Politica de confidențialitate

Acest document este traducerea politicii de confidențialitate în limba română. În caz de contradicție între versiunea rusă a politicii de confidențialitate și această traducere - numai versiunea politicii de confidențialitate în limba rusă este obligatorie din punct de vedere juridic. Versiunea politicii de confidențialitate în limba rusă poate fi găsită aici: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru

Data publicației: 15.08.2019

Versiunea actuală este disponibilă pe adresa: https://yandex.com/legal/confidential_rom

1. Ce reglementează această politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politică”) se răspândește asupra tuturor datelor, inclusiv datelor cu caracter personal conform legii aplicabile (în continuare „Datele personale”), pe care Yandex SRL și/sau afiliații săi, inclusiv celor aparținând aceluiași grup cu Yandex SRL (denumit în continuare „Yandex”) poate primi despre dumneavoastră în timpul utilizării dumneavoastră de orice site-uri, programe, produse și/sau servicii Yandex (denumite în continuare Serviciile), informații pe care le puteți găsi pe site-urile yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il și pe alte site-uri deținute de Yandex (denumite în continuare „Site-uri”), precum și în timpul executării de către Yandex/afiliații acesteia a oricăror acorduri și contracte încheiate cu dumneavoastră în legătură cu utilizarea Serviciilor dumneavoastră. Yandex poate primi, de asemenea, Datele personale de la partenerii săi (denumite în continuare „Parteneri”), site-urile, programele, produsele sau serviciile pe care le utilizați (de exemplu, de la agenții de publicitate Yandex sau serviciile de taxi). În aceste cazuri, transmiterea datelor personale este posibilă numai în cazurile stabilite de legislația aplicabilă și se realizează pe baza unor acorduri speciale între Yandex și fiecare dintre parteneri.

Vă rugăm să atrageți atenția că utilizarea oricăruia dintre Site-urile și/sau Serviciilor poate fi reglată unor condiții suplimentare care pot aduce modificări și/sau completări la această Politică și/sau au condiții speciale cu privire la datele personale postate în secțiunile relevante ale documentelor pentru aceste Site-uri/ sau Servicii.

2. Cine prelucrează informațiile

Pentru a vă asigura utilizarea Site-urilor și Serviciilor, datele personale sunt colectate și utilizate de către Societatea cu Răspundere Limitată „Yandex”, inclusiv compania Yandex, o persoană juridică creată în conformitate cu legile Federației Ruse și înregistrată pe adresa: 119021, Federația Rusă, Moscova, str. Lev Tolstoi, bl. 16 (YANDEX SRL), sau afiliatul său care furnizează Serviciul în alte jurisdicții. Vă puteți face cunoștință cu informațiile despre care persoană furnizează acest sau acel serviciu în condițiile de utilizare a serviciului corespunzător.

Pentru utilizatorii aflați în Spațiul Economic European (SEE) sau Elveția, Yandex este reprezentată în SEE și Elveția de Yandex Oy, o persoană juridică creată în conformitate cu legile Finlandei, înregistrată pe adresa: Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlanda.

Pentru utilizatorii aflați în Israel, Yandex este reprezentată pe teritoriu de Yandex.Go Israel Ltd, o persoană juridică creată conform legislației israeliene, înregistrată pe adresa: 148 Menachem Begin Stradă, Tel Aviv, Israel 6492104.

3. Care este scopul acestei Politici

Protejarea datelor dumneavoastră personale și confidențialitatea este extrem de importantă pentru Yandex. De aceea, în timpul folosirii de Site-urile și Serviciile noastre, Yandex protejează și prelucrează informațiile dumneavoastră personale în strictă conformitate cu legea aplicabilă.

În urma obligațiilor noastre de protejare a datelor dumneavoastră personale, în această Politică dorim să vă informăm într-un mod cât mai transparent despre următoarele puncte:

(a) de ce și cum Yandex colectează și folosește („prelucrează”) datele personale atunci când utilizați Site-uri și/sau Servicii;

(b) care este rolul și responsabilitățile Yandex ca o entitate juridică care decide ce motiv și cum să prelucreze informația personală;

(c) ce instrumente puteți folosiți pentru a reduce cantitatea de informații personale colectate de către Yandex despre dumneavoastră;

(d) care sunt drepturile dumneavoastră în cadrul procesării informațiilor personale.

4. Ce informații personale colectează Yandex despre dumneavoastră

Datele personale colectate în timpul funcționării Site-urilor și/sau furnizarea Serviciilor pot diferi în dependență de faptul dacă va folosiți contul dumneavoastră sau nu pentru a accesa Site-urile și/sau Servicii. În acele cazuri în care vă logați la contul dumneavoastră, informațiile personale colectate de Yandex despre dumneavoastră în timpul utilizării Site-urilor și Serviciilor pot fi comparate și asociate cu alte informații personale colectate de Yandex în cadrul utilizării contului dumneavoastră (de exemplu, datele despre identitatea dumneavoastră, datele de contact, vârsta și sexul, dacă au fost furnizate către Yandex). Yandex nu verifică Informațiile personale pe care le furnizați, cu excepția cazului în care sunt furnizate de acordul de utilizator sau de termenii de utilizare a anumitor servicii și nu poate judeca fiabilitatea acestora, precum și dacă aveți o capacitate juridică suficientă pentru furnizarea informațiilor dumneavoastră personale. Totuși, Yandex presupune că dumneavoastră furnizați datele personale fiabile și suficiente și că actualizați-le periodic.

În timpul folosirii de către dumneavoastră a Site-urilor și Serviciilor, Yandex poate colecta următoarele categorii de informație personală:

(i) Datele personale furnizate de dumneavoastră în timpul înregistrării (creării contului), cum ar fi numele, numărul de telefon, adresa și vârsta;

(ii) date electronice (HTTP-tituri, adresă IP, file-uri cookie, semnalizatoare web / etichete pixeli, informații despre ID-ul browser-ului, informații despre hardware și software);

(iii) data și ora de acces la Site-uri și/sau Servicii;

(iv) informații despre activitatea dumneavoastră în timp ce utilizați Site-uri și/sau Servicii (de exemplu, istoricul interogărilor de căutare; adresele de e-mail ale celor cu care vă corespundeți; conținutul de e-mail și atașamente, precum și fișierele stocate în sistemele Yandex);

(v) informații privind geolocalizarea;

(vi) alte informații despre dumneavoastră necesare pentru prelucrare în conformitate cu condițiile care reglementează utilizarea Site-urilor sau Serviciilor specifice Yandex;

(vii) informații despre dumneavoastră pe care le primim de la partenerii noștri în conformitate cu condițiile acordurilor încheiate între dumneavoastră și partenerul relevant și acordurile încheiate între Yandex și partener.

Yandex folosește, de asemenea, file-uri cookie și semnalizatoare web (inclusiv etichete pixeli) pentru a colecta informații personale și pentru a conecta aceste informații personale la device-ul și browserul dumneavoastră (a se vedea secțiunea 11 din această Politică).

Yandex nu colectează informații personale sensibile în mod corespunzător (cum ar fi originea rasială, punctele de vedere politice, informații despre sănătate și date biometrice), cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în acordurile de utilizare ale anumitor Servicii. Și totuși dumneavoastră puteți să le oferiți singuri companiei Yandex, iar în acest caz, Yandex le va procesa în conformitate cu respectiva Politică (de exemplu dacă specificați termeni de căutare, care se referă la sănătatea personală). În același timp, trebuie să țineți cont de faptul că Yandex nu poate să vă solicita permisiunea pentru această prelucrare, deoarece nu este informat de timp despre caracterul potențial sensibil a informațiilor personale pe care le puteți furniza Yandex.

Yandex nu colectează date pentru a compila un „portret” al utilizatorului în măsura în care acesta vă poate afecta în mod semnificativ drepturile și libertățile, în conformitate cu legislația aplicabilă.

5. Care este baza juridică și scopul prelucrării informațiilor dumneavoastră personale

Yandex nu poate prelucra Informațiile dumneavoastră personale fără motive juridice suficiente. De aceea, Yandex vă procesează informația personală numai în cazul dacă:

(i) prelucrarea este necesară pentru a îndeplini obligațiile contractuale ale Yandex față de dumneavoastră, inclusiv asigurarea funcționării Site-urilor și Serviciilor (de exemplu, oferirea rezultatelor de căutare pentru interogările dumneavoastră de căutare);

(ii) prelucrarea este necesară pentru a respecta obligațiile statutare;

(iii) atunci când este prevăzut de legea aplicabilă, prelucrarea este necesară pentru a asigura interesele legitime ale Yandex în cazul în care această prelucrare nu afectează în mod semnificativ interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. Vă rugăm să atrageți atenția că în timpul procesării informațiile dumneavoastră personale pe această bază, Yandex se va strădui întotdeauna să mențină un echilibru între interesele sale legitime și protecția confidențialității dumneavoastră.

Yandex prelucrează informațiile dumneavoastră personale pentru a asigura interesele sale legitime, de exemplu, în următoarele cazuri:

(a) pentru a înțelege mai bine cum dumneavoastră interacționezi cu Site-urile și/sau Serviciile noastre;

(b) pentru a perfecționa, schimba, personaliza sau îmbunătăți în alt mod Site-urile și Serviciile, în beneficiul tuturor utilizatorilor;

(c) pentru a vă oferi alte produse și servicii ale Yandex sau ale altor companii care, după părerea noastră, ar putea să vă intereseze (adică, vă arată o reclamă luând în considerație interesele dumneavoastră);

(iv) în scopuri specifice sau în conformitate cu cerințele legii aplicabile, vă putem solicita consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale. Pentru jurisdicțiile în care consimțământul este recunoscut ca bază legală separată, utilizarea Site-urilor și/sau Serviciilor de către Yandex îți exprimă consimțământul pentru această prelucrare. Vă informăm și dumneavoastră vă confirmați că nu aveți obligația de a ne furniza informații personale atunci când utilizați Site-urile sau Serviciile și acesta se bazează exclusiv pe liberul dumneavoastră arbitru. Cu toate acestea, recunoașteți că, fără furnizarea de informații personale, nu vă vom putea oferi posibilitatea de a utiliza Serviciile, iar utilizarea dumneavoastră a Site-urilor va fi limitată.

Yandex mereu vă prelucrează informația personală urmărind anumite scopuri, și numai acea informație care are legătură cu aceste scopuri. În special, noi prelucrăm informațiile dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

(i) a vă oferi acces la Site-uri și/sau Servicii (inclusiv furnizarea rezultatelor căutării ca răspuns la întrebările dumneavoastră de căutare, ținând cont de preferințele dumneavoastră, istoricul căutărilor și alte informații personale despre dumneavoastră disponibile pentru Yandex);

(ii) a vă oferi acces la contul dumneavoastră, inclusiv Yandex e-mail și stocarea fișierelor, dacă sunteți înregistrat la Serviciile relevante;

(iii) a comunica cu dumneavoastră pentru a vă trimite notificări, cereri și informații legate de funcționarea Site-urilor și Serviciilor, îndepliniți acorduri cu dumneavoastră și prelucrați solicitările și cererile dumneavoastră;

(iv) a personaliza anunțuri și propuneri ținând cont de preferințele dumneavoastră, istoricul căutărilor și alte informații personale despre dumneavoastră disponibile pentru Yandex;

(v) a face mai confortabilă folosirea Site-urilor și Serviciilor, inclusiv pentru a arăta rezultatele căutării cele mai relevante și a oferi Site-uri și Servicii mai personalizate, precum și pentru a îmbunătăți alte produse, aplicații și servicii Yandex;

(vi) a crea noi produse, utilități și oferte Yandex;

(vii) a proteja drepturile dumneavoastră și drepturile Yandex;

(viii) a colecta, prelucra și prezenta statistici, date mari și alte studii.

Informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră primite de Yandex de la Google SRL (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, Statele Unite) în legătură cu utilizarea serviciilor de Yandex dumneavoastră care conțin tehnologia API Google (https://developers.google.com/terms) Puteți găsi linkul: https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Cum Yandex vă protejează informațiile personale

În cele mai multe cazuri, Informațiile personale sunt prelucrate automat fără ca angajații Yandex să-l acceseze. Dacă este nevoie de acest acces, acesta poate fi acordat doar acelor angajați Yandex care au nevoie de acesta pentru a-și îndeplini sarcinile. Pentru a asigura protecția și confidențialitatea datelor toți angajații Yandex sunt obligați să respecte regulile interne și o anumită procedură de protecție a informațiilor personale. Angajații trebuie să urmeze toate normele tehnice și cele de siguranță pentru securitatea datelor dumneavoastră.

Yandex a implementat, de asemenea, suficiente măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile personale împotriva distrugerii, pierderii, schimbării, fraudei, dezvăluirii sau accesului neautorizat, accidental sau ilegal, precum și a altor forme ilegale de prelucrare. Aceste măsuri de securitate au fost implementate ținând cont de nivelul actual tehnologie, de costul implementării acestora, de riscurile asociate cu prelucrarea și natura informațiilor personale.

7. Cine altcineva are acces la Informațiile dumneavoastră personale și cui ar putea fi transferate

7.1. În cadrul grupului Yandex

Yandex poate transfera Informațiile dumneavoastră personale către angajații săi (în limitele specificate în secțiunea 6 a acestei Politici). Yandex poate transfera, de asemenea, informațiile dumneavoastră personale către afiliații săi, inclusiv altor companii din grupul de persoane din care face parte Yandex (grupul Yandex). Vă rugăm să atrageți atenția că nivelul de protecție a informațiilor personale în unele țări poate să nu coincidă cu nivelul stabilit în jurisdicția dumneavoastră, iar prin utilizarea serviciilor Yandex, sunteți de acord cu un astfel de transfer.

În toate cazurile, informațiile personale vor fi prelucrate numai în scopurile stabilite în secțiunea 5 a prezentei Politici, cu excepția cazului în care se specifică altfel în termenii de utilizare a Site-urilor și/sau Serviciilor furnizate de companiile din Grupul Yandex, inclusiv:

atunci când utilizați serviciile companiei „Yandex.Money” SRL ONG (OGRN: 1127711000031) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Yandex.Money” SRL ONG pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Acordul privind utilizarea serviciului „Yandex.Money” (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) și în Politica de confidențialitate a „Yandex.Money” SRL ONG (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

atunci când utilizați Serviciile companiei „Yandex.Vertikali” SRL (OGRN: 5157746192742) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Yandex.Vertikali” SRL pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Termenii de utilizare a serviciilor „Yandex.Auto” (https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse), „Yandex.Job” (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), „Yandex.Realty” (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), „Yandex.Travel” (https://yandex.ru/legal/travel_termsofuse);

atunci când utilizați Serviciile companiei „Yandex.Taxi” SRL (OGRN: 5157746192731) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Yandex.Taxi” SRL pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Termenii de utilizare a Serviciului „Yandex.Taxi” (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse);

atunci când utilizați Serviciile companiei „Yandex.Market” SRL (OGRN: 1167746491395) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Yandex.Market” SRL pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Termenii de utilizare ai Serviciului „Yandex.Market” (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

atunci când utilizați Serviciile companiei „Yandex Cloud Technologies” SRL (OGRN: 1167746432040) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Yandex Cloud Technologies” SRL;

atunci când utilizați Serviciile companiei „Yandex.Drive” SRL (OGRN: 5177746277385) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Yandex.Drive” SRL pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Condițiile de utilizare ale serviciului „Yandex.Drive” (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

când utilizați Serviciile companiei „Yandex.Bus” SRL (OGRN: 1177746347591) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Yandex.Bus” SRL pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Termenii de utilizare ai Serviciului „Yandex.Bus” (https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse);

atunci când utilizați Serviciile companiei „EDADIL PROMO” SRL (OGRN: 5157746114477) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „EDADIL PROMO” SRL pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Termenii de utilizare a Serviciului „Edadeal” (http://corp.edadeal.ru/legal);

când utilizați Serviciile companiei „Kinopoisk” SRL (OGRN: 1077759854919) Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către „Kinopoisk” SRL pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Termenii de utilizare a serviciului „Kinopoisk” (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

atunci când utilizați Serviciile companiei Yandex Europe AG, informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către Yandex Europe AG pentru prelucrare în termenii și în scopurile specificate în Termenii de utilizare a serviciului (https://yandex.com/legal/termsofservice);

când utilizați Serviciile companiei Yandex.Go Israel Ltd (număr de înregistrare 515926285), Informațiile dumneavoastră personale pot fi transferate către Yandex.Go Israel Ltd pentru prelucrare în condițiile și în scopurile specificate în Termenii de utilizare a serviciului (https://yandex.com/legal/yango_termsofuse).

7.2 În afara grupului Yandex

Yandex poate, de asemenea, să transfere informații personale unor terțe părți din afara Grupului Yandex pentru a atinge obiectivele specificate în secțiunea 5 a prezentei Politici. Vă rugăm să atrageți atenția că nivelul de protecție a informațiilor personale în unele țări poate să nu coincidă cu nivelul stabilit în jurisdicția dumneavoastră, iar prin utilizarea serviciilor Yandex, sunteți de acord cu un astfel de transfer.

Aceste terțe părți pot fi:

(i) Parteneri, de exemplu, proprietarii de site-uri și aplicații, rețele de publicitate și alți parteneri care furnizează Yandex servicii legate de plasarea și afișarea de publicitate pe site-uri, în programe, produse sau servicii care sunt deținute sau controlate de așa de parteneri; companii care furnizează servicii de transport (taxi);

(ii) agenții de publicitate sau alți parteneri care afișează reclame pentru dumneavoastră pe Site-uri și/sau Servicii Yandex, și parteneri precum furnizori de servicii de informații sau consultanți.

Yandex poate, de asemenea, să transfere informații personale către terțe părți din afara Grupului Yandex:

(i) către terți cu privire la care s-a făcut cesiunea drepturilor sau obligațiilor sau o revocare în baza unui acord respectiv;

(ii) orice autoritate națională și/sau internațională de reglementare, autorități de aplicare a legii, autorități executive centrale sau locale, alte autorități sau instanțe oficiale sau de stat pentru care Yandex este obligată să furnizeze informații în conformitate cu legea aplicabilă la cerere;

(iii) către terți, dacă ați fost de acord cu transferul informațiilor dumneavoastră personale sau transferul informațiilor personale este necesar să vă furnizeze Serviciul relevant sau să îndepliniți un acord sau un acord specific încheiat cu dumneavoastră;

(iv) oricărei terțe părți pentru a asigura protecția legală a Yandex sau a terților în cazul în care încălcați Acordul de utilizare a serviciilor Yandex (https://yandex.ru/legal/rules), a acestei Politicii sau a condițiilor care guvernează utilizarea anumitor servicii sau într-o situație când există o amenințare a unei astfel de încălcări.

8. Unde se păstrează și se prelucrează informația dumneavoastră personală

Informația dumneavoastră personală se va păstra în Federația Rusă și/sau în Spațiul Economic European.

Pentru utilizatorii ruși: Yandex înregistrează, sistemizează, acumulează, stochează, actualizează (precizează, modifică), preia datele personale ale cetățenilor Federației Ruse folosind bazele de date situate pe teritoriul Federației Ruse.

Pentru utilizatorii din SEE, Elveția sau Israel: Rusia este o jurisdicție în afara Spațiului Economic European, care nu a fost recunoscută de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor personale. Prin urmare, Yandex a luat măsurile adecvate pentru a se asigura că acest transfer se realizează în conformitate cu normele aplicabile de protecție a datelor UE.

În special, Yandex se bazează pe Termenii contractuali standard aprobați de Comisia Europeană pentru a asigura un nivel adecvat de protecție pentru informațiile dumneavoastră personale transmise Rusiei. O copie a acestor condiții contractuale standard este disponibilă la cerere.

Dacă vă aflați într-un teritoriu în care consimțământul dumneavoastră este necesar pentru a transfera informațiile dumneavoastră personale într-o altă jurisdicție, atunci utilizând Site-urile sau Serviciile, dumneavoastră dați Yandex consimțământul expres și neechivoc pentru acest transfer sau stocare și/sau prelucrarea informațiilor în alte jurisdicții specificate, inclusiv Rusia.

9. Cât timp stocăm informațiile dumneavoastră personale

Yandex va stoca informațiile dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate sau pentru a respecta cerințele și reglementările legale.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin lege sau prin acord cu dumneavoastră, e-mailurile și documentele pe care le păstrați în sistemele Yandex ca parte a Serviciului vor fi stocate atât timp cât aveți un cont, dar acestea pot fi șterse în orice moment.

Dacă doriți ca oricare dintre informațiile dumneavoastră personale să fie șterse din bazele de date Yandex, puteți șterge singur informațiile personale necesare utilizând contul dumneavoastră sau prin interfața Site-urilor și/sau a Serviciilor (unde este cazul).

10. Drepturile dumneavoastră

10.1 Ce drepturi aveți

Dacă acest lucru este prevăzut de legea aplicabilă, aveți dreptul de a accesa informațiile dumneavoastră personale prelucrate de Yandex în conformitate cu această Politică.

Dacă credeți că orice informație pe care Yandex o păstrează despre dumneavoastră este incorectă sau incompletă, puteți să vă logați și vă corectați informațiile dumneavoastră personale.

Dacă acest lucru este prevăzut de legea aplicabilă, dumneavoastră aveți dreptul:

  • de a solicita eliminarea informațiilor dumneavoastră personale sau a unei părți din acestea, precum și retragerea consimțământului pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale;
  • de a solicita restricții privind prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale;
  • de a solicita o copie a termenilor contractuali standard care să permită transferul informațiilor dumneavoastră personale în Rusia specificate în secțiunea 8 a prezentei Politici;
  • de a obiecta prelucrarea informației dumneavoastră personale, dacă acest lucru este prevăzut de legislația aplicabilă.

Yandex va îndeplini aceste solicitări în conformitate cu legislația aplicabilă.

În cazurile prevăzute de legea aplicabilă, este posibil să aveți și alte drepturi care nu sunt specificate mai sus.

10.2 Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să vă conectați la contul dumneavoastră, iar dacă nu există nicio funcție specială în interfață, contactați Yandex (consultați secțiunea 13 din această Politică).

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care Yandex prelucrează informațiile dumneavoastră personale, vă rugăm să ne anunțați și vom lua în considerare cererea dumneavoastră. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul Yandex, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă.

11. Cum folosim file-uri cookie și alte tehnologii similare pe Site-uri sau când utilizați Serviciile

11.1 Ce sunt file-uri cookie și de ce Yandex le folosește

File-uri cookie sunt fișiere text mici plasate pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa Site-urile. Acestea conțin informații colectate de pe dispozitivul dumneavoastră pe care le trimit înapoi la Site-uri de fiecare dată când le vizitați pentru a vă memora acțiunile și preferințele dumneavoastră odată cu trecerea timpului.

Site-urile utilizează următoarele tipuri de module cookie:

  • file-uri cookie strict necesare / file-uri cookie tehnice: aceste file-uri cookie sunt necesare pentru funcționarea Site-urilor și furnizarea de Servicii pentru dumneavoastră; printre altele, acestea permit Yandex să vă identifice hardware-ul și software-ul, inclusiv tipul browserului dumneavoastră;
  • file-uri cookie statistice / analitice: aceste file-uri cookie vă permit să recunoașteți utilizatorii, să le calculați numărul și să colectați informații, cum ar fi tranzacțiile dumneavoastră pe Site-uri și Servicii, inclusiv informații despre paginile web pe care le vizitați și conținutul pe care îl primiți;
  • file-uri cookie tehnice: aceste file-uri cookie colectează informații despre modul în care utilizatorii interacționează cu Site-urile și/sau Serviciile, ceea ce vă permite să identificați erorile și să testați funcții noi pentru a îmbunătăți performanța Site-urilor și a Serviciilor;
  • file-uri cookie funcționale: aceste file-uri cookie vă permit să furnizați anumite funcții pentru a vă facilita utilizarea Site-urilor, de exemplu, prin stocarea preferințelor dumneavoastră (de exemplu, limba și locația);
  • (terțe părți) fișiere de urmărire/file-uri cookie de publicitate: aceste file-uri cookie colectează informații despre utilizatori, sursele de trafic, paginile vizitate și anunțurile afișate pentru dumneavoastră, precum și pe care ați făcut clic pe pagina anunțată. Acestea vă permit să afișați anunțuri care vă pot interesa, pe baza unei analize a informațiilor personale colectate despre dumneavoastră. De asemenea, ele sunt utilizate în scopuri statistice și de cercetare.

11.2 Cât timp sunt stocate file-uri cookie pe dispozitivul dumneavoastră

Yandex folosește informațiile conținute în file-uri cookie doar în scopurile de mai sus, după care datele colectate vor fi stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă care poate depinde de tipul de file-uri cookie corespunzător, dar care nu depășește timpul necesar pentru atingerea scopului lor, după care acestea va fi șters automat din sistemul dumneavoastră.

11.3 Cine mai are acces la informațiile conținute în file-uri cookie

Informațiile personale colectate folosind file-urile cookie introduse pe dispozitivul dumneavoastră pot fi transferate și accesibile de Yandex și/sau terți specificate în secțiunea 7 a prezentei Politici. Utilizarea informațiilor personale în afara Site-urilor în scopuri publicitare, dacă este cazul, poate face obiectul unor acorduri de utilizare separate disponibile pe site-urile terță parte. Yandex și/sau terți vă pot oferi, de asemenea, posibilitatea de a renunța la personalizarea publicității, care poate fi supusă reglementării legislației și normelor aplicabile acestor produse și oferte.

Când vizitați prima dată Site-urile, puteți fi solicitat acordul dumneavoastră pentru utilizarea file-urilor cookie. Dacă, după ce ați aprobat utilizarea file-urilor cookie, doriți să vă răzgândiți, puteți face acest lucru prin ștergerea file-urilor cookie stocate în browser (de obicei acest lucru se poate face în setările browserului dumneavoastră - vă rugăm să consultați manualul browserului sau site-ului dezvoltatorul său). După aceea, un pop-up poate fi afișat din nou, solicitându-ți consimțământul și puteți face o alegere diferită. Dacă refuzați să utilizați file-uri cookie, acest lucru poate duce la faptul că unele funcții ale Site-urilor nu vă vor fi disponibile și vă vor afecta capacitatea de a utiliza Site-urile. De asemenea, puteți modifica setările browserului pentru a accepta sau refuza în mod implicit toate file-uri cookie sau file-uri cookie de pe anumite site-uri, inclusiv Site-uri Yandex. Dacă ați aprobat utilizarea file-urilor cookie pe unul dintre Site-urile Yandex, vom presupune că utilizarea file-urilor cookie pe toate Site-urile a fost aprobată de dumneavoastră.

Yandex poate utiliza, de asemenea, semnalizatoare web (etichete pixeli) pentru a accesa file-urile cookie plasate anterior pe dispozitiv pentru următoarele scopuri:

(i) determinarea acțiunilor dumneavoastră pe Site-uri și în procesul de utilizare a Serviciilor prin accesarea și utilizarea file-uri cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră;

(ii) colectarea informațiilor statistice legate de funcționarea Site-urilor, Serviciilor sau produselor, utilităților și ofertelor Yandex.

12. Actualizarea acestei Politici

Această Politică poate fi modificată. Yandex are dreptul de a efectua modificări la discreția sa, incluzând, dar fără a se limita la acestea, în cazurile în care modificările relevante sunt legate de modificările aduse legislației aplicabile și atunci când modificările relevante sunt legate de modificările aduse funcționării Site-urilor și Serviciilor.

Yandex se obligă să nu facă modificări semnificative, să nu impună sarcini suplimentare sau restricții asupra drepturilor dumneavoastră stabilite de această Politică fără notificarea dumneavoastră. Veți fi notificat despre astfel de modificări. Notificările relevante pot fi afișate pe Site sau în Servicii (de exemplu, printr-un pop-up sau banner) înainte ca aceste modificări să intre în vigoare sau vă pot fi trimise prin intermediul altor canale de comunicare (de exemplu, prin e-mail, dacă ne-ați furnizat date de contact).

13. Întrebări și sugestii

Yandex salută întrebările și sugestiile dumneavoastră cu privire la implementarea sau modificarea acestei Politici. Vă rugăm să utilizați formularul nostru de feedback la https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. De asemenea, puteți utiliza această adresă pentru a trimite cereri de punere în aplicare a drepturilor dumneavoastră sau de plângeri legate de incorectitatea informațiilor dumneavoastră personale sau de nelegalitatea prelucrării acesteia.

Previous version of the document: https://yandex.com/legal/confidential_rom/15072019.

Previous version of the document: https://yandex.com/legal/confidential_rom/12022019.