Konfidencialitātes politika

Šis dokuments ir Konfidencialitātes politikas tulkojums latviešu valodā. Pretrunu gadījumā starp Konfidencialitātes politikas versiju krievu valodā un šo tulkojumu - juridiski saistoša ir tikai Konfidencialitātes politikas versija krievu valodā. Konfidencialitātes politikas versiju krievu valodā ir atrodama šeit: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Publikācijas datums: 19.05.2022

Pašreizēja versija pieļaujama adresē: https://yandex.com/legal/confidential_lv

1. Ko regulē šī konfidencialitātes politika

Šī konfidencialitātes politika (turpmāk - Politika) darbojas attiecībā uz visu informāciju, ieskaitot personas datus pielietojamās likumdošanas izpratnē (turpmāk - "Personas dati"), kuru "YANDEX" LLC un/vai iesaistītās personas, tajā skaitā, kas ietilpst vienā grupā kopā ar "YANDEX" LLC (turpmāk - "YANDEX"), var saņemt par Jums procesā, kad Jūs izmantojat jebkuras Yandex vietnes, programmas, produktus un/vai servisus (turpmāk kopā - "Servisi") informāciju, par kuriem Jūs varat atrast vietnēs yandex.ru, yandex.com, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il un citās Yandex piederošajās vietnēs (turpmāk kopā - "Vietnes"), kā arī, ja Yandex /tā oficiālās personas izmanto jebkuras vienošanās un līgumus, kas noslēgti ar Jums saistībā ar to, ka Jūs izmantojat Servisus. Yandex var arī saņemt Personas datus no saviem partneriem (turpmāk - "Partneri"), kuru vietnes, programmas, produktus vai servisus Jūs izmantojat (piemēram, no Yandex reklāmdevējiem vai taksometru dienestiem) no citiem avotiem ar publiski pieejamajiem personas datiem. Attiecīgajos gadījumos Personas datu nodošana iespējama tikai gadījumos, kas noteikti pielietojamajā likumdošanā, un tiek realizēta uz speciālo līgumu pamata starp Yandex un katru no Partneriem.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka jebkuras Vietnes un/vai Servisa a izmantošana regulējama ar papildu noteikumiem, ar ko var grozīt un/vai papildināt šo Politiku, un/vai var veidot speciālus noteikumus attiecībā uz personu informāciju, kur ir attiecīgos dokumentu nodalījumos tādam Vietnēm un/vai Servisiem.

2. Kas apstrādā informāciju

Lai nodrošinātu Jums Vietņu un Servisu izmantošanu, Jūsu Personu informāciju vāk un izmanto Yandex, ieskaitot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “YANDEX”, uz Krievijas Federācijas likumu pamata nodibināta juridiska persona, kas iereģistrēta adresē: 119021, Krievija, Maskava, Ļva Tolstogo iela, m. 16 (“YANDEX” SIA), vai tās saistītā persona, kura sniedz attiecīgu Servisu citās jurisdikcijās. Ar informāciju par to, kāda persona sniedz to vai citu Servisu, Jūs varat iepazīties attiecīga Servisa izmantošanas nosacījumos.

Lietotājiem (izņemot servisu Yango, Yandex.Taxi, Deli lietotājus), kas atrodas Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) vai Šveices teritorijā, Yandex pārstāvēts EEZ un Šveices teritorijā kā kompānija Global DC Oy, juridiska persona, kas dibināta saskaņā ar Somijas likumdošanu, reģistrēta adresē: Moreenikati 6, 04600 Mjantsjaļa, Somija (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi).

Lietotājiem, kas atrodas Izraēlas teritorijā, Yandex pārstāvēts kā kompānijas Yandex.Go Israel Ltd, juridiska persona, kas dibināta saskaņā ar Izraēlas likumdošanu, reģistrēta adresē: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104, Yango.Taxi Ltd., juridiska persona, kas dibināta saskaņā ar Izraēlas likumdošanu, reģistrēta adresē:148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104, un Yango Market Israel Ltd., juridiska persona, kas dibināta saskaņā ar Izraēlas likumdošanu, reģistrēta adresē: 114 Yigal Alon, Tel Aviv, Israel 6744320.

3. Šīs Politikas mērķis

Jūsu Personu informācijas un Jūsu konfidencialitātes aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga kompānijai Yandex. Tāpēc kad Jūs izmantojat Vietnes un Servisus, kompānija Yandex aizsargā un apstrādā Jūsu Personu informāciju stingrā atbilstībā ar piemērojamajiem likumiem.

Pildot mūsu panākumus aizsargāt Jūsu Personu informāciju, šajā Politikā mēs gribētu viscaurredzamākā veidā informēt Jūs par šādiem momentiem:

(a) kāpēc un kā kompānija Yandex vāk un lieto (apstrādā) Jūsu Personu informāciju, kad Jūs izmantojat Vietnes un/vai Servisus;

(b) kāda loma un kādi panākumi ir kompānijai Yandex kā juridiskai personai, kura pieņem lēmumu par to, kālab un kā apstrādājama Jūsu Personu informācija;

(c) kādus instrumentus Jūs varat izmantot, lai samazinātu Jūsu Personu informācijas apjomu, ko vāk Yandex;

(d) kādas ir Jūsu tiesības Personu informācijas apstrādē.

4. Kādu Personu informāciju par Jums vāc Yandex

Personīgā informācija, kas tiek savākta Vietņu darba procesā un/vai Servisu nodrošināšanas procesā, kā arī Partneru vietņu, programmu, produktu vai servisu izmantošanas procesā, var atšķirties atkarībā no tā, vai Jūs pieejai izmantojat uzskaites ierakstu vai nē. Ja Jūs ieejat savā kontā, Personu informācija, ko kompānija Yandex savāca, kad Jūs izmantojat Vietnes un Servisus, var būt salīdzināma un saistīta ar citu Personu informāciju, ko Yandex savāca Jūsu konta izmantošanas laikā (piemēram dati par Jūsu personību, kontakta datus, vecums un dzimums, ja tie bija sniegti kompānijai Yandex). Yandex nepārbauda Jūsu iesniegto Personu informāciju, bez gadījumiem, kas it paredzēti lietotāja nolīgumā vai dažādu vietņu lietošanas nosacījumos, un nevar spriest par tās ticamību, kā arī par to, vai Jums ir pietiekama tiesībspēja iesniegt Personu informāciju. Taču kompānija Yandex izej no tā, kas Jūs iesniedzat ticamu un pietiekamu Personu informāciju, kā arī laikus to atjaunojat.

Yandex var vākt šādas Personu informācijas kategorijas par Jums, kad Jūs izmantojat Vietnes un Servisus:

(i) Jūsu reģistrēšanas (konta veidošanas) laikā iesniegtā Personu informācija (Jūsu vārds, tālruņa numurs, adrese un vecums);

(ii) elektroniskus datus (HTTP galvenes, IP adreses, sīkdatnes, vietnes bākas/pikseļu tagus, datus par pārlūkprogrammas identifikatoru, informāciju par programmaparatūru, Wi-Fi tīkla dati);

(iii) datums un laiks, kas Jums bija piekļuve Vietnēm un/vai Servisiem;

(iv) informācija par Jūsu aktivitāti Tīmekļa vietņu un/vai Servisu izmantošanas laikā (piemēram, meklēšanas pieprasījumu vēsture, dati par pirkumiem Servisos, dati par apmeklētajām organizācijām, "likes" un preferences, to cilvēku elektroniskā pasta adreses, ar kuriem Jūs sarakstāties, telefongrāmatas dati, informācija par mijiedarbību ar citiem lietotājiem, kā arī datnes un saturs, kas glabājas Yandex sistēmās);

(v) informācija par ģeolokāciju;

(vi) cita informācija par Jums, kas ir nepieciešama apstrādei atbilstoši nosacījumiem, ka regulē konkrētu Yandex Vietņu un/vai Servisu lietošanu;

(vii) lietošanu par Jums, ko mēs saņemam no mūsu Partneriem atbilstoši to nolīgumu nosacījumiem, ko ir noslēgti starp Jums un atbilstošam Partneri, un kompānijas Yandex un Partnera noslēgto nolīgumu nosacījumiem;

(viii) Jūsu maksājumu karšu dati, cita maksāšanas informācija, ko jūs iesniedzāt, kā arī no Partneriem un citām personām saņemtā informācija, kuri piedalās maksājuma operācijas veikšanā, izmantojot Yandex Vietnes vai Servisus un/vai sakarā ar maksas pakalpojumu sniegšanu no Yandex.

Yandex arī izmanto sīkdatnes un vietnes bākas (ieskaitot pikseļu tagus), lai vāktu Personu informāciju un saistītu tādu personisku informāciju ar Jūsu ierīci un tīmekļa pārlūkprogrammu (skat. šīs Politikas 11. sadaļu).

Yandex nevāc mērķtiecīgi jutīgo personu informāciju (piemēram, rasu izcelsmi, politiskus viedokļus, informāciju par veselību un biometriskus datus), izslēdzot gadījumus, kas paredzēti dažādu Servisu lietotāja nolīgumos). Tomēr Jūs varat patstāvīgi iesniegt tos kompānijai Yandex, un tādā gadījumā Yandex tos apstrādās Jums sniegto Servisu ietvaros (piemēram, ja Jūs sūtāt meklēšanas pieprasījumus, kas attiecas uz Jūsu veselību). Turklāt Jums jāņem vērā, ka Yandex nespēs pieprasīt Jūsu piekrišanu tādai apstrādei, jo kompānija nav informēta par Personu informācijas potenciāli jutīgo raksturu, kas iesniedzama kompānijai Yandex.

Yandex nevāc datus, lai veidotu lietotāja “portretu” tādā pakāpē, kad tad var būtiski ietekmēt Jūsu tiesības un brīvības atbilstoši piemērojamajiem likumiem.

5. Kāds ir Jūsu Personu informācijas apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

Yandex nav tiesīga apstrādāt Jūsu Personu informāciju bez pietiekamiem tiesiskajiem pamatiem. Tāpēc Yandex apstrādā Jūsu Personu informāciju tikai tajā gadījumā, ja:

(i) apstrāde nepieciešama, lai izpildītu līgumus starp Jums un Yandex, tādus kā Yandex servisu lietošanas noteikumi (https://yandex.ru/legal/rules) un atsevišķu Yandex Servisu lietošanas noteikumi, kuros tostarp ir iekļauta Vietņu un Servisu darba nodrošināšana (piemēram, nodrošinot Jums meklēšanas rezultātus atbilstoši Jūsu meklēšanas pieprasījumiem;

(ii) apstrāde nepieciešama, lai ievērotu likumos noteiktos saistības;

(iii) kad tas ir paredzēts piemērojamajos likumos, apstrāde nepieciešama Yandex likumisko interešu nodrošināšanai gadījumā, ja tādā apstrāde būtiski neietekmē Jūsu intereses, Jūsu pamattiesības un brīvības. Lūdzam pievērst uzmanību, apstrādājot Jūsu Personu informāciju uz norādītā pamata, Yandex vienmēr cenšas turēt balansu starp savām likumiskajām interesēm un Jūsu konfidencialitātes aizsardzību.

Yandex apstrādā Jūsu Personu informāciju, lai nodrošinātu savas likumiskās intereses, piemēram, šādos gadījumos:

(a) lai labāk saprastu, kā Jūs mijiedarbojaties ar mūsu Vietnēm un/vai Servisiem;

(b) lai pilnveidotu, mainītu, personalizētu un citādi uzlabotu Vietnes un Servisiem visu lietotāju interesēs;

(c) lai piedāvātu Jums citus Yandex un citu kompāniju produktus un Servisus, kas mūsuprāt varēs Jūs ieinteresēt (t. i. rādīt Jums reklāmu, kurā tiek ievērotas Jūsu intereses);

(iv) konkrētiem mērķiem vai atbilstoši piemērojamo likumu prasībām mēs varam pieprasīt Jūsu atsevišķo piekrišanu Jūsu Personu informācijas apstrādei. Jurisdikcijām, kurās piekrišana uzskatāma par atsevišķu tiesisko pamatu, Vietņu un Servisu lietošanas sākums nozīmē Jūsu piekrišanu tādai pārstrādei. Ar šo informējam Jūs, un Jūs apstiprināt, ka Jums nav nekādu saistību iesniegt mums Personu informāciju, kad Jūs izmantojat Vietnes un/vai Servisus, un tas ir pamatots tikai uz Jūsu brīvo gribu. Līdz ar to Jūs saprotat, ka bez personu informācijas sniegšanas mēs nevaram dot Jums iespējamību izmantot Servisus, bet Vietņu lietošana ir ierobežota.

Yandex vienmēr apstrādā Jūsu personu informāciju Star citu, metāls apstrādājam Jūsu personu informāciju šādiem mērķiem:

(i) iesniegt Jums piekļuvi Vietnēm un/vai Servisiem (tajā skaitā iesniegt meklēšanas rezultātus atbildē uz Jūsu meklēšanas pieprasījumiem ievērojot Jūsu priekšrocības, meklēšanas vēsturi un citu Personu informāciju par Jums, kas ir pieejama kompānijai Yandex);

(ii) dot piekļuvi Jūsu kontam, ieskaitot Yandex elektronisko kasti un datņu krātuvi, ja Jūs esat iereģistrēts(-a) attiecīgajos Servisos;

(iii) nodrošināt sakarus ar Jums, lai nosūtītu Jums paziņojumus, pieprasījumus un informāciju, kas attiecas uz Vietņu un Servisu darbu, nolīgumu izpildīšanu ar Jums un Jūsu pieprasījumu apstrādi;

(iv) personalizēt reklāmu un priekšlikumus ievērojot Jūsu priekšrocības, meklēšanas vēsturi un citu Personu informāciju par Jums, kas ir pieejama kompānijai Yandex;

(v) paaugstināt ērtības Vietņu un Servisu lietošanā, tajā skaitā lai rādītu visrelevantākos meklēšanas rezultātus un iesniegtu personificētākas Vietnes un Servisus, kā arī lai uzlabotu citus Yandex produktus, pielikumus un Servisus;

(vi) veidot jaunus Yandex produktus, utilītprogrammas un priekšlikumus;

(vii) aizsargāt Jūsu tiesības un Yandex tiesības;

(viii) statistisku datu, lielu datu un citu izmeklējumu vākšana, apstrāde un iesniegšana;

(ix) drošības draudu atklāšana Vietnēm un Servisiem, lietotājiem, Yandex un/vai trešajām personām, tajā skaitā Jūsu uzticamības pārbaude, noslēdzot līgumus izmantojot Vietnes un Servisus;

(x) Jūsu maksājumu pieņemšanas organizēšana, Jūsu samaksas par precēm un pakalpojumiem veikšana, izmantojot Vietnes un Servisus.

Informācijas, kas tika saņemta no API Google (tālāk- "Saņemtie dati"), izmantošana Yandex servisā, tiek veikta saskaņā ar Google API Disclosure nolikumu, ņemot vērā tajā norādītos ierobežojumus, proti:

Saņemtie dati tiek izmantoti tikai un vienīgi ar mērķi nodrošināt Jums pasta klienta funkcijas. Saņemtos datus nevar izmantot nodošanai trešajām personām, reklāmas materiālu rādīšanai un citiem mērķiem, kas saistīti ar prettiesisku pieeju Jūsu sarakstes saturam.

Sīkāk ar Saņemto datu apstrādes nosacījumiem Jūs varat iepazīties: (https://yandex.com/legal/confidential_google_api).

6. Kā Yandex aizsargā Jūsu Personu informāciju

Gadījumu vairākumā Personu informācija tiek apstrādāta automātiski, bez Yandex līdzstrādnieku piekļuves tai. Ja tāda piekļuve ir vajadzīga, tā dodama tikai tiem Yandex līdzstrādniekiem, kuriem tas nepieciešams savu uzdevumu pildināšanai. Lai aizsargātu un nodrošinātu datu konfidencialitāti, visiem līdzstrādniekiem jāievēro iekšējie noteikumi un procedūras attiecībā uz Personu informācijas apstrādi. Jums jāievēro arī visi tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi, kas ir spēkā Jūsu Personu informācijas aizsardzībai.

Yandex veikusi pietiekamus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Personu informāciju no nesankcionētas, gadījuma un nelikumīgas noņemšanas, zaudēšanas, grozīšanas, maldinošas lietošanas, izpaušanas vai piekļuves, kā arī citām apstrādes nelikumīgām formām. Šie drošības pasākumi tika īstenoti, ievērojot mūslaiku tehnikas līmeni, to realizācijas cenas, ar Personu informāciju apstrādes un raksturu saistītiem riskiem.

7. Kam vēl ir piekļuve Jūsu Personu informācijai un kam tā nododama

7.1 Yandex grupā

Yandex var nodot Jūsu personu informāciju saviem līdzstrādniekiem (šīs Politikas 6. sadaļa norādītajās robežās). Yandex var arī nodot Jūsu Personu informāciju saviem saistītajām personām, tajā skaitā citam personām no personu grupas, kurai pieder Yandex (“Yandex grupa”). Pievērsiet uzmanību, ka Personu informācijas aizsardzības līmenis dažādās zemēs var atšķirties no līmeņa, kas ir noteikt Jūsu jurisdikcijā, un, lietojot Yandex Servisus, Korpuss piekrītat tādai nodošanai.

Ja cits nav noteikts Yandex Grupas kompāniju Vietņu un/vai Servisu izmantošanas nosacījumos, visos gadījumos Personas dati tiks apstrādāti tikai šīs Politikas 5. Jūsu Personas dati var tikt nodoti tajā skaitā personām, kuras norādītas vietnē: https://yandex.com/legal/affiliates/?lang=lv.

7.2 Ārpus Yandex grupas

Yandex var nodot Jūsu personu informāciju trešajām personām, kas nepieder Yandex Grupai, lai sasniegtu šīs Politikas 5. sadaļa norādītajos mērķus. Pievērsiet uzmanību, ka Personu informācijas aizsardzības līmenis dažādās zemēs var atšķirties no līmeņa, kas ir noteikt Jūsu jurisdikcijā, un, lietojot Yandex Servisus, Korpuss piekrītat tādai nodošanai.

Tādam trešajām personām var piederēt:

(i) Partneri, piemēram vietņu un pielikumu īpašnieki, reklāmas tīkli un citi partneri, kuri sniedz Yandex Servisus, kas ir saistīti ar reklāmas ievietošanu un attēlošanu tādiem partneriem piederošajās vietnēs, programmās, produktos vai servisos, vai tādi partneri tos kontrolē; kompānijas, kas sniedz pārvadāšanas (taksometru) pakalpojumus;

(ii) reklāmas ievietotāji un citi Partneri, kas attēlo Jums reklāmu Vietnēs un/vai Yandex Servisos, kā arī tādi Partneri kā informācijas servisu sniedzēji vai konsultanti;

(iii) personas, kas sniedz informāciju, lai atklātu drošības draudus Vietnēm un Servisiem, lietotājiem, Yandex un/vai trešajām personām, tostarp pārbaudot Jūsu uzticamību, noslēdzot līgumus, izmantojot Vietnes un Servisus;

(iv) personas, kas piedalās Jūsu maksājumu pieņemšanas organizēšanā un maksājumu operāciju veikšanā, izmantojot Vietnes un Servisus (starptautiskās maksājumu sistēmas, maksājumu instrumentu piegādātāji, bankas un citas finanšu organizācijas utt.).

Yandex var nodot Jūsu personu informāciju trešajām personām, kas nepieder Yandex Grupai:

(i) trešajām personām, kurām cedētas tiesības vai pienākumi saskaņā ar līgumiem, kas saistīti ar Servisu sniegšanu lietotājiem, vai kuras īsteno kontroli citādā veidā pār personām, kuras sniedz Servisus, vai kuras veic personu, kuras sniedz Servisu, kontroli citādā veidā, to iegādes rezultātā (iegādājoties juridiskās personas, intelektuālā īpašuma objektus, īpašumu, īpašuma tiesības vai citādā veidā);

(ii) jebkuram nacionālai un/vai starptautiskai regulēšanas institūcijai, tiesību aizsargātājām iestādēm, centrālajām vai vietējām varas izpildorgāniem, citiem oficiālajām vai valsts iestādēm vai tiesām, uz kurām attiecībā kompānijai Yandex jānodod informācija atbilstoši piemērojamajiem likumiem pēc attiecīga pieprasījuma;

(iii) trešajām personām, ja Jūs piekrītat Jūsu Personu informācijas nodošanai vai Personu informācijas nodošana ir vajadzīga, lai Jums būtu iesniegtu attiecīgs Serviss un būtu izpildīts ar Jums noslēgts nolīgums vai līgums;

(iv) jebkurai trešajai personai, lai nodrošinātu Yandex vai trešo personu tiesisko aizsardzību gadījumā, kad Jūs pārkāpj Yandex servisu lietotāja nolīgumu (https://yandex.ru/legal/rules), šo Politiku vai nosacījumus, kas regulē atsevišķu Servisu lietošanu, vai arī situācijā, kas pārstāv tāda pārkāpuma apdraudējums.

8. Kur tiek saglabāta un apstrādāta Jūsu Personu informācija

Jūsu Personu informācija tiks saglabāts Krievijas Federācijā un/vai EEZ.

Krievijas lietotājiem: Yandex ieraksta, sistematizē, uzkrāj, glabā, precizē (atjauno, groza), noņem Krievijas Federācijas pilsoņu personas datus, lietojot Krievijas Federācijas teritorijā esošajās datu bāzes.

Lietotājiem no EEZ, Šveices un Izraēla: Krievijas ir jurisdikcija ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, ko Eiropas Komisija nav atzinājusi par zemi, kas nodrošina personas datu aizsardzības adekvātu līmeni. Tādēļ kompānija Yandex veikusi atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu tādu nodošanu atbilstoši EK datu aizsardzības spēkā esošajiem noteikumiem.

Jo īpaši Yandex ievēro Eiropas Komisijas apstiprinātos Standarta līgumu nosacījumus, lai nodrošināt Jūsu personu informācijas aizsardzības adekvāto līmeni, kura tiek nodota uz Krieviju. Šo Standarta līgumu nosacījumu kopija saņemama pēc pieprasījuma.

Ja Jūs atrodaties teritorijā, kur Jūsu Personu informācijas nodošanai citā jurisdikcijā vajag Jūsu piekrišana, tad, lietojot Vietnes vai Servisus, Jautājuma dodat kompānijai Yandex savu skaidro un vienzīmīgo piekrišanu tādai informācijas nodošanai vai glabāšanai, un/vai apstrādei citās norādītajās jurisdikcijās, ieskaitot Krieviju.

9. Cik ilgi mēs aizsargājam Jūsu Personu informāciju

Yandex glabās Jūsu personu informāciju tik laiku, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuras dēļ tā bija savākta, vai lai ievērotu likumu un normatīvo aktu prasības.

Ja likums vai nolīgums ar Jums neprasa citu, elektroniskas vēstules un dokumenti, ko Jūs saglabājat Yandex sistēmās kā Servisa daļu, tiks saglabāti, kamēr Jums ir konts, bet tos Jūs varat noņemt jebkurā laikā.

Ja Jūs vēlaties, lai kādi Jūsu personas dati tiktu dzēsti no Yandex datu bāzes, Jūs varat patstāvīgi dzēst nepieciešamos Personas datus caur Vietņu un/vai Servisu saskarni (kur tas pielietojams). Datu vadības instruments pieejams Yandex servisos autorizētajiem lietotājiem speciālajā sadaļā "Datu vadība" Yandex ID profila lapā (https://passport.yandex.ru/profile).

10. Jūsu tiesības

10.1 Kādas tiesības Jums ir

Ja tas paredzēts piemērojamajos likumos, Jums ir piekļuves tiesība Jūsu Personu informācijai, ko Yandex apstrādā atbilstoši šai Politikai.

Ja Jūs uzskatāt, ka jebkura informācija par Jums, ko glabā Yandex, nav pareiza vai pilna, Jūs varat pieteikties savā kontā un labot Jūsu Personu informāciju patstāvīgi.

Ja to paredzēts piemērojamajos likumos, Jums ir tiesība:

  • iepazīties ar informāciju, kuru Yandex uzglabā par Jums, tostarp izmantojot jūsu kontu lapā: https://yandex.ru/support/id/data.html, kā arī saglabāt arhīvu ar Jūsu personas datiem savā ierīcē;
  • prasīt Jūsu Personu informācijas vai tās daļas noņemšanu, kā arī atcelt piekrišanu Jūsu Personu informācijas apstrādei;
  • prasīt ierobežojumus Jūsu Personu informācijas apstrādei;
  • pieprasīt Standarta līgumu nosacījumu kopijas, kuri atļauj Jūsu Personu informācijas nodošanu uz Krieviju un kuri ir norādīti šīs Politikas 8. sadaļā;
  • iebilst pret Jūsu Personu informācijas apstrādi, ja to pieprasa piemērojamie likumi.

Yandex izpildīs šos pieprasījumus saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

Gadījumos, kas paredzēti piemērojamajos likumos, Jums var būt arī citas tiesības, kas nav norādītas iepriekš.

Kad Jūs izmantojat Servisus, Personīgās informācijas nodošana notiek ar Jūsu piekrišanu, kas izsaka brīvu gribu un Jūsu interesi (proti, uz līguma ar Jums pamata) un tas nav pienākums saskaņā ar likumu.

10.2 Kā jūs varat izmantot savas tiesības

Lai izmantotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam pieteikties savā kontā, un, ja interfeisā nav īpašu funkciju, sazināties ar kompāniju Yandex (skat. šīs Politikas 13. sadaļu).

Ja Jūs neesat apmierināts ar to, kā Yandex apstrādā Jūsu Personu informāciju, lūdzu, paziņojiet mums, un mēs izskatīsim Jūsu prasību. Ja Jūs neapmierina Yandex atbilde, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā iestādē.

11. Kā mēs izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas Vietnēs vai kad jūs izmantojat Servisus

11.1 Kas ir sīkdatnes un kāpēc tās izmanto Yandex

Sīkdatnes — tas ir neliels datu fragments, ko pieņem un apstrādā ierīce, ko Jūs izmantojat pieejai Tīmekļa vietnēm. Sīkdatnes uzglabā un nosūta atpakaļ Tīmekļa vietnēm informāciju, kas palīdz Jūsu darbam ar Tīmekļa vietnēm un ļauj mums iegaumēt Jūsu preferences pēc kāda laika, piemēram, pārlūka iestatījumus vai atpazīt Jūsu kontu. Lai saņemtu papildus informāciju par sīkdatnēm, to aprakstu, izmantošanas mērķiem un iespējamajiem to vadības paņēmieniem, sekojiet mūsu Sīkdatņu izmantošanas politikai (https://yandex.com/legal/cookies_policy_eng).

Vietnēs tiek izmantoti šāda veida sīkdatnes:

  • obligāti nepieciešamās sīkdatnes / tehniskās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ir nepieciešamas Vietņu darbībai un Servisu sniegšanai Jums; cita starpā, tās ļauj Yandex identificēt Jūsu aparatūru un programmatūru, ieskaitot Jūsu pārlūkprogrammas tipu;
  • statistiskās / analītiskās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj Jums atpazīt lietotājus, aprēķināt viņu skaitu un apkopot informāciju, piemēram, Jūsu darījumus Vietnēs un Servisos, ieskaitot informāciju par Jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm un saņemto saturu;
  • tehniskas sīkdatnes: šīs sīkdatnes savāc informāciju par to, kā lietotāji mijiedarbojas ar Vietnēm un/vai Servisiem, kas ļauj mums identificēt kļūdas un izmēģināt jaunas funkcijas, lai uzlabotu Vietņu un Servisu darbību;
  • funkcionālās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj nodrošināt noteiktas funkcijas, lai atvieglotu Vietņu izmantošanu, piemēram, saglabājot savas preferences (piemēram, valodu un atrašanās vietu);
  • (blakus) izsekošanas datnes / reklāmas sīkdatnes: šīs sīkdatnes savāc informāciju par lietotājiem, trafika avotiem, apmeklētajām lapām un Jums attēlotajām reklāmām, kā arī par to, ar kuru jūs noklikšķinājāt uz reklamētās lapas. Tie ļauj Jums parādīt reklāmu, kas Jūs varētu interesēt, pamatojoties uz Jūsu Personu informācijas analīzi. Tās izmanto arī statistikas un pētījumu vajadzībām.

11.2. Cik ilgi sīkdatnes tiek glabātas Jūsu ierīcē

Yandex izmanto informāciju, kas ir sīkdatnēs, tikai iepriekšminētajiem mērķiem, pēc tam savāktie dati tiks glabāti jūsu ierīcē laika posmā, kas var būt atkarīgs no atbilstošā sīkdatņu veida, bet nepārsniedzot laiku, kas nepieciešams viņu mērķa sasniegšanai, pēc kura tās tiks automātiski izdzēstas no Jūsu sistēmas.

11.3. Kam vēl ir piekļuve sīkdatnēs esošajai informācijai

Personu informācija, kas savākta, izmantojot jūsu ierīcē ievietotos sīkdatnes, nododama un pieejama kompānijai Yandex un/vai trešajām personām, kas norādītas šīs Politikas 7. sadaļā. Personu informācijas izmantošana ārpus Vietnēm reklāmas nolūkos, ja tāda ir, var būt atsevišķu lietotāju līgumu priekšmets, kas pieejams trešo personu vietnēs. Kompānija Yandex un/vai trešās personas var arī dot Jums iespēju atteikties no reklāmas personalizācijas, kas var būt par priekšmetu normatīvajos aktos un noteikumos, kas piemērojami šādiem produktiem un piedāvājumiem. Jūs varat arī mainīt personalizētās reklāmas iestatījumus vai atslēgt tādu reklāmu, izmantojot funkcionālu, kas atrodas adresē: https://yandex.ru/tune/adv.

Kad Jūs pirmoreiz apmeklējat Vietnes, var tikt pieprasīta Jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Ja pēc sīkdatņu izmantošanas apstiprināšanas Jūs vēlaties mainīt savu lēmumu, Jūs varat to darīt, izdzēšot pārlūkprogrammā saglabātos sīkdatnes (parasti to var darīt pārlūkprogrammas iestatījumos, skatiet pārlūkprogrammas rokasgrāmatu vai tā izstrādātāja vietni). Pēc tam var parādīties uznirstošais logs, kurā tiek pieprasīta Jūsu piekrišana, un Jūs varat izvēlēties citu. Ja jūs atsakāties lietot sīkdatnes, tas var novest pie tā, ka dažas Vietņu funkcijas Jums nebūs pieejamas, un tas ietekmēs Jūsu spēju izmantot Vietnes. Varat arī mainīt Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, lai pēc noklusējuma pieņemtu vai noraidītu visus sīkdatnes vai sīkdatnes no noteiktām vietnēm, ieskaitot Yandex Vietnes. Ja esat apstiprinājis sīkdatņu izmantošanu vienā no Yandex Vietnēm, mēs uzskatīsim, ka sīkdatņu izmantošanu visās Vietnēs esat apstiprinājis Jūs.

Yandex var izmantot arī tīmekļa bāksignālus (pikseļu tagus), lai piekļūtu sīkdatnēm, kuras iepriekš tika ievietotas Jūsu ierīcē, šādiem mērķiem:

(i) Jūsu darbību noteikšana Vietnēs un Servisu izmantošanas procesā, piekļūstot un izmantojot sīkdatnes, kas glabājas Jūsu ierīcē;

(ii) statistiskās informācijas savākšana, kas ir saistīta ar Yandex Vietņu, Servisu vai produktu darbību, utilītprogrammu un priekšlikumiem.

12. Šīs Politikas atjaunināšana

Šo Politiku var grozīt. Kompānija Yandex ir tiesīga veikt izmaiņas pēc saviem ieskatiem, ieskaitot, bet ne tikai, gadījumus, kad atbilstošās izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām piemērojamajos likumos, kā arī gadījumos, kad atbilstošās izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Vietņu un Servisu darbībā.

Yandex apņemas neveikt būtiskas izmaiņas un bez jūsu paziņojuma neuzlikt papildu apgrūtinājumus vai ierobežojumus Jūsu šajā politikā noteiktajām tiesībām. Jūs paziņos par šādām izmaiņām. Attiecīgos paziņojumus var parādīt Vietnē vai Servisos (piemēram, izmantojot uznirstošo logu vai reklāmkarogu) pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā, vai arī tos var Jums nosūtīt, izmantojot citus saziņas kanālus (piemēram, pa e-pastu), ja Jūs esat mums sniedzis savus kontakta datus).

13. Jautājumi un priekšlikumi

Kompānija Yandex atzinīgi vērtē Jūsu jautājumus un priekšlikumus par šīs politikas izpildi vai grozīšanu. Lūdzu, izmantojiet mūsu atgriezeniskās saites veidlapu Vietnē: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. Jūs varat arī izmantot šo adresi, lai nosūtītu pieprasījumus par savu tiesību izmantošanu vai sūdzības par Jūsu Personu informācijas nepareizību vai tās apstrādes nelikumību.

 

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/19102020

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/19102020

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/15072019

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/15072019

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/12022019

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/confidential_lv/16032018