Tietosuojailmoitus

Tämä Tietosuojakäytäntö on suomenkielinen käännös. Mikäli tämä käännös ja Tietosuojakäytännön venäjänkielinen versio ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan venäjänkielistä versiota. Tietosuojakäytännön venäjänkielinen versio on saatavilla osoitteessa: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Julkaisupäivä: 19.05.2022

Nykyinen versio on saatavilla osoitteessa: https://yandex.com/legal/confidential_fi

1. Mitä tämä tietosuojailmoitus koskee

Tämä Tietosuojakäytäntö (jäljempänä käytäntö) sovelletaan kaikkiin sovellettavan lain tarkottamiin tietoihin, mukaan lukien henkilötiedot, (jäljempänä «Henkilötiedot»), jotka LLC «YANDEX» ja / tai sen sidoshenkilöt, mukaan lukien kaikki henkilöt, jotka kuuluvat samaan ryhmään kuin LLC «YANDEX» (jäljempänä «Yandex»), voivat saada sinusta kun käytät mitä tahansa Yandexin verkkosivustoja, ohjelmia, tuotteita ja / tai palveluja (jäljempänä yhdessä - «Palvelut»), tiedot joista löydät verkkosivuilta yandex.ru, yandex.com,yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il ja muilla Yandexin omistamilla verkkosivustoilla (jäljempänä yhdessä «Verkkosivustot»), sekä silloin kun Yandex / sen sidoshenkilöt suorittavat mitä tahansa Palveluiden käytön yhteydess kanssasi solmimiaan sopimuksia. Yandex voi myös saada Henkilökohtaisia tietoja kumppaneiltansa (jäljempänä "Kumppanit"), joiden verkkosivustoja, ohjelmia, tuotteita tai palveluita sinä käytät (esimerkiksi Yandex-mainostajilta tai taksipalveluilta), muista lähteistä, joissa on julkisesti saatavilla olevia henkilökohtaisia tietoja. Vastaavassa tapauksissa Henkilökohtaisten tietojen siirtäminen on sallittua vain sovellettavan lain määräämissä tapauksissa, ja se toteutetaan Yandexin ja kunkin kumppanin välisten erityissopimusten perusteella.

Huomaa että minkä tahansa Verkkosivuston ja/tai Palvelujen käyttöä voi säädellä lisäehdoilla, jotka saattavattehdä muutoksia ja/tai lisäyksiä tähän tietosoujakäytäntöön ja/tai joilla on erityisedellytykset henkilökohtaisille tiedoille, jotka on julkaistu kyseisten Sivustojen /tai Palvelujen asiaankuuluvissa osissa.

2. Kuka suorittaa käsittelyn

Verkkosivustojen ja Palveluiden käyttösivarmistukseski, Henkilötietosi kerätään ja käytetään Yandexin taholta, mukaan lukien Osakeyhtiö YANDEX, oikeushenkilö, joka on Venäjän federaationlainsäädännön mukaan perustettu ja joka on rekisteröity osoitteessa: 119021, Venäjä, Moskova, Leo Tolstoin katu 16 («YANDEX» LLC ) tai sen vastaavan Palvelun tarjoavansidoshenkilön taholta muilla lainkäyttöalueilla. Tietoihin palvelun tarjoavasta henkilöstä, voit tutustua vastaavan Palvelun käyttöehdoissa.

Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsin alueella oleville käyttäjille (pois lukien Yangon, Yandex.Taxin, Delin palveluiden käyttäjät), Yandexia edustaa ETA:n ja Sveitsin alueella Global DC Oy, Suomen lainsäädännön mukaan perustettu oikeushenkilö, joka on rekisteröity osoitteessa: Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi).

Israelin alueella sijaitseville käyttäjille Yandexiä edustavat yritykset Yandex.Go Israel Ltd, Israelin lainsäädännön mukaan perustettu oikeushenkilö, joka on rekisteröity osoitteessa: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104, Yango.Taxi Ltd. Israelin lainsäädännön mukaan perustettu oikeushenkilö, joka on rekisteröity osoitteessa: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104 ja Yango Market Israel Ltd., Israelin lainsäädännön mukaan perustettu oikeushenkilö, joka on rekisteröity osoitteessa: 114 Yigal Alon, Tel Aviv, Israel 6744320.Israelin lakien mukainen oikeushenkilö, joka on rekisteröity osoitteeseen 114 Yigal Alon, Tel Aviv, Israel 6744320.

3. Mikä on tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja yksityisyytesi on erittäin tärkeää Yandexille. Siksi kun käytät Verkkosivustoja ja Palveluita, Yandex suojaa ja käsittelee Henkilötietojasi noudattaen tiukasti sovellettava lainsäädäntöä.

Noudatamme velvoitteitamme suojata Henkilökohtaisia tietojasi,tässä ilmoituksessame haluaisimme läpinäkyvimmin ilmoittaa teilleseuraavista:

(a) miksi ja miten Yandex kerää ja käyttää (»käsittelee») Henkilötietojasi, kun käytät Verkkosivustoja ja/tai Palveluita;

(b) mikä on Yandexin rooli ja velvollisuudet oikeushenkilönä päättäessä miksi ja miten käsitellä Henkilötietojasi;

(c) mitä työkaluja voit käyttää vähentämään Yandexin sinusta keräämien Henkilökohtaisten tietojen määrää;

(d) mitkä ovat oikeutesi osana Henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

4. Mitä Henkilökohtaisia tietoja Yandex kerää sinusta

Verkkosivustojen toiminnan ja/tai Palvelujen tarjoamisen aikana sekä Kumppaneiden sivustojen, ohjelmien, tuotteiden tai palvelujen käyttöaikana kerätyt Henkilökohtaiset tiedot voivat vaihdella riippuen siitä, käytätkö tiliäsi saadaksesi niihin pääsyn vai et käytä sitä. Niissä tapauksissa, kun kirjaudut tiliisi Yandexin Sivustojen ja Palveluiden käyttöä koskevia Henkilökohtaisia tietoja voidaan verrata ja linkittää muihin Yandexin keräämiin Henkilötietoihin tilisi käytön puitteissa (esim. Tunnistetietosi, yhteystiedot, ikä ja sukupuoli, jos ne toimitettiin Yandexille). Yandex ei tarkista itse antamiasi Henkilötietoja lukuun ottamatta käyttösopimuksessa tai tiettyjen palvelujen käyttöehdoissa määrättyjä tapauksia, eikäpysty arvioimaan sen luotettavuutta, samoin kuin sitä, onko sinulla riittävä oikeuskelpoisuus ilmoittaa Henkilökohtaisia tietojasi. Yandex tuleekuitenkin siitä olettamuksesta, että annat luotettavat ja riittävät Henkilötiedot sekä päivität ne ajoissa.

Yandex voi kerätä seuraavia Henkilökohtaisten tietojen luokkia, kun käytät Sivustoja ja Palveluita:

(i) Käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot rekisteröinnin (tilin luomisen) aikana, kuten nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi ja ikäsi;

(ii) sähköiset tiedot (HTTP-otsikot, IP-osoite, evästeet, Web-majakat/pikselitunnisteet, selaimen tunnistetiedot, laitteisto- ja ohjelmistotiedot, wi-fi-verkon tiedot);

(iii) päivämäärä ja kellonaika, jolloin päästiin Verkkosivustoihin ja/tai Palveluihin;

(iv) tiedot toiminnastasi Sivustojen ja / tai Palvelujen käytön aikana (esimerkiksi hakukyselyjen historia, Palveluissa tehdyt ostotiedot, vierailevien organisaatioiden tiedot, tykkäykset ja mieltymykset, kirjeenvaihdossa olevien henkilöiden sähköpostiosoitteet, puhelinluettelotiedot, tiedot vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa sekä Yandex-järjestelmiin tallennetut tiedostot ja sisältö);

(v) tiedot geosijainnista;

(vi) muita tietoja, jotka ovat välttämättömiä käsiteltäväksi tiettyjen Verkkosivustojen tai Yandexin Palvelujen käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti;

(vii) tiedot sinusta, jotka saamme kumppaneiltamme sinun ja asianomaisen yhteistyökumppanin välisten sopimusten ehtojen mukaisesti, Yandexin ja Kumppanimme välillä tehdyt sopimukset;

(viii) maksukorttisi tiedot, muut antamasi maksutiedot sekä tiedot, jotka saamme Kumppaneilta tai muilta henkilöiltä, jotka osallistuvat maksutapahtuman suorittamiseen käyttämällä Sivustoja tai Yandex-palveluita ja/tai Yandexin maksullisten palvelujen suorittamisen yhteydessä.

Yandex käyttää myös evästeitä ja web-merkkejä (mukaan lukien pikselitunnisteet), jotka keräävät Henkilökohtaisia tietoja ja liittävät tällaiset henkilökohtaiset tiedot laitteeseen ja verkkoselaimeen (ks. tämän Käytännön kohta 11).

Yandex ei kerää kohdennettuja arkaluonteisia Henkilökohtaisia tietoja (kuten rotu, poliittiset näkemykset, terveystiedot ja biometriset tiedot), lukuun ottamatta tiettyjen Palvelujen käyttäjäsopimusten määräysten edellyttämiä tapauksia. Kuitenkin, voit kuitenkin toimittaa ne oma-aloitteisesti Yandex tuotteelle, jolloin Yandex käsittelee ne Palvelun tarjoamisen puitteissa (esimerkiksi jos määrität terveydellesi liittyviä hakuhakemuksia). Samaan aikaan sinun on otettava huomioon, että Yandex ei voi pyytää suostumustasi tällaiseen käsittelyyn, koska se ei ole tietoinen etukäteen Yandexin tarjoamien Henkilötietojen mahdollisesta arkaluonteisuudesta.

Yandex ei keräätietoja käyttäjän »muotokuvan» luomiseksi siinä määrin, että se voisi vaikuttaa merkittävästi oikeuksiisi ja vapauksiisi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5. Mikä on Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Yandexilla ei ole oikeutta käsitellä Henkilötietojasi ilman riittäviä oikeudellisia perusteita. Siksi Yandex käsittelee Henkilökohtaisia tietojasi vain, jos:

(i) käsittely on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi sinun ja Yandexin välillä, kuten Yandex-palveluiden käyttösopimus (https://yandex.ru/legal/rules) ja tiettyjen Yandex-palvelujen tarjoamisen ehdot, mihin kuuluu myös Verkkosivustojen ja Palveluiden toiminnan varmistaminen (esimerkiksi, hakusi tulosten tarjoaminen );

(ii) käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi;

(iii) kun tämä on sovellettavan lain nojalla mahdollista, käsittely on tarpeen Yandexin oikeutettujen etujen turvaamiseksi, jos tällaisella käsittelyllä ei ole merkittävää vaikutusta etuihisi, perusoikeuksiisi ja vapauksiisi. Huomaa, että käsitellessään Henkilötietojasi tällä perusteella, Yandex pyrkii aina säilyttämään tasapainon oikeutettujen etujensa ja yksityisyytesi suojelun välillä.

Yandex käsittelee Henkilötietojasi sen oikeutettujen etujen varmistamiseksi esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

(a) ymmärtääkseen paremmin, miten tapahtuu vuorovaikutus sinun ja Verkkosivustojemme ja/tai Palvelujemme kanssa;

(b) muuttaakseen, personoidakseen tai muulla tavalla parantaakseen Verkkosivustojaan ja Palveluitaan kaikkien käyttäjien hyödyksi;

(c) tarjotakseen sinulle muita Yandexin tai muiden yritysten tuotteita tai palveluita, jotka mielestämme saattavat olla kiinnostavia sinulle (toisin sanoen näytä mainoksesi, jossa otetaan huomioon kiinnostuksesi);

(iv) erityistarkoituksiin tai sovellettavan lainsäädänön edellyttämällä tavalla me voimme pyytää erillistä suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn. Lainkäyttöalueilla, joissa suostumus tunnustetaan erilliseksi oikeusperustaksi, Yandexin Sivustojen ja/tai Palveluiden käytän aloittaminenilmoittaa suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn. Me ilmoitamme sinulle tästä, ja sinä vakuutat, että sinulla ei ole velvollisuutta antaa meille henkilökohtaisia tietoja, kun käytät sivustoja tai palveluita, ja se perustuu yksinomaan vapaaehtoisuuteen. Sinä tunnustat kuitenkin, että ilman henkilökohtaisten tietojen toimittamista me emme pysty tarjoamaan sinulle mahdollisuutta käyttää Palveluita, ja Sivustojesi käyttö on rajoitettua.

Yandex käsittelee Henkilökohtaisia tietojasi aina tiettyihin tarkoituksiin ja vainniitä Henkilötietojasi, jotka liittyvät näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Muun muassa käsittelemme Henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

(i) antaaksemme sinulle pääsyn Verkkosivustoihin ja/tai Palveluihin (mukaan lukien hakutulosten tarjoaminen vastauksena Hakutiedusteluusi, ottaen huomioon sinun mieltymyksesi, hakuhistoriasija muut Yandexin käytettävissä olevat Henkilökohtaiset tietosi);

(ii) tilin käyttöoikeus, mukaan lukien Yandex-sähköpostin jatiedoston tallennus, jos olet rekisteröitynyt kyseisiin Palveluihin;

(iii) kommunikoidaksemme kanssasi lähettämällä sinulleilmoituksia, pyyntöjä ja tietoja, jotka liittyvät Verkkosivustojen ja Palveluiden työhön, sopimusten täyttämiseen, pyyntöjen ja sovellustenkäsittelyyn;

(iv) mainosten personointija ehdotusten tarjoamiseksi käyttäjänmieltymysten, hakuhistorian ja muiden Henkilötietojen mukaan Yandexin käytettävissä olevien tietojen perusteella;

(v) lisätäksemme Verkkosivustojen ja Palveluiden käytettävyyttä, mukaan lukien tärkeimpien hakutulosten näyttäminen ja lisäämällä yksilöllisiä Verkkosivustoja ja Palveluita sekä parantaaksemme muita tuotteita, sovelluksia ja Yandex-palveluita;

(vi) uusien Yandexin tuotteiden, apuohjelmien ja tarjouksen luominen;

(vii) oikeuksiesi ja Yandexin oikeuksien suojaaminen;

(viii) tilastotietojen kerääminen, käsittely ja esittäminen, suurten tietojen ja muiden tutkiminen;

(ix) Sivustoja ja Palveluita, käyttäjiä, Yandexin ja/tai kolmansia osapuolia koskevien turvallisuusuhkien tunnistaminen, mukaan lukien luotettavuutesi tarkistaminen tehdessäsi sopimuksia Sivustoja ja Palveluita käyttäen;

(x) maksujesi vastaanottamisen järjestäminen, tavaroiden ja palveluiden maksun järjestäminen Sivustoja ja Palveluita käyttämällä.

Google-sovellusliittymältä saatujen tietojen (jäljempänä "vastaanotetut tiedot") käyttö Yandex-palveluissa tapahtuu tiedonannon määräysten mukaisesti Google-sovellusliittyman siihen sisältyviä rajoituksia, nimittäin:

Vastaanotettuja tietoja käytetään yksinomaan sähköpostiohjelman toimintojen tarjoamiseen. Saatuja tietoja ei voida käyttää välittämiseen kolmansille osapuolille, mainosmateriaalien esittämiseen tai muihin tarkoituksiin, jotka liittyvät kirjeenvaihdon sisällön luvattomaan käyttöön.

Löydät lisätietoja vastaanotettujen tietojen käsittelyehdoista osoitteesta: (https://yandex.com/legal/confidential_google_api).

6. Miten Yandex suojaa Henkilötietojasi

Useimmissa tapauksissa Henkilökohtaiset tiedot käsitellään automaattisesti ilman että joku Yandexin työntekijöistä pääsisi niihin. Jos tällaista pääsyä tarvitaan, se on mahdollista vain niille Yandexin työntekijöille, jotka tarvitsevat tätä tehtäviensä suorittamiseen. Tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi ja varmistamiseksi kaikkien työntekijöiden on noudatettava Henkilötietojen käsittelyä koskevia sisäisiäsääntöjä ja menettelytapoja. Niiden on myös noudatettava kaikkia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä, jotka suojaavat Henkilötietojasi.

Yandex on myös toteuttanut riittävät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta, vahingossa tapahtuvalta tai laittomaltatuhoamiselta, häviämiseltä, muutokselta, petokselta, paljastumiselta taisaatavuudelta sekä muilta laittomilta käsittelymuodoilta. Nämä turvatoimenpiteet toteutettiin ottaen huomioon nykyinen tekniikan taso,niiden toteuttamisen kustannukset, käsittelyyn liittyvät riskit ja Henkilötietojen luonne.

7. Kuka vielä voi käyttää Henkilötietojasi ja kenelle se voi siirtää

7.1. Yandex-Ryhmän sisällä

Yandex voi siirtää Henkilötietojasi työntekijöilleen (tämän Käytännön kohdassa 6 määritellyissä rajoissa). Yandex voi myös siirtää Henkilökohtaisia tietojasi tytäryhtiöillesi, mukaan lukien muille Yandexin Ryhmänyhtiölle (»Yandexin Ryhmä»). Huomaa, että henkilökohtaisten tietojen suojaustaso ei joissain maissa välttämättä ole sama kuin lainkäyttöalueellasi vahvistettu taso, ja käyttäessäsi Yandex-palveluita, suostut tällaiseen siirtoon.

Jollei muuta ole säädetty Yandex-ryhmän yhtiöiden tarjoamien Sivustojen ja/tai Palvelujen käyttöehdoissa, henkilökohtaisia tietoja käsitellään kaikissa tapauksissa vain tarkoituksiin, jotka on mainittu tämän käytännön kohdassa 5. Henkilökohtaisia tietojasi voidaan siirtää mm. henkilöille, jotka on mainittu seuraavalla sivulla: https://yandex.com/legal/affiliates/?lang=fi.

7.2. Yandex-Ryhmän ulkopuolella

Yandex voi myös siirtää Henkilötietoja Yandex Ryhmän ulkopuolisille kolmansille osapuolillesaavuttaakseen tämän Käytännön kohdassa 5 määritellyt tavoitteet. Huomaa, että henkilökohtaisten tietojen suojaustaso ei joissain maissa välttämättä ole sama kuin lainkäyttöalueellasi vahvistettu taso, ja käyttäessäsi Yandex-palveluita, suostut tällaiseen siirtoon.

Tällaiset kolmannet osapuolet voivat olla:

(i) Kumppanit, kuten verkkosivuston omistajat ja sovellusomistajat, mainosverkostot ja muut kumppanit, jotka tarjoavat Yandexille palveluja, jotka liittyvät mainosten sijoittamiseen ja näyttämiseensivustoissa, ohjelmissa, tuotteissa tai palveluissa, jotka ovat tällaisten kumppanien omistuksessa tai määräysvallassa; kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset (taksi);

(ii) mainostajat tai muut kumppanit, jotka näyttävät sinulle mainoksia Verkkosivustoissa ja/tai Yandexin Palveluissa, samoin kuin sellaisen Kumppanit kuin tietopalvelun tarjoajat tai konsultit.

(iii) henkilöt, jotka antavat tietoja Sivustoja ja Palveluita, käyttäjiä, Yandexia ja/tai kolmansia osapuolia koskevien turvallisuusuhkien tunnistamiseksi, muun muassa kun Sivustoja ja Palveluita käyttäen luotettavuuttasi tarkistetaan sopimusten solmimisen yhteydessä;

(iv) henkilöille, jotka osallistuvat maksujesi vastaanottamisen järjestämiseen ja maksutapahtumien suorittamiseen Sivustoja ja Palveluita käyttäen (kansainväliset maksujärjestelmät, maksuvälineiden tarjoajat, pankit ja muut rahoitusorganisaatiot jne).

Yandex voi myös siirtää Henkilökohtaisia tietoja Yandex-Ryhmän ulkopuolisille kolmansille osapuolille:

(i) kolmansille osapuolille, joille on luovutettu sopimusoikeudet tai –velvollisuudet, jotka liittyvät Palvelujen tarjoamiseen käyttäjille, tai jotka valvovat muulla tavalla Palveluita tarjoavia henkilöitä, niiden hankinnan seurauksena (ostamalla oikeushenkilöitä, henkistä omaisuutta, omaisuutta, omaisuusoikeuksia ja muulla tavalla);

(ii) kansalliset ja/tai kansainväliset sääntelyelimet, lainvalvontaviranomaiset, keskushallinnon tai paikalliset toimeenpanoviranomaiset, muut viralliset tai valtion viranomaiset tai tuomioistuimet, joiden osalta Yandex on velvollinen antamaan pyynnöstä tietoja sovellettavan lain mukaisesti;

(iii) kolmansille osapuolille, jos olet hyväksynyt Henkilötietojesi siirron tai Henkilötietojen siirron edellytetään tarjoavan sinulle asianomaista Palvelua tai tietyn sopimuksen tai sopimuksen tekemisen kanssa;

(iv) mihin tahansa kolmansille osapuolille, jotta voit antaa Yandexille tai kolmansille osapuolille oikeusturvan, mikäli olet rikkonut Yandex palveluiden käyttöoikeussopimusta (https://yandex.ru/legal/rules), tätä Käytännösta tai tiettyjen ehtojen käyttöä koskevia Palveluja tai tilanteessa, jossa on olemassa tällaisen rikkomuksen uhka.

8. Missä Henkilökohtaiset tietosi tallennetaan ja käsitellään

Henkilökohtaiset tiedot tallennetaan Venäjän federaatioon ja/tai ETA-alueelle.

Venäläisille käyttäjille: Yandex kirjaa, järjestelee, kerää, tallentaa, varastoi, täsmentää (päivittää, muuttaa) hakee Venäjän federaation kansalaisten henkilötietoja Venäjän federaation alueella sijaitseviin tietokantoihin.

ETA:n, Sveitsin tai Israelin käyttäjille: Venäjä on Euroopan talousalueen ulkopuolinen toimivalta, jota Euroopan komissio ei ole tunnustanut henkilötietojen riittävän suojan varmistamiseksi. Tämän vuoksi Yandex on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tällainen siirto toteutetaan EU:n nykyisten tietosuojasääntöjen mukaisesti.

Muun muassa Yandex nojautuu Euroopan komission hyväksymiin vakiosopimusehtoihin varmistaakseen Venäjälle lähetettyjen Henkilötietojesi riittävän suojan. Kopio näistä sopimusehdoista voi saada pyynnöstä.

Jos sijaitsetalueella, jolla suostumuksesi vaaditaan henkilökohtaisten tietojen siirtämiseen toiselle lainkäyttöalueelle, käytät Sivustoja tai palveluita, annat Yandexille nimenomaisen ja yksiselitteisen suostumuksen tällaiseen siirtoon tai varastointiin ja/tai tietojen käsittelyyn muilla määritellyillä lainkäyttöalueilla, mukaan lukien Venäjä.

9. Kuinka kauan me säilytämme Henkilötietosi

Yandex tallentaa Henkilötietosi niin kauan kuin se on tarpeen sen tarkoituksen saavuttamiseksi, johon se kerättiin, tai noudattaakseen lakisääteisiä vaatimuksia ja määräyksiä.

Ellei laissa tai sopimuksessa kanssasi toisin määrätä, sähköpostiviestit ja asiakirjat, jotka säilytät Yandex järjestelmissä osana Palvelua säilytetään, kunnes sinulla on tili, mutta voit poistaa nemilloin tahansa.

Jos haluat, että henkilötietosi poistetaan Yandexin tietokannoista, voit poistaa tarvittavat Henkilötiedot itse Sivustojen ja/tai Palveluiden käyttöliittymän kautta (silloin kun siihen on mahdollisuus). Tietojenhallintatyökalu on saatavilla Yandexin palveluissa valtuutetuille käyttäjille Yandex ID:n profiilisivun erityisessä Tiedonhallinta-osiossa (https://passport.yandex.ru/profile).

10. Sinun oikeutesi

10.1. Millaisia oikeuksia sinulla on

Jos tämä on annettu sovellettavassa laissa, sinulla on oikeus käyttää Yandexin käsittelemiäsi Henkilötietojasi tämän Käyttännön mukaisesti.

Jos uskot, että jonkinlainen tieto, joita Yandex pitää sinusta on virheellinen tai puutteellinen, voit kirjautua tilillesi ja korjata Henkilökohtaiset tiedot itse.

Jos tämä on annettu sovellettavassa laissa, sinulla on oikeus:

  • tutustua tietoihin, joita Yandex tallentaa sinusta, mukaan lukien tilisi kautta sivulla: https://yandex.ru/support/id/data.html, sekä tallentaa laitteellesi henkilökohtaisia tietojasi sisältävä arkisto;
  • vaatia henkilökohtaisten tietojen tai sen osan poistamista, sekä peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn;
  • vaatia rajoituksia Henkilötietojesi käsittelyyn;
  • pyydä jäljennös standardisopimusehdoista, jotka mahdollistavat Henkilötietojesi siirtämisen Venäjälle tämän Käytännön kohdassa 8;
  • vastustaa Henkilötietojesi käsittelyä, jos se on sovellettavan lain mukaan.

Yandex noudattaa näitä pyyntöjä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Sovellettavan lainsäädännön mukaisissa tapauksissa sinulla voi olla myös muita oikeuksia, joita ei ole edellä määritelty.

10.2. Miten voit käyttää oikeuksiasi

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksia, kirjaudu sisään tilillesi tai jos tilirajapinnassa ei ole erikoista toimintoa, ota yhteyttä Yandexiin (katso tämän Käytannön kohta 13).

Jos et ole tyytyväinen siihen, miten Yandex käsittelee Henkilötietojasi, ilmoita meilleja käsittelemme vaatimuksesi. Jos et ole tyytyväinen Yandexin vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitustoimivaltaiselle viranomaisell.

Kun käytät Palveluja, Henkilötietojen siirto tapahtuu suostumuksellasi ilmaisemalla vapaa tahto ja kiinnostuksesi (erityisesti kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella), eikä se ole lain velvoite.

11. Miten evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita käytetään Verkkosivustossatai kun käytät Palveluita

11.1. Mitä cookie tiedostoja ja miksi Yandex käyttää niitä

Cookie tiedostot ovat pieni osa dataa, jonka laite vastaanottaa ja käsittelee jota käytät Sivustojen käyttämiseen. Cookie tiedostot tallentavat ja lähettävät Sivustoille takaisin tietoja, jotka auttavat sinua työskentelemään Sivustojen kanssa ja antavat meille mahdollisuuden muistaa asetuksesi ajan mittaan, esimerkiksi selaimen asetukset tai tunnistaa tilisi. Lisätietoja cookie tiedostoista, niiden kuvauksesta, käyttötarkoituksista ja mahdollisista tavoista hallita niitä on cookie tiedostopolitiikassamme (https://yandex.com/legal/cookies_policy_eng).

Verkkosivustot käyttävät seuraavia evästeitä:

  • ehdottomasti vaaditut evästeet / tekniset evästeet: nämä evästeet ovat tarpeen Verkkoivustojen toiminnan ja Palvelujen tarjoamiseksi sinulle ja muun muassa antavat Yandexille mahdollisuuden tunnistaa laitteistosi ja ohjelmistosi mukaan lukien selaimen tyypin;
  • tilastolliset / analyyttiset evästeet: näillä evästeillä voidaan tunnistaa käyttäjät, laskea heidän lukumääränsä jakerätä tietoja, kuten Verkkosivustoissa ja Palveluissa suoritetut toiminnot, mukaan lukien vierailemasi Verkkosivut ja vastaanottamasi sisältö;
  • tekniset evästeet: nämä evästeet keräävät tietoja siitä, miten käyttäjät käyttävät Verkkosivustoja ja/tai Palveluita vuorovaikutuksessa, jonka avulla voit tunnistaa virheitä ja testata uusia ominaisuuksia Verkkosivustojen ja Palveluiden suorituskyvyn parantamiseksi;
  • toiminnalliset evästeet: näiden evästeiden avulla voit tarjota tiettyjä toimintoja, joiden avulla Verkkosivustotvoi helpommin käyttää esimerkiksi säilyttäen mieltymyksesi (kuten kieli ja sijainti);
  • (ulkopuolisia) seurantatiedostoja / mainosevästeitä: nämä evästeet keräävät tietoja käyttäjistä, liikenteen lähteistä, vierailluista verkkosivuista ja mainoksista, joka on näytetty sinulle sekä niistä, josta olet siirtynyt mainostajan sivulle. Niiden avulla voidaan näyttää mainoksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua Henkilökohtaisten tietojesi analysoinnin perusteella. Niitä käytetään myös tilastoja tutkimustarkoituksiin.

11.2. Kuinka kauan evästeet säilytetää laitteellasi

Yandex käyttää evästeissä olevia tietoja vain yllä mainittuihin tarkoituksiin, minkä jälkeen kerätyt tiedot säilytetään laitteellasi tietyn ajan, joka voi riippua sopivasta eväste tyypistä mutta ei ylitä aikataa, joka tarvitaan niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti järjestelmästäsi.

11.3. Kuka vielä voi käyttää evästeissä olevia tietoja

Laitteeseen asetettujen evästeiden avulla kerätyt henkilökohtaiset tiedot voidaan siirtää ja antaa Yandexille ja/tai kolmansille osapuolille, jotka on määriteltytämän Käytännön kohdassa 7. Henkilötietojen käyttö Verkkosivustojen ulkopuolelle myynninedistämis tarkoituksessa, jos sellainen on mahdollista, voi olla erillisten sopimusten kohteena kolmannen osapuolen verkkosivustoilla. Yandex ja/tai kolmannet osapuolet voivat myös tarjota sinulle mahdollisuudenlopettaa mainosten personoinnin, jota voi soveltaa tällaisiin tuotteisiin ja tarjouksiin sovellettavien lakien ja asetusten sääntelystä. Voit myös muuttaa räätälöityjen mainosten näyttöä koskevia asetuksiasi tai poistaa tällaiset mainokset käytöstä käyttämällä toimintoa osoitteessa: https://yandex.ru/tune/adv.

Kun vierailet Verkkosivustot ensimmäistä kertaa saattanemme pyytää sinun suostumustasi evästeiden käyttöoikeutta. Jos evästeiden käyttö on hyväksytty sen jälkeen, kun sinä haluat muuttaa päätöksesi, voit poistaa selaimeesi tallennetut evästeet (yleensä tämä voidaan tehdä selaimen asetuksissa- katso selaimen oppaasta tai sen kehittäjän sivusto). Tämän jälkeen voidaan näyttää uudelleen ponnahdusikkuna, jossasuostumustasi pyydetään, ja voit tehdä toisenlaisen valinnan. Jos hylkäät evästeiden käytön, tämä voi johtaa siihen, että jotkut Verkkosivustontoiminnot eivät ole käytettävissä ja vaikuttaa Verkkosivustojen käyttöön. Voit myös muuttaa selaimen asetuksia hyväksymään tai hylkäämään oletusarvoisesti kaikki evästeet tai evästeet tietyistä sivustoista, mukaan lukien Yandexin Verkkosivustot. Jos hyväksyt evästeiden käytön jollakin Yandexin Verkkosivustosta, oletamme, että olet hyväksynyt evästeiden käytön kaikilla Verkkosivustoilla.

Yandex voi myös käyttää verkkolähetyksiä (pikseli tunnisteita), jotta voit käyttää aiemmin laitteeseesi asetettuja evästeitä seuraavissa tarkoituksissa:

(i) määrittää Verkkosivustosi toimipisteet ja Palveluiden käyttöprosessi, kun käytätlaitteeseen tallennettuja evästeitä ja käytät niitä;

(ii) Yandexin Verkkosivustojen, Palveluiden tai tuotteiden työhön liittyvien tilastotietojen keruu..

12. Tämän Tietosuojakäytännön päivitys

Tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa. Yandexilla on oikeus tehdä muutoksia harkintansa mukaan, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tapauksissa, joissa asiaan liittyvät muutokset liittyvät sovellettavien lakienmuutoksiin ja kun muutokset liittyvät Verkkosivustojen ja Palveluiden muutoksiin.

Yandex sitoutuu olemaan tekemättä merkittäviä muutoksia, eikä asettamaanmuita käytännöllisiin oikeuksiin liittyviä rajoituksia tai rajoituksia ilmoittamatta ensin sinua. Sinulle ilmoitetaan tällaisista muutoksista. Vastaavat ilmoitukset voi näyttää Verkkosivustossa (esimerkiksi, ponnahdusikkunassa tai banneri) ennen kuin muutokset tulevat voimaan tai ne voidaan lähettää sinulle muiden viestintäkanavien kautta (esimerkiksi sähköpostilla, jos olet antanut meille yhteystietosi).

13. Kysymyksiä ja ehdotuksia

Yandex suhtautuu myönteisesti kysymyksiisi ja ehdotuksiisi tämän käytännöntoteuttamisesta tai muuttamisesta. Käytä palautelomaketta osoitteessa https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/main.html. Voit myös käyttää tätä osoitetta lähettääksesi pyyntöjä oikeuksien toteutumisesta tai valituksista henkilötietojen virheellisyydestä tai sen käsittelyn lainvastaisuudesta.

 

_____________________________

Tämän asiakirjan aikaisemmat versiot:

https://yandex.com/legal/confidential_fi/22022022

https://yandex.com/legal/confidential_fi/19102020

https://yandex.com/legal/confidential_fi/15082019

https://yandex.com/legal/confidential_fi/15072019

https://yandex.com/legal/confidential_fi/12022019

https://yandex.com/legal/confidential_fi/25052018

https://yandex.com/legal/confidential_fi/18072016

https://yandex.com/legal/confidential/30012015

https://yandex.com/legal/confidential/14082013

https://yandex.com/legal/confidential/15112011

https://yandex.com/legal/confidential/31032011

Lisätietoja: Mitä ovat evästeet ja miten Yandex käyttää niitä: (https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml)