Kuljettajakortti -palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. Yandex.Taxi B.V. (jäljempänä Yandex.Taxi) tarjoaa kaikille oikeustoimikelpoisille henkilöille, joilla on soveltuvan lainsäädännön mukaisesti oikeus ajaa taksihenkilöautoa ja harjoittaa elinkeinona taksinkuljettajan ammatia henkilöautolla ja/tai yritystoimintaa kuljetusliikkeenä (jäljempänä Käyttäjä), Kuljettajakortti -palvelun käyttöä (jäljempänä Palvelu). Taksiliikkeeksi näissä Ehdoissa tarkoitetaan Yandex.Taxin yhteistyökumppania, jolla on Yandex.Taxin kanssa voimassaoleva sopimus pääsyn järjestämisestä Yandex.Taxi -palveluun.

1.2. Täyttämällä hakemuslomaketta osoitteessa https://taxi.yandex.XX/drivers/YYYY/ (jossa taxi.yandex.XX on verkkosivusto, jonka omistajana ja ylläpitäjänä on Yandex.Taxi, XX on asianmukainen ylemmän tason verkkoalue ja YYYY tarkoittaa hakemistoa ja/tai sivua, johon kuljettajan hakemuslomake tallentuu) ja painamalla Lähetä hakemus- tai vastaavannimisen painikkeen Käyttäjää katsotaan nämä Ehdot hyväksyneeksi.

1.3. Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä vahvistaa ja vakuuttaa olevansa näiden Ehtojen pykälässä 1.1 mainittujen soveltuvan lain vaatimusten mukainen.

2. Palvelun käyttö. Palvelun toiminnot

2.1. Palvelu tarjoaa Käyttäjälle maksutonta mahdollisuutta muodostaa Yandex.Taxi (Yango) -järjestelmään kokonaisuuden Käyttäjän tiedoista kuljettajana (jäljempänä kuljettajakortti), antaakseen taksiliikkeille pääsyn tällaiseen kuljettajakortiin.

2.2. Sen jälkeen kun kuljettajan hakemus on täytetty näiden Ehtojen kohdassa 1.2 mainituissa osoitteissa, Yandex.Taxin edustaja ottaa yhteyden Käyttäjään hakemustietojen tarkistamiseksi. Tätä lauseketta ei katsota näiden Ehtojen mukaiseksi Yandex.Taxin velvollisuudeksi.

2.3. Käyttäjän hakemustietojen perusteella Palvelu muodostaa Yandex.Taxi (Yango) -järjestelmään sähköisen kuljettajakortin.

2.4. Yandex.Taxilla on oikeus hylätä Käyttäjän kuljettajakorttihakemus tai poistaa ajemmin tehdyn kuljettajakortin, mikäli Käyttäjä jätti vajaat tai epäluotettavat tiedot tai ei vahvistanut hakemuslomakkeeseen laitettuja tietoja näiden Ehtojen kohdassa 2.2 mainitulla menettelyllä, tai muista syistä ilman että Käyttäjälle näitä selitettäisiin.

2.5. Oikeus katsoa Kuljettajakorttia voi olla kaikilla tai tietyillä taksiliikkeillä, jotka on määrätty Palvelun menettelyllä. Mikäli jokin taksiliike on kiinnostunut Käyttäjästä kuljettajana, niin tämä taksipalvleu voi ottaa yhteyttä Käyttäjään kuljettajakortissa mainituilla yhteystiedoilla solmiakseen sopimusta Käyttäjän kanssa. Yandex.Taxi ei ole tällaisen sopimuksen osapuolena tai aloitteentekijänä eikä ole tällaisen sopimuksen kumpaankaan osapuolen edustajana. Taksi ei takaa sitä, että taksiliikkeeltä olisi Käyttäjälle esityksiä tai ehdotuksia tällaisen sopimuksen solmimisesta.

2.6. Yandex.Taxi käsittelee Käyttäjän henkilötietoja sen mukaisesti, mitä on määritelty Tietoturvapolitiikassa, (https://yandex.ru/legal/confidential_fi/), Ohjelmiston toiminnallisuuden toimittamiseksi, mm. siirtää/luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja ja/tai antaa taksiliikkeille siihen pääsyn, Palvelun toimittamiseksi Käyttäjälle näiden Ehtojen mukaisesti. Tällöin käyttäjä myöntyy tällaisiin Yandex.Taxin toimepiteisiin sekä siihen, että Käyttäjän henkilötieto saadaan kolmansilta tahoilta em. tarkoituksessa.

3. Ei takuuta. Vastuunrajoitus

3.1. Yandex.Taxi ei takaa sitä, että Palvelu soveltuu johonkin tiettyyn tarkoitukseen, vastaa Käyttäjän vaatimuksia eikä sitä, että Palvelun käyttö on häiriötöntä ja Palvelu toimii katkoitta ja virheettömästi.

3.2. Yandex.Taxi ei ole vastuussa eikä korvaa mitään suoria, epäsuoria tai välillisiä vahinkoja, jotka ovat Käyttäjälle tai kolmansille tahoille aiheutuneet Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

3.3. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Yandex.Taxi ei valvo taksiliikkeen ja taksinkuljettajan välisiä oikeussuhteita eikä vaikuta näihin. Mitkään ehdotukset taksiliikeiltä Käyttäjälle eivät kuulu Palveluun ja nämä säädellään erikseen yksinomaan Käyttäjän ja ko. taksiliikkeen välillä.

3.4. Epäilysten välttämiseksi: Palvelun toimittaminen ei anna Käyttäjälle oikeutta toimia taksiliikkeen kuljettajana. Tästä johtuen Käyttäjää on kielletty käyttämästä Yandex.Taxi (Yango) -palvelua taksinkuljettajana, ellei hänellä ole taksipalvelun kanssa tehtyä sopimusta ko. toiminnasta.

4. Osoitetiedot

Yandex.Taxi B.V., y-tunnus 64591069

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

 

Julkaisupäivä: 09.11.2018