Condițiile de utilizare a serviciului de formare a cardului de șofer

1. Dispoziții generale

1.1. Yandex.Taxi B.V. (denumit în continuare – "Yandex.Taxi") oferă oricărei persoane capabile, în conformitate cu legislația aplicabilă de conducere a autoturismului taxi, precum și pentru desfășurarea activității de muncă, în calitate de șofer a autoturismului taxi și (sau) a activității de întreprinzător, în calitate de operator de transport (denumit în continuare "Utilizator"), de a utiliza servicii de formare a cârdului de șofer de taxi (denumit în continuare "Serviciul"). Sub serviciul de taxi în aceste Condiții se înțelege partenerul Yandex.Taxi, care are cu Yandex.Taxi un contract în vigoare de prestare a serviciilor, privind furnizarea accesului la serviciul "Yandex.Taxi".

1.2. Completând formularul șoferului, plasat la adresa https://taxi.yandex.md/drivers/job, și făcând clic pe butonul „Trimite cererea“, Utilizatorul este considerat a fi acceptat aceste Condiții.

1.3. Prin acceptarea acestor Condiții, Utilizatorul confirmă și garantează, că corespunde cu cerințele legislației aplicabile specificate în punctul 1.1 a prezentelor Condiții.

2. Utilizarea Serviciului. Anumite caracteristici ale Serviciului

2.1. Serviciul care oferă Utilizatorului gratuit posibilitatea de a forma cardul șoferului taxi în scopul de prestare de către serviciile de taxi a accesului la un astfel de cârd de șofer.

2.2. După completarea formularului șoferului (https://taxi.yandex.md/drivers/job) specialistul Yandex.Taxi face legătura cu Utilizatorul pentru precizarea datelor personale. Această prevedere nu este considerată ca fiind obligația Yandex.Taxi în conformitate cu aceste Condiții.

2.3. Pe baza datelor personale ale Utilizatorului Serviciul formează cardul conducătorului auto, în format electronic, în sistemul "Yandex.Taxi".

2.4. Yandex.Taxi este în drept să refuze Utilizatorului în formarea cărții de conducător auto sau să șteargă cardul conducătorului auto format anterior, în caz de indicare de către Utilizator a datelor incomplete sau eronate, nonconfirmare a datelor personale de către Utilizator în ordinea, indicată în punctul 2.2 a acestor Condiții, precum și pentru alte motive, fără obligația de a le explica Utilizatorului.

2.5. Cardul șoferului este disponibil pentru a fi vizualizat de toate serviciile taxi. În cazul în care unul sau alt serviciu de taxi este interesat de Utilizator ca într-un șofer de astfel de taxi, acesta din urmă poate contacta Utilizatorul conform datelor de contact, menționate în fișa șoferului cu date, cu scopul încheierii contractului cu Utilizatorul. Yandex.Taxi nu este parte component a acestui contract sau inițiator la încheierea unui astfel de contract, precum și nu este reprezentantul nici unei părți a unui astfel de contract. Yandex.Taxi nu garantează disponibilitatea ofertelor de servicii de taxi Utilizatorului cu privire la încheierea unui astfel de contract.

2.6. Yandex.Taxi procesează date personale ale Utilizatorului, inclusiv transmite datele cu caracter personal și/sau oferă accesul la ele serviciilor de taxi, în scopul de a oferi Utilizatorului un Serviciu în conformitate cu prezentele Condiții.

3. Lipsa de garanții, limitarea răspunderii

3.1. Yandex.Taxi nu garantează conformitatea Serviciului cu obiectivele și așteptările Utilizatorului, precum și operarea fără probleme și fără erori a Serviciului.

3.2. Yandeks.Taxi nu este responsabil și nu acoperă daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului sau unor terțe părți în rezultatul utilizării sau incapacitatea de a utiliza Serviciul.

3.3. Utilizatorul înțelege și este de acord că Yandeks.Taxi nu controlează și nu influențează relația juridică dintre serviciile de taxi și șoferii de taxi. Orice oferte de la serviciile de taxi Utilizatorului nu sunt parte a Serviciului și sunt reglementate separat, numai între Utilizator și serviciul de taxi corespunzător.

3.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, Serviciul nu oferă Utilizatorului dreptul de a acționa în calitate de conducător auto al serviciului de taxi. În acest sens, Utilizatorului îi este interzisă folosirea serviciul „Yandeks.Taxi“ ca un șofer al serviciu de taxi în absența unui acord cu serviciul de taxi de a desfășura astfel de activități.

4. Rechizitele

Yandex.Taxi B.V., (numărul de înregistrare 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands