Айдоочунун карточкасын түзүү боюнча сервисти пайдалануу шарттары

1. Жалпы жоболор

1.1. Yandex.Taxi B.V. (мындан ары – «Яндекс.Такси») колдонулуучу мыйзамдарга ылайык укугу бар жарамдуу бардык адамдарга жеңил таксини башкарууга, ошондой эле жеңил таксинин айдоочусу катары эмгек ишмердигин жана (же) ташуучу катарында ишкердик ишти (мындан ары- «Колдонуучу») аткарууда такси кызматынын (мындан ары-«Сервис») айдоочусунун карточкасын түзгөндөн кийин сервисти пайдаланууну сунуш кылат. Бул Шарттарда такси кызматы деп Яндекс.Таксинин Яндекс.Такси менен «Яндекс.Такси» сервисине жеткиликтүүлук берүү боюнча кызмат көрсөтүүгө колдонулуп жаткан келишими бар өнөктөшү түшүндүрүлөт.

1.2. https://taxi.yandex.com/drivers/job , https://m.taxi.yandex.com/old/drivers/job/ , https://taxi.yandex.kg/drivers/job , https://m.taxi.yandex.kg/drivers/job дареги боюнча жайгаштырылган айдоочунун анкетасын толтуруу менен, жана «Билдирмени жөнөтүү» баскычын басып, Колдонуучу бул Шарттарды кабыл алган болуп саналат.

1.3. Бул Шарттарды кабыл алуу менен Колдонуучу колдонуудагы мыйзамдардын бул Шарттардын 1.1 пунктунда көрсөтүлгөн мыйзамдарынын талаптарына дал келгендигин ырастайт жана кепилдик берет.

2. Тейлөөнү колдонуу. Тейлөөнүн өзүнчө функциялары

2.1. Сервис Колдонуучуга айдоочунун ушундай карточкасына жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү максатында такси кызматынын айдоочусунун карточкасын акысыз түзүү мүмкүнчүлүгүн сунуш кылат.

2.2. Айдоочунун анкетасын толтургандан кийин (https://taxi.yandex.com/drivers/job , https://m.taxi.yandex.com/old/drivers/job , https://taxi.yandex.kg/drivers/job , https://m.taxi.yandex.kg/drivers/job) «Яндекс.Такси» адиси анкеталык берилмелерди тактоо үчүн Колдонуучу менен байланышат. Бул Шарттар боюнча ушул жобо Яндекс.Таксинин милдети катары каралбайт.

2.3. Колдонуучунун анкеталык берилмелеринин негизинде Сервис электрондук түрдө айдоочунун карточкасын «Яндекс.Такси» системада түзөт.

2.4. «Яндекс.Такси» Колдонуучунун айдоочунун карточкасын түзүүсүнөн баш тартууга же мурда түзүлгөн айдоочунун карточкасын Колдонуучу толук эмес же аныкталбаган берилмелерди көрсөткөн, Колдонуучу анкеталык берилмелерди бул Шарттардын 2.2 пунктунда көрсөтүлгөн тартипте тастыктабаган учурларда, ошондой эле Колдонуучуга түшүндүрүү милдетисиз башка себептер менен алып салууга укуктуу.

2.5. Айдоочунун карточкасы бардык такси кызматтарына көрүүгө жеткиликтүү. Эгерде тигил же бул такси кызматы таксинин ушундай кызматынын айдоочусу катары Колдонуучуга кызыктар болсо, Колдонуучу менен мындан ары келишим түзүү максатында ал айдоочунун карточкасында көрсөтүлгөн байланыш берилмелери боюнча Колдонуучу менен байланыша алат. Яндекс.Такси мындай келишимдин тарабы же демилгечиси, ошондой эле мындай келишимдин кандайдыр бир тараптын өкүлү болуп саналбайт. Яндекс.Такси мындай келишимди түзүү тууралуу Колдонуучуга такси кызматынан сунуштарга кепилдик бербейт.

2.6. Яндекс.Такси Колдонуучунун персоналдык берилмелерин иштеп чыгат, анын ичинде бул шарттарга ылайык Колдонуучуга Сервис берүү максатында, персоналдык берилмелерди жана/же аларга такси кызматтарына жеткиликтүүлүктү берет.

3. Кепилдиктердин жоктугу, жоопкерчиликти чектөө

3.1. Яндекс.Такси Колдонуучунун максаттарына жана күтүүлөрүнө Сервистин шайкеш келишине, ошого тең катары Сервистин үзгүлтүксүз жана катасыз иштөөсүнө кепилдик бербейт.

3.2. Яндекс.Такси Сервисти пайдалануунун же пайдалануунун мүмкүн болбогондугунун натыйжасында Колдонуучуга же үчүнчү адамдарга келтирилген, түз же кыйыр эч кандай залалдар үчүн жооп бербейт жана ордун толтурбайт.

3.3. Колдонуучу Яндекс.Такси такси кызматтарынын жана такси кызматтарынын айдоочуларынын ортосундагы укуктук мамилелерди контролдобостугун жана таасир этпестигин билет жана макул. Такси кызматтарынан Колдонуучуга келген бардык сунуштар Сервистин курамына кирбейт жана өзгөчө Колдонуучу менен тиешелүү такси кызматынын ортосунда өзүнчө жөнгө салынат.

3.4. Шектенүүнү жаратпас үчүн, Сервисти берүү Колдонуучуга такси кызматынын айдоочусу катары аракеттенүүгө укук бербейт. Ушуларга байланыштуу Колдонуучуга такси кызматы менен ушундай ишти аткарууга келишим жок болгондо такси кызматынын айдоочусу катары «Яндекс.Такси» сервисин пайдаланууга тыюу салынат.

4. Реквизиттер

Yandex.Taxi B.V., (каттоо номери 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands