և այլ պայմաններ կատարվում են Կազմակերպչի կողմից ինքնուրույն),

3) տրանսֆեր օդանավակայան ք. Հելսինկի - հյուրանոց - օդանավակայան ք. Հելսինկի երթուղիով,

4) գիշերակաց Ֆինլանդիայքւմ, ք. Հելսինկի հյուրանոցում երկտեղանի համարում, 2018 թվականի օգոստոսի 10-ից 12-ը ընկած ժամանակահատվածում (հյուրանոցի և համարի կատեգորիայի ընտրությունը կատարվում են Կազմակերպչի կողմից ինքնուրույն):

5.1. Մրցանակների քանակը սահմանափակ է և կազմում է 3 (երեք) հատ:

5.2. Քանի որ Մրցանակի արժեքը գերազանցում է 4000 (չորս հազար) ռուբլին, Կազմակերպիչը Հաղթողի համար վճարում է եկամտահարկ համապատասխան ՌԴ հարկային օրենսդրության (եթե կիրառելի է), եթե Հաղթողը ՌԴ հարկային ռեզիդենտ է:

5.3. Մրցանակի փոխարինումը դրամային համարժեք չափով փոխհատուցմամբ չի նախատեսվում: Մրցանակը վերադարձի կամ փոխարիման ենթակա չէ:

5.4. Մրցանակի հանձնումը տեղի է ունենում «Յանդեքս.Երաժշտություն» ծառայության բաժանորդագրման մեջ նշված Մասնակցի էլեկտրոնային փոստին Հաղթողին ծանուցում ուղարկելու միջոցով, սույն կանոնների կետ 1-ում նախատեսված ծամանակահատվածում: Հաղթողների մասին տեղեկություն նաև տեղադրվում է Ակցիայի Էջում և Կազմակերպչի սոցիալական ցանցերի էջերում՝ Вконтакте (http://vk.com), Facebook (https://www.facebook.com) և/կամ Ինստագրամ (http://instagram.com) և/կամ Twitter (https://twitter.com):

5.5. Գովազդային ակցիայի Մրցանակը ստանալու համար Հաղթողին անհրաժեշտ է՝

1) «Յանդեքս.Երաժշտություն» ծառայության բաժանորդագրման ժամանակ նշված էլեկտրոնային փոստին Կազմակերպչից նամակ ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում պատասխանել այդպիսի նամակին և հաստատել Մրցանակը ստանալու ցանկությունը: Նշված ժամանակահատվածում պատասխանի բացակայության դեպքում Ակցիայի Հաղթողը կորցնում է Մրցանակը Ակցիայի Կազմակերպչից պահանջելու իրավունքը,

2) մրցանակը ստանալու պահին՝ ակցիայի Կազմակերպչի խնդրանքով մասնակցել ֆոտո/տեսանկարահանման, Մրցանակի փոխանցման փաստը ամրագրելու և Հաղթողին հայտարարելու նպատակով,

3) Կազմակերպչի հարցումով ուղարկել Ակցիայի անցկացման, Մրցանակի հանձման և գործող օրենսդրության պահանջներին հետևելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը և տեղեկությունը: Սույն կետի պահանջներին համաձայն տրամադրված փաստաթղթերի և տեղեկության արժանահավատությունը և համապատասխանությունը հանդիսանում են Մասնակցի պատասխանատվությունը,

4) ստորագրել Կազմակերպչի կողմից ուղարկված ձևաչափի համաձայնություն:

5.6. Մրցանակի գործողության ժամկետը սահմանափակվում է Համերգի անցկացման ժամանակահատվածով: Մրցանակը նշված ժամանակահատվածում չօգտագործելու դեպքում Ակցիայի Հաղթողը կորցնում է Ակցիայի Կազմակերպչից Մրցանակ պահանջելու իրավունքը:

5.7. Պայմանավորված նրանով, որ համերգի անցկացման վայրը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններից դուրս, Համերգի անցկացման ժամանակահատվածում Հաղթողը պետք է ունենա Ռուսաստանի Դաշնության արտագնա անձնագիր և Շենգեն գոտի մուտք գործելու մուտքի արտոնագիր (հաշվի առնելով Կանոնների 5-րդ կետի 2) և 3) ենթակետերում նշված երթուղին): Տվյալ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում Ակցիայի Հաղթողը կորցնում է Ակցիայի Կազմակերպչից Մրցանակ պահանջելու իրավունքը:

5.8. Մրցանակը ենթակա չէ վաճառքի և/կամ երրորդ անձանց փոխանցման:

6. Ակցիայի անցկացման վայրը Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելառուս, Ղազախստան, Հայաստան:

7. Ակցիայի Հաղթողները՝ 3 (երեք) Մասնակից՝ ընտրված Ակցիայի բոլոր Մասնակիցներից, Մրցութային հանձնաժողովի որոշման համաձայն, որը ձևակերպվում է արձանագրության միջոցով:

8. Այլ պայմաններ՝

8.1. Սույն Կանոնների 4-րդ կետում նշված գործողությունների կատարումը նշանակում է Մասնակցի անվերապահ համաձայնությունը սույն Կանոնների հետ, ինչպես նաև հանդիսանում է Մասնակցի համաձայնության արտահայտում Կազմակերպչի կողմից Մասնակցի անձնական տեղեկությունների մշակման վերաբերյալ, որոնք ուղարկվել են Կազմակերպչին Մասնակցի կողմից՝ Ակցիայի և Մրցանակի հանձման շրջանակներում, այդ թվում Կազմակերպչի կողմից այնպիսի գործողությունների կատարման համար, որոնք նախատեսված են 27.07.2006 թվականի № 152-ԴՕ «Անձնական տվյալների մասին» Դաշնային օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, ցանկացած միջոցով:

Անձնական տվյալների հետ գործողությունների ցանկը, որոնց կատարման համար տրվում է համաձայնություն՝ անձնական տվյալների մշակում, այդ թվում՝ անձնական տվյալների հավաքում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահում, ճշտում (թարմացում, փոփոխություն), վերծանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, այդ թվում համացանցում «ՅԱՆԴԵՔՍ» ՍՊԸ կայքի միջոցով), անձնազերծում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում: Սույն համաձայնությունը գործում է 3 (երեք) տարվա ընթացքում:

Համաձայնությունը կարող է ետ կանչվել Մասնակցի կողմից հղելով գրավոր ետկանչ «ՅԱՆԴԵՔՍ» ՍՊԸ գտնվելու վայրի հասցեով՝ ՌԴ, 119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փ., 16 շ.

8.2. Մրցանակը 5-րդ կետում նշված ժամանակահատվածում չօգտագործելու դեպքում Ակցիայի Հաղթողը կորցնում է Ակցիայի Կազմակերպչից Մրցանակ պահանջելու իրավունքը:

8.3. Կազմակերպիչը իրեն իրավունք է վերապահում հրապարակել հավելյալ տեղեկություններ կամ Ակցիայի պայմանների փոփոխություններ: Թարմացված տեղեկությունը ժամանակին տեղադրվում է Ակցիայի Էջիում հետևյալ հասցեով՝ https://yandex.ru/legal/musicflow, կամ Մասնակիցներին ուղղվում է էլեկտրոնային նամակների միջոցով, սույն Կանոնների 5.4. կետի համաձայն:

8.4. Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում այնպիսի հանգամանքների առաջացման համար, որոնք կախված չէն իրենից (Հանդիպման անցկացման ժամանակի հետաձգում կամ նրա չեղյալ հայտարարում երրորդ անձանց մեղավորությամբ և այլն):

8.5. Կազմակերպիչը իրավունք ունի մերժել Մասնակցին Մրցանակի հանձնումը սույն Կանոնների դրույթները խախտելու դեպքում:

8.6. Կազմակերպիչը չի փոխհատուցում համերգի այցելության հավելյալ ծախսերը, որոնք կարող է կրել Հաղթողը (արտագնա անձնագրի ձևակերպման տուրքերը, վիզայի աջակցությունը վիզայի գումարի գանձումը, սնունդը, տրանսպորտային ծախսերը և այլն, բացառությամբ այն ծախսերի, որոնք անմիջապես նշված են սույն Կանոններում):

Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում Մասնակցի սխալների հետևանքների համար, ներառյալ (ի թիվս այլոց) վերջինիս կրած ծախսերը:

8.7. Ակցիայի Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում, այսինքն՝ տվյալ պարագայում, արտակարգ ու անխուսափելի հանգամանքների դեպքում: Այդպիսի անհաղթահարելի ուժի հանգամանքներին են վերաբերում՝ ջրհեղեղները, հրեդեհները, երկրաշարժերը և այլ ուրիշ բնության երևույթներ, ինչպես նաև ռազմանակ գործողությունները, կառավարման և իշխանական մարմինների ցանկացած որոշումները և ցանկացած այլ հանգամանքներ, որոնք գտնվում են Կազմակերպչի և Մասնակցի վերահսկողության դաշտից դուրս: Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում Հաղթողի մուտքի արտոնագրի մերժման, չվերթի չեղյալ հայտարարելու, Համերգի չեղյալ հայտարարելու դեպքում, ինչպես նաև այլ դեպքերում, եթե Մրցանակը ստանալը անհնարին է դառնում երրորդ անձանց գործողության/անգործության հետևանքով:

8.8. Բոլոր վիճելի հարցերը, որոնք վերաբերում են տվյալ Ակցիային, կարգավորվում են ՌԴ գործող օրենսդրության հիման վրա:

Սույն փաստաթուղթը ներկայացվում է տեղեկատվական նպատակներով: Հակասությունների առկայության դեպքում հիմնական տարբերակ է համարվելու ռուսերեն լեզվով տարբերակը: