Adatvédelmi irányelvek

Ez a dokumentum az Adatvédelmi irányelvek magyar nyelvű fordítása. Ha bármiféle ellentmondás áll fenn az Adatvédelmi irányelvek orosz nyelvű változata és jelen fordítás között, akkor jogi szempontból az Adatvédelmi irányelvek orosz nyelvű változata az irányadó. Az Adatvédelmi irányelvek orosz nyelvű változatát itt találja: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatvédelmi irányelvek (a továbbiakban: Irányelvek) érvényessége kiterjed minden olyan információra, amelyeket a Yandex Kft. és/vagy partnerei, beleértve a Yandex Kft.-vel egy csoportba tartozókat is (a továbbiakban: Yandex) megkaphatnak a Felhasználóról, amikor a Felhasználó a Yandex bármilyen weboldalát, szolgáltatását, programját vagy termékét (a továbbiakban: Szolgáltatások, Yandex szolgáltatások) használja és amikor a Yandex teljesíti a Felhasználóval kötött szerződéseit. Ha a Felhasználó a felsorolt felek közül eggyel kapcsolatba került, és ezáltal elfogadta az Irányelveket, akkor ez az elfogadás kiterjed a többi felsorolt félre is.

A Yandex szolgáltatások használata azt jelenti, hogy a Felhasználó fenntartások nélkül elfogadja a jelen Irányelveket, és a személyes adatainak abban részletezett kezelési feltételeit; amennyiben a Felhasználó nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor tartózkodnia kell a Szolgáltatások használatától.

1. A Felhasználóknak a Yandex által kezelt személyes adatai

1.1. Jelen Irányelvek keretein belül a Felhasználó személyes adatai alatt a következőket értjük:

1.1.1. Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó saját maga ad meg a regisztráció során (a felhasználói fiók létrehozásakor) vagy a Szolgáltatások használata folyamán, amikor bekapcsolja A Felhasználó személyes adatait. A Szolgáltatások igénybevételéhez kötelezően megadandó adatok speciális jelölést kapnak. Az egyéb információkat a Felhasználó saját belátása szerint adhatja meg.

1.1.2. Olyan adatok, amelyeket a Yandex szolgáltatásai automatikusan kapnak meg használatuk során a Felhasználó készülékére telepített szoftver segítségével, többek között az IP-cím, a cookie-fájlok adatai, a Felhasználó böngészőjének adatai (vagy más olyan programé, amelynek segítségével megvalósul a Szolgáltatások elérése), a Felhasználó által használt eszköz és szoftver technikai jellemzői, a Szolgáltatásokba való belépések időpontja, a felkeresett weboldalak címei és más, hasonló információk.

1.1.3. Egyéb olyan információk a Felhasználóról, amelyeknek kezelése az egyes Yandex Szolgáltatások használati feltételeiben vannak előírva.

1.2. Jelen Irányelvek csak azokra az adatokra alkalmazhatók, amelyeket a Yandex Szolgáltatások használata során kezelnek. A Yandex nem folytat ellenőrzéseket és nem vállal felelősséget harmadik felek olyan oldalainak adatkezelésével kapcsolatban, amelyekre a Felhasználó a Yandex oldalain elhelyezett linkekre kattintva juthat, beleértve a keresési eredményeket is.

1.3. A Yandex nem ellenőrzi azt, hogy valósak-e a Felhasználó által megadott adatok és nincs lehetősége megítélni azok működőképességét. A Yandex azonban abból indul ki, hogy a Felhasználó megfelelő mennyiségű és megbízható személyes információt szolgáltat, és adatait folyamatosan aktualizálja. A nem valós, vagy nem elégséges információ szolgáltatásának következményeit a Yandex szolgáltatások felhasználási szerződése tartalmazza (https://yandex.com/legal/rules).

2. A Felhasználók személyes adatai kezelésének a célja

2.1. A Yandex csak azokat a személyes adatokat gyűjti és tárolja, amelyek a Szolgáltatások nyújtásához, vagy a Felhasználókkal létrejött szerződések teljesítéséhez szükségesek, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabályok írják elő a személyes adatok törvényben meghatározott ideig való kötelező tárolását.

2.2. A Yandex a Felhasználó személyes adatait a következő célokból kezeli:

2.2.1. A felek azonosítása a Szolgáltatások keretein belül, illetve a Yandex-szel létrejött szerződéseknél;

2.2.2. Személyre szabott Szolgáltatások nyújtása a Felhasználó számára és a szerződések teljesítése;

2.2.3. Kapcsolattartás a Felhasználóval, többek között a Szolgáltatásokkal és a szerződések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatók, megkeresések, információk küldése, valamint a Felhasználótól érkező megkeresések és kérelmek feldolgozása;

2.2.4. A Szolgáltatások minőségének javítása, használatuk kényelmi fokának emelése, új Szolgáltatások fejlesztése;

2.2.5. Reklámanyagok célzott terjesztése;

2.2.6. Statisztikai és egyéb kutatások folytatása személytelenített adatokkal.

3. A Felhasználó személyes adatai kezelésének és azok harmadik félnek való átadásának feltételei

3.1. A Yandex a Felhasználók személyes adatait az egyes szolgáltatások belső előírásainak megfelelően tárolja.

3.2. A Felhasználó személyes adatai titkosak, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó önként ad meg magáról bárki számára nyilvánosan elérhető információkat. Bizonyos Szolgáltatások használatánál a Felhasználó elfogadja azt, hogy személyes adatainak meghatározott része nyilvánosan elérhetővé válik.

3.3. A Yandexnek a következő esetekben van joga átadni a Felhasználó személyes adatait harmadik fél számára:

3.3.1. A Felhasználó kifejezte hozzájárulását ehhez;

3.3.2. Az adatok átadása szükséges valamely Szolgáltatásnak a Felhasználó általi használatához, vagy a Felhasználóval létrejött meghatározott szerződés teljesítéséhez;

3.3.3. Ha a Felhasználó használja a Yandex.Pénz Bankon kívüli Hitelszervezet Kft. (Állami Nyilvántartási Szám: 1127711000031) szolgáltatásait, akkor az adatai átkerülhetnek a Yandex.Pénz BH Kft.-hez feldolgozásra a Yandex.Pénz szolgáltatás felhasználási szerződésében (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) és a Yandex.Pénz BH Kft. Adatvédelmi irányelveiben (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698) meghatározott célokból és feltételek mellett;

3.3.4. Ha a Felhasználó használja a Yandex.Vertikálisok Kft. (Állami Nyilvántartási Szám: 5157746192742) szolgáltatásait, akkor az adatai átkerülhetnek a Yandex.Vertikálisok Kft.-hez feldolgozásra a Yandex.Auto szolgáltatás használati feltételeiben (https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse, a Yandex.Munka szolgáltatás használati feltételeiben (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse, a Yandex.Ingatlan szolgáltatás használati feltételeiben (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse ) és a Yandex.Utazás szolgáltatás használati feltételeiben (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch) meghatározott célokból és feltételek mellett.

3.3.5. Ha a Felhasználó használja a Yandex.Taxi Kft. (Állami Nyilvántartási Szám: 5157746192731) szolgáltatásait, akkor az adatai átkerülhetnek a Yandex.Taxi Kft.-hez feldolgozásra a Yandex.Taxi szolgáltatás használati feltételeiben (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) meghatározott célokból és feltételek mellett.

3.3.6. Az átadást az oroszországi vagy más alkalmazandó jogszabályok írják elő, jogszabályok által meghatározott eljárás keretei között;

3.3.7. Ilyen átadás történik akkor is, ha eladják, vagy más módon átadják a céget (egészben vagy részben), ekkor az új tulajdonosra hárul az a kötelezettség, hogy jelen Irányelvek feltételeit megtartva kezelje a kapott személyes adatokat;

3.3.8. Abból a célból, hogy lehetséges legyen megvédeni a Yandex vagy harmadik felek jogait és törvényes érdekeit, ha a Felhasználó megsérti a Yandex szolgáltatások felhasználási szerződését (https://yandex.com/legal/rules), jelen Irányelveket, vagy az egyes Szolgáltatások használati feltételeit.

3.3.9. A Felhasználó személyes adatai feldolgozásának eredményeként kapott személytelenített statisztikai adatok kerülnek harmadik félhez, hogy a Yandex megbízásából kutatásokat folytasson, munkákat végezzen el vagy szolgáltatásokat nyújtson.

3.4. A Yandex a Felhasználók személyes adatainak kezelése során az Oroszországi Föderációnak a „A személyes adatokról” című szövetségi törvénye előírásai alapján tevékenykedik.

4. A személyes adatok módosítása és törlése. Az adatok kötelező tárolása

4.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja (frissítheti, kiegészítheti) az általa megadott személyes adatokat, vagy azok egy részét a Passport oldalon a személyes adatok szerkesztése funkció használatával (https://passport.yandex.ru/passport?mode=changereg) vagy a megfelelő Szolgáltatás személyes oldalán.

4.2. A Felhasználó ugyanúgy bármikor törölheti is az adott felhasználói fióknál megadott személyes adatait a Passport oldalon a Fiók törlése funkció használatával (https://passport.yandex.ru/passport?mode=delete). Ekkor azonban a fiók törlése elérhetetlenné teheti bizonyos Yandex Szolgáltatások használatát.

4.3. A jelen Irányelvek 4.1 és 4.2 pontjában részletezett jogokat a jogszabályok előírásainak megfelelően korlátozhatjuk. Például ilyen korlátozást jelenthet a Yandexnek az a kötelezettsége, melynek értelmében jogszabály által meghatározott ideig kell tárolnia a Felhasználó által módosított vagy törölt adatokat, és ezeket hivatalos szerveknek át kell adnia jogszabály által meghatározott eljárás keretei között.

5. Személyes adatok kezelése cookie-k és mérők segítségével

5.1. A Yandex által a Felhasználó készülékére, illetve a Felhasználó készülékéről a Yandexhez elküldött cookie-kat a Yandex arra használhatja, hogy személyre szabott Szolgáltatásokat nyújthasson, hogy a Felhasználónál célzott reklámok jelenjenek meg, emellett használhatja statisztikai és kutatási célokból, illetve a Yandex Szolgáltatások javítása érdekében.

5.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa az internetoldalak felkeresésére használt eszköznek és szoftvernek lehet olyan funkciója, amely elutasítja a cookie-kat (bármely oldalról vagy csak meghatározott oldalakról), valamint olyan, amely törli a korábbi cookie-kat.

5.3. A Yandexnek joga van kikötni, hogy bizonyos Szolgáltatások nyújtása csak a cookie-k fogadásának a Felhasználó általi engedélyezése esetén lehetséges.

5.4. A cookie-k struktúráját, tartalmát és technikai paramétereit a Yandex határozza meg, és a Felhasználó előzetes értesítése nélkül módosíthatja azokat.

5.5. A Yandex a Szolgáltatásokban elhelyezett mérőket használhatja a Felhasználótól érkező cookie-k elemzésére, a Szolgáltatások használatával kapcsolatos statisztikai információ gyűjtésére és feldolgozására, valamint a Szolgáltatások vagy azok egyes funkciói működőképességének a biztosítására. A mérők technikai paramétereit a Yandex határozza meg és a Felhasználó előzetes értesítése nélkül módosíthatja azokat.

6. A Felhasználó személyes adatainak védelmében tett intézkedések

6.1. A Yandex megteszi a szükséges és elégséges szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy a Felhasználó személyes adatait megvédje a jogszerűtlen vagy véletlen hozzáféréstől, megsemmisüléstől, módosítástól, blokkolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint harmadik félnek a személyes adatokkal való bármely jogszerűtlen tevékenységétől.

7. Az Adatvédelmi irányelvek módosítása. Alkalmazandó jogszabályok

7.1. A Yandexnek joga van módosítani a jelen Adatvédelmi irányelveket. Módosítások bevezetése esetén az aktuális változat feltünteti az utolsó frissítés időpontját. Az Irányelvek új változata az interneten való publikálásának időpontjától kezdve hatályos, amennyiben az Irányelvek új változata másképpen nem rendelkezik. A hatályos változat folyamatosan elérhető a következő címen: https://yandex.com/legal/confidential.

7.2. A jelen Irányelvekkel kapcsolatosan és a Yandex és a Felhasználó közötti viszonyban az Adatvédelmi irányelvek alkalmazásával összefüggő kérdésekben az Oroszországi Föderáció jogszabályai alkalmazandók.

8. Visszajelzések. Kérdések és javaslatok

8.1. Minden, a jelen Irányelvekkel kapcsolatos javaslatot vagy kérdést a Felhasználónak joga van elküldeni a Yandex Ügyfélszolgálatára (http://feedback.yandex.ru), vagy a Yandex Kft., 119021, Moszkva, Lev Tolsztoj u. 16. címre.

 

Publikálás dátuma: 2016.08.29.

Kiegészítő információk: Mik azok a cookie-k és hogyan használja azokat a Yandex (https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml)