Politica de confidențialitate

Acest document este o traducere a Politicii de confidențialitate în limba română. În cazul unui conflict între versiunea în limba rusă a Politicii de confidențialitate și această traducere, numai versiunea rusă a Politicii de confidențialitate va avea caracter juridic obligatoriu. Versiunea rusă a Politicii de confidențialitate poate fi găsită aici: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Data intrării în vigoare: 12.02.2019

Versiunea curentă este disponibilă la adresa >https://yandex.com/legal/confidential

1. Ce cuprinde această Politică de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate (“Politică”) se referă la orice informații despre dvs., care pot include date personale conform definiției acestora în legislația și reglementările aplicabile (“Informații personale”), pe care compania YANDEX LLC sau entitățile afiliate ei, inclusiv toate entitățile aparținând aceluiași grup ca YANDEX LLC („Yandex“), le pot obține atunci când utilizați oricare dintre site-urile, programele, produsele sau serviciile Yandex, inclusiv motorul de căutare, poșta electronică, harta, serviciul de stocare sau orice alt program, produs sau serviciu (denumite colectiv “Servicii”), informații despre care puteți găsi pe site-urile yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr și alte site-uri Yandex (denumite colectiv “Site-uri”), precum și în perioada executării oricărui contract sau acord încheiat între Yandex și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor. De asemenea, Informațiile personale pot fi obținute de Yandex prin intermediul partenerilor săi (“Parteneri”), cum ar fi partenerii de publicitate, care vă oferă acces la site-uri, programe, produse sau servicii deținute sau operate de aceștia sau vă permit să le utilizați. Partenerii pot furniza Informații personale către Yandex numai în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile și cu respectarea acordurilor speciale, încheiate între Yandex și fiecare dintre Parteneri.

Vă rugăm să aveți în vedere că utilizarea de către dvs. a oricăror Site-uri și/sau Servicii poate face obiectul unor termeni și condiții suplimentare, care pot modifica și/sau completa această Politică.

2. Cine prelucrează informațiile dvs. personale

Pentru a vă oferi acces la Site-uri și Servicii, Informațiile dvs. personale sunt colectate și utilizate de către YANDEX LLC, care este o societate înregistrată în conformitate cu legislația rusă, cu sediul central înregistrat la str. Lev Tolstoi 16, Moscova 119021, Rusia (“YANDEX” LLC), sau, în cazul anumitor Servicii, de către companiile sale afiliate. Mai multe informații despre entitatea care furnizează un anumit Serviciu puteți găsi în termenii de utilizare.

Pentru utilizatorii din Spațiul Economic European (SEE) sau Elveția, compania Yandex este reprezentată de entitatea sa finlandeză, Yandex Oy, care este o societate constituită în conformitate cu legislația finlandeză și are sediul înregistrat la Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlanda.

3. Care este scopul acestei Politici

Confidențialitatea și securitatea Informațiilor dvs. personale sunt extrem de importante pentru noi. Atunci când utilizați Site-urile și/sau Serviciile, Yandex prelucrează Informațiile dvs. personale și asigură protecția acestora în strictă conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

Ca parte a angajamentului nostru de a vă proteja Informațiile personale, vom utiliza această Politică pentru a vă informa în mod transparent despre următoarele:

(a) de ce și cum sunt utilizate (de asemenea, “prelucrate”) Informațiile dvs. personale de către Yandex atunci când accesați Site-urile sau Serviciile;

(b) Rolul și responsabilitățile companiei Yandex în acest context ca persoană juridică, care decide de ce și cum sunt prelucrate Informațiile dvs. personale;

(c) ce instrumente puteți utiliza pentru a limita cantitatea de Informații personale colectate de Yandex; și

(d) care sunt drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea menționată mai sus.

4. Ce tip de Informații personale sunt colectate de către Yandex

Informațiile personale colectate atunci când utilizați Site-urile și/sau Serviciile pot să difere în funcție faptul dacă accesați Site-urile sau Serviciile cu sau fără autentificare în contul dvs. de utilizator Yandex. Dacă în timpul utilizării Site-urilor sau Servicilor sunteți autentificat(ă) în contul dvs. de utilizator Yandex, Informațiile personale colectate de Yandex pot fi comparate și combinate cu alte Informații personale (cum ar fi identitatea, datele de contact, vârsta și sexul, dacă ați împărtășit aceste informații cu noi) colectate de Yandex din contul dvs. de utilizator. Yandex nu verifică Informațiile personale furnizate de dvs. și nu poate să afirme dacă acestea sunt adevărate și dacă aveți capacitatea juridică necesară. Cu toate acestea, Yandex presupune că informațiile pe care le furnizați sunt adevărate, suficient de complete și actualizate.

Informațiile personale colectate de Yandex atunci când accesați, interacționați sau operați Site-urile și/sau Serviciile includ:

(i) informațiile furnizate de dvs. atunci când înregistrați (creați) un cont de utilizator, cum ar fi numele dvs., numărul de telefon mobil, adresa și vârsta;

(ii) datele electronice (antete http, adresă IP, cookie-uri, balize web/etichete pixel, informații despre browser, informații despre dispozitivele dvs. hardware și aplicațiile software);

(iii) data și ora accesării Site-urilor sau a Serviciilor;

(iv) informații referitoare la activitatea dvs. atunci când utilizați Site-urile sau Serviciile (de exemplu, istoricul căutărilor, adresele de e-mail ale persoanelor dvs. de contact, conținutul e-mailurilor dvs. împreună cu atașamentele, precum și fișierele stocate în sistemele Yandex);

(v) informații privind (geo)locația;

(vi) alte informații despre dvs. care trebuie prelucrate în conformitate cu termenii și condițiile oricărui Site sau Serviciu specific Yandex; și

(vii) informații despre dvs., pe care le putem primi de la Partenerul nostru în conformitate cu un acord pe care l-ați încheiat cu acest Partener și cu un acord între Yandex și acest Partener.

În plus, Yandex utilizează cookie-uri și balize web (inclusiv etichete pixel) pentru a colecta Informațiile dvs. personale și pentru a asocia aceste Informații personale cu dispozitivul și browserul dvs. (consultați Secțiunea 11 de mai jos).

Nu colectăm în mod activ date personale sensibile (cum ar fi originea rasială, opiniile politice, datele de sănătate sau cele biometrice). Cu toate acestea, puteți să ne furnizați în mod voluntar asemenea date, iar noi le putem prelucra în cadrul furnizării către dvs. a Serviciilor noastre (de exemplu, dacă introduceți în motorul de căutare interogări legate de sănătatea dvs.). Deoarece nu știm în avans natura potențial sensibilă a datelor personale pe care ni le puteți furniza, trebuie să fiți conștient(ă) de faptul că este posibil să nu putem cere consimțământul dvs. pentru asemenea prelucrare.

Nu generăm sub nicio formă profiluri ale utilizatorilor, care v-ar putea afecta în mod semnificativ drepturile și libertățile.

5. Care este baza legală pentru prelucrarea Informațiilor dvs. personale și care sunt scopurile acesteia

Yandex nu are voie să prelucreze Informațiile dvs. personale fără un temei juridic valabil. Prin urmare, Yandex va prelucra Informațiile dvs. personale numai dacă:

(i) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale față de dvs., inclusiv prin furnizarea către dvs. a Site-urilor și/sau a Serviciilor (de exemplu, oferirea rezultatelor căutării dvs.);

(ii) prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor noastre legale sau de reglementare; sau

(iii) în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația aplicabilă, prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale Yandex și nu vă afectează în mod nejustificat interesele sau drepturile și libertățile fundamentale. Vă informăm că atunci când vom prelucra Informațiile dvs. personale în acest context, vom încerca întotdeauna să menținem un echilibru între interesul nostru legitim și protecția confidențialității dvs.

Exemple de astfel de “interese legitime”, menționate în punctul (iii) de mai sus, sunt:

(a) pentru a înțelege mai bine modul în care interacționați cu Site-urile și/sau Serviciile noastre;

(b) pentru a consolida, menține accesibilitatea, modifica, personaliza sau pentru a îmbunătăți în alt mod Site-urile și Serviciile în beneficiul tuturor utilizatorilor; și

(c) pentru a vă oferi alte produse și servicii de la Yandex sau alte companii, care credem că v-ar putea interesa (adică publicitate personalizată).

(iv) în scopuri specifice, s-ar putea să cerem consimțământul dvs. pentru prelucrarea Informațiilor dvs. personale.

Yandex întotdeauna prelucrează Informațiile dvs. personale cu un scop anumit și prelucrează numai Informațiile personale relevante pentru atingerea acestui scop. Mai exact, prelucrăm Informațiile dvs. personale în următoarele scopuri:

(i) pentru a vă oferi Site-urile și/sau Serviciile (adică, pentru a vă furniza rezultatele căutării ca răspuns la interogările dvs. de căutare, luând în considerare preferințele dvs., istoricul căutărilor și alte Informații personale despre dvs., aflate la dispoziția Yandex);

(ii) pentru a vă oferi acces la contul dvs. de utilizator, inclusiv la poșta electronică și serviciul de stocare, dacă aveți un cont de utilizare a acestor Servicii;

(iii) pentru a vă contacta, notifica și/sau pentru a vă informa sau pentru a solicita informații de la dvs. în legătură cu Site-urile și Serviciile, sau pentru a executa acordurile noastre cu dvs., sau pentru a vă procesa solicitarea sau cererea;

(iv) pentru a vă furniza anunțuri publicitare și/sau oferte comerciale pe baza preferințelor dvs., a istoricului de căutare și a altor Informații personale disponibile pentru Yandex;

(v) pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, inclusiv prin oferirea unor rezultate de căutare mai relevante și a unei experiențe mai personalizate de utilizare a Site-urilor și/sau Serviciilor, precum și îmbunătățirea altor produse, aplicații și servicii Yandex;

(vi) pentru a elabora produse, aplicații și servicii noi;

(vii) pentru a proteja drepturile dvs. și drepturile Yandex; și

(viii) pentru a colecta, prelucra și prezenta date statistice sau "big data" sau pentru a efectua alte cercetări și/sau analize ale Informațiilor personale.

Detalii despre prelucrarea datelor dvs. obținute de Yandex de la Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Statele Unite ale Americii) în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor Yandex care conțin tehnologia Google API (https://developers.google.com/terms) puteți găsi la adresahttps://yandex.com/legal/confidential_google_api.

6. Cum protejează Yandex Informațiile dvs. personale

În majoritatea cazurilor, Informațiile personale sunt prelucrate în mod automat fără ca personalul nostru să aibă acces la acestea. Totuși, dacă acest acces este necesar, Informațiile dvs. personale pot fi accesate numai de către acei angajați ai Yandex, ai căror sarcini profesionale necesită utilizarea acestor informații. Pentru a vă proteja Informațiile personale și pentru a le asigura confidențialitatea, acești angajați trebuie să respecte regulile interne și să urmeze protocoalele de prelucrare a Informațiilor personale. Ei trebuie, de asemenea, să îndeplinească toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale în vederea protejării Informațiilor dvs. personale.

Yandex a implementat, de asemenea, măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja Informațiile personale împotriva distrugerii, pierderii, alterării, utilizării necorespunzătoare, dezvăluirii sau accesului neautorizate, accidentale sau ilegale, precum și împotriva oricărei alte forme ilegale de prelucrare. Aceste măsuri de securitate au fost implementate ținând cont de stadiul actual al tehnologiei, de costul de implementare a acestora, de riscurile prezentate de prelucrarea și de natura Informațiilor personale.

7. Cine altcineva are acces la Informațiile dvs. personale și cu cine sunt partajate acestea

7.1 În cadrul grupului Yandex

Yandex poate transmite Informațiile dvs. personale angajaților noștri (în limitele stabilite în Secțiunea 6 de mai sus). Yandex poate, de asemenea, transmite Informațiile dvs. personale către companiile sale afiliate, inclusiv către alte companii din grupul căruia face parte Yandex (“Grupul Yandex”). În toate cazurile, Informațiile personale vor continua să fie prelucrate numai în scopurile stabilite în Secțiunea 5, dacă nu se specifică altfel în termenii de utilizare a Site-urilor sau Serviciilor furnizate de companiile din cadrul grupului Yandex, și anume:

în cazul în care utilizați Serviciile companiei NBCO “Yandex.Money” LLC (OGRN: 1127711000031), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către NBCO “Yandex.Money” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Acordul privind utilizarea serviciului Yandex.Money (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) și în Politica de confidențialitate a NBCO “Yandex.Money” LLC (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “Yandex.Classifieds” LLC (OGRN: 5157746192742), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “Yandex.Classifieds” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de utilizare ai “Yandex.Auto” (https://www.yandex.ru/legal/auto_termsofuse), “Yandex.Job” (https://www.yandex.ru/legal/job_termsofuse), “Yandex.Realty” (https://www.yandex.ru/legal/realty_termsofuse), “Yandex.Travel” (https://www.yandex.ru/legal/travel_termsofuse);

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “Yandex.Taxi” LLC (OGRN: 5157746192731), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “Yandex.Taxi” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de utilizare ai “Yandex.Taxi” (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse);

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “Yandex.Market” LLC (OGRN: 1167746491395), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “Yandex.Market” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de utilizare ai “Yandex.Market” (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “Yandex.Telecom” LLC (OGRN: 1167746432040), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “Yandex.Telecom” LLC;

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “Yandex.Cloud” LLC (OGRN: 1187746678580), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “Yandex.Cloud” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de utilizare a platformei de Servicii “Yandex.Cloud” (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse);

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “Yandex.Drive” LLC (OGRN: 5177746277385), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “Yandex.Drive” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de utilizare a “Yandex.Drive” (https://www.yandex.ru/legal/drive_termsofuse);

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “EDADIL PROMO” LLC (OGRN: 5157746114477), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “EDADIL PROMO” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de utilizare a “Edadeal” (http://corp.edadeal.ru/legal);

în cazul în care utilizați Serviciile companiei “Kinopoisk” LLC (OGRN: 1077759854919), Informațiile dvs. personale pot fi transmise către “Kinopoisk” LLC pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de utilizare a “KinoPoisk” (https://www.kinopoisk.ru/docs/usage);

în cazul în care utilizați Serviciile Yandex Europe AG, Informațiile personale pot fi transmise către Yandex Europe AG pentru prelucrare în condițiile și în scopurile stabilite în Termenii de furnizare a serviciului Yandex (https://yandex.com/legal/termsofservice).

7.2 În afara Grupului Yandex

Yandex poate, de asemenea, transmite Informații personale unor părți terțe din afara Grupului Yandex în vederea atingerii scopurilor enumerate în Secțiunea 5 de mai sus. Asemenea părți terțe pot include:

i. Parteneri, cum ar fi editorii de presă, rețelele de publicitate și alți parteneri care furnizează companiei Yandex servicii legate de plasarea și afișarea publicității pe site-urile, programele, produsele și/sau serviciile deținute sau operate de astfel de Parteneri;

ii. Agenții de publicitate sau alți Parteneri care difuzează anunțuri direcționate pe Site-urile sau Serviciile Yandex; și părți terțe care prelucrează Informații personale, cum ar fi consultații și/sau furnizorii noștri de sisteme (IT).

De asemenea, Yandex poate transmite Informații personale următoarelor părți terțe din afara Grupului Yandex:

i. oricărei părți terțe, căreia îi acordăm sau transferăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre în baza unui acord corespunzător;

ii. oricărui organ național sau internațional de reglementare, executare sau schimb, oricărui departament guvernamental central sau local și altor organe sau instanțe statutare sau publice, la cererea acestora, în cazul în care acest lucru este impus de legislație sau reglementările aplicabile;

iii. altor părți terțe, dacă v-ați exprimat consimțământul pentru acest transfer de date sau dacă transmiterea Informațiilor dvs. personale este necesară pentru utilizarea de către dvs. a unui anumit Serviciu sau pentru îndeplinirea unui anumit acord sau contract cu dvs.;

iv. oricărei părți terțe pentru a asigura protecție juridică pentru Yandex și/sau părți terțe în cazul încălcării de către dvs. a Acordului de utilizare a oricăror Servicii Yandex ( https://yandex.com/legal/rules), a acestei Politici sau a termenilor de utilizare a Serviciilor specifice, sau dacă există o amenințare de producere a unei astfel de încălcări.

8. Unde sunt stocate și prelucrate Informațiile dvs. personale

Yandex stochează Informații personale în Federația Rusă și în SEE.

Pentru utilizatorii din Rusia: Yandex înregistrează, sistematizează, acumulează, stochează, clarifică (actualizează, modifică), extrage Informații personale ale cetățenilor Federației Ruse folosind baze de date aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Pentru utilizatorii din SEE sau Elveția: Rusia este o jurisdicție în afara Spațiului Economic European, care nu a fost recunoscută de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Prin urmare, Yandex a luat măsurile necesare pentru a se asigura că Informațiile personale sunt tratate în conformitate cu normele UE aplicabile privind protecția datelor.

În special, Yandex se bazează pe clauzele contractuale tip aprobate de Comisia Europeană pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a Informațiilor dvs. personale transmise în Rusia. O copie a acestor clauze contractuale tip poate fi obținută la cerere.

9. Cât timp stocăm Informațiile dvs. personale

Yandex va păstra Informațiile dvs. personale numai atâta timp cât acest lucru este necesar pentru a realiza scopul pentru care au fost colectate sau pentru a se conforma cerințelor legale și de reglementare.

Cu excepția cazului în care prin lege este cerut sau convenit altfel, e-mailurile și documentele stocate de dvs. pe sistemele noastre ca parte a Serviciului vor rămâne stocate atâta timp cât aveți un cont la noi, dar le puteți șterge oricând.

Dacă doriți ca orice Informații personale ale dvs. să fie șterse din bazele noastre de date, le puteți șterge prin intermediul contului dvs. Yandex sau utilizând interfața Site-urilor sau a Serviciilor (unde este cazul).

10. Drepturile dvs.

10.1 Care sunt drepturile dvs.

Dacă acest lucru este prevăzut de legislația aplicabilă, aveți dreptul de a accesa Informațiile dvs. personale prelucrate de Yandex în conformitate cu această Politică.

Dacă credeți că oricare informație pe care o deținem despre dvs. este incorectă sau incompletă, vă puteți autentifica în contul dvs. de utilizator și puteți corecta Informațiile dvs. personale.

Dacă acest lucru este prevăzut de legislația aplicabilă, aveți, de asemenea, dreptul de a:

  • solicita ștergerea Informațiilor dvs. personale;
  • solicita restricționarea prelucrării Informațiilor dvs. personale;
  • solicita o copie a clauzelor contractuale tip, în baza cărora este posibilă transmiterea Informațiilor dvs. personale în Rusia, menționate în Secțiunea 8 din prezentul document;
  • obiecta împotriva prelucrării Informațiilor dvs. personale, dacă acest lucru este prevăzut de legislația aplicabilă.

Yandex va onora oricare astfel de solicitări sau obiecții conform cerințelor legislației aplicabile.

În măsura prevăzută de legislația aplicabilă, este posibil să beneficiați de alte drepturi, care nu sunt menționate în mod specific în acest document.

10.2 Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să vă autentificați în contul dvs. de utilizator, în care este furnizată opțiunea de a face acest lucru, iar în cazul absenței unei funcții speciale în interfața contului de utilizator, vă rugăm să contactați Yandex (consultați Secțiunea 13 a prezentului document).

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de modul în care Yandex prelucrează Informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne anunțați și vom investiga motivul îngrijorării dvs. Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul Yandex, aveți dreptul să adresați o plângere autorității competente pentru protecția datelor.

11. Cum folosim cookie-urile și alte tehnologii similare pe Site-uri sau la utilizarea Serviciilor

11.1 Ce sunt cookie-urile și pentru ce le utilizează Yandex

Cookie-urile sunt niște fișiere mici de text plasate pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa Site-urile noastre. Acestea conțin informații colectate de pe dispozitivul dvs. și trimise înapoi la Site-uri la fiecare vizită ulterioară în scopul reținerii acțiunilor și preferințelor dvs. de-a lungul timpului.

Pe Site-uri sunt utilizate următoarele tipuri de cookie-uri:

  • cookie-uri strict necesare / cookie-uri tehnice: aceste cookie-uri sunt necesare pentru a rula Site-urile și pentru a vă oferi Serviciile și, printre altele, pot permite companiei Yandex să vă identifice dispozitivele hardware și aplicațiile software, inclusiv tipul de browser;
  • cookie-uri statistice / analitice: aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem utilizatorii, să determinăm numărul de utilizatori și să colectăm informații cum ar fi acțiunile dvs. pe Site-uri și Servicii, inclusiv paginile web pe care le accesați și conținutul pe care îl preluați;
  • cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizatorii interacționează cu Site-urile și Serviciile noastre, permițându-ne să identificăm erorile și să testăm noi funcționalități pentru a îmbunătăți performanța Site-urilor și a Serviciilor;
  • cookie-uri de funcționalitate: aceste cookie-uri ne permit să oferim funcționalități specifice pentru a vă îmbunătăți experiența pe Site-uri, de exemplu prin stocarea preferințelor dvs. (cum sunt limba și locația);
  • cookie-uri de urmărire / publicitate (ale părților terțe): aceste cookie-uri colectează informații despre utilizatori, surse de trafic, vizite de pagină și mesaje publicitare afișate și deschise de dvs. Acestea ne permit să afișăm publicitate care poate fi de interes pentru dvs. pe baza Informațiilor personale colectate. Aceste cookie-uri sunt, de asemenea, utilizate în scopuri statistice și de cercetare.

11.2 Cât timp sunt aceste cookie-uri stocate pe dispozitivul dvs.

Yandex utilizează informațiile conținute în cookie-uri numai în scopurile de mai sus, după care datele colectate vor rămâne stocate pe dispozitivul dvs. pentru o perioadă care poate depinde de tipul de cookie-uri, dar nu mai mult decât este necesar pentru a-și atinge scopul, după care vor fi eliminate în mod automat din sistemul dvs.

11.3 Cine altcineva are acces la informațiile conținute în cookie-uri

Informațiile personale colectate prin intermediul cookie-urilor plasate pe dispozitivul dvs. pot fi transmise către Yandex și accesate de către Yandex sau de către părți terțe menționate în Secțiunea 7 a prezentului document. Utilizarea Informațiilor personale în afara Site-urilor în scopuri publicitare, dacă este cazul, poate face obiectul politicilor, separate disponibile pe site-urile părților terțe menționate mai sus. Yandex sau acele părți terțe vă pot oferi și posibilitatea de a renunța la publicitatea direcționată, acest lucru făcând obiectul legislației și reglementărilor aplicabile acestor produse, utilități și oferte.

Prima dată când accesați Site-urile, este posibil să vi se solicite aprobarea pentru utilizarea acestor cookie-uri. Dacă după ce ați aprobat utilizarea cookie-urilor doriți să faceți o altă alegere, puteți face acest lucru ștergând cookie-urile stocate de browserul dvs. (de obicei, folosind opțiunile din Meniul de confidențialitate al browserului dvs. – consultați manualul browserului sau site-ul dezvoltatorului). În acest caz, popup-ul prin care vă este solicitată aprobarea poate apărea din nou și puteți face o altă alegere. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, anumite funcții ale Site-urilor ar putea deveni indisponibile, ceea ce ar putea afecta experiența dvs. de navigare. De asemenea, puteți seta preferințele browserului pentru a accepta sau a refuza în mod implicit toate cookie-urile sau cookie-urile de pe anumite site-uri, inclusiv Site-urile Yandex. Dacă ați aprobat utilizarea cookie-urilor pe unul dintre Site-urile Yandex, presupunem că ați aprobat utilizarea cookie-urilor pe toate Site-urile.

Yandex poate utiliza, de asemenea, balize web (etichete pixel) pentru a accesa cookie-uri instalate anterior pe calculatorul dvs. în următoarele scopuri:

(i) pentru a urmări acțiunile dvs. pe Site-uri și când utilizați Serviciile, accesând și interacționând cu cookie-urile stocate pe calculatorul dvs.;

(ii) pentru a colecta informații statistice referitoare la operarea Site-urilor, Serviciilor sau produselor, utilităților, anunțurilor publicitare sau la alte oferte Yandex.

12. Actualizări ale aceastei Politici

Această Politică poate suferi modificări. Compania Yandex are dreptul de a face asemenea modificări la discreția sa, inclusiv, dar fără limitare, pentru a reflecta modificările aduse legislației aplicabile sau modificările aduse Site-urilor și/sau Serviciilor.

Yandex se angajează să nu introducă modificări semnificative, impunând obligații suplimentare sau reducându-vă drepturile în conformitate cu această Politică fără a vă anunța în mod corespunzător. Veți fi anunțat(ă) despre astfel de modificări. Dacă este cazul, modificările vor fi anunțate pe Site (de exemplu, prin intermediul unui popup sau al unui banner web) înainte de intrarea în vigoare a acestora și puteți fi, de asemenea, notificat(ă) prin alte canale (de exemplu, prin e-mail), dacă ne-ați furnizat detaliile dvs. de contact.

13. Întrebări și sugestii

Salutăm întrebările sau sugestiile dvs. privind implementarea sau modificarea acestei Politici. Pentru a ne contacta, vă rugăm să utilizați acest formular de contact: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. De asemenea, puteți utiliza acest formular pentru a vă exercita drepturile sau pentru a raporta orice inexactitate în Informațiile dvs. personale sau pentru a vă exprima dezacordul cu prelucrarea acestora.

Data publicației: 24.05.2018