נספח א'

זאת גרסה ישנה של המסמך שפגה את תוקפה ב - 19.05.2021 הגרסה הנוכחים ממוקמת בכתובת: https://yandex.com/legal/courier_deli_annexa

הוראות איכות המשלוחים של Deli by Yango

1. השליח יגיע לחנות שנבחרה בתחילת הסלוט, באמצעות רכב דו-גלגלי, כשהוא מצויד בתיק מבודד טרמי הנושא מיתוג מיוחד ולבוש בחולצת טי ממותגת כאמור, ובבגדים נקיים וצמודים. יצוין שללא תיק כאמור, השליח לא יהיה רשאי לתת את שירותי המשלוחים, משום שמתן השירותים ללא תיק כזה מהווה הפרה של הכללים החלים על Deli by Yango.

2. השליח לא יאחר בהגעה לחנות בתחילת הסלוט בלמעלה מ-5 דקות. ככל שלא יהיה ביכולתו להגיע בתחילת הסלוט, או שמסיבה כלשהיא יהיה ברצונו לעזוב לפני תום הסלוט, יהיה עליו לכתוב לתמיכה ולמלא אחר הוראותיהם. ככל שהשליח חולה, עליו להודיע על כך לתמיכה, ולבטל את הסלוט, לא יאוחר מ-24 שעות מראש.

3. השליח ינהג בנימוס כלפי העובדים והמשתמשים של Deli by Yango, הולכי רגל וכל אדם אחר.

4. עם קבלת הזמנת המשלוח, השליח יקבל את החבילה הארוזה מעובדי Deli by Yango, ויכניס אותה באופן מיידי לתיק המבודד התרמי.

5. השליח ימסור את החבילה הארוזה למשתמש עד למועד המשלוח המשוער, כפי שצוין באפליקציית Yango Pro, ככל שהמשתמש ממוקם ברדיוס של ק"מ אחד מן החנות.

6. במהלך ביצוע המשלוח, השליח ינהג בזהירות במשלוח של המשתמש, וידאג לכך שהחבילה לא תיפול, לא תהיה נתונה לזעזועים ולא תינזק בכל דרך אחרת. השליח יוודא שלאף צד שלישי לא תהיה גישה לתיק המבודד הטרמי או לחבילה.

7. השליח ידאג להתייחס להערות המשתמשים. ככל שמשתמש ביקש שלא לצלצל בפעמון הדלת, השליח לא יעשה זאת. החבילה תימסר למשתמש ישירות מתוך התיק המבודד הטרמי של השליח.

8. השליח לא יעשה שימוש במידע האישי של המשתמשים לכל מטרה שהיא, למעט לצורך מסירת ההזמנה של המשתמש. לדוגמה, השליח לא ישלח למשתמש הודעות פרטיות.

9. ציוד: שירותי המשלוחים יינתנו על ידי השליח רק באמצעות ציוד משלוחים הנושא מיתוג ייחודי וחולצה ממותגת כאמור.

10. יאנגו תהיה רשאית לקזז כספים מן התמורה המגיעה לשליח, במקרה של הפרה של הוראות לעיל, כמפורט בהסכם.

11. יאנגו תהיה רשאית לשנות נספח זה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במשלוח הודעה לשליח באימייל ו/או באמצעות הפלטפורמה, ללא הודעה מראש.