Salassapidettävyyden politiikka

Tämä asiakirja on englanniksi käännetty Salassapidettävyyden politiikka. Mikäli Salassapidettävyyden politiikan venäjänkielinen versio ja tämä käännös tulevat olemaan ristiriidassa keskenään, niin ainoastaan venäjänkielisellä Salassapidettävyyden politiikalla on etuoikeutettu juridinen voima. Salassapidettävyyden politiikan venäjänkielinen versio on luettavissa osoitteessa: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Henkilökohtaisiin tietoihin kohdistuva Salassapidettävyyden politiikan vaikutus (jäljempänä tekstissä Salassapidettävyyden politiikka) leviää kaikenlaisiin tietoihin, jotka ООО ”Yandex” tai sen affiloidut henkilöt, mukaan lukien kaikki henkilöt, jotka kuuluvat ryhmään, johon OОО ”Yandex” kuuluu, (jälempänä tekstissä Yandex), voivat saada Käyttäjästä, kun tämä käyttää mitä tahansa Yandexin verkkosivua, palvelua, ohjelmaa, tuotetta tai mahdollisuutta (jälempänä tekstissä Palvelut, Yandexin Palvelut) sekä silloin kun suoritetaan mitkä tahansa Käyttäjän kanssa solmitut sopimukset. Käyttäjän suostumus tähän Salassapidettävyyden politiikkaan hänen ja kaikkien edellä mainittujen henkilöiden välisissä suhteissa leviää kaikkiin edellä mainittuihin henkilöihin.

Yandexin Palvelujen käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä suostuu ehdottomasti tähän Salassapidettävyyden politiikkaan ja siinä mainittuihin ehtoihin Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käsittelystä; jos Käyttäjä ei suostu näihin ehtoihin hänen tulee välttää käyttämästä Palveluja.

1. Yandexin käsittelemät Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot

1.1. Tämän Salassapidettävyyden politiikan puitteissa ”Käyttäjän henkilökohtaisilla tiedoilla” ymmärretään seuravaa:

1.1.1. henkilökohtaiset tiedot, jotka Käyttäjä esittää rekisteröinnin yhteydessä (käyttäjätilin luodessaan) tai käyttäessään Palveluja, mukaan lukien Käyttäjän henkilötiedot. Palvelujen saamiseksi tarvittavat tiedot on merkitty vastaavalla tavalla. Muut tiedot Käyttäjä esittää oman tahtonsa mukaan;

1.1.2. tiedot, jotka automaattisesti siirretään Yandexin Palveluille tietojen käyttämisen prosessissa Käyttäjän laitteessa asetetun ohjelmiston avulla, mukaan lukien muun muassa IP-osoite, cookie-tiedostojen tiedot, tiedot Käyttäjän käyttämästä browserista (tai muusta ohjelmasta, jonka kautta saadaan pääsy Palveluihin), Käyttäjän käyttämien laitteiston ja ohjelmiston tekniset ominaisuudet, päivämäärä sekä kellonaika, jolloin päästään Palveluihin, kysyttyjen verkkosivujen osoitteet sekä muut niiden kaltaiset tiedot;

1.1.3. Käyttäjää koskevat muut tiedot, joiden käsitteleminen on pakollista Yandexin tiettyjen Palvelujen käyttämistä säännöstelevien ehtojen ja määräyksien edellyttämää. 1.2. Tämän Salassapidettävyyden politiikan vaikutus leviää ainoastaan sellaisiin tietoihin, joiden käsitteleminen on pakollista Yandexin Palvelujen käyttämistä varten. Yandex ei kontrolloi eikä kanna mitään vastuuta siitäkään, miten Käyttäjää koskevaa tietoja käsitellään kolmansien tahojen verkkosivustoilla, mihin Käyttäjä voi siirtyä Yandexin verkkosivuilla olevien linkkien kautta, lukuun ottaen ne verkkosivut, joille päästään hakutuloksia etsittäessä.

1.3. Yandex ei tarkasta Käyttäjän esittämien henkilökohtaisten tietojen oikeellisuutta eikä arvostele hänen syyntakeellisuuttaan. Mutta Yandex lähtee siitä, että Käyttäjä esittää oikeat ja riittävät henkilökohtaiset tiedot ja päivittää ne. Seuraamukset, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä on esittänyt väärät tai puutteelliset tiedot, on määrätty Yandexin palvelujen käyttämiseksi tarvittavassa Käyttäjäsopimuksessa (https://yandex.com/legal/rules).

2. Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käsittelemisen tarkoitukset

2.1. Yandex kokoaa ja säilyttää ainoastaan ne henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat tarvittavia Palvelujen toimittamiseksi (tai Käyttäjän kanssa solmittujen sopimusten suorittamiseksi), lukuun ottamatta tapauksia, jolloin lainsäädäntö edellyttää sellaisten tietojen pakollisen säilyttämisen lain asettaman määräajan puitteissa.

2.2. Yandex käsittelee Käyttäjää koskevia Henkilökohtaisia tietoja seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi:

2.2.1. Palveluja käyttävän osapuolen, sekä Yandexin kanssa sopimukset solmivan tahon selvittäminen;

2.2.2. personalisoitujen Palvelujen toimittaminen Käyttäjälle sekä sopimusten ja sitoutumuksien suorittaminen;

2.2.3. yhteydenottaminen Käyttäjään, lukuun ottaen Yandexin Palvelujen käyttämistä koskevien tiedotuskirjeiden, tiedustelujen sekä tietojen lähettäminen, sopimusten ja sitoutumuksien suorittaminen sekä Käyttäjän pyyntöjen ja hakemusten käsitteleminen;

2.2.4. Palvelujen laadun parantaminen, niiden käyttömukavuuden takaaminen, uusien Palvelujen kehittäminen;

2.2.5. mainosaineiston tavoitteleminen;

2.2.6. tilastollisten ja muiden tutkimuksien suorittaminen sekä analysoiminen yksilövastuuttomien tietojen perusteella.

3. Käyttäjää koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelemisen ehdot sekä näiden tietojen luovuttaminen kolmansille tahoille

3.1. Yandex säilyttää Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot kyseisten palvelujen reglementtien mukaan.

3.2. Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen osalta taataan niiden salassapidettävyys, lukuun ottamatta tilanteita, jolloin Käyttäjä vapaatahtoisesti esittää tiedot itsestään henkilöiden rajoittamattoman piirin käyttämiseen. Kun Käyttäjä tekee käyttäjätilin tietyissä Palveluissa, hän suostuu siihen, että tietty osa hänen henkilökohtaisista tiedoistaan tulee kaikille vapaasti käytettäväksi.

3.3. Yandex on oikeutettu esittämään Käyttäjää koskevat henkilökohtaiset tiedot kolmansille tahoille seuraavilla ehdoilla:

3.3.1. Käyttäjä on antanut suostumuksensa sellaisiin toimiin;

3.3.2. tiettyjen tietojen esittäminen on tarvittavaa, jotta Käyttäjällä on mahdollisuus käyttää kyseistä Palvelua tai jotta voitaisiin suorittaa Käyttäjän kanssa solmittu tietty sopimus;

3.3.3. jos Käyttäjä käyttää palveluja, jotka toimittaa ООО NKО ”Yandex.Money” (Valtiollinen päärekisterinumero OGRN-tunnus: 1127711000031), niin Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot voidaan luovuttaa ООО NКО ”Yandex.Money”:lle käsittelemiseksi niillä ehdoilla ja niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka on määrätty Sopimuksessa ”Yandex.Money”-palvelun käyttämisestä (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) sekä ООО NКО ”Yandex.Money”:n Salassapidettävyyden politiikassa (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

3.3.4. jos Käyttäjä käyttää palveluja, jotka toimittaa ООО ”Yandex.Vertikali” (Valtiollinen päärekisterinumero OGRN-tunnus: 5157746192742) niin Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot voidaan luovuttaa ООО ”Yandex.Vertikali”:lle käsittelemiseksi niillä ehdoilla ja niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka on määrätty Sopimuksessa ”Yandex.Auto”-palvelun käyttämisestä solmituissa Käyttäjäehdoissa (https://www.yandex.ru/legal/auto_termsofuse), ”Yandex.Job” (https://www.yandex.ru/legal/job_termsofuse), ”Yandex.Realty” (https://www.yandex.ru/legal/realty_termsofuse), ”Yandex.Travel” (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch);

3.3.5. jos Käyttäjä käyttää palveluja, jotka toimittaa ООО ”Yandex.Taxi” (Valtiollinen päärekisterinumero OGRN-tunnus: 5157746192731) niin Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot voidaan luovuttaa ООО ”Yandex.Taxi”:lle käsittelemiseksi niillä ehdoilla ja niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka on määrätty ”Yandex.Taxi”-palvelun Käyttäjäehdoissa (https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse );

3.3.6. jos Venäjän Federaation lainsäädäntö tai muu sovellettava lainsäädäntö edellyttää sellaisten tietojen esittämistä lainsäädännön asettaman menetelmän puitteissa;

3.3.7. jos sellaisten tietojen esittäminen tapahtuu bisneksen myyntitilanteessa tai muussa luovutustilanteessa (täydellisessä tai osittaisessa luovutuksessa), sen yhteydessä saajalle luovutetaan kaikki sitoutumukset, jotka liittyvät tämän Salassapidettävyyden politiikan ehtojen noudattamiseen niiden henkilökohtaisten tietojen osalta, jotka saaja voi saada edellä mainitussa tilanteessa;

3.3.8. Yandexin tai kolmansien tahojen laillisten oikeuksien ja intressien suojelemiseksi siinä tilanteessa, jolloin Käyttäjä laiminlyö Yandexin palvelujen osalta solmitun Käyttäjäsopimuksen (https://yandex.com/legal/rules), tämän Salassapidettävyyden ehtoja tai vaatimuksia, jotka on mainittu muissa tiettyjen Palvelujen käyttämistä koskevissa ja sitä säännöstelevissä sopimuksissa;

3.3.9. henkilövastuuttomat tilastolliset tiedot, jotka on saatu Käyttäjää koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelemisen ja tietojen henkilökohtaisten ominaisuuksien poistamisen tuloksena, luovutetaan kolmannelle taholle tutkimuksien suorittamiseski, töiden suorittamiseksi tai palvelujen toimittamiseksi Yandexin toimeksiannon perusteella.

3.4. Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käsittelemisen yhteydessä Yandex noudattaa Venäjän Federaation lakia ”Henkilökohtaisista tiedoista”.

4. Henkilökohtaisten tietojen muuttaminen ja poistaminen. Pakollinen tietojen säilyttäminen

4.1. Käyttäjä voi millä tahansa hetkellä muuttaa (päivittää, lisätä) esittämänsä henkilökohtaiset tiedot tai osan niistä muokkaamalla henkilökohtaiset tiedot ”Passi”-kappaleessa (https://passport.yandex.com/passport?mode=changereg) tai vastaavan Palvelun henkilökohtaisessa kappaleessa.

4.2. Käyttäjä voi myös poistaa henkilökohtaiset tiedot, jotka hän on esittänyt kyseisen käyttäjätilin puitteissa, käyttämällä ”Poistaa käyttäjätili”-toimintoa ”Passi”-kappaleessa (https://passport.yandex.com/passport?mode=delete). Käyttäjätilin poistaminen voi johtaa siihen, että tiettyjä Yandexin Palveluja on mahdotonta käyttää.

4.3. Oikeudet, jotka on edellytetty kohdissa 4.1 ja 4.2, voidaan rajoittaa lainsäädännön vaatimuksien mukaan. Esimerkiksi, sellaiset rajoitukset voivat edellyttää, että Yandex on velvollinen säilyttämään Käyttäjän muuttamat tai poistamat tiedot lainsäädännön asettamaksi määräajaksi sekä luovuttamaan sellaiset tiedot valtiollisille viranomaisille vastaavan menetelmän puitteissa.

5. Henkilökohtaisten tietojen käsitteleminen Cookie-tiedostoilla ja laskimilla

5.1. Cookie-tiedostot, jotka Yandex siirtää Käyttäjän laitteistolle sekä Käyttäjän laitteisto siirtää Yandexille, Yandex voi käyttää, jotta toimittaa Käyttäjälle personalisoidut Palvelut, tavoitella Käyttäjälle näytettävät mainokset, kerätä tilastolliset tiedot ja suorittaa tutkimukset, sekä Yandexin Palvelujen parantamista varten.

5.2. Käyttäjä ymmärtää, että laitteistolla ja ohjelmistolla, joita hän käyttää verkkosivuilla käydessään, voi olla toiminto, joka estää cookie-tiedostojen käyttöä (kaikille verkkosivuille tai tietyille verkkosivuille), sekä voi poistaa sitä ennen saadut cookie-tiedostot.

5.3. Yandex on oikeutettu asettamaan, että tietty Palvelu on saatavilla ainoastaan sillä ehdolla, että Käyttäjä suostuu vastaanottamaan ja saamaan cookie-tiedostot.

5.4. Minkä tahansa cookie-tiedoston rakenne, sisältö ja tekniset ominaisuudet ovat Yandexin määräämiä ja ne voidaan muuttaa ilman tiedotuksen lähettämistä Käyttäjälle.

5.5. Laskimia, jotka Yandex asettaa Palveluissaan, voidaan käyttää Käyttäjän cookie-tiedostojen analysointiin, Palvelujen käyttämistä koskevien tilastollisten tietojen keräämiseen ja käsittelemiseen, sekä Palvelujen kapasiteetin takaamiseen kokonaisuudessaan tai niiden erillisten toimintojen mahdollistamiseen. Laskimien toiminnan tekniset ominaisuudet ovat Yandexin määräämiä ja ne voidaan muuttaa ilman tiedotuksen lähettämistä Käyttäjälle.

6. Toimenpiteet, joita käytetään Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen suojelemiseen

6.1. Yandex on velvollinen ryhtymään tarvittaviin ja riittäviin järjestelyihin ja teknisiin toimenpiteisiin, jotta suojata Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot laittomalta tai satunnaiselta pääsyltä, poistamiselta, muuttamiselta, lukitsemiselta, kopioimiselta, levittämiseltä, sekä muilta laittomilta kolmansien tahoejn toimilta.

7. Salassapidettävyyden politiikan muuttaminen. Sovellettava lainsäädäntö

7.1. Yandex on oikeutetttu tekemään muutokset tähän Salassapidettävyyden politiikkaan. Muutokset tehtäessä ajan tasalla olevaan toimitukseen merkitään viimeisen päivittämisen päivämäärä. Uudessa toimituksessa oleva Salassapidettävyyden politiikka tulee voimaan sen julkaisemisen hetkestä lähtien, mikäli ei toisin mainittu Salassapidettävyyden uudessa toimituksessa. Voimassa oleva toimitus on aina saatavilla luettavaksi osoitteessa: https://yandex.com/legal/confidential.

7.2. Tämä Salassapidettävyyden politiikka sekä suhteet, jotka syntyvät Käyttäjän ja Yandexin välille tämän Salassapidettävyyden politiikan johdosta, säännöstellään Venäjän Federaation lainsäädännön perusteella.

8. Yhteydenotto ja palautteet. Kysymykset ja ehdotukset

8.1. Käyttäjä voi lähettää kaikki ehdotuksensa tai kysymyksensä, jotka liittyvät tähän Salassapidettävyyden politiikkaan, Yandexin käyttäjätukipalveluun (http://feedback.yandex.ru) tai ООО ”Yandex”:lle osoitteeseen: 119021, Moskova, ul. L.Tolstogo, 16.

 

Julkaisun päivämäärä: 18.07.2016.

_____________________________

Aikaisemmat asiapaperin versiot:

https://yandex.com/legal/confidential/30012015

https://yandex.com/legal/confidential/14082013

https://yandex.com/legal/confidential/15112011

https://yandex.com/legal/confidential/31032011

Lisätiedot: Mitä on cookie-tiedostot ja miten Yandex käyttää niitä (https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml)