Tietosuojakäytäntö

Tämä Tietosuojakäytäntö on suomenkielinen käännös. Mikäli tämä käännös ja Tietosuojakäytännön venäjänkielinen versio ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan venäjänkielistä versiota. Tietosuojakäytännön venäjänkielinen versio on saatavilla osoitteessa: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru .

Päivitetty: 15.07.2019

Voimassa oleva versio saatavilla osoitteessa: https://yandex.com/legal/confidential_fi

1. Mitä tämä Tietosuojakäytäntö koskee

Tämä tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) koskee kaikkia sinuun liittyviä tietoja, mukaan lukien sovellettavien lakien ja määräyksien tarkoittamia henkilötietoja (”Henkilötiedot”), joita YANDEX LLC tai sen konserniyhtiö (”Yandex”) voi saada, kun käytät Yandexin verkkosivustoja, ohjelmia, tuotteita tai palveluja, kuten haku-, sähköposti- tai karttapalvelua (kukin erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”) sekä minkä tahansa Yandexin kanssa tekemäsi Palvelujen käyttöä koskevan sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Voit saada lisätietoja Palveluista verkkosivustoilta yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr sekä muilta Yandexin verkkosivustoilta (kukin erikseen ”Sivusto” ja yhdessä “Sivustot”). Yandex voi myös saada Henkilötietoja kumppaniensa (”Kumppanit”) kautta, kuten markkinointikumppanien, jotka tarjoavat käyttöösi omistamiaan tai hallinnoimiaan verkkosivustoja, ohjelmia, tuotteita tai palveluja. Kumppanit voivat luovuttaa Henkilötietoja Yandexille ainoastaan sovellettavien lakien sekä kunkin Kumppanin ja Yandexin välisen sopimuksen mukaisesti.

2. Kuka käsittelee Henkilötietojasi

Venäjän lainsäädännön mukaisesti rekisteröity yhtiö Yandex LLC, jonka rekisteröity päätoimipaikka on osoitteessa 16 Lva Tolstogo St., 119021 Moskova, Venäjä (“YANDEX” LLC) tai sen tiettyä Palvelua tuottava konserniyhtiö voi kerätä ja käsitellä Henkilötietojasi Sivustojen ja Palvelujen tarjoamiseksi käyttöösi.

Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevia käyttäjiä kohtaan Yandexia edustaa sen Suomalainen konserniyhtiö, Suomen lainsäädännön mukaisesti rekisteröity Yandex Oy, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi.

Israelissa sijaitseville käyttäjille Yandexia edustaa alueellaan Yandex.Go Israel Ltd, Israelin lainsäädännön nojalla perustettu oikeushenkilö, joka on rekisteröity osoitteessa: 148 Menachem Begin katu, Tel Aviv, Israel 6492104.

3. Mikä on tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus

Henkilötietojesi yksityisyys ja suojaus ovat meille erittäin tärkeitä. Käyttäessäsi Sivustoja tai Palveluja, Yandex käsittelee Henkilötietojasi ja huolehtii niiden suojauksesta tiukasti sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Osana sitoutumistamme Henkilötietojesi suojaukseen, ilmoitamme tässä Tietosuojakäytännössä läpinäkyvästi seuraavista asioista:

(a) miksi ja kuinka Yandex käsittelee Henkilötietojasi, kun käytät Sivustoja tai Palveluja;

(b) Yandexin rooli ja velvollisuudet oikeushenkilönä, joka päättää miksi ja kuinka se käsittelee Henkilötietojasi;

(c) mitä välineitä voit käyttää rajoittaaksesi Yandexin sinusta keräämien Henkilötietojen määrää; ja

(d) mitkä ovat oikeutesi Henkilötietojesi käsittelyä koskien.

4. Mitä Henkilötietoja Yandex kerää

Sivustojen tai Palvelujen käytön yhteydessä sinusta kerättävät Henkilötiedot voivat vaihdella sen perusteella käytätkö Sivustoja tai Palveluja kirjautuneena Yandex käyttäjätunnuksellasi. Käyttäessäsi Sivustoja tai Palveluja kirjautuneena Yandex-käyttäjätunnuksellasi, Yandexin sinusta keräämiä Henkilötietoja voidaan koota ja yhdistää (kuten henkilöllisyys, yhteystiedot, ikä ja sukupuoli, mikäli olet jakanut nämä tiedot kanssamme) muiden Henkilötietojesi kanssa, jotka Yandex on kerännyt toimiessasi käyttäjätunnuksellasi. Yandex ei varmenna antamiasi Henkilötietoja eikä se voi arvioida niiden luotettavuutta taikka toimikelpoisuuttasi. Yandex olettaa antamiesi tietojen olevan oikeita, riittäviä ja ajantasaisia.

Yandex voi kerätä sinusta seuraavia Henkilötietoja käyttäessäsi Sivustoja tai Palveluja:

(i) rekisteröinnin (käyttäjätunnuksen luomisen) yhteydessä antamasi tiedot, kuten nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi ja ikäsi;

(ii) sähköiset tiedot (HTTP-otsikot, IP-osoite, evästeet, Web Beaconit tai pikselitunnisteet, selaimen tiedot, tiedot laitteistosta ja ohjelmistosta);

(iii) päivämäärät ja kellonajat, joina olet käyttänyt Sivustoja tai Palveluja;

(iv) Sivustojen tai Palvelujen käyttöösi liittyvät tiedot (esimerkiksi hakuhistoriasi, yhteyshenkilöidesi sähköpostiosoitteet, sähköpostiesi sisältö liitteineen sekä Yandex-järjestelmissä säilyttämäsi tiedostot);

(v) sijaintitiedot;

(vi) muut sinua koskevat tiedot, joiden käsittely on tarpeellista Sivuston tai Palvelun ehtojen mukaisesti;

(vii) sinua koskevat tiedot, joita voimme saada Kumppaniltamme sinun ja kyseisen Kumppanin sekä Yandexin ja saman Kumppanin välisen sopimuksen mukaisesti.

Yandex käyttää myös evästeitä ja ”Web Beacon” -teknologiaa (mukaan lukien pikselitunnisteet) Henkilötietojesi keräämiseen ja yhdistää tällaiset tiedot laitteeseesi sekä selaimeesi (ks. tämän Tietosuojakäytännön kohta 11).

Yandex ei tarkoituksellisesti kerää arkaluonteisia Henkilötietoja (kuten etninen alkuperä, poliittinen vakaumus, terveydentila tai biometriset tiedot). Voit kuitenkin vapaaehtoisesti antaa tällaisia Henkilötietoja meille ja voimme käsitellä niitä Palvelujen toteuttamisen osana (esimerkiksi jos suoritat terveydentilaasi liittyviä hakuja). Pyydämme huomioimaan, että koska emme voi tietää etukäteen mitä arkaluonteisia Henkilötietoja saatat antaa meille, emme välttämättä pysty pyytämään sinulta suostumusta tällaisten Henkilötietojen käsittelyyn.

Yandex ei suorita minkäänlaista profilointia, joka voisi vaikuttaa oikeuksiisi tai vapauksiisi merkittävällä tavalla.

5. Mikä on Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Yandexilla ei ole oikeutta käsitellä Henkilötietojasi ilman riittävää oikeusperustetta. Tämän vuoksi Yandex käsittelee Henkilötietojasi vain mikäli:

(i) käsittely on tarpeellista sopimusperusteisten velvoitteidemme täyttämiseksi sinua kohtaan, mukaan lukien Sivustojen ja Palvelujen tarjoaminen käyttöösi (esimerkiksi tarjoamalla hakutuloksia hakuehtojesi perusteella);

(ii) käsittely on tarpeellista lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi; tai

(iii) sovellettavan lain mukaisesti, käsittely on tarpeellista Yandexin lainmukaisten etujen turvaamiseksi ja käsittely ei merkittävästi vaikuta etuihisi tai perustavanlaatuisiin oikeuksiisi tai vapauksiisi. Pyydämme huomioimaan, että pyrimme aina säilyttämään tasapainon lainmukaisten etujemme ja Henkilötietojesi yksityisyyden suojaamisen välillä käsitellessämme Henkilötietojasi tällä perusteella.

Yandex voi käsitellä Henkilötietojasi lainmukaisten etujensa turvaamiseksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

(a) ymmärtääkseen paremmin, kuinka käytät Sivustoja tai Palveluja;

(b) tehostaakseen, ylläpitääkseen käytettävyyttä, muuttaakseen, personoidakseen tai muutoin parantaakseen Palveluja kaikkien käyttäjien hyväksi; ja

(c) tarjotakseen sinulle muita Yandexin tai muiden yhtiöiden tuotteita tai palveluja, jotka voivat mielestämme olla sinua kiinnostavia (ts. kohdistettua mainontaa);

(iv) voimme pyytää erillistä suostumustasi Henkilötietojesi käsittelyyn erityistarkoituksiin.

Yandex käsittelee Henkilötietojasi aina tiettyä tarkoitusta varten ja se käsittelee ainoastaan tarpeellisia Henkilötietoja tällaisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Käsittelemme Henkilötietojasi erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

(i) tarjotaksemme sinulle pääsyn Sivustoihin ja Palveluihin (mm. hakutulosten tarjoaminen hakuehtojesi perusteella, huomioiden mieltymyksesi, hakuhistoriasi sekä muut Yandexin käytössä olevat Henkilötietosi);

(ii) tarjotaksemme sinulle pääsyn käyttäjätiliisi, mukaan lukien sähköposti- ja tallennuspalveluun edellyttäen, että sinulla on käyttäjätunnus tällaisiin Palveluihin;

(iii) yhteydenpitoa varten Sivustoja ja Palveluja koskevaa tiedottamista tai tietojen pyytämistä koskien, meidän ja sinun välisten sopimusten toteuttamiseksi tai hakemuksesi taikka pyyntösi käsittelemiseksi;

(iv) tarjotaksemme mieltymyksiisi, hakuhistoriaasi sekä muihin Yandexin käytössä oleviin Henkilötietoihisi perustuvaa mainontaa tai niihin perustuvia tarjouksia;

(v) parantaaksemme Sivustojen ja Palvelujen käyttökokemusta, mukaan lukien tarjotaksemme parempia hakutuloksia ja personoidumpia Sivustoja ja Palveluja sekä parantaaksemme muita Yandexin tuotteita, sovelluksia ja palveluja;

(vi) uusien tuotteiden, sovellusten ja palvelujen kehittämiseksi;

(vii) sinun ja Yandexin oikeuksien suojaamiseksi; ja

(viii) tilastotietojen tai Big Data –tietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja esittämiseksi sekä Henkilötietojen tutkimiseksi ja analysoimiseksi muilla tavoin.

Henkilötietojasi, jonka Yandex on saanut Google LLC:lta (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States) siksi, että käytät Yandex:in Google's APIs-teknologiaa (https://developers.google.com/terms) soveltavia palveluita, koskevat käsittelyehdot löytyvät linkin kautta https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Kuinka Yandex suojaa Henkilötietojasi

Henkilötietoja käsitellään useimmissa tapauksissa automatisoidusti ilman henkilöstömme pääsyä niihin. Mikäli henkilöstön pääsy Henkilötietoihisi on kuitenkin tarpeellinen, voidaan sellaisille Yandexin työntekijöille, joiden työtehtävät edellyttävät näihin tietoihin pääsyä, antaa pääsy Henkilötietoihisi. Suojataksemme Henkilötietosi ja varmistaaksemme niiden yksityisyyden, tällaisten Yandexin työntekijöiden on noudatettava Yandexin sisäisiä Henkilötietojen käsittelyä koskevia toimintaohjeita ja -määräyksiä. Tällaiset työntekijät ovat myös velvoitettuja noudattamaan kaikkia Henkilötietojesi suojaamiseksi tarkoitettuja teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä.

Yandex myös käyttää riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaustoimenpiteitä Henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta, vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muutokselta, väärinkäytöltä tai niihin pääsyltä sekä kaikilta muilta laittomilta käsittelyn muodoilta. Nämä suojaustoimenpiteet on toteutettu huomioiden teknologian nykyaikainen taso, niiden toteuttamiskustannukset sekä Henkilötietojen käsittelyyn ja luonteeseen liittyvät riskit.

7. Ketkä muut voivat käsitellä Henkilötietojasi ja kenelle niitä voidaan luovuttaa

7.1. Yandex-konsernin sisällä

Yandex voi luovuttaa Henkilötietojasi omille työntekijöilleen (tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 6 esitetyissä rajoissa). Yandex voi myös luovuttaa Henkilötietojasi konserniyhtiöilleen (”Yandex-konserni”). Kaikissa tapauksissa, Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 5 määriteltyjä tarkoituksia varten, mikäli Yandex–konsernin tarjoamien Sivustojen tai Palvelujen käyttöehdoista ei muuta johdu, mukaan lukien:

kun käytät NBCO “Yandex.Money” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 1127711000031) –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa “Yandex.Money” LLC –yhtiölle niiden käsittelemiseksi Yandex.Money –palvelun käyttösopimuksen (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) ehtojen mukaisesti ja tarkoituksiin sekä NBCO “Yandex.Money” LLC –yhtiön tietosuojakäytännön mukaisesti (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

kun käytät ООО Yandex.Classifieds:n Palveluita (Y-tunnus: 5157746192742) Henkilökohtaiset tiedot voi siirtää ООО Yandex.Classifieds:lle käsittelyyn ja tarkoituksiin «AUTO.RU» sivuston käyttäjäsopimuksessa määritellyin käyttötavoin (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), «Yandex.Jobs» palvelujen käyttöehdoissa määritellyin käyttötavoin (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), «Yandex.Realty» (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), «Yandex.Travel» (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch);

kun käytät “Yandex.Taxi” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 5157746192731) –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa “Yandex.Taxi” LLC –yhtiölle niiden käsittelemiseksi “Yandex.Taxi” –palvelun käyttöehtojen (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse) mukaisesti ja tarkoituksiin;

kun käytät “Yandex.Market” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 1167746491395) –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa “Yandex.Market” LLC –yhtiölle niiden käsittelemiseksi “Yandex.Market” –palvelun käyttöehtojen (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse) mukaisesti ja tarkoituksiin;

kun käytät “Yandex.Telecom” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 1167746432040) –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa “Yandex.Telecom” LLC –yhtiölle;

kun käytät “Yandex.Cloud” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 1187746678580) Henkilökohtaiset tiedosi voi siirtää Yandex.Cloudille käsittelyyn ja tarkoituksiin olosuhteissa ja käyttöehdoissa määritellyin Yandex.Cloud Platformin Palvelun käyttötavoin (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

kun käytät “Yandex.Drive” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 5177746277385) –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa “Yandex.Drive” LLC –yhtiölle niiden käsittelemiseksi “Yandex.Drive” –palvelun käyttöehtojen (https://www.yandex.ru/legal/drive_termsofuse) mukaisesti ja tarkoituksiin;

kun käytät “EDADIL PROMO” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 5157746114477) –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa “EDADIL PROMO” LLC –yhtiölle niiden käsittelemiseksi “Edadeal” –palvelun käyttöehtojen (http://corp.edadeal.ru/legal) mukaisesti ja tarkoituksiin;

kun käytät “Kinopoisk” LLC (OGRN-rekisteritunnus: 1077759854919) –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa “Kinopoisk” LLC –yhtiölle niiden käsittelemiseksi “KinoPoisk” –palvelun käyttöehtojen (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage) mukaisesti ja tarkoituksiin;

kun käytät Yandex Europe AG –yhtiön tarjoamia Palveluja, Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Yandex Europe AG –yhtiölle niiden käsittelemiseksi Yandexin palveluehtojen (https://yandex.com/legal/termsofservice) mukaisesti ja tarkoituksiin.

7.2. Yandex-konsernin ulkopuolella

Yandex voi luovuttaa Henkilötietoja Yandex-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 5 esitettyjä tarkoituksia varten. Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla:

(i) Kumppaneita, kuten verkkosivustojen tai sovellusten haltijat, mainostajaverkostot sekä muut kumppanit, jotka tarjoavat palveluja Yandexille mainosten esittämiseksi tällaisen Kumppanin omistamalla tai hallinnoimalla verkkosivulla, ohjelmassa, tuotteessa tai palvelussa; ja

(ii) sinulle Sivustoilla tai Palveluissa mainoksia esittäviä Kumppaneita sekä tietojärjestelmätoimittajia tai konsultteja.

Yandex voi myös luovuttaa Henkilötietoja seuraaville Yandex-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille:

(i) mikä tahansa kolmas osapuoli, jolle olemme siirtäneet minkä tahansa asianmukaisen sopimuksen alaisen oikeutemme tai velvollisuutemme;

(ii) mikä tahansa kansallinen tai kansainvälinen, sääntely- tai täytäntöönpanoelin, keskus- tai paikallinen valtionhallinnon yksikkö sekä muut lakisääteiset tai valtiolliset viranomaistahot tai tuomioistuimet, jolle olemme velvollisia pyynnöstä luovuttamaan Henkilötietoja sovellettavan lain tai määräyksen perusteella;

(iii) kolmansia osapuolia, kun olet antanut suostumuksen Henkilötietojen luovuttamiseen tai kun Henkilötietojen luovuttamista edellytetään jonkin Palvelun käyttöön toimestasi taikka jonkin kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi;

(iv) mikä tahansa kolmas osapuoli Yandexin tai kolmannen osapuolen oikeusturvan turvaamiseksi rikkoessasi mitä tahansa Palvelun käyttäjäsopimusta (https://yandex.com/legal/rules), tätä Tietosuojakäytäntöä, jonkin Palvelun käyttöehtoja tai mikäli on olemassa uhka tällaisesta rikkomuksesta.

8. Missä Henkilötietojasi säilytetään ja käsitellään

Yandex säilyttää Henkilötietoja joko Venäjän federaation alueella, ETA-alueella tai molemmilla edellä mainituista.

Venäläisille käyttäjille: Yandex tallentaa, systematisoi, kerää, säilyttää, täsmentää (päivittää, muuttaa), kerää Venäjän federaation kansalaisten henkilötietoja Venäjän federaation alueella sijaitsevista tietokannoista.

ETA-alueella tai Sveitsissä sijaitseville käyttäjille: Venäjä on ETA-alueen ulkopuolella sijaitseva lainkäyttöalue, jossa ei Euroopan komission mukaan taata tietosuojan riittävää tasoa. Tämän vuoksi Yandex on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Henkilötietoja käsitellään sovellettavien EU:n tietosuojamääräysten mukaisesti.

Yandex erityisesti tukeutuu Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin varmistaakseen riittävän tietosuojan tason Henkilötietojesi siirtämisessä Venäjälle. Jäljennöksen kyseisistä mallisopimuslausekkeista voi saada pyynnöstä.

9. Kuinka kauan säilytämme Henkilötietojasi

Yandex säilyttää Henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne kerättiin, taikka niin kauan kuin se on tarpeen lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Mikäli ei lain perusteella toisin edellytetä tai ole ei ole toisin sovittu, järjestelmissämme osana Palvelua säilyttämiäsi sähköposteja ja asiakirjoja säilytetään niin kauan kuin sinulla on käyttäjätili, mutta voit poistaa ne koska tahansa.

Jos haluat, että jokin Henkilötietosi poistetaan tietokannoistamme, voit tarvittaessa poistaa sen itse käyttäjätilisi tai Sivustojen taikka Palvelujen käyttöliittymien kautta.

10. Sinun oikeutesi

10.1. Millaisia oikeuksia sinulla on

Jos sovellettava lainsäädäntö sen mahdollistaa, sinulla on oikeus saada pääsy Yandexin tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti käsittelemiin Henkilötietoihisi.

Mikäli pidät jotakin Yandexin säilyttämää Henkilötietoasi vääränä tai puutteellisena, voit korjata tai päivittää virheellisen tai puutteellisen Henkilötietosi käyttäjätilisi kautta.

Jos sovellettava lainsäädäntö sen mahdollistaa, sinulla on myös oikeus:

  • vaatia Henkilötietosi poistamista;
  • vaatia Henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista;
  • pyytää jäljennöstä mallisopimuslausekkeista, jotka mahdollistavat tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 8 kuvatun Henkilötietojesi luovuttamisen Venäjälle;
  • vastustaa Henkilötietojesi käsittelyä.

Yandex kunnioittaa kaikkia yllämainittuja vaatimuksia tai pyyntöjä sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa, sinulla voi olla myös muita kuin tässä mainittuja oikeuksia.

10.2. Miten voit käyttää oikeuksiasi

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksia kirjautumalla käyttäjätilillesi tai tarpeellisten käyttäjätilin toimintojen puuttuessa ottamalla yhteyttä Yandexiin (ks. tämän Tietosuojakäytännön kohta 13).

Mikäli et ole tyytyväinen siihen, kuinka Yandex käsittelee Henkilötietojasi, pyydämme ilmoittamaan siitä meille, jotta voimme tutkia valituksesi. Mikäli et ole tyytyväinen Yandexin vastaukseen ilmoitukseesi, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle.

11. Miten käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita Sivustoilla tai käyttäessäsi Palveluja

11.1. Mitä evästeet ovat ja miten Yandex käyttää niitä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Sivustojen selaamiseen käyttämälle laitteellesi. Evästeet sisältävät tietoja, jotka kerätään laitteestasi ja lähetetään takaisin Sivustoille kullakin kerralla vieraillessasi Sivustolla, jotta toimintasi ja käyttötottumustesi jäävät muistiin ajan myötä.

Sivustoilla käytetään seuraavanlaisia evästeitä:

  • ehdottoman välttämättömät evästeet / tekniset evästeet: nämä evästeet ovat välttämättömiä Sivuston toiminnalle ja Palvelujen tarjoamiseksi sinulle ja ne voivat muun muassa antaa Yandexille oikeuden tunnistaa laitteistosi ja ohjelmistosi, mukaan lukien selaimesi;
  • tilastolliset / analyyttiset evästeet: näiden evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttäjät, käyttäjien lukumäärän sekä kerätä tietoa esimerkiksi toiminnastasi Sivustoilla ja Palveluissa, mukaan lukien vierailemistasi sivustoista ja niiden sinulle esittämästä sisällöstä;
  • suorituskykyevästeet: nämä evästeet keräävät tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät Sivustoja ja Palveluja, joiden avulla voimme tunnistaa viat ja testata uusia toimintoja Sivustojen ja Palvelujen toiminnan parantamiseksi;
  • toiminnallisuusevästeet: näiden evästeiden avulla voimme tarjota tiettyjä toimintoja parantaaksemme Sivustojen käyttökokemustasi, esimerkiksi muistamalla käyttötottumuksesi (esimerkiksi kieli- ja sijaintivalinnat);
  • (kolmansien osapuolten) seuranta- / markkinointievästeet: nämä evästeet keräävät tietoja käyttäjistä, vierailujen alkuperästä, vierailujen määrästä ja sinulle esitetyistä mainoksista sekä mainoksista, joiden kautta päädyit mainostajan sivustolle. Niiden avulla voimme esittää kerättyjen Henkilötietojen perusteella sinua mahdollisesti kiinnostavaa mainontaa. Näitä evästeitä käytetään myös tilastollisissa ja tutkimuksellisissa tarkoituksissa.

11.2. Kuinka kauan evästeitä säilytetään laitteellasi

Yandex käyttää evästeissä säilytettyjä tietoja ainoastaan yllä mainittuihin tarkoituksiin, minkä jälkeen kerätty tieto säilyy tallennettuna laitteellasi ajan, joka voi riippua evästeen tyypistä, mutta ei kuitenkaan kauemmin kuin niiden tarkoituksen saavuttamiseksi on tarpeen, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti järjestelmästäsi.

11.3. Kenelle muille evästeiden sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa

Laitteellasi tallennettujen evästeiden kautta kerättyjä Henkilötietoja voidaan siirtää ja niihin voidaan antaa pääsy Yandexille tai tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 7 mainituille kolmansille osapuolille. Erilliset yllä mainittujen kolmansien osapuolten sivustoilla esitetyt toimintakäytännöt voivat soveltua mahdolliseen Henkilötietojen käyttöön mainontatarkoituksessa Sivustojen ulkopuolella. Yandex tai kyseiset kolmannet osapuolet voivat myös tarjota sinulle mahdollisuuden kieltäytyä kohdennetun mainonnan vastaanottamisesta, johon voivat soveltua tällaisiin tuotteisiin ja tarjouksiin sovellettavat lait ja määräykset.

Kun vierailet Sivustolla ensimmäistä kertaa, sinulta voidaan pyytää suostumusta evästeiden käyttöön. Mikäli sen jälkeen, kun olet antanut suostumuksen evästeiden käyttöön, haluat muuttaa valintaasi, voit tehdä tämän poistamalla selaimessasi tallennetut evästeet (yleensä selaimesi yksityisyysasetuksissa – pyydämme tarkistamaan tämän selaimesi käyttöoppaasta tai sen kehittäjän sivustolta). Suostumustasi pyytävä ponnahdusikkuna voi sen jälkeen ilmestyä uudelleen, jolloin voit tehdä uuden erilaisen valinnan. Mikäli et anna suostumustasi evästeiden käyttöön, jotkin Sivuston toiminnot saattavat poistua käytöstäsi, mikä voi vaikuttaa Sivuston käyttökokemukseesi. Voit myös muuttaa selaimesi asetuksia niin, että vastaanotat tai torjut oletusarvoisesti kaikki evästeet tai tiettyjen sivustojen evästeet, mukaan lukien Yandexin Sivustojen evästeet. Mikäli olet antanut suostumuksen evästeiden käyttöön Yandexin Sivustoilla, oletamme sinun antaneen suostumuksen evästeiden käyttöön kaikilla Sivustoilla.

Yandex voi myös käyttää ”Web Beacon” -teknologiaa tai pikselitunnisteita käyttääkseen laitteellesi tallennettuja evästeitä seuraavia tarkoituksia varten:

(i) toimintojesi tunnistamiseksi Sivustoilla sekä käyttäessäsi Palveluja käyttämällä laitteellasi tallennettuja evästeitä;

(ii) Yandexin Sivustojen, Palvelujen, tuotteiden, apuohjelmien ja tarjouksien toiminnallisuutta koskevien tilastotietojen keräämiseksi.

12. Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa. Yandex voi tehdä tällaisia muutoksia oman harkintansa mukaan, ainakin perustuen muutoksiin sovellettavassa lainsäädännössä, Sivustoissa tai Palveluissa.

Yandex sitoutuu olemaan tekemättä merkittäviä muutoksia, jotka asettaisivat sinulle tähän Tietosuojakäytäntöön perustuvia lisävelvoitteita tai rajoittaisivat siihen perustuvia oikeuksiasi ilmoittamatta siitä sinulle asianmukaisesti. Sinulle ilmoitetaan tällaisista muutoksista. Tällaisista muutoksista voidaan ilmoittaa Sivustolla (esimerkiksi ponnahdusikkunassa tai mainospalkissa) ennen kyseisten muutosten voimaantuloa. Tällaisista muutoksista voidaan ilmoittaa sinulle myös muilla keinoin (esimerkiksi sähköpostitse, mikäli olette antaneet meille yhteystietonne).

13. Kysymykset ja ehdotukset

Yandex ottaa mielellään vastaan tätä Tietosuojakäytäntöä tai sen muuttamista koskevat kysymyksesi tai ehdotuksesi. Ottaaksesi meihin yhteyttä, pyydämme käyttämään seuraavaa palautelomaketta: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. Voit käyttää samaa palautelomaketta myös käyttääksesi oikeuksiasi sekä ilmoittaaksesi Henkilötietojasi koskevasta virheellisyydestä tai niiden käsittelyn lainvastaisuudesta.

 

_____________________________

Tämän asiakirjan aikaisemmat versiot:

https://yandex.com/legal/confidential_fi/12022019

https://yandex.com/legal/confidential_fi/25052018

https://yandex.com/legal/confidential_fi/18072016

https://yandex.com/legal/confidential/30012015

https://yandex.com/legal/confidential/14082013

https://yandex.com/legal/confidential/15112011

https://yandex.com/legal/confidential/31032011

Lisätietoja: Mitä ovat evästeet ja miten Yandex käyttää niitä: (https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml)