נספח ב'

זאת גרסה ישנה של המסמך שפגה את תוקפה ב - 09.09.2021 הגרסה הנוכחים ממוקמת בכתובת: http://yandex.com/legal/courier_deli_annexb.

התמורה בעד שירותי המשלוחים – Yango Deli

יום א' -יום ה' יום ו'-שבת/ערב חג-חג
תעריף שעתי 45 ש"ח 55 ש"ח
תשלום בונוס עבור משלוח שבוצע בהצלחה 7 ש"ח 10 ש"ח

 

תשלום התמורה כפוף להוראות ההסכם.

* יאנגו תהיה זכאית לשנות נספח זה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במשלוח הודעה לשליח באימייל ו/או באמצעות הפלטפורמה 15 ימים קלנדריים לפחות לפני מועד הכניסה לתוקף של כל שינוי כאמור.

תאריך עדכון: 25.06.2021

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courier_deli_annexb/19052021

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/courier_deli_annexb/27102020