Adatvédelmi irányelv

Ez az okmány az Adatvédelmi Irányelvek magyar nyelvre való fordítása. Abban az esetben, ha eltérések jelennek meg az Adatvédelmi Irányelvek orosz nyelvű verziója és e között a fordítás között – csak az Adatvédelmi Irányelvek orosz nyelvű verziója jogilag kötelező. Az Adatvédelmi Irányelvek orosz nyelvű verziója a következő linken található: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Hatálybalépés időpontja: 15.08.2019

A jelenlegi verzió a következő címen érhető el: https://yandex.com/legal/confidential_hu

1. Mit fed le ez az adatvédelmi irányelv

Ez az Adatvédelmi Irányelv (a továbbiakban: „Irányelv”) minden olyan információt tartalmaz, beleértve a személyes adatokat, amelyek tartalmazhatnak a vonatkozó törvények és rendeletek (a továbbiakban: „Személyes adatok”), amelyeket a YANDEX KFT és (vagy) kapcsolt jogalanyai, ideértve a YANDEX KFT-vel (ugyanazzal együtt: „Yandex”) azonos csoportba tartozó összes szervezetet, megszerezhetők, ha a Yandex weboldalakat, programokat, termékeket vagy szolgáltatásokat használja (együttesen a „Szolgáltatások”), amelyekkel kapcsolatos információk megtalálhatók a yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il és más Yandex weboldalon (együttesen a „Weboldalok”), valamint bármely szerződés vagy megállapodás a Yandex / kapcsolt jogalanyai általi teljesítése során, amelyet köt Önnel a Szolgáltatások használatával kapcsolatban. Személyes információkat a Yandex is szerezhet partnerein („Partnerek”) keresztül, például reklámpartnereken vagy taxi-szolgáltatókon keresztül, akik hozzáférést biztosítanak Önnek, vagy lehetővé teszik számukra az általuk birtokolt vagy általuk üzemeltetett webhelyek, programok, termékek vagy szolgáltatások használatát. A Partnerek csak a vonatkozó törvények és rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Yandex és az egyes partnerek közötti különös megállapodásokkal összhangban nyújthatnak személyes információkat a Yandexnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalok és/vagy Szolgáltatások bármelyikére további feltételek vonatkozhatnak, amelyek módosíthatják és/vagy kiegészíthetik ezt az Irányelvet, és/vagy különleges feltételek vonatkozhatnak az ilyen weboldalokra / szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumok megfelelő szakaszaiban közzétett személyes adatokkal kapcsolatban.

2. Ki dolgozza fel személyes adatait

Annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítson Önnek a weboldalokhoz és a szolgáltatásokhoz, a Yandex összegyűjti és felhasználja az Ön személyes adatait, beleértve az YANDEX korlátolt felelősségű tartsaságot, az orosz törvény alapján bejegyzett társaságot, amelynek székhelye a Lva Tolstogo u. 16, Moszkva 119021, Oroszország („YANDEX” KFT), vagy annak más joghatóságok területén levő meghatározott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó leányvállalatai. Az adott szolgáltatást nyújtó jogalanyról az érintett Szolgáltatás használati feltételeiben talál információkat.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy a svájci felhasználók számára a Yandexet az EGT területén és Svájcban finn jogalanya, a Yandex Oy, a finn jog szerint bejegyzett társaság képviseli, amelynek székhelye a Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Finnország.

Az izraeli felhasználók számára a Yandexet Izrael területén izraeli jogalany, a Yandex.Go Israel Ltd képviseli, amely izraeli jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104.

3. Mi a jelen politika célja

Személyes adatainak és az Ön magánéletének biztonsága rendkívül fontos a Yandexnek. A weboldalok és/vagy szolgáltatások használatakor a Yandex feldolgozza az Ön személyes adatait, és biztosítja azok védelmét az alkalmazandó törvények és rendeletek szigorú betartásával.

A Személyes adatainak védelme iránti elkötelezettségünk részeként ebben az irányelvben átlátható módon tájékoztatjuk Önt a következőkről:

(a) miért és hogyan gyűjti és használja (azaz „dolgozza fel”) Személyes adatait a Yandex a Weboldalokhoz vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáféréskor;

(b) a Yandex szerepe és felelőssége ebben az összefüggésben, mivel a Yandex jogi személy, amelyik dönt arról, hogy miért és hogyan dolgozza fel Személyes adatait;

(c) milyen eszközökkel korlátozhatja Ön a Yandex által gyűjtött Személyes adatainak mennyiségét;

(d) milyen jogai vonatkoznak Önre a Személyes adatainak feldolgozása keretében.

4. Milyen típusú Személyes információkat gyűjt a Yandex

A Weboldalok és/vagy Szolgáltatások használata során gyűjtött Személyes adatok attól függően változhatnak, hogy a Yandex felhasználói fiókjába bejelentkezve vagy bejelentkezés nélkül belépnek-e a Weboldalokra vagy a Szolgáltatásokra. Amikor be van jelentkezve a Yandex felhasználói fiókjába a Weboldalok vagy Szolgáltatások használata közben, a Yandex által összegyűjtött személyes adatok összegyűjthetők és összekapcsolhatók más személyes adatokkal (például személyazonossága, elérhetőségei, kor és nem, ha megosztotta ezt az információt a Yandexxel), amelyet a Yandex gyűjtött a felhasználói fiókja használatának keretében. A Yandex nem ellenőrzi az Ön által megadott Személyes adatokat, kivéve, ha a vonatkozó szolgáltatások használati feltételeiben vagy licencszerződésében másként rendelkezik, és nem dönthet a hitelességéről, vagy arról, hogy rendelkezik-e a szükséges jogképességgel az adott Személyes adatai megadásához. A Yandex azonban feltételezi, hogy az Ön által megadott Személyes adatok valódiak, kellően teljesek és naprakészek.

A Yandex által a Weboldalokhoz és/vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, azokkal való kapcsolat vagy azok üzemeltetése során összegyűjtött Személyes adatok a következőket tartalmazzák:

(i) felhasználói fiók regisztrálásakor (létrehozásakor) az Ön által megadott Személyes adatok, például a neve, mobiltelefon-száma, címe és kora;

(ii) elektronikus adatok (http-fejlécek, IP-cím, sütik, webjelzők / pixelcímkék, böngésző információk, a hardverre és a szoftverre vonatkozó információk);

(iii) a Weboldalokhoz vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférés dátuma és időpontja;

(iv) a weboldalok vagy szolgáltatások használata során végzett tevékenységével kapcsolatos információk (például keresési tevékenysége, névjegyek e-mail címei, e-mailek tartalma a mellékletekkel együtt, valamint a Yandex rendszerekben tárolt fájlok);

(v) (földrajzi) helymeghatározási információk;

(vi) egyéb információ Önről, amelyet az adott Yandex webhely vagy szolgáltatás feltételeinek megfelelően kell feldolgozni;

(vii) információk Önről, amelyeket partnereinktől kaphatunk, a partnerrel kötött megállapodással, valamint a Yandex és a partner között létrejött megállapodással összhangban.

Ezenkívül a Yandex sütiket és webjelzőket (beleértve a pixelcímkéket is) használ az Ön Személyes adatainak összegyűjtésére, és ezeknek a Személyes adatoknak a készülékéhez és a böngészőjéhez társításához (lásd az alábbi 11. szakaszt).

A Yandex nem gyűjt céltudatosan olyan érzékeny személyes adatokat (mint például faji eredet, politikai vélemények, egészségügyi vagy biometrikus adatok), kivéve, ha a vonatkozó Szolgáltatások használati feltételei előírják. Ön azonban önként megadhatja nekünk az ilyen adatokat, és feldolgozhatjuk azokat a Szolgáltatásaink nyújtása során (például ha az egészségével kapcsolatos keresési lekérdezéseket hajt végre). Mivel nem tudjuk előre a személyes adatok potenciálisan érzékeny jellegét, amelyet Ön nekünk nyújthat, tudatában kell lennie annak, hogy ilyen feldolgozással nem kérhetjük az Ön hozzájárulását.

A Yandex semmilyen formában nem végez profilozást, amely potenciálisan befolyásolhatja az Ön jogait és szabadságait az alkalmazandó törvényeknek megfelelően.

5. Melyek az Ön Személyes adatainak feldolgozásának jogalapjai és céljaik

A Yandex nem jogosult személyes adatainak feldolgozására, ha azoknak nincs érvényes jogi alapja. A Yandex ezért csak akkor dolgozza fel személyes adatait, ha:

(i) a feldolgozás az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, ideértve a Weboldalok és/vagy Szolgáltatások nyújtását az Ön számára (azaz a keresési lekérdezés eredményeinek biztosítását);

(ii) a feldolgozásra szükség van a jogi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez;

(iii) abban az esetben, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, a feldolgozás szükséges a Yandex jogos érdekeinek biztosítására, ha az ilyen feldolgozás nem érinti indokolatlanul az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait. Felhívjuk figyelmét, hogy amikor az Ön Személyes adatait ezen az alapon dolgozzuk fel, mindig törekszünk az egyensúly fenntartására jogos érdekeink és az Ön Személyes adatainak védelme között.

A Yandex feldolgozza az Ön Személyes adatait jogos érdekeinek biztosítása érdekében, például a következő esetekben:

(a) hogy jobban megértsék, hogyan működik együtt a Weboldalainkkal és/vagy Szolgáltatásainkkal;

(b) a Webholdalok és Szolgáltatások fejlesztése, fenntartása, személyre szabása vagy más módon történő javítása valamennyi felhasználó érdekében;

(c) más termékeket és szolgáltatásokat kínálunk Önnek a Yandextől vagy más cégektől, amelyek véleményünk szerint érdekelhetnek Önt (azaz személyesen célzott hirdetések).

(iv) meghatározott célokra, vagy ha az alkalmazandó törvények és rendeletek alapján beleegyezésre van szükség, kérhetjük az Ön hozzájárulását Személyes adatainak feldolgozásához. Azokban a joghatóságokban, amelyekben a hozzájárulás a jogalap, Ön megadja ezt a hozzájárulást Weboldalok és/vagy Szolgáltatásaink használatának vállalásával. Tájékoztatjuk Önt, és Ön elismeri, hogy nincs jogi kötelezettsége arra, hogy Személyes adatoait nyújtson nekünk, amikor a Weboldalokat vagy Szolgáltatásokat használja, és ezek nyújtása kizárólag a szabad akaratán alapul. Ön azonban tudja, hogy személyes adatok megadása nélkül nem tudunk Szolgáltatást nyújtani Önnek, és a Weboldalok használata korlátozott lesz.

A Yandex mindig feldolgozza az Ön Személyes adatait egy meghatározott célra, és csak azokat a Személyes adatokat dolgozza fel, amelyek relevánsak e cél eléréséhez. Különösen a következő célokra dolgozzuk fel az Ön Személyes adatait:

(i) a Weboldalokhoz való hozzáférés és/vagy Szolgáltatások biztosítása (azaz a keresési eredmények kézbesítése a keresési lekérdezésekre válaszul, figyelembe véve a preferenciákat, a keresési előzményeket és más, a Yandex rendelkezésére álló Személyes adatokat);

(ii) hozzáférés biztosítása felhasználói fiókjához, beleértve az e-mail és a tárolási szolgáltatást, ha van fiókja ezeknek a szolgáltatásoknak;

(iii) kommunikáció Önnel, hogy értesítsünk vagy tájékoztassunk Önt, vagy információt kérjünk Öntől a Weboldalokkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy hogy végrehajtsuk Önnel kötött megállapodásainkat, vagy feldolgozzuk a kérését vagy kérelmét;

(iv) hirdetések és kereskedelmi ajánlatok személyre szabása az Ön preferenciái, keresési előzményei és a Yandex rendelkezésére álló egyéb Személyes adatok alapján;

(v) a felhasználói élmény javítása, ideértve relevánsabb keresési eredmények és személyre szabottabb weboldalok és szolgáltatások nyújtását, valamint más Yandex termékek, alkalmazások és szolgáltatások fejlesztését;

(vi) új termékek, alkalmazások és szolgáltatások fejlesztése;

(vii) jogainak és a Yandex jogainak védelme;

(viii) statisztikai vagy nagy adatok gyűjtése, feldolgozása és bemutatása, vagy egyéb kutatások és Személyes adatok elemzése.

A Yandex által a Google LLC-től (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, Egyesült államok) szerzett adatainak feldolgozására vonatkozóan információkat talál a Google API-technológiáját tartalmazó Yandex Szolgáltatások használatával kapcsolatban (https://developers.google.ru/terms) a https://yandex.com/legal/confidential_google_api linkre kattintva.

6. Hogyan védi a Yandex az Ön Személyes adatait

A legtöbb esetben a Személyes adatokat automatikusan dolgozzák fel, anélkül, hogy a Yandex munkatársai hozzáférnék hozzájuk. Ha azonban ilyen hozzáférésre van szükség, Személyes adataihoz csak azok a Yandex alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek szakmai feladatai megkövetelik ezen információk használatát. Személyes adatainak védelme és azok bizalmas kezelése érdekében ezeknek az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a belső szabályokat és be kell tartaniuk a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó protokollokat. Szükségük van minden olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedésre is, amely az Ön Személyes adatait védi.

A Yandex megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket is végrehajtott a Személyes adatok megóvása érdekében az illetéktelen, véletlen vagy törvénytelen megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, visszaélés, nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, valamint a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen. Ezeket a biztonsági intézkedéseket a technológia korszerűségének, a megvalósítás költségeinek, a feldolgozás által jelentett kockázatoknak és a Személyes adatok jellegének figyelembevételével hajtották végre.

7. Kinek van hozzáférése Személyes adataihoz, és kinek átadhatják azokat

7.1 A Yandex csoporton belül

A Yandex átadhatja az Ön Személyes adatait alkalmazottainknak (a fenti 6. szakaszban meghatározott korlátokon belül). A Yandex Személyes adatait továbbíthatja leányvállalatainak, beleértve a csoport többi társaságát is, amelyhez a Yandex tartozik (a „Yandex Csoport”). Felhívjuk figyelmét, hogy egyes országokban a személyes adatok védelmének szintje nem azonos azzal, amelyet a joghatósága megkövetel, és a Szolgáltatások használatával Ön hozzájárul az ilyen átadáshoz.

Minden esetben a Személyes adatokat csak az Irányelv 5. szakaszában meghatározott célokra dolgozzuk fel, kivéve, ha másként rendelkeznek a weboldalok vagy szolgáltatások használati feltételei, amelyeket a Yandex Csoport vállalatai nyújtanak, azaz:

abban az esetben, ha a „Yandex.Money” KFT non-profit szervezet (OGRN: 1127711000031) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbíthatjuk a „Yandex.Money” KFT non-profit szervezethez feldolgozás céljából a Yandex.Money szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) és a „Yandex.Money” KFT non-profit szervezet Adatvédelmi irányelvében (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698) meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha a „Yandex.Vertikali” KFT (OGRN: 5157746192742) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbíthatjuk a „Yandex.Vertikali” KFT-hez feldolgozás céljából és a „Yandex.Auto” (https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse), „Yandex.Job” (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), „Yandex.Realty” (https://yandex.com/legal/realty_termsofuse), „Yandex.Travel” (https://yandex.ru/legal/travel_termsofuse) szolgáltatások használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha a „Yandex.Taxi” KFT (OGRN: 5157746192731) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbadhatjuk a „Yandex.Taxi” KFT-hez feldolgozásra a „Yandex.Taxi” (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha a „Yandex.Market” KFT (OGRN: 1167746491395) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbadhatjuk a „Yandex.Market” KFT-hez feldolgozásra „Yandex.Market” (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse) szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha a „Yandex Cloud Technologies” KFT (OGRN: 1167746432040) társaság szolgáltatásait használja, személyes adatait átadhatjuk a „Yandex Cloud Technologies” KFT-nek;

abban az esetben, ha a „Yandex.Drive” KFT (OGRN: 5177746277385) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbadhatjuk a „Yandex.Drive” KFT-hez feldolgozásra a „Yandex.Drive” (https://www.yandex.ru/legal/drive_termsofuse) szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha a „Yandex.Bus” KFT (OGRN: 1177746347591) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbadhatjuk a „Yandex.Bus” KFT-hez feldolgozásra a „Yandex.Bus” (https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse) szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha az „EDADEAL PROMO” KFT (OGRN: 5157746114477) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbadhatjuk az „EDADEAL PROMO” KFT-hez feldolgozás céljából az „Edadeal” (http://corp.edadeal.ru/legal) szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha a „Kinopoisk” KFT (OGRN: 1077759854919) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbadhatjuk a „Kinopoisk” KFT-hez feldolgozás céljából a „Kinopoisk” (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage) szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra;

abban az esetben, ha a Yandex Europe AG Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbíthatjuk a Yandex Europe AG-hez feldolgozás céljából a szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra (https://yandex.com/legal/termsofservice);

abban az esetben, ha a Yandex.Go Israel Ltd (regisztrációs szám: 515926285) társaság Szolgáltatásait használja, Személyes adatait továbbíthatjuk a Yandex.Go Israel Ltd-hez feldolgozásra a szolgáltatás használatáról szóló Szerződésben meghatározott feltételekkel és célokra (https://yandex.com/legal/yango_termsofuse).

7.2 A Yandex Csoporton kívül

A Yandex átadhatja a Személyes információkat a Yandex Csoporton kívüli harmadik feleknek is az Irányelv 5. szakaszában felsorolt célok teljesítése érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes országokban a személyes adatok védelmének szintje nem azonos azzal, amelyet a joghatósága megkövetel, és a Szolgáltatások használatával Ön hozzájárul az ilyen átadáshoz.

Ilyen harmadik felek lehetnek:

(i) Partnerek, például médiakiadók, reklámhálózatok és más partnerek, amelyek a Yandexnek szolgáltatásokat nyújtanak a reklám elhelyezéséhez és megjelenítéséhez az ilyen partnerek tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett weboldalokon, programokban, termékekben vagy szolgáltatásokban, a taxi szolgáltatásokat üzemeltető taxi társaságoknál;

(ii) Hirdetők vagy más partnerek, akik célzott hirdetéseket jelentenek a Yandex Weboldalokon és/vagy Szolgáltatásokon; és harmadik személyek, akik személyes adatokat dolgoznak fel, mint például az (IT) rendszer-szolgáltatók vagy tanácsadók.

A Yandex továbbíthatja a Személyes adatokat a következő harmadik feleknek a Yandex Csoporton kívül:

(i) bármely harmadik fél, akinek a vonatkozó megállapodás szerinti jogait vagy kötelezettségeinket átruházjuk vagy továbbadjuk;

(ii) bármely nemzeti vagy nemzetközi szabályozó, végrehajtó, cseretestület, központi vagy helyi önkormányzati szerv és egyéb törvényi vagy állami szervek vagy bíróságok, amennyiben a Yandexet erre az alkalmazandó törvények vagy rendeletek megkérjük, hogy információt továbbitsa;

(iii) harmadik felek számára, ha kifejezte beleegyezését a Személyes adatainak ilyen továbbításához vagy átadásához egy bizonyos Szolgáltatás igénybevételéhez vagy egy Önnel kötött megállapodás vagy szerződés teljesítéséhez;

(iv) bármely harmadik fél számára a Yandex vagy a harmadik felek jogi védelmének biztosítása érdekében, ha megsérti a Yandex Szolgáltatások bármelyikének felhasználói megállapodását (https://yandex.ru/legal/rules), ezt az Irányelvet vagy az egyes Szolgáltatást szabályozó felhasználási feltételeit, vagy ha fennáll annak veszélye.

8. Hol tárolják és dolgozzák fel az Ön Személyes adatait

A Yandex Személyes adatokat tárol az Orosz Föderációban és/vagy az EGT-ben.

Oroszországbeli felhasználók számára: A Yandex rögzíti, rendszerezi, felhalmozza, tárolja, tisztázza (frissíti, módosítja), kivonja az Orosz Föderáció polgárainak személyes adatait az Orosz Föderáció területén található adatbázisok segítségével.

Az EGT, Svájc vagy Izrael felhasználói számára: Oroszország az Európai Gazdasági Térségen kívüli joghatóság, amelyet az Európai Bizottság nem ismerte el a személyes adatok megfelelő szintű védelme mellett. Ezért a Yandex megtette a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat az alkalmazandó EU adatvédelmi szabályok szerint kezeljék.

A Yandex különösen az Európai Bizottság által jóváhagyott szokásos szerződéses feltételekre támaszkodik az Oroszországba átadott Személyes adatainak megfelelő szintű védelme érdekében. E Szabványos szerződési feltételek egy példányát kérésre be lehet szerezni.

Ha olyan joghatóságban tartózkodik, ahol Személyes adatainak más joghatósághoz történő átadása az Ön hozzájárulását igényli, akkor a Weboldalok vagy Szolgáltatások használatával kifejezetten és egyértelmű hozzájárulásával adja meg a Yandexet az információ ilyen átviteléhez, tárolásához és/vagy feldolgozásához más meghatározott joghatóságokban, beleértve Oroszországot.

9. Mennyi ideig tároljuk az Ön Személyes adatait

A Yandex csak addig tárolja az Ön Személyes adatait, ameddig szükséges ahhoz, hogy elérjék a gyűjtést, vagy hogy megfeleljen a jogi és szabályozási követelményeknek.

Eltérő jogi rendelkezés vagy megállapodás hiányában az e-maileket és dokumentumokat, amelyeket Ön a Szolgáltatás részeként tárol a rendszerünkön, mindaddig tárolják, amíg van fiókja velünk, de bármikor törölheti őket.

Ha bármilyen Személyes adatokat szeretne eltávolítani az Yandex adatbázisából, önállóan eltávolíthatja a szükséges Személyes adatokat a Yandex-fiókján keresztül vagy a Weboldalok vagy Szolgáltatások felületén (ahol alkalmazható).

10. Az Ön Jogai

10.1 Melyek a jogai

Ha azt az alkalmazandó törvények előírják, akkor hozzáférhet a Személyes adataihoz, amelyeket a Yandex ezen Irányelv szerint dolgozott fel.

Ha úgy gondolja, hogy az Yandex által tárolt, Önökkel kapcsolatos bármely információ helytelen vagy hiányos, jelentkezzen be felhasználói fiókjába, és személyesen javítsa ki Személyes adatait.

Ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, akkor Önnek is joga van:

  • kérheti Személyes adatainak vagy azok egyes részeinek törlését, valamint visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását;
  • kérje Személyes adatainak feldolgozásának korlátozását;
  • kérje a Személyes adatainak Oroszországba történő továbbítását lehetővé tevő, az Irányelv 8. szakaszában említett általános szerződési feltételek másolatát;
  • tiltakoztassa Személyes adatainak feldolgozását, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják.

A Yandex tiszteletben tartja az ilyen kérelmeket vagy kifogásokat, amint azt az alkalmazandó törvény előírja.

Az alkalmazandó törvények által biztosított mértékben más jogok vonatkozhatnak Önre, amelyeket nem külön említenek.

10.2 Hogyan gyakorolhatja jogait

A fenti jogok gyakorlása érdekében kérjük, jelentkezzen be felhasználói fiókjába, ahol lehetősége van erre, vagy ha a felhasználói fiók felületén nincs külön funkció, kérjük, forduljon a Yandexhez (lásd ennek az Irányelvnek 13. szakaszát).

Ha nem elégedett azzal, hogy a Yandex miként dolgozza fel Személyes adatait, kérjük, ossza meg velünk, és kivizsgáljuk az Ön aggodalmát. Ha nem elégedett a Yandex válaszával, akkor joga van panaszt nyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz.

11. Miért használunk sütiket és más hasonló technológiákat a Weboldalokon vagy a Szolgáltatások igénybevételére

11.1 Mik azok a sütik és miért használja őket a Yandex

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket arra az eszközre helyeznek, amelyet Ön a Weboldalok eléréséhez használ. Olyan információkat tartalmaznak, amelyeket a készüléktől gyűjtöttek és minden egyes következő látogatáskor visszajuttattak a Weboldalokhoz, hogy emlékezzenek az időbeli tevékenységeire és preferenciáira.

A következő típusú sütik használnak a Weboldalokon:

  • szigorúan szükséges sütik / technikai sütik: ezekre a sütikre a Weboldalok működtetéséhez és a Szolgáltatások nyújtásához van szükség, és többek között lehetővé tehetik a Yandex számára a hardver és a szoftver azonosítását, beleértve a böngésző típusát is;
  • statisztikai / analitikus sütik: ezek a sütik lehetővé teszik számunkra a felhasználók felismerését, a felhasználók számának számlálását és az olyan információk gyűjtését, mint például a Weboldalokon és a Szolgáltatásokban végzett tevékenységeit, ideértve a meglátogatott weboldalakat és a letöltött tartalmat;
  • technikai teljesítmény-sütik: ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók hogyan működnek együtt Weboldalokkal és Szolgáltatásokkal, lehetővé téve számunkra a hibák azonosítását és az új funkciók tesztelését a Weboldalok és a Szolgáltatások teljesítményének javítása érdekében;
  • funkcionalitási sütik: ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy speciális funkciókat biztosítsunk a Weboldalok élményének javítása érdekében, például azáltal, hogy tároljuk az Ön preferenciáit (pl. nyelv és hely);
  • (harmadik fél) nyomkövető / hirdetési sütik: ezek a sütik információkat gyűjtenek a felhasználókról, a forgalom forrásairól, az oldallátogatásokról és az Ön által megjelenített és követett hirdetésekről. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy olyan összegyűjtött Személyes adatok alapján olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek az Ön számára érdeklődhetnek. Ezeket a sütiket statisztikai és kutatási célokra is használják.

11.2 Mennyi ideig tárolják ezeket a sütiket a készüléken

A Yandex csak a sütikben található információkat használja fel a fenti célokra, miután az összegyűjtött adatok a készüléken tárolódnak egy ideig, amely a sütik típusától függ, de nem haladja meg a cél eléréséhez szükséges időt, és automatikusan eltávolításra kerül a rendszer ezt követően.

11.3 Ki más férhet hozzá a sütikben található információkhoz

Az Ön készülékére helyezett sütik segítségével gyűjtött Személyes információkat továbbíthatják a Yandexnek és/vagy az Irányelv 7. szakaszában említett harmadik feleknek, és azok hozzáférhetnek hozzájuk. A Személyes adatoknak a Weboldalokon kívüli hirdetési célokra történő felhasználására, ha van ilyen, külön szabályok vonatkozhatnak a fenti harmadik felek weboldalain. A Yandex vagy ezek a harmadik felek lehetőséget nyújthatnak Önnek a személyre szabott hirdetések letiltására is, amelyekre az ilyen termékekre, közművekre és ajánlatokra vonatkozó törvények és rendeletek vonatkoznak.

A webhelyekre való első belépéskor kérhetik a jóváhagyást e sütik használatához. Ha azt követően, hogy jóváhagyta a sütik használatát, másik meg szeretne változtatni a véleményét, akkor ezt megteheti a böngészője által tárolt sütik törlésével (általában a böngésző beállításain keresztül - kérjük, olvassa el a böngésző kézikönyvét vagy a fejlesztő weboldalát). A jóváhagyást kérő felugró ablak ezután újra megjelenhet, és más módon dönthet. Ha nem engedélyezi a sütik használatát, akkor a Weboldalok bizonyos funkciói nem érhetők el, ami befolyásolhatja az Ön böngészési élményét. Beállíthatja a böngésző beállításait is úgy, hogy alapértelmezés szerint elfogadja vagy elutasítsa az összes cookie-t vagy bizonyos Weboldalokról származó cookie-kat, beleértve a Yandex Weboldalokat. Ha jóváhagyta a sütik használatát az egyik Yandex-weboldalon, akkor feltételezzük, hogy az összes Weboldalon a sütik használatát Ön jóváhagyta.

A Yandex webjelzőket (pixel tags) is használhat a számítógépére korábban elhelyezett sütik eléréséhez a következő célokra:

(i) a Weboldalok és a Szolgáltatások használata során végzett tevékenységeinek nyomon követése érdekében, a számítógépen tárolt sütik elérésével és azokkal való interakcióval;

(ii) statisztikai információk gyűjtése a Weboldalok üzemeltetésével, a Szolgáltatásokkal vagy termékekkel, közművekkel, hirdetésekkel vagy egyéb Yandex-ajánlatokkal kapcsolatban.

12. A jelen Irányelv frissítései

Ez az Irányelv módosítható. A Yandex jogosult ilyen módosítást saját belátása szerint elvégezni, ideértve, de nem korlátozva azokra az esetekre, amikor a megfelelő változások az alkalmazandó törvény változásaihoz kapcsolódnak, valamint amikor a megfelelő változtatások a Weboldalok és Szolgáltatások működésének változásaihoz kapcsolódnak.

A Yandex vállalja, hogy nem vezet be jelentős változtatásokat, további kötelezettségeket ír elő vagy korlátozza a jelen irányelv alapján fennálló jogait anélkül, hogy erről megfelelő értesítést küldne. Az ilyen változásokról értesítést kap. A változásokat adott esetben a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon (pl. Felbukkanó képernyőn vagy internetes szalaghirdetésen keresztül) teszik közzé a módosítások hatálybalépése előtt, és más csatornákon keresztül (pl. e-mailben) értesítést kaphat Ön is, ha megadta nekünk elérhetőségét.

13. Kérdések és javaslatok

Üdvözöljük kérdéseit vagy javaslatait a jelen irányelv végrehajtásával vagy annak módosításával kapcsolatban. Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő visszajelző űrlap segítségével: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. Ezt az űrlapot arra is felhasználhatja, hogy jogait gyakorolja, vagy bármilyen pontatlanságot jelentsen a Személyes adataiban, vagy tiltakozzon annak feldolgozása ellen.

A dokumentum előző verziója: https://yandex.com/legal/confidential_hu/15072019

A dokumentum előző verziója: https://yandex.com/legal/confidential_hu/12022019

A dokumentum előző verziója: https://yandex.com/legal/confidential_hu/29082016