Վարորդական քարտի ձևակերպման ծառայություններից օգտվելու պայմաններ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Յանդեքս Տաքսի Բ.Վ.-ն (այսուհետ՝ «Յանդեքս.Տաքսի») առաջարկում է ցանկացած գործունակ անձի, ով գործող օրենսդրության համաձայն ունի թեթև մարդատար տաքսի մեքենաներ վարելու իրավունք, այդ թվում նաև ով աշխատանքային գործունեություն է իրականացնում որպես թեթև մարդատար տաքսի մեքենայի վարորդ և (կամ) ձեռնարկատիրական գործունեություն է իրականացնում որպես բեռնափոխադրող, (այսուհետ՝ Օգտատեր) օգտվելու տաքսի ծառայության վարորդական քարտերի ձևակերպման ծառայությունից (այսուհետ՝ Ծառայություն): Սույն պայմանների շրջանակներում տաքսի ծառայության տակ հասկացվում է Յանդեքս.Տաքսիի գործընկերներին, ովքեր ունեն Յանդեքս.Տաքսիի հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր «Յանդեքս.Տաքսի» ծառայության մուտքի հասանելիության մասին:

1.2. Լրացնելով նշված հղմամբ հարցաթերթիկը՝ https://taxi.yandex.com/job?lang=hy, և սեղմելով “ուղարկել հարցումը” կոճակը, համարվում է, որ Օգտատերը ընդունել է այդ պայմանները:

1.3. Ընդունելով սույն դրույթները, Օգտատերը հաստատում է և երաշխավորում, որ գործում է օրենսդրության և 1.1. կետով սահմանված դրույթին համապատասխան:

2. Ծառայությունից օգտվելու կարգ, Ծառայության առանձին գործառույթներ

2.1. Ծառայությունը առաջարկում է Օգտատիրոջը անվճար հնարավորություն ձևակերպելու տաքսի ծառայության վարորդական քարտ տաքսի ծառայությունների հասանելիության համար:

2.2. Վարորդի հարցաթերթիկը լրացնելուց հետո (https://taxi.yandex.com/job?lang=hy) Յանդեքս.Տաքսիի մասնագետը կապ է հաստատում Օգտատիրոջ հետ հարցման տվյալների ճշգրտման նպատակով: Սույն դրույթները շրջանակներում վերոնշյալը չի հանդիսանում Յանդեքս.Տաքսիի պարտականությունը:

2.3. Օգտատիրոջ հարցաթերթիկի տվյալների հիման վրա Ծառայությունը ստեղծում է վարորդական քարտ էլեկտրոնային տարբերակով «Յանդեքս.Տաքսի» համակարգում:

2.4. Յանդեքս.Տաքսին իրավունք ունի մերժելու Օգտատիրոջը ձևակերպելու վարորդական քարտ կամ չեղյալ համարելու նախկինում ձևակերպված քարտը Օգտատիրոջ կողմից ոչ լրիվ կամ ոչ հավաստի տեղեկատվության ներկայացման դեպքում, չհաստատելու Օգտատիրոջ լրացված հարցման տվյալները սույն Պայմանագրի 2.2 կետով նախատեսված կարգով, ինչպես նաև այլ պատճառներով առանց Օգտատիրոջը բացատրություն ներկայացնելու:

2.5. Վարորդական քարտը հասանելի է բոլոր տաքսի ծառայություններին՝ ծանոթանալու համար: Այն պարագայում, երբ այդ կամ մեկ այլ տաքսի ծառայություն հետաքրքրված է Օգտատիրոջով, որպես այդ տաքսի ծառայության վարորդի, իրավունք ունի կապ հաստատելու Օգտատիրոջ հետ վարորդական քարտի վրա նշված կոնտակտային տվյալներով՝ Օգտատիրոջ հետ հետագա պայմանագրի կնքման նպատակով: Յանդեքս.Տաքսին չի համարվում այդպիսի պայմանագրի կողմ կամ նախաձեռնող, ինչպես նաև չի համարավում այդ պայմանագրի կողմերից մեկի ներկայացուցիչ: Յանդեքս.Տաքսին չի երաշխավորում Օգտատիրոջը տաքսի ծառայություններից պայմանագրի կնքման առաջարկի առկայությունը:

2.6. Յանդեքս.Տաքսին մշակում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, այդ թվում տրամադրում է այդ տվյալները և/կամ ապահովում է տաքսի ծառայության համար դրանց հասանելիությունը՝ Օգտատիրոջը ծառայությունների մատուցման նպատակով սույն դրույթներին համապատասխան:

3. Երաշխավորության բացակայություն, պատասխանատվության սահմանափակում

3.1. Յանդեքս.Տաքսին չի երաշխավորում ծառայության համապատասխանությունը նպատակներին և Օգտատիրոջ սպասումներին, ինչպես նաև Ծառայության անընդմեջ և անսխալ աշխատանքը:

3.2. Յանդեքս.Տաքսին պատասխանատվություն չի կրում և չի փոխհատուցում որևէ վնաս հասցված Օգտատիրոջը ուղղակի կամ անուղղակի կարգով կամ երրորդ անձի կողմից հասցված վնասը օգտագործման արդյունքում կամ Ծառայության օգտագործման անհնարինության պարագայում:

3.3. Օգտագերը գիտակցում է և համաձայն է, որ Յանդեքս.Տաքսին չի վերահսկում և չի ազդում տաքսի ծառայությունների և վերջիններիս վարորդների միջև իրավահարաբերություների վրա: Տաքսի ծառայության կողմից Օգտատիրոջը արված ցանկացած առաջարկ չի կազմում Ծառայության մաս, և կարգավորվում է առանձին՝ բացառապես Օգտատիրոջ և համապատասխան տաքսի ծառայության միջև:

3.4. Հստակություն մտցնելու նպատակով, Ծառայության տրամադրումը չի տալիս իրավունք Օգտատիրոջը գործելու ինչպես տաքսի ծառայության վարորդ: Վերջինիս հետ կապված Օգտատիրոջը արգելված է օգտագործել «Յանդեքս.Տաքսի» ծառայությունը որպես տաքսի ծառայության վարորդ, այդպիսի գործունեության իրականացման համար տաքսի ծառայության հետ պայմանագրի բացակայության դեպքում:

4. Վավերապայմաններ

Յանդեք.Տաքսի Բ.Վ., (գրանցման համար՝ 64591069)

Սահմանափակ Պատասխանատվության Ընկերություն

Սշիպհոլ Բուլեվար 165, 1118 ԲԳ, Սշիպհոլ, Նիդերլանդներ