Adatvédelmi irányelvek

Ez az okmány az Adatvédelmi Irányelvek magyar nyelvre való fordítása. Abban az esetben, ha eltérések jelennek meg az Adatvédelmi Irányelvek orosz nyelvű verziója és e között a fordítás között – csak az Adatvédelmi Irányelvek orosz nyelvű verziója jogilag kötelező. Az Adatvédelmi Irányelvek orosz nyelvű verziója a következő linken található: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Hatályba lépés dátuma: 15.07.2019

Érvényes verzió a következő cím alatt található: https://yandex.com/legal/confidential_hu

1. Mire vonatkoznak jelen adatvédelmi irányelvek

Jelen Adatvédelmi irányelvek (továbbiakban – Irányelvek) az összes információra vonatkoznak, beleértve személyes adatokat az alkalmazható törvények értelmében (továbbiakban – «Személyes adatok»), amelyeket YANDEX LLC és/vagy kapcsolatban lévő személyek, beleértve az összes személyeket, akik egy csoportba tartoznak YANDEX LLC-vel [1] (továbbiakban — Yandex), kaphat Öntől bármilyen webhely, program, Yandex terméke és/vagy szolgáltatása (továbbiakban együtt – szolgáltatások) használata során, amelyekről szóló tájékoztatást yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr honlapokon találhatja vagy más Yandex tulajdonában lévő webhelyeken (továbbiakban együtt – «Webhelyek»), valamint Yandex szolgáltatásai Ön áltatli igénybevétele céljából kötött minden szerződése vagy egyezménye végrehajtása során. Személyes adatok átadhatóak Yandex a partnereinek (továbbiakban – Partnerek), webhelyeken, felhasználói programokon, termékeken és szolgáltatásokon keresztül, amelyeket Ön használ (például, Yandex hirdetésszolgáltatói). Olyan esetekben Személyes adatok átadása csak az alkalmazható törvényekben előírt esetekben lehetőséges, valamint Yandex és minden Partnere között különösen kötött szerződések alapján történik..

Kérjük, fordítsa figyelmét, hogy minden Webhelyek és/ vagy Szolgáltatásának a használata szabályozható kiegészítő feltételekkel, amelyekkel módosítható vagy kiegészíthető jelen Irányelv.

2. Ki dolgozza fel

A Webhelyek és Szolgáltatások Ön általi használása biztosítása érdekében az Ön Személyes adatait YANDEX LLC vagy megfelelő szolgáltatást benyújtó kapcsolatos társaság gyűjti és használja. Yandex - jogi személy, amely az Oroszországi Föderáció törvényei szerint jött létre, a következő cím alatt be van jegyezve: 119021, Oroszország, Moszkva, Lev Tolsztoj utca, 16 (YANDEX LLC). Tájékoztatást arról, hogy milyen jogi személy kapcsolódik egy-egy szolgáltatáshoz, kaphat a megfelelő Szolgáltatás használati útmutatásában.

Az Európai Gazdasági Társaság (EGT) vagy Svájc területén tartózkodó felhasználók részére, Yandex az EGT és Svájc területén Yandex Oy társaság képviseli. Yandex Oy jogi személy, amely Finnország törvényei szerint jött létre, a következő cím alatt be van jegyezve: Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Finnország (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi).

Az izraeli felhasználók számára a Yandexet Izrael területén izraeli jogalany, a Yandex.Go Israel Ltd képviseli, amely izraeli jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104.

3. Mi a célja jelen Irányelveknek

Az Ön Személyes adatainak a védelme különösen fontos Yandex részére. Ezért a Webhelyek és Szolgáltatások Ön által igénybevételekor Yandex védi és feldolgozza az Ön Személyes adatait az alkalmazott törvények szigorú betartása mellett.

Az Ön Személyes adatai biztosítására vonatkozó kötelezettségünk betartása érdekében ezekben az Irányelvekben szeretnénk átláthatóan tájékoztatni Önt az alábbiakról:

(a) Minek és hogyan Yandex használja («feldolgozza») az Ön Személyes adatait, amikor Webhelyeket és/vagy Szolgáltatásokat használ;

(b) Mi a szerepe és kötelezettsége Yandex mint jogi személynek, amely arról dönt, milyen célból és milyen módon feldolgozza az Ön személyes adatait;

(c) Milyen eszközöket használhat, hogy csökkentse az Ön Yandex által gyűjtött Személyes adatainak a volumenét; és

(d) Milyen jogokkal rendelkezik a Személyes adatok feldolgozása keretein belül.

4. Yandex által gyűjtött adatok

Személyes adatok, amelyeket gyűjtenek Webhelyek és/vagy Szolgáltatások igénybevételekor, lehetnek különböző típusúak attól függően, Yandex fiókjával vagy nélkül fér hozzá a Webhelyekhez és/vagy Szolgáltatásokhoz. Azokban az esetekben, amikor belép saját fiókjába, Webhelyek és Szolgáltatások használása során Ön Yandex által gyűjtött személyes adatai összevethetnek és kapcsolódhatnak más személyes adatokhoz, amelyet Yandex gyűjtött az Ön saját fiókja használása során (például, az Ön azonosító adatai, elérhetősége, kora és neme, ha ezeket osztotta Yandex). Yandex nem ellenőrzi az Ön által osztott Személyes adatait és nem alkothat véleményt a hitelességükről. Mindazonáltal, Yandex alapból gondolja, hogy Ön hiteles és elégendő személyes adatokat oszt, valamint időszerűen frissíti ezeket.

Yandex az Ön Személyes adatainak a következő fajtait gyűjti az Ön által webhelyek és szolgáltatások használása során:

(i) Személyes adatok, amelyeket Ön osztott meg a bejelentkezés során (saját fiókja létrehozása során), mint neve, telefonszáma, címe és életkora;

(ii) Elektronikus adatok (HTTP-headerek, IP-cím, cookie-k, web-világítók/pixel-tagek, böngésző azonosítójáról szóló adatok, tájékoztatás szoftverről és hardverről);

(iii) Webhelyekhez és Szolgáltatásokhoz való hozzáférés napja és ideje;

(iv) naplóadatok Webhelyek és Szolgáltatások igénybevételekor (például, keresési lekérdezések naplója, e-mail címe azoknak az embereknek, akikkel levelezik, email fiók tartalma és mellékletek, valamint Yandex tároló rendszereiben tarolt fájlok);

(v) helyinformáció;

(vi) minden más információ Önről, amely feldolgozására szükség lehet Yandex bizonyos Webhelyei és Szolgáltatásai szabályozási feltételei mellett;

(vii) Önről szóló információt, amelyet kapunk a Partnereinktől az Ön és a megfelelő Partner között kötött szerződések feltételei alatt.

Yandex szintén használ cookie-ket és web-világítókat (beleértve pixel-tagokat) Személyes adatok gyűjtése céljából és olyan adatok az Ön berendezésével és böngészővel való kötése céljából (lásd. Jelen Irányelv 11. pontját).

Yandex nem folytatja érzékeny Személyes adatok (mint faji származás, politikai nézetek, egészségállapot és biometrikus adatok) célszerű gyűjtését. Mindazonáltal, saját kezdeményezésére oszthatja ezeket Yandex, ebben az esetben Yandex feldolgozza ezeket szolgáltatások benyújtása keretein belül (például, ha kereset valamit, ami az egészséggel kapcsolatos). Ugyanakkor figyelembe kell vennie, hogy Yandex nem kérheti az Ön jóváhagyását ilyen feldolgozásra, mivel nem értesült előre Yandex osztott Személyes adatoknak az érzékeny jellegéről.

Yandex nem gyűjti az adatokat abból a célból, hogy felhasználó «arcképét» alkossa abban a mértékben, amely lényegesen befolyásolhatja az Ön jogait és szabadságait.

5. Az Ön Személyes adatai feldolgázásának jogi keretrendszerei és céljai

Yandex nem jogosult az Ön Személyes adatainak feldolgozására az elégendő jogi keretrendszerek nélkül. Ezért Yandex feldolgozza az Ön Személyes adatait csak abban az esetben, amikor:

(i) feldolgozás szükséges Yandex Önnel kötött szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából, beleértve Webhelyek és Szolgáltatások működésének a biztosítását (például, a keresés eredményeinek a megjelenítése az Ön által keresési lekérdezésre); vagy

(ii) feldolgozás szükséges törvények által alapított kötelezettségek teljesítésére; vagy

(iii) ez elő van írva az alkalmazott törvényekben, a feldolgozás szükséges Yandex törvényes érdekei biztosítása érdekében abban az esetben. ha olyan feldolgozás nem befolyásolja lényegesen az Ön érdekeit, alapjogait és szabadságait. Fordítsa a figyelmét arra, hogy az Ön Személyes adatai feldolgozásakor Yandex mindig egyenlőségre törekszik saját törvényes érdekei és Ön adatvédelme között.

Yandex feldolgozza az Ön Személyes adatait, hogy biztosítsa «törvényes érdekeit», például, a következő esetekben:

(a) hogy jobban értse, Ön hogyan kapcsolatba lép a Webhelyeinkkel és/vagy Szolgáltatásainkkal;

(b) hogy tökéletesítse, változtassa, személyesítse vagy más módon jobbá tenni Webhelyeket és Szolgáltatásokat az összes felhasználók érdekében;

(c) hogy ajánlja Önnek Yandex vagy más társaságok más termékeit és szolgáltatásait, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt (tehát megmutatni a hirdetéseket, amely figyelembe veszi az érdekeit);

(iv) meghatározott célokra kérhetjük az Ön különös jóváhagyást az Ön Személyes adatainak feldolgozására.

Yandex mindig feldolgozza az Ön Személyes adatait bizonyos célokból és csak azokat az adatokat, amely szükséges ezeknek a céloknak az elérése érdekében. Pontosabban a következő célokból dolgozzuk fel az Ön Személyes adatait:

(i) hozzáférés biztosítása Önnek a Webhelyekhez és/vagy Szolgáltatásokhoz (beleértve a keresés eredményének a megmutatása az Ön keresési lekérdezésre, figyelembe véve az Ön preferenciait, keresési naplóját és más Yandex elérhető Személyes adatait);

(ii) az Ön saját fiókjához való hozzáférésének a biztosítása, beleértve Yandex elektronikus postafiókját és fájltárhelyét, ha be van jelentkezve a megfelelő Szolgáltatásokban;

(iii) kapcsolattartás Önnel, hogy küldje el Önnek értesítéseket, kérelmeket és Webhelyek és Szolgáltatások működésével kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítést arról, hogyan teljesítjük Önnel kötött szerződéseket, és Ön kéreleméinek a feldolgozási folyamatról;

(iv) hirdetések és ajánlások megjelenítése az Ön preferenciainak, keresési naplójának és más Yandex elérhető Személyes adatainak figyelembe vételével;

(v) Webhelyek és Szolgáltatások felhasználhatóságának a tökéletesítése, beleértve annak érdekében, hogy keresés relevánsabb eredményeit és személyesítettebb Webhelyeket és Szolgáltatásokat mutassuk meg, valamint hogy tökéletesítse Yandex többi termékeit, alkalmazásait és szolgáltatásait;

(vi) Yandex új termékei, felhasználói programjai és alkalmazásai létrehozása;

(vii) Ön jogai és Yandex jogainak a védelme;

(viii) statisztikai adatok, «big data», Személyes adatok más típusú elemzéseknek a gyűjtése, feldolgozása és benyújtása.

Az Ön adatai feldolgozásainak a feltételeivel, amelyeket Yandex Google Kft.-tól (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States) kapott Yandex Google's APIs technológiát (https://developers.google.com/terms) alkalmazó Szolgáltatásai Ön általi felhasználásával kapcsán, megismerekedhet az alábbi linken: https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Hogyan Yandex védi az Ön Személyes adatait

Több esetben Személyes adatok fel vannak dolgozva automatikusan a munkatársa hozzáférése nélkül. Ha mégis szükség van hozzáférésre, az Ön Személyes adataihoz Yandex csak azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek szakmai feladatai teljesítésére szükség van rá. Adatok védelme érdekében az összes munkatársnak be kell tartani belső szabályokat és eljárásokat Személyes adatok feldolgozása vonatkozóan. Nekik szintén be kell tartani az összes technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, amelyek az Ön Személyes adatai védelme érdekében ki vannak dolgozva.

Személyes adatai védelme érdekében ki vannak dolgozva. Yandex szintén bevezette elégendő technikai és szervezeti intézkedéseket Személyes adatok a törvénytelen, véletlen megsemmisítésétől, vesztésétől, változtatásától, rosszhiszemű használásától, feltárástól vagy hozzáféréstől vagy más törvénytelen feldolgozásától való védelme érdekében. Ezek a biztonsági intézkedések ki vannak dolgozva technika mai szintje, teljesítési érték, feldolgozással és Személyes adatok jellegével kapcsolatos veszélyek figyelembevételével.

7. Kinek még van hozzáférése az Ön Személyes adataihoz és kinek átadhatóak az Ön Személyes adatai

7.1 Yandex csoporton belül

Yandex átadhatja az Ön Személyes adatait munkatársainak (azon keretein belül, amelyek elő vannak írva a jelen Irányelvek 6.pontjában). Yandex szintén átadhatja az Ön Személyes adatait más társaságoknak abból a csoportból, amely Yandex tulajdonában van («Yandex csoportja»). Minden esetben az Ön Személyes adatait csak a jelen Irányelvek 5.pontjában említett célokból feldolgozzák, ha mást nem ír elő a Yandex csoport társaságai által nyújtott Webhelyek és/vagy Szolgáltatások használati útmutatásai, beleértve:

amikor Ön használja «Yandex.Money» NGO Kft. (OGRN: 1127711000031) szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak «Yandex.Money» NGO Kft.-nak a feldolgozás céljából azokkal a feltételekkel és célokból, amelyek meg vannak határozva « Yandex.Money» használati útmutatásában (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) és «Yandex.Money» NGO Kft. Adatvédelmi Irányelveiben (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

amikor Ön «Yandex.Vertikali» Kft. (OGRN: 5157746192742) Szolgáltatásait használja, az Ön személyes adataikat átadhatják «Yandex.Vertikali» Kft. részére feldolgozásra azokkal a feltételekkel és azokból a célokból, amelyek meg vannak határozva «AUTO.RU» honlap Felhasználói Szerződésében (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), valamint «Yandex.Munka» (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), «Yandex.Ingatlan» (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), «Yandex.Utazás» (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch) szolgáltatások használási feltételeiben;

amikor Ön használja «Yandex.Taxi» Kft. (OGRN: 5157746192731) szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak «Yandex.Taxi» Kft-nak a feldolgozás céljából azokkal a feltételekkel és célokból, amelyek meg vannak határozva «Yandex.Taxi» használati útmutatásában (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse);

amikor Ön használja «Yandex.Market» Kft. (OGRN: 1167746491395) szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak «Yandex Market» Kft-nak a feldolgozás céljából azokkal a feltételekkel és célokból, amelyek meg vannak határozva «Yandex.Market» használati útmutatásában (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

amikor Ön használja «Yandex.Telecom» Kft. (OGRN: 1167746432040) szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak «Yandex.Telecom» Kft.-nak;

amikor Ön használja «Yandex.Cloud» Kft. (OGRN: 1187746678580) Szolgáltatásait, az Ön személyes adatai átadhatóak «Yandex.Cloud» Kft.-ba. feldolgozásra azokkal a feltételekkel és azokból a célokból, amelyek «Platforma Yandex.Cloud» szolgáltatás felhasználási feltételeiben meg vannak határozva (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

amikor Ön használja «Yandex.Drive» Kft. (OGRN: 5177746277385) szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak «Yandex.Drive» Kft-nak a feldolgozás céljából azokkal a feltételekkel és célokból, amelyek meg vannak határozva «Yandex.Drive» használati útmutatásában (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

amikor Ön használja «EDADEAL PROMO» Kft. (OGRN: 5157746114477) szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak «EDADEAL PROMO» Kft-nak a feldolgozás céljából azokkal a feltételekkel és célokból, amelyek meg vannak határozva «Edadeal» használati útmutatásában (http://corp.edadeal.ru/legal);

amikor Ön használja «Kinopoiszk» Kft. (OGRN: 1077759854919) szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak «Kinopoiszk» Kft-nak a feldolgozás céljából azokkal a feltételekkel és célokból, amelyek meg vannak határozva «KinoPoiszk» használati útmutatásában (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

Abban az esetben, ha használja Yandex Europe AG szolgáltatásait, az Ön Személyes adatai átadhatóak Yandex Europe AG-nek a feldolgozásra azokkal a feltételekkel és azokból a célokból, amelyek Yandex használati útmutatásában elő vannak írva (https://yandex.com/legal/termsofservice);

7.2 Yandex csoporton kívül

Yanddex átadhatja az Ön Személyes adatait harmadik személyeknek is, amelyek nem tartoznak Yandex csoporthoz, azok a célok elérése érdekében, amelyek elő vannak írva jelen Irányelvek 5. pontjában. Olyan harmadik személyeknek tartoznak:

(i) Partnerek, mint webhelyek és alkalmazások tulajdonosai, hirdetési hálózatok és más partnerek, amelyek szolgáltatást nyújtanak Yandex számára. Olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek kapcsolatosak a hirdetések elhelyezésével és megjelenítésével a webhelyeken, felhasználói programokban, termékekben és szolgáltatásokon, amelyek ezek a partnerek tulajdonában vagy felügyelete alatt vannak, és

(ii) reklámozók és más partnerek, amelyek megjelenítik hirdetéseket Ön számára Yandex Webhelyein és/vagy Szolgáltatásain, valamint olyan Partnerek mint (IT) szállítók vagy konzultánsok.

Yandex átadhatja az Ön Személyes adatait harmadik személyeknek is, amelyek nem tartoznak Yandex csoporthoz:

(i) harmadik személyeknek, amelyek vonatkozásában jogok vagy kötelezettségek engedése történt meg, vagy nováció a megfelelő szerződés szerint;

(ii) minden nemzeti és/vagy nemzetközi felügyelő szervnek, rendészeti szerveknek, központi vagy helyi hatóságoknak, más hivatalos vagy állami szerveknek vagy bíróságoknak, amelyeknek Yandex köteles információt nyújtani a alkalmazott törtvények szerint a megfelelő kérelemre;

(iii) harmadik személyeknek, ha Ön engedelmet fejezett ki az Ön Személyes adatainak átadására, vagy ha Ön Személyes adatai átadására szükség van az Ön részére megfelelő szolgáltatás nyújtása céljából vagy Önnel kötött egyezmény vagy szerződés teljesítése céljából;

(iv) minden harmadik személynek Yandex adatvédelme biztosítása céljából és harmadik személyeknek, ha Ön megszegi Yandex kötött szolgáltatás nyújtásáról szóló egyezményt (https://yandex.com/legal/rules_hu), jelen Adatvédelmi Irányelveit vagy feltételeket, amelyek szabályozzák bizonyos szolgáltatások használását, vagy abban a helyzetben, ha megszegés veszélye fennáll.

8. Hol tároljuk és feldolgozzuk az Ön személyes adatait

Az Ön Személyes adatait az Oroszországi Föderációban és/vagy Európai Gazdasági Térségben.

Az orosz felhasználók részére: Yandex megörzi, rendszerezi, gyűjti, tárolja, pontosítja (frissíti, változtatja), az Oroszországi Föderáció állampolgárai személyes adatainak a kivonata az adatbázisok használatával, amelyek az Oroszországi Föderáció területén tartózkodnak.

Felhasználók részére EGT-ból és Svájcból: Oroszország az Európai Gazdasági Térségen kívüli igazságszolgáltatás, amely nem volt ismerve Európai bizottság által mint személyes adatok védelme megfelelő szintjét biztosító. Ezért Yandex megfelelő intézkedéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa az átadást at EU adatvédelmi szabályainak megfelelően.

Egyebek között Yandex támaszkodik az Általános szerződéses feltételekre, amelyeket az Európai Bizottság állított annak érdekében, hogy biztosítsa az Oroszországba való átadott Személyes adatok védelmét megfelelő szinten. Ezeknek az általános szerződéses feltételek másolatát kérésére kaphatja.

9. Mennyi ideig tároljuk az Ön Személyes adatait

Yandex addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig erre szükség van annak a célnak az elérése érdekében, amelyből gyűjtötték, vagy a törvényekben és szabályokban rögzített előírások betartása érdekében.

Ha mást nem követel törvény vagy szerződés, elektronikus leveleket és okmányokat, amiket Ön Yandex rendszereiben benyújtott Szolgáltatás részeként, addig tároljuk, amíg létezik saját fiókja, de Ön bármikor törölheti.

Ha szeretné, hogy Ön Személyes adatai legyenek törölve Yandex adatbázisaiból, önállóan törölheti kellő Személyes adatokat saját fiók használata segítségével vagy Webhelyeken keresztül és/vagy Szolgáltatások segítségével (ahol alkalmazható).

10. Az Ön jogai

10.1 Milyen jogokkal rendelkezik

Abban az esetben, ha vannak megfelelő előírások az alkalmazott törvényekben, joga van hozzáférni az Ön Személyes adataihoz, amelyeket Yandex feldolgoz jelen Irányelveknek megfelelően.

Ha azt hiszi, hogy valamilyen információ, amelyet Yandex szeretne megőrizni, hamis vagy nem teljes, be lehet menni saját fiókba és önállóan módosítani Személyes adatait. Ha megfelelő előírások vannak az alkalmazott törvényekben, Önnek joga van:

  • követelni, hogy az Ön Személyes adatait töröljék;
  • követelni, hogy korlátozzák az Ön Személyes adatainak a feldolgozását;
  • kérni az Általános szerződéses feltételek másolatát, amelyek engedik az Ön Személyes adatainak átadását Oroszországba, amelyek a jelen Irányelvek 8. pontjában elő vannak írva;
  • ellenvetést tenni az Ön Személyes adatainak feldolgozása ellen, ha megfelelő előírások vannak az alkalmazott törvényekben.

Yandex teljesít minden olyan követelést vagy ellenvetést az alkalmazható törvények előírásai szerint.

Abban a mértékben, amennyire ezt előírják a törvények, más fent nem említett jogokkal is rendelkezhet.

10.2 Hogyan érvényesítheti a jogait

A fent említett jogok érvényesítése céljából, be kell lépni saját fiókba, vagy ha szükséges funkció hiányzik saját fiók interfészéből, lépjen kapcsolatba Yandex (jelen Irányelvek 13. pontja).

Ha nem elégedett azzal, hogyan Yandex feldolgozza Személyes adatait, kérjük, tájékoztasson minket és megvizsgáljuk a panaszát. Ha nem elégedett Yandex válaszával, joga van panaszkodni az illetékes hatóságnál.

11. Hogyan használjuk a cookie-kat és más hasonló technológiát a Webhelyeken vagy Szolgáltatások Ön általi igénybevételekor

11.1 Mi a cookie-k és mire használja Yandex

A cookie egy rövid szöveg, amely az Ön által a webhelyekhez való hozzáférés érdekében használt berendezésen tartózkodik. Az Ön berendezéséről összegyűjtött információt tartalmaznak, amelyet majd visszaküldenek a webhelyekre minden következő látogatásakor, hogy megjegyezze az Ön cselekvéseit és preferenciait az idő lejártával.

A webhelyeken a következő típusú cookie-kat használjuk:

  • szigorúan szükséges cookie-k/műszaki cookie-k: ezek a cookie-k szükségesek a Webhelyek működése és Szolgáltatások Ön részére nyújtása érdekében, azon kívül megengedik, hogy Yandex azonosítsa az Ön szoftvert és hardvert, beleértve a böngészője típusát;
  • statisztikai/elemzési cookie-k: ezek a cookie-k azonosítják a felhasználókat, számolják a mennyiséget és információt gyűjtik, például a Webhelyek és Szolgáltatások Ön általi használását, beleértve az információt az Ön által látogatott webhelyekről, Ön által kapott tartalmáról;
  • műszaki cookie-k: ezek a cookie-k információt gyűjtenek arról, hogyan a felhasználók kapcsolatba lépnek egy adott webhellyel és/vagy szolgáltatással, ami lehetővé teszi hibák feltárását és új funkciók tesztelését a webhelyek és szolgáltatások teljesítménye javítása érdekében;
  • funkcionális cookie-l: ezek a cookie-k segítségével bizonyos funkciókat lehet nyújtani annak érdekében, hogy gördülékeny legyen a Webhelyek használása, például annak révén, hogy a preferenciait (mint nyelv és tartózkodási régiója) tárolják;
  • (külső) megfigyelési / hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k információt gyűjtenek a felhasználókról, forgalom forrásairól, látogatott webhelyekről és Önnek megjelenített hirdetésekről és a hirdetésekről, amelyekre kattantanak. Megengedik, hogy jelenítsük meg az Ön számára érdekes információt személyes adatok elemzése alapján. Ezeket használjuk statisztikai és kutató célokból.

11.2 Mennyi ideig tárolnak a cookie-k az Ön berendezésén

Yandex használja az információt, amelyet cookie-k tárolnak a fent említett célokból, gyűjtött adatok az Ön berendezésén tartózkodik az alatt az időszak alatt, amely a megfelelő cookie típusától függ, pedig nem meghaladva az időszakot, amely szükséges a cél eléréséhez, ami után automatikusan törölik az Ön rendszeréből.

11.3 Kinek még van hozzáférés az információhoz, amelyet cookie-k tárolnak

Az Ön berendezésén tároló személyes adatok, amelyet cookie-kkel gyűjtöttünk, átadható és elérhető Yandex és/vagy jelen Adatvédelmi Irányelvek 7. osztályában említett harmadik személyek számára. Személyes adatok használása Webhelyeken kívül hirdetési célokból, ha olyanok megvannak, lehet tárgya külön felhasználási szerződéseknek, amelyek a harmadik személyek honlapjain elérhetőek. Yandex és/vagy harmadik személyek lehetőséget nyújthatnak, hogy mondjon le a személyre szabott hirdetések megjelenítéséről, amely lehet tárgya a törvényeknek és rendelkezéseknek olyan termékek, felhasználói programok és javaslatok vonatkozásában.

Webhelyek első látogatásakor kérhetjük Öntől cookie-k használatára való jóváhagyást. Az után, hogy Ön jóváhagyta cookie-k használását, ha szeretne változtatni a döntésén, csinálhatja, törölve a cookie-ket, amelyet az Ön böngészője tárol (általában az adatvédelmi általános részlegén az Ön böngészőjének menüjében – kérjük, hogy forduljon az Ön böngészője vezetőségéhez vagy Webhelye kidolgozójához). Ez után felugró ablak, amely Ön jóváhagyását kéri, újra jelenik meg és más opciót választhat. Ha lemond a cookie-k használatáról, eredményeképpen webhelyek bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek, ami befolyásolja a Webhely Ön általi használását. Böngészője beálltásait szintén változtathatja, hogy jóváhagyja vagy lemond az összes cookie-kről vagy cookie-ket bizonyos Webhelyekről, beleértve Yandex Webhelyeit. Ha jóváhagyta cookie-k használását Yandex egyik Webhelyén, feltételezzük, hogy cookie-k használata az összes Webhelyeken jóvá van hagyva Ön által.

Yandex szintén használhatja az Ön berendezésén korábban elhelyezkedett pixel-tagokat a cookie-khez való hozzáférés érdekében a következő célokból:

(i) annak meghatározása, hogyan Ön használja Webhelyeket és Szolgáltatásokat az Ön berendezésén tartózkodó cookie-khez való hozzáférés és cookie-k használata révén;

(ii) statisztikai adatok gyűjtése, amelyek kapcsolatosak Webhelyekkel, Szolgálatokkal vagy termékekkel, felhasználói programokkal és Yandex javaslataival.

12. Jelen irányelvek módosítása

Jelen Adatvédelmi Irányelvek módosíthatóak. Yandex saját belátása szerint módosíthatja, beleértve olyan eseteket is, amikor megfelelő módosítások kapcsolatosok a szabályozó törvények módosításával, valamint a Webhelyek és Szolágáltatások működési rend változtatásáról.

Yandex kötelezettséget vállal arra, hogy nem módosítja jelentősen, nem terhelje pótlogósan és nem korlátozza az Ön jelen Adatvédelmi Irányelvek által alapított jogait tájékoztatása nélkül. Tájékoztatjuk Önt olyan módosításokról. A megfelelő tájékoztatás megjelenik a Webhelten (például felugró ablakokban vagy internetes bannerekben) az előtt, hogy a módosítások hatályba lépnek, vagy más csotartnán keresztül értesítjük Önt (például e-mailen, ha osztotta meg velünk az elérhetőségét).

13. Kérdések és ajánlatok

Yandex üdvözli az Ön kérdéseit és ajánlatait jelen Adatvédelmi Irányelvek alkalmazása vagy módosítása vonatkozóan. Kérjük, keressen minket a kapcsolat-felvételi oldalunkat a következő cím alatt: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html.. Használhatja azt a címet a kérelme benyújtása céljából az Ön jogai vagy Ön hamis Személyes adatairól vagy ezek feldolgozása törvénytelenségéről szóló panaszai érvényesítése vonatkozásában.

A dokumentum előző verziója: https://yandex.com/legal/confidential_hu/12022019

A dokumentum előző verziója: https://yandex.com/legal/confidential_hu/29082016