Chính Sách Bảo Mật

Ngày Hiệu Lực: 15.08.2019

Phiên bản hiện hành đang được đăng trên website https://yandex.com/legal/confidential.

1. Chính Sách Bảo Mật bao gồm những gì?

Chính Sách Bảo Mật này (sau đây gọi là “Chính Sách”) bao gồm bất kỳ thông tin nào về những người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Bạn”) mà có thể bao gồm dữ liệu cá nhân theo định nghĩa củacác quy định và pháp luật hiện hành (sau đây gọi là “Thông tin cá nhân ”), theo đó YANDEX LLC và (hoặc) các công ty liên kết, bao gồm các công ty thuộc cùng một tập đoàn như YANDEX LLC (gọi chung là “Yandex”), có thể lấy được khi bạn sử dụng bất kỳ các trang web, chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Yandex, bao gồm công cụ tìm kiếm, thư điện tử, bản đồ, dịch vụ lưu trữ hoặc bất kỳ chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ (gọi chung là “Các dịch vụ”), thông tin về chúng bạn có thể tìm thấy trên: yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il, và các trang web khác của Yandex (gọi chung là “Các Trang Web”), và cũng như trong suốt quá trình thực hiện bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào mà Yandex đưa ra kết luận với bạn về việc bạn sử dụng Các dịch vụ. Đồng thời, Yandex có thể lấy Thông tin cá nhân thông qua các đối tác của mình (“Đối Tác”), ví dụ như các đối tác quảng cáo hoặc các nhà cung cấp dịch vụ taxi, đây những đối tác cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc cho phép bạn sử dụng các trang web, chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ do họ sở hữu hoặc vận hành. Đối Tác chỉ có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Yandex theo quy định và pháp luật hiện hành và phù hợp với các thỏa thuận chuyên biệt giữa Yandex và mỗi Đối Tác.

Xin vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng bất kỳ Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ nào của bạn có thể phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà có thể sửa đổi và/hoặc bổ sung Chính Sách này và (hoặc) bao gồm các điều khoản bảo mật cụ thể trong các phần có liên quan của các tài liệu pháp lý cho Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ đó.

2. Ai sẽ xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn?

Để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Các Trang Web và Các Dịch Vụ, Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ được thu thập và sử dụng bởi Yandex, trong đó có thể bao gồm YANDEX LLC, một công ty được thành lập theo pháp luật của Nga, có trụ sở chính được đăng ký tại số 16 đường Lva Tolstogo, Mátxcơva, 119021, Nga (“YANDEX LLC”), hoặc các bên liên kết của công ty đối với Dịch Vụ cụ thể hoặc trong các khu vực tài phán cụ thể. Bạn có thể tìm kiểm thông tin về công ty cung cấp Dịch Vụ cụ thể trong các điều khoản sử dụng Dịch Vụ có liên quan.

Đối với những người sử dụng tại Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ, Yandex được đại diện bởi bởi pháp nhân Phần Lan mình, Yandex Oy, một công ty được thành lập theo pháp luật của Phần Lan, có địa chỉ đăng ký tại Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Phần Lan.

Đối với những người sử dụng tại Israel, Yandex được đại diện bởi pháp nhân Phần Lan Israel của mình, Yandex.Go Israel Ltd, một công ty được thành lập theo pháp luật của Israel, có địa chỉ đăng ký tại 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104.

3. Mục đích của Chính Sách này là gì?

Quyền riêng tư và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn sử dụng Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ, Yandex xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn và đảm bảo sự bảo vệ của mình tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và pháp luật hiện hành.

Như là một phần trong cam kết của chúng tôi để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sử dụng Chính Sách này để thông báo một cách minh bạch cho bạn về các vấn đề sau:

(a) tại sao và Thông Tin Cá Nhân của bạn được thu thập và sử dụng (đồng thời, “được xử lý”) như thế nào bởi Yandex khi bạn truy cập Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ;

(b) Vai trò và trách nhiệm của Yandex trong ngữ cảnh này với tư cách là pháp nhân quyết định lý do và cách xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn;

(c) những công cụ nào bạn có thể sử dụng để giới hạn lượng Thông Tin Cá Nhân được thu thập bởi Yandex; và

(d) các quyền lợi của bạn là gì liên quan đến việc xử lý nêu trên.

4. Yandex thu thập loại Thông Tin Cá Nhân nào?

Thông Tin Cá Nhân được thu thập khi bạn sử dụng Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn truy cập vào Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ trong khi đăng nhập vào tài khoản người dùng Yandex của bạn hoặc khi không đăng nhập. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản người dùng Yandex của mình như khi bạn đang sử dụng Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ, Thông Tin Cá Nhân được thu thập bởi Yandex có thể được đối chiếu và kết hợp với Thông Tin Cá Nhân khác (ví dụ danh tính của bạn, chi tiết liên lạc, tuổi và giới tính, nếu bạn chia sẻ thông tin này với chúng tôi) do Yandex thu thập trong tài khoản người dùng của bạn. Yandex sẽ không xác minh Thông Tin Cá Nhân do bạn cung cấp trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa Thuận Cấp Phép của Các Dịch Vụ liên quan, và Yandex không quyết định độ tin cậy của các thông tin này hoặc liệu bạn có đủ năng lực pháp lý cần thiết không. Tuy nhiên, Yandex sẽ giả định rằng thông tin bạn cung cấp là đúng, hoàn toàn đầy đủ và được cập nhật.

Thông Tin Cá Nhân thu thập bởi Yandex khi bạn truy cập, tương tác với hoặc vận hành Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ bao gồm:

(i) thông tin do bạn cung cấp khi bạn đăng ký (tạo lập) một tài khoản người dùng, ví dụ như tên, số điện thoại di động, địa chỉ và tuổi của bạn;

(ii) dữ liệu điện tử (tiêu đề http, địa chỉ IP, cookie, tập tin chỉ báo / thẻ pixel, thông tin trình duyệt, thông tin về phần cứng và phần mềm của bạn);

(iii) ngày và giờ truy cập Các Trang Web và Các Dịch Vụ;

(iv) thông tin liên quan đến hoạt động của bạn khi sử dụng Các Trang Web và Các Dịch Vụ (ví dụ lịch sử tìm kiếm, địa chỉ email liên hệ của bạn, nội dung email của bạn cùng với các tệp đính kèm, cũng như các tệp được lưu trữ trong các hệ thống Yandex);

(v) thông tin vị trí (địa lý);

(vi) thông tin khác về bạn mà cần được xử lý theo các điều khoản và điều kiện của bất kỳ Trang Web hoặc Dịch Vụ Yandex cụ thể nào; và

(vii) thông tin về bạn mà chúng tôi có thể nhận được từ Các Đối Tác của mình theo thỏa thuận bạn đã thực hiện với Đối Tác đó và thỏa thuận giữa Yandex và Đối Tác đó.

Ngoài ra, Yandex sử dụng cookies và tập tin chỉ báo (bao gồm thẻ pixel) để thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn và kết hợp với Thông Tin Cá Nhân này với thiết bị và trình duyệt web của bạn (xem Mục 11 dưới đây).

Yandex không chủ động thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào (như nguồn gốc chủng tộc, ý kiến chính trị, dữ liệu sức khỏe hoặc sinh trắc học) trừ khi được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng của Các Dịch Vụ liên quan. Tuy nhiên, bạn có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu đó và chúng tôi có thể xử lý nó như một phần trong việc cung cấp cho bạn Các Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: nếu bạn thực hiện các truy vấn tìm kiếm liên quan đến sức khỏe của bạn). Vì chúng tôi không biết trước tính chất nhạy cảm tiềm tàng của dữ liệu cá nhân bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, bạn phải biết rằng có khả năng chúng tôi không thể yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý này.

Yandex không thực hiện bất kỳ hình thức hồ sơ nào có khả năng tác động đáng kể đến quyền và tự do của bạn theo luật pháp hiện hành.

5. Cơ sở pháp lý để xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn và mục đích của việc này?

Yandex không được phép xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu nó không có căn cứ pháp lý hợp lệ. Do đó, Yandex sẽ chỉ xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu:

(i) việc xử lý là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn, bao gồm cung cấp cho bạn Trang Web và / hoặc Dịch Vụ (nghĩa là cung cấp cho bạn kết quả truy vấn tìm kiếm của bạn);

(ii) việc xử lý là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi;

(iii) trong trường hợp được quy định bởi pháp luật hiện hành, việc xử lý là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của Yandex và không ảnh hưởng quá mức đến lợi ích hoặc quyền tự do cơ bản của bạn. Xin lưu ý rằng khi chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn trên cơ sở này, chúng tôi sẽ luôn tìm cách duy trì sự cân bằng giữa lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Ví dụ về “lợi ích hợp pháp” như được đề cập tại Mục (iii) trên đây là:

(a) để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với Các Trang Web và/hoặc Các Dịch vụ của chúng tôi

(b) để tăng cường, duy trì khả năng truy cập, sửa đổi, cá nhân hóa hoặc cải thiện Các Trang Web và Các Dịch Vụ vì lợi ích của tất cả người dùng; và

(c) để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ khác từ Yandex hoặc các công ty khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm (ví dụ: quảng cáo hướng tới các đối tượng cá nhân)

(iv) cho các mục đích cụ thể hoặc nếu cần có sự đồng ý theo luật pháp và quy định hiện hành, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn. Trong các khu vực tài phán trong đó sự đồng ý là cơ sở pháp lý, bạn cung cấp sự đồng ý đó bằng cách đồng ý sử dụng Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi thông báo cho bạn và bạn thừa nhận rằng bạn không có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào khi bạn sử dụng Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ và việc cung cấp thông tin này chỉ dựa trên ý chí tự do của bạn. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nếu không cung cấp Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn Các Dịch Vụ và việc sử dụng Các Trang Web của bạn sẽ bị hạn chế.

Yandex luôn xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho một mục đích cụ thể và chỉ xử lý Thông Tin Cá Nhân có liên quan để đạt được mục đích đó. Cụ thể, chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau:

(i) để cung cấp cho bạn Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ (nghĩa là cung cấp kết quả tìm kiếm để đáp ứng cho các truy vấn tìm kiếm của bạn, trong đó có cân nhắc sở thích, lịch sử tìm kiếm của bạn và Thông Tin Cá Nhân khác về bạn đã có sẵn cho Yandex)

(ii) để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn, bao gồm email và dịch vụ lưu trữ, nếu bạn có tài khoản cho Các Dịch Vụ này;

(iii) để liên hệ với bạn để thông báo và/hoặc thông tin cho bạn hoặc yêu cầu thông tin từ bạn liên quan đến Các Trang Web và Các Dịch Vụ, hoặc để thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi với bạn hoặc xử lý yêu cầu hoặc đơn thư của bạn;

(iv) để cá nhân hóa các quảng cáo và/hoặc ưu đãi thương mại dựa trên sở thích, lịch sử tìm kiếm của bạn và Thông Tin Cá Nhân khác đã có sẵn cho Yandex;

(v) để cải thiện trải nghiệm người dùng, bao gồm cung cấp các kết quả tìm kiếm phù hợp hơn và Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ được cá nhân hóa hơn, cũng như cải thiện các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ khác của Yandex;

(vi) để phát triển các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ mới;

(vii) để bảo vệ các quyền của bạn và các quyền của Yandex; và

(viii) để thu thập, xử lý và trình bày dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu lớn, hoặc thực hiện nghiên cứu và/hoặc phân tích Thông Tin Cá Nhân khác.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc xử lý dữ liệu của bạn mà Yandex thu được từ Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, Hoa Kỳ) liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Yandex có chứa công nghệ API của Google (https://developers.google.com/terms) trên đường link https://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Yandex sẽ bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn như thế nào?

Trong hầu hết các trường hợp, Thông Tin Cá Nhân được xử lý tự động mà không có nhân viên của chúng tôi truy cập. Tuy nhiên, nếu việc truy cập đó là cần thiết, Thông Tin Cá Nhân của bạn chỉ có thể được truy cập bởi những nhân viên Yandex có nhiệm vụ chuyên môn yêu cầu sử dụng thông tin này. Để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn và đảm bảo tính bảo mật của nó, những nhân viên này phải tuân thủ các quy tắc nội bộ và tuân theo các giao thức để xử lý Thông Tin Cá Nhân. Họ cũng được yêu cầu tuân theo tất cả các biện pháp mang tính kỹ thuật và tổ chức để bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn.

Yandex cũng đã thực hiện các biện pháp mang tính kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân chống lại sự phá hủy trái phép, vô tình hoặc bất hợp pháp, mất mát, thay đổi, sử dụng sai, tiết lộ hoặc truy cập và chống lại tất cả các hình thức xử lý bất hợp pháp khác. Các biện pháp bảo mật này đã được thực hiện có tính đến hiện trạng công nghệ, chi phí thực hiện, các rủi ro do việc xử lý và bản chất của Thông Tin Cá Nhân.

7. Còn ai có quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của bạn và ai được chia sẻ những thông tin này?

7.1 Trong tập đoàn Yandex

Yandex có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn cho nhân viên của chúng tôi (trong giới hạn quy định trong Mục 6 ở trên). Yandex cũng có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các tổ chức liên kết của mình, bao gồm các công ty khác trong tập đoàn mà Yandex thuộc về (“Tập Đoàn Yandex”). Xin lưu ý rằng mức độ bảo vệ Thông Tin Cá Nhân ở một số quốc gia có thể không giống với mức độ được yêu cầu trong khu vực tài phán của bạn, bằng cách sử dụng Các Dịch Vụ mà bạn đồng ý với việc chuyển giao đó. Trong mọi trường hợp, Thông Tin Cá Nhân sẽ tiếp tục chỉ được xử lý cho các mục đích được nêu trong Mục 5 của Chính Sách này trừ khi có quy định khác về các điều khoản sử dụng Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ được cung cấp bởi các công ty của Tập Đoàn Yandex, tức là:

trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ của công ty NBCO “Yandex.Money” LLC (OGRN: 1127711000031), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến NBCO “Yandex.Money” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Yandex.Money (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) và Chính Sách Bảo Mật của NBCO “Yandex.Money” LLC (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty “Yandex.Classifieds” LLC (OGRN: 5157746192742), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Yandex.Classifieds” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “Yandex.Auto” (https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse), “Yandex.Job” (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), “Yandex.Realty” (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), “Yandex.Travel” (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch);

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty “Yandex.Taxi” LLC (OGRN: 5157746192731), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Yandex.Taxi” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “Yandex.Taxi”((https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse);

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty “Yandex.Market” LLC (OGRN: 1167746491395), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Yandex.Market” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “Yandex.Market” (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty “Yandex.Telecom” LLC (OGRN: 1167746432040), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Yandex.Telecom” LLC;

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty “Yandex.Cloud” LLC (OGRN: 1187746678580), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Yandex.Cloud” LLC để xử lý các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “Yandex.Cloud Platform Service” (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ của công ty “Yandex.Drive” LLC (OGRN: 5177746277385), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Yandex.Drive” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “Yandex.Drive” (https://www.yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty “Yandex.Autobuses” LLC (OGRN: 1177746347591),Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Yandex.Autobuses” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “Yandex.Autobuses” (https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse);

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty “EDADIL PROMO” LLC (OGRN: 5157746114477), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “EDADIL PROMO” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “EDADIL PROMO” (http://corp.edadeal.ru/legal);

trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ của công ty “Kinopoisk” LLC (OGRN: 1077759854919), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến “Kinopoisk” LLC để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của “Kinopoisk” (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

trong trường hợp bạn sử dụng Các Dịch Vụ của công ty Yandex Europe AG, Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến Yandex Europe AG để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Dịch Vụ Yandex (https://yandex.com/legal/termsofservice);

trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ của công ty Yandex.Go Israel Ltd (Số đăng ký: 515926285), Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến Yandex.Go Israel Ltd để xử lý theo các điều khoản và cho các mục đích được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng của Yango (https://yandex.com/legal/yango_termsofuse);

7.2 Ngoài Tập Đoàn Yandex

Yandex cũng có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân cho các bên thứ ba bên ngoài Tập đoàn Yandex để hoàn thành các mục đích được liệt kê trong Mục 5 ở trên. Xin lưu ý rằng mức độ bảo vệ Thông Tin Cá Nhân ở một số quốc gia có thể không giống với cấp độ trong khu vực tài phán của bạn và bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, bạn đồng ý với việc chuyển giao đó. Các bên thứ ba như vậy có thể bao gồm:

i. Các Đối Tác, chẳng hạn như nhà xuất bản truyền thông, các mạng quảng cáo và các đối tác khác cung cấp cho Yandex các dịch vụ liên quan đến vị trí và hiển thị quảng cáo trên các trang web, chương trình, sản phẩm và/hoặc dịch vụ do Các Đối Tác đó sở hữu hoặc vận hành, các công ty taxi vận hành Các Dịch Vụ taxi;

ii. Các nhà quảng cáo hoặc Các Đối Tác khác phục vụ quảng cáo có mục tiêu trên Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của Yandex; và các bên thứ ba xử lý Thông Tin Cá Nhân, chẳng hạn như nhà cung cấp và/hoặc chuyên gia tư vấn hệ thống (CNTT) của chúng tôi.

Yandex cũng có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân cho các bên thứ ba sau bên ngoài Tập Đoàn Yandex:

i. bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển nhượng hoặc tạo mới bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi theo một thỏa thuận có liên quan;

ii. bất kỳ quy định quốc gia hoặc quốc tế, cơ quan thực thi, trao đổi, cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương và cơ quan pháp lý hoặc công quyền khác hoặc tòa án nơi chúng tôi bắt buộc phải thực hiện như vậy theo luật hoặc quy định hiện hành theo yêu cầu của họ;

iii. bên thứ ba nếu bạn thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển hoặc việc chuyển Thông Tin Cá Nhân đó là bắt buộc đối với việc bạn sử dụng một Dịch Vụ nhất định hoặc thực hiện một thỏa thuận hoặc hợp đồng cụ thể với bạn;

iv. bất kỳ bên thứ ba nào để đảm bảo sự bảo vệ pháp lý cho Yandex và/hoặc các bên thứ ba nếu bạn vi phạm Thỏa thuận người dùng của bất kỳ Dịch Vụ nào của Yandex (https://yandex.com/legal/rules), Chính Sách này hoặc các điều khoản sử dụng của Các Dịch Vụ cụ thể, hoặc nếu có mối đe dọa vi phạm như vậy.

8. Thông Tin Cá Nhân của bạn được lưu trữ và xử lý ở đâu

8.1. Những Điều Khoản này (bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hiệu lực, thực hiện hoặc chấm dứt) sẽ được điều chỉnh bởi, và được giải thích theo pháp luật hiện hành của Thụy Sĩ, không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những Điều Khoản này sẽ dẫn đến hoặc cuối cùng được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyển theo pháp luật hiện hành. Bất kể những điều trên, không có bất kỳ quy định nào trong những Điều Khoản này được hiểu là ngăn cản Yandex khỏi việc tìm kiếm bất kì biện pháp khẩn cấp tạm thời (hoặc các biện pháp tương đương khác) từ các tòa án có thẩm quyền tại bất kỳ khu vực tài phán nào, gồm có bang Lucerne, Thụy Sĩ.

Yandex lưu trữ thông tin cá nhân tại Liên bang Nga và trong EEA.

Đối với người dùng ở Nga: Yandex lưu hồ sơ, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), trích xuất Thông Tin Cá Nhân của các công dân Liên bang Nga bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu nằm trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Đối với người dùng ở EEA, Thụy Sĩ hoặc Israel: Nga là khu vực tài phán bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, chưa được Ủy Ban Châu Âu công nhận là quốc gia cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân đầy đủ. Do đó, Yandex đã thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo Thông Tin Cá Nhân được xử lý theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành của EU.

Cụ thể, Yandex dựa vào các Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn được Ủy Ban Châu Âu phê duyệt để đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho Thông Tin Cá Nhân của bạn được chuyển đến Nga. Một bản sao của các Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn này có thể được lấy theo yêu cầu.

Nếu bạn ở khu vực tài phán nơi việc chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn sang khu vực tài phán khác cần có sự đồng ý của bạn, thì bằng cách sử dụng Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ, bạn cung cấp cho Yandex sự đồng ý rõ ràng và không mơ hồ của bạn đối với việc chuyển, lưu trữ và/hoặc xử lý thông tin đó trong các khu vực tài phán khác, bao gồm Nga.

9. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong bao lâu?

Yandex sẽ chỉ giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho đến khi cần phải hoàn thành mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

Trừ khi có yêu cầu hoặc thỏa thuận về mặt pháp lý, các email và tài liệu do bạn lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi như một phần của Dịch Vụ sẽ vẫn được lưu trữ miễn là bạn có tài khoản với chúng tôi, nhưng bạn có thể xóa chúng bất cứ lúc nào.

Nếu bạn muốn xóa bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể xóa thông tin đó qua tài khoản Yandex của bạn hoặc sử dụng giao diện của Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ (nếu có).

10. Các quyền của bạn

10.1 Các quyền của bạn là gì?

Nếu được quy định theo pháp luật hiện hành, bạn có quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của mình do Yandex xử lý theo Chính sách này.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi lưu giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình và tự sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn.

Nếu được quy định theo pháp luật hiện hành, bạn cũng có quyền để:

  • yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân của bạn hoặc một số phần nhất định của thông tin đó, cũng như rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân;
  • yêu cầu hạn chế xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn;
  • yêu cầu một bản sao của các Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn cho phép chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn sang Nga được đề cập trong Mục 8 ở tài liệu này ;
  • phản đối việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu nó được quy định theo luật hiện hành.

Yandex sẽ tôn trọng mọi yêu cầu hoặc phản đối theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Trong phạm vi được quy định bởi pháp luật hiện hành, bạn có thể phải tuân theo các quyền khác không được đề cập cụ thể ở đây.

10.2 Bạn có thể thực hiện các quyền của mình như thế nào

Để thực hiện các quyền trên, vui lòng đăng nhập vào tài khoản người dùng của bạn, tài khoản sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để thực hiện các quyền đó. Trong trường hợp không có chức năng đặc biệt trong giao diện tài khoản người dùng, vui lòng liên hệ với Yandex (xem Mục 13 ở tài liệu này).

Nếu bạn không hài lòng với cách Yandex xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thẩm tra những nghi ngại của bạn. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của Yandex, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

11. Tại sao chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác trên Các Trang Web hoặc cho việc sử dụng Các Dịch Vụ

11.1 Cookie là gì và Yandex sử dụng chúng để làm gì

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập Các Trang Web của chúng tôi. Chúng chứa thông tin được thu thập từ thiết bị của bạn và gửi lại cho Các Trang Web trong mỗi lần truy cập tiếp theo để ghi nhớ hành động và sở thích của bạn theo thời gian.

Các loại cookie sau được sử dụng trên Các Trang Web:

  • các cookie cần thiết / cookie kỹ thuật: những cookie này được yêu cầu để chạy Trang Web và cung cấp cho bạn Dịch Vụ và ngoài ra, có thể cho phép Yandex xác định phần cứng và phần mềm của bạn, bao gồm cả loại trình duyệt của bạn;
  • cookie thống kê / phân tích: những cookie này cho phép chúng tôi nhận ra người dùng, đếm số lượng người dùng và thu thập thông tin như hành động của bạn trên Các Trang Web và Các Dịch Vụ, bao gồm các trang web bạn truy cập và nội dung bạn truy xuất;
  • các cookie thực hiện: những cookie này thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với Các Trang Web và Các Dịch Vụ của chúng tôi, cho phép chúng tôi xác định lỗi và kiểm tra các chức năng mới để cải thiện hiệu suất của Các Trang Web và Các Dịch Vụ;
  • các cookie chức năng: các cookie này cho phép chúng tôi cung cấp các chức năng cụ thể để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Các Trang Web, ví dụ: bằng cách lưu trữ sở thích của bạn (ví dụ: ngôn ngữ và vị trí);
  • (bên thứ ba) các cookie tra cứu/ quảng cáo: những cookie này thu thập thông tin về người dùng, nguồn lưu lượng truy cập, lượt truy cập trang và quảng cáo được hiển thị cho bạn và theo dõi bởi bạn. Chúng cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo có thể khiến bạn quan tâm dựa trên Thông Tin Cá Nhân được thu thập. Những cookie này cũng được sử dụng cho mục đích thống kê và nghiên cứu.

11.2 Những cookie đó được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong bao lâu

Yandex chỉ sử dụng thông tin có trong cookie cho các mục đích trên, sau đó dữ liệu được thu thập sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian có thể phụ thuộc vào loại cookie nhưng không lâu hơn thời gian cần thiết để đạt được mục đích của chúng và sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống của bạn sau đó.

11.3 Còn ai khác có quyền truy cập vào thông tin có trong cookie

Thông Tin Cá Nhân được thu thập thông qua cookie được đặt trên thiết bị của bạn có thể được truyền tới và truy cập bởi Yandex hoặc các bên thứ ba được đề cập trong Mục 7 của Chính Sách này. Việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân bên ngoài Các Trang Web cho mục đích quảng cáo (nếu có) có thể phải tuân theo các chính sách riêng biệt có sẵn trên các trang web của bên thứ ba trên. Yandex hoặc các bên thứ ba đó cũng có thể cung cấp cho bạn khả năng từ chối quảng cáo được cá nhân hóa, loại hình quảng cáo mà cần phải tuân theo luật pháp và quy định hiện hành cho các sản phẩm, tiện ích và dịch vụ đó.

Lần đầu tiên bạn truy cập Các Trang Web, bạn sẽ được hỏi ý kiến chấp thuận sử dụng các cookie này. Nếu sau khi bạn chấp thuận sử dụng cookie mà bạn muốn đưa ra lựa chọn khác, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách xóa cookie được lưu trữ bởi trình duyệt của bạn (thường thông qua các tùy chọn trong menu Trình duyệt riêng của bạn - vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng trên trình duyệt của bạn hoặc trang web của nhà phát triển). Cửa sổ hỏi ý kiến phê duyệt của bạn sau đó có thể hiển thị lại và bạn có thể đưa ra lựa chọn khác. Nếu bạn không đồng ý sử dụng cookie, một số tính năng nhất định của Các Trang Web có thể không khả dụng, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập tùy chọn trình duyệt của mình để chấp nhận hoặc từ chối bằng cách mặc định tất cả cookie hoặc cookie từ các trang web cụ thể, bao gồm Trang Web Yandex. Nếu bạn chấp thuận sử dụng cookie trên một trong Các Trang Web Yandex, chúng tôi cho rằng việc sử dụng cookie trên tất cả các Trang Web đã được bạn chấp thuận.

Yandex cũng có thể sử dụng tập tin chỉ báo (thẻ pixel) để truy cập các cookie được đặt trước đó trên máy tính của bạn cho các mục đích sau:

(i) để theo dõi hoạt động của bạn trên Các Trang Web và khi sử dụng Các Dịch Vụ, bằng cách truy cập và tương tác với các cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn;

(ii) để thu thập thông tin thống kê liên quan đến việc vận hành Các Trang Web, Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm, tiện ích, quảng cáo hoặc các dịch vụ Yandex khác.

12. Cập nhật Chính Sách

Chính Sách này có thể phải sửa đổi. Yandex có quyền tự mình thực hiện các sửa đổi đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, để phù hợp các thay đổi trong luật hiện hành hoặc các sửa đổi đối với Các Trang Web và/hoặc Các Dịch Vụ.

Yandex cam kết không đưa ra các thay đổi đáng kể, áp đặt các nghĩa vụ bổ sung hoặc giảm các quyền của bạn theo Chính Sách này mà không thông báo một cách hợp lý đến bạn. Bạn sẽ được thông báo về những thay đổi đó. Nếu được áp dụng, các thay đổi sẽ được thông báo trên Các Trang Web hoặc Các Dịch Vụ (ví dụ: qua biểu ngữ lên hoặc biểu ngữ web) trước khi các thay đổi đó có hiệu lực và bạn cũng có thể được thông báo qua các kênh khác (ví dụ: qua email) nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên lạc của bạn.

13. Câu hỏi và đề xuất

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi hoặc đề xuất của bạn về việc thực hiện hoặc sửa đổi Chính Sách này. Để liên hệ với chúng tôi xin vui lòng sử dụng biểu mẫu thông tin phản hồi này: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu này để thực hiện các quyền của mình hoặc báo cáo bất kỳ sự không chính xác nào trong Thông Tin Cá Nhân của bạn hoặc phản đối việc xử lý nó.

 

Ngày công bố: 15.08.2019