История средних веков: В 2 т. Т. 1 и 2 / Под ред. С.П.Карпова. — 4-е издание=МГУ=2003. — 640 с.=АНОНС=Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || yanko.lib.ru
0
0

Comments